Edward Riedl (M)

Hot mot demokratin

Av , , 2 kommentarer 14

Hot mot demokratin! När förtroendevalda hotas, trakasseras eller misshandlas hotas demokratin. BU-nämndens ordförande i Nordmaling, Liza Jonsson (S), har utsatts för våld som drabbat henne och hennes nära men också drabbat demokratin. Det är oacceptabelt. Jag hoppas hon repar sig snabbt och orkar fortsätta med sina politiska uppdrag. Det är nu viktigt att polisen snabbt hittar den skyldiga personen.

Edward Riedl (M).

Jobbskatteavdragen leder till fler jobb

Av , , 5 kommentarer 12

Alliansregeringen har hitintills genomfört fyra jobbskatteavdrag vilket inneburit att alla som jobbar har mer pengar kvar i plånboken när skatten är betald. För en familj med två som arbetar med helt vanliga löneinkomster inom kommun eller industrin så handlar det om 40 000-50 000 kronor mer kvar varje år när skatten är betald. Bedömningen är att de fyra jobbskatteavdragen inneburit  mellan 70 000-100 000 nya jobb i Sverige. Det är också en av de viktigaste förklaringarna till att jobben vuxit fram i Sverige samtidigt som miljontals arbetstillfällen försvunnit i andra länder runt om i Europa till följd av den globala ekonomiska krisen och efterföljande lågkonjunktur. Nu vid årsskiftet går vi vidare med en femte steg i jobbskatteavdraget som ger de flesta 200-300 kronor till varje månad i plånboken. Fortsatt sänkta skatter står inte i motsats till satsningar i välfärden. Tvärtom så har skatteintäkterna ökat med alliansregeringen vid makten. Sverige behöver fortsatt en politik med fokus på fler i arbete så ekonomin som helhet växer. Så får vi långsiktigt pengar till vår gemensamma skattefinansierade välfärd.

 

Edward Riedl (M).

Mellan 70 000 och 140 000 mindre jobb med de röd-gröna

Av , , 3 kommentarer 17

S, V och MP föreslår i sina tre olika skuggbudgetmotioner skattehöjningar på mellan 25 och 70 miljarder kronor som belastar jobb och hushåll. Bara den höjda skatten på att anställa ungdomar som de föreslår hotar 16 500 jobb. Men deras sammantagna förslag hotar mellan 70 000-140 000 jobb i hela ekonomin. Allt enligt uträkningar från finansdepartementet. För de flesta är det inte så svårt att förstå att kraftiga skattehöjningar på jobb och företag faktiskt kommer att leda till färre jobb och företag. Nu gäller det att vi från alliansen blir bättre på att åskådliggöra helheten i de olika oppositionspartiernas olika förslag.

 

Edward Riedl (M).

Mer pengar till välfärden med alliansen

Av , , 6 kommentarer 13

Sedan alliansregeringen tog över regeringsmakten har skatteintäkterna ökat med 130 miljarder kronor och rensat för inflation så är ökningen fortfarande 40 miljarder kronor. Det är 40 miljarder kronor varje år som vi kan använda till vår gemensamma skattefinansierade välfärd.

 

De resurser som läggs i Sverige på skola och utbildning, på hälso- och sjukvård och på omsorg för äldre och funktionsnedsatta, har ökat. Det finns olika sätt att mäta detta på. Beroende på vilket man väljer, är ökningen 40 till 70 miljarder kronor mellan 2006 och 2012, rensat för inflation.

 

Edward Riedl (M).

De gröna näringarna

Av , , Bli först att kommentera 8

På vår moderata partistämma fick jag in de gröna näringarna och behovet av att ge bra konkurrensmöjligheter mot omvärlden. Det var det enda tillägget i ekonomiavsnittet som stämman valde att anta. Jorden och skogen genererar många arbetstillfällen och är viktiga för hela vår samhällsekonomi. Med allt fler människor boende i städerna minskar förståelsen för hur viktiga dessa jobb är för hela vårt välstånd.

 

Edward Riedl (M).

Regeringsalternativ i svensk politik

Av , , Bli först att kommentera 13

Alliansen har tydligt markerat att vi vill fortsätta samarbeta även efter nästa val. Vi håller just nu på att förbereda oss gemensamt. För väljarna blir det tydligt vilken politik de har att förvänta sig om vi får förnyat förtroende. Det blir inga obehagliga överraskningar eller experiment med ekonomin. I grunden vill vi fortsätta med en politik för fler jobb så att ekonomin växer och vi får ett ökat utrymme till skola, sjukvård och äldreomsorg. Den som röstar på S, V eller MP vet idag väldigt lite om vad det kommer att innebär. Det enda som är tydligt är att de kraftigt vill höja skatterna på jobb och företagande.

 

Edward Riedl (M).

Alliansen satsar mer på utbildning

Av , , Bli först att kommentera 9

Antalet studenter på högskolan är fler än 2006. Antalet utbildningsplatser på högskolan har utökats och är nästa år 300 000, att jämföra med 283 000 år 2006. Antalet registrerade studenter är större än 2006. Resurserna per elev i förskolan har ökat. Resurserna per elev i grundskolan har ökat. Resurserna per elev i gymnasieskolan har ökat. Det är viktigt att vi fortsätter förstärka utbildningen i Sverige för att långsiktigt hävda vår konkurrenskraft och höga löneläge.

 

Edward Riedl (M).

 

 

 

VK+ och Sara Meidells artikel om kommersialisering av det offentliga rummet

Av , , 5 kommentarer 18

Sara Meidell på VK skriver en intressant artikel om att det offentliga rummet kommersialiseras och privatiseras. Det är en bra artikel med många bra och viktiga poänger. Det är viktigt att det finns utrymmen i det offentliga rummet som är öppet och tillgängligt för alla. Där är vi helt överens.

 

Däremot är det intressant att hon helt utan självironi, jag kan åtminstone inte tyda någon sådan, väljer att publicera den på vk.se samtidigt som VK+ gör att de flesta artiklarna i vk.se inte längre går att läsa för icke prenumeranter. Det är ett beslut som faktiskt stänger en av de största och mest viktiga digitala mötesplatserna i Västerbotten.

 

Självklart har VK all rätt att göra precis som de gjort. Jag förstår som jag också skrev i min tidigare artikel att VK måste ta kommersiell hänsyn och generera tillräckligt med intäkter för att klara verksamheten och lönerna till journalister och andra på sin tidning. Men jag hoppas verkligen inte beslutet är grundat på att värna oss som redan sedan tidigare är betalande prenumeranter. För jag har inte mött någon av dessa som tycker det här beslutet var bra även om det säkert finns sådana också.

 

Kanske väcker allt det här frågan om hur vi i framtiden ska kunna ha duktiga journalister som kan värna demokratin genom sitt granskande och problematiserande arbete. För hur gärna vi vill ha öppna nyhetssajter så ska de journalisterna som ska göra kvalitativa artiklar ha lön för sitt arbete. Nyhetsredaktionerna måste kunna gå runt ekonomiskt. Dessutom vill jag ha konkurrens mellan olika nyhetsredaktioner som alla har råd med att ha duktiga journalister. Allt detta är en grundförutsättning för en fungerande demokrati.

 

Jag kommer att börja engagera mig mer i den här frågan som rör allt från presstöd till hur vi kan ha bra digitala mötesplatser på nätet som är öppna för alla. Sedan hoppas jag verkligen att vk.se eller någon annan i framtiden kan erbjuda denna goda öppna digitala mötesplats som vk.se har varit fram tills nu men som riskeras med VK+.

 

Läs Sara Meidells artikel här.

 

Edward Riedl (M).

Fler i arbete med alliansen

Av , , 10 kommentarer 10

Trots global ekonomisk kris och lågkonjunktur har vi idag 200 000 fler jobb netto i svensk ekonomi jämfört med när vi övertog regeringsmakten 2006. Så varför syns det inte i statistiken? Samtidigt som vi haft en politik för fler i arbete har vi gjort stora förändringar i sjukförsäkringen och mer än 200 000 människor som tidigare sjukpensionerats bort och inte ens räknades in i statistiken över att de saknade ett jobb finns idag i arbetskraften. Det gör att det blir en statistisk synvilla som socialdemokraterna ständigt försöker utnyttja. Egentligen skulle det enda acceptabla måttet för att mäta arbete och arbetslöshet vara sysselsättningsgrad. Då räknar man in alla i arbetsför ålder och ser hur många av dem som arbetar. Då går det inte längre att trixa med statistiken som socialdemokraterna genom tiderna varit mästare på. Förra gången S satte upp arbetslöshetsmål lyckades de få ner arbetslösheten genom att sjukpensionera bort folk ur statistiken. Jag hoppas verkligen vi i alliansen kommer att orka ta den här debatten hela vägen fram till valdagen.

 

För Sverige har den bästa sysselsättningsgraden i hela Europa. Inget annat land har så stor del av befolkningen i arbetsför ålder ute på arbetsmarknaden och jobbar.

 

Edward Riedl (M).

S, SD, MP och V förlorade dagens votering om brytpunkten

Av , , 2 kommentarer 11

Idag strax efter klockan 16 så hade vi en skarp votering om den kraftigt omdebatterade brytpunkten. Sverige har fortfarande världens högsta marginalskatter och kommer oavsett om vi höjer brytpunkten eller inte att ha det. Men regeringens förslag gör att 1 miljon löntagare får något lägre skatt. Men idag förlorade S tillsammans med SD, V och MP eftersom de inte hade alla sina ledamöter i kammaren. Jonas Sjöstedt (V), Mikael Damberg (S), Carina Hägg (S) och även en sverigedemokrat saknades. Det är tunga opposiotionspolitiker från S och V som inte var på plats och gjorde att de förlorade trots att de hade SD med sig.

 

För mig känns det väldigt märkligt att fyra oppositionspolitiker från tre partier samtidigt gör fel och inte har sina ledamöter på plats i en så pass viktig fråga som den idag. Kanske är det så att det är flera som inte vill våldföra sig på det ekonomiska ramverket som tjänat Sverige så väl för både blåa och röda regeringar. Jag hoppas det är så.

 

Läs mer här, här och här.

 

Edward Riedl (M).