Edward Riedl (M)

Var är de gemensamma förslagen från de röd-gröna?

Av , , 8 kommentarer 19

I en ny opinionsmätning så får de röd-gröna tillsammans egen majoritet efter nästa val. Borde inte media snart börja fråga efter den politik de röd-gröna tänker driva tillsammans? Det bör idag vara den mest intressanta politiska frågan i Sverige. Vad kommer att förändras efter höstens val om opinionen håller i sig? När svaren på den självklara frågan börjar klarna är jag helt övertygad om att opinionssiffrorna för de röd-gröna partierna kommer att försämras.

 

Efter 8 år med alliansregering så har de svenska reallönerna ökat mest i hela EU, välfärden förstärkts i Sverige trots krisen där andra länder i EU har skurit ner och den absoluta fattigdomen halverats till att bli den i särklass lägsta i hela EU. Jag har svårt att se att väljarna tänker byta ut en sådan regering mot något helt okänt när det väl kommer till kritan.

 

Edward Riedl (M).

Stor risk med röd-grön röra efter valet om inte alliansen vinner

Av , , 15 kommentarer 14

Om inte alliansen vinner höstens val är risken stor att vi får en riktig soppa efter valet. En röd-grön sådan. Den samlade effekten av socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets politik hotar jobben, tillväxten och ytterst statens finanser. De röd-gröna partierna har lagt tre olika förslag till vårbudget där splittringen är stor när det gäller statens utgifter och inkomster. Det kommer med säkerhet att innebära att vallöften tvingas överges, nya skattehöjningar införas och/eller att statens finanser äventyras när de röd-gröna partierna ska sätta sig ner och förhandla efter valet. Det enda väljarna idag kan veta med säkerhet ifall de röstar på ett röd-grönt parti är att de köper grisen i säcken. S, MP och V är tre olika partier som vill helt olika saker. Det enda de är riktigt överens om är att skatterna på jobb och företagande ska höjas samt att de inte vill berätta för väljarna vad de vill göra gemensamt efter valet.

 

Edward Riedl (M).

Bra ledare i dagens VK, men….

Av , , Bli först att kommentera 10

Dagens ledare i VK om skolan var bra. Det är viktigt att vi pratar om de olika rollerna skolan faktiskt har och de utmaningar som vi får när skolan drivs av olika aktörer. Oavsett vilket skolsystem vi väljer så kommer det att innebära utmaningar som vi måste våga debattera. Vi som tror på valfrihet och den svenska skolmodellen måste faktiskt våga debattera de utmaningar som den innebär. Så jag tycker dagens ledare i VK var bra. Men….

 

När en liberal ledarsida skriver att föräldrarna inte betalar för den svenska skolan blir jag faktiskt lite bedrövad. Sant är att vi föräldrar inte betalar privata skolavgifter i Sverige. Men svenska föräldrar arbetar och betalar skatt för sina barns skola.

 

Edward Riedl (M).

Så här fungerar min blogg

Av , , 6 kommentarer 7

Med jämna mellanrum brukar jag skriva hur jag hanterar kommentarer på min blogg eftersom flera som skriver kommentarer funderar över detta. När jag slutar få frågor om hur bloggen fungerar behövs inte längre de här inläggen.

 

Jag tar i praktiken in alla kommentarer om de inte uppenbart bryter mot lagen eller på annat sätt är mycket olämpliga. Otrevliga kommentarer publiceras alltså även de. Tack och lov är de få. Under alla år har jag bara stoppat två kommentarer.

 

Jag svarar på alla kommentarer. Dock inte samma dag utan med cirka en månads mellanrum. Ibland tar det lite längre tid och ibland går det lite snabbare. Det beror på hur min arbetsbelastning i övrigt ser ut. Vill man ha snabbare kontakt med mig rekommenderar jag mail eller telefon. Det är inte praktiskt möjligt för mig att hinna med på annat sätt då mycket annat i mitt politiska uppdrag tar tid. Men jag uppskattar er som besöker min blogg, läser den och kommenterar den.

 

Edward Riedl (M).

Med vem vill S samarbeta med efter valet?

Av , , 10 kommentarer 7

Desto närmre valet vi kommer desto mer intressant blir regeringsfrågan. Då kommer det att handla om både vilken praktisk politik det blir efter valet och vilka som ska göra det. Alliansen har regerat Sverige i 8 år tillsammans och vi söker gemensamt mandat av er väljare för att fortsätta stärka arbetslinjen. Men vem vill S regera Sverige med om de vinner valet och vilken politik kommer de att bedriva. Hur mycket Jonas Sjöstedt och hur mycket Fridolin för den som röstar på S?

 

Edward Riedl (M).

80 000 färre jobb med Stefan Löfven

Av , , 8 kommentarer 11

I förra veckan skrev statsminister Fredrik Reinfeldt om vad socialdemokraternas politik med höjda skatter på jobb och företagande skulle leda till. Den samlade bedömningen är att deras politik skulle leda till 80 000 färre jobb i Sverige. Skulle de dessutom ta till sig av ytterligare skattehöjningsförslag på jobb och företag av miljöpartiet och vänsterpartiet så handlar det om ännu fler jobb som kommer att slås ut.

 

Under alliansregeringens tid vid makten så har jobben blivit 250 000 fler. Under samma tid så har t.ex. Danmark förlorat 140 000 jobb trots att deras befolkning vuxit med över 200 000 personer.

 

Läs mer här: http://www.dn.se/debatt/80000-farre-i-arbete-med-lofvens-politik/?brs=m

 

Edward Riedl (M).

700% mer vindkraft med alliansen

Av , , 10 kommentarer 11

vind

Sedan alliansregeringen tog över regeringsmakten 2006 så har vindkraftsproduktionen ökat med över 700%. Den som tror att miljöpartiet är det bästa partiet för miljön bör nog fundera ett par gånger till innan valet. På område efter område har alliansregeringen levererat och förstärkt den starka svenska positionen på miljöområdet.

 

Edward Riedl (M).

Högst reallöneutveckling i Sverige

Av , , 2 kommentarer 12

Enligt Eurostat har svenska arbetare och tjänstemän har haft en av världens bästa reallöneutvecklingar och den högsta i hela EU. Svenska löntagare har haft en positiv löneutveckling under hela den finansiella krisen. Dessutom har alliansregeringen med jobbskatteavdragen sänkt skatterna så vanliga löntagare som sjuksköterskor, lärare och metallarbetare har drygt 2000 kronor mer kvar i plånboken varje månad när skatten är betald. 99% av alla som jobbar har fått minst 1000 kronor mer kvar i plånboken varje månad när skatten är betald och över 90% har fått minst 1500 kronor.

 

Edward Riedl (M).

Sverige är världens bästa land att åldras i

Av , , 8 kommentarer 12

Enligt Help Age International så är Sverige världens bästa land att åldras i både när det gäller äldres hälsa och deras ekonomi. Under Alliansens tid i Regeringen så har äldreomsorgen fått ökade resurser med 8 miljarder samtidigt som vi har sänkt skatten fem gånger för landets pensionärer. Vinner alliansen höstens val igen vill vi fortsätta göra världens bästa land för äldre ännu bättre.

 

Edward Riedl (M).

5 förslag för ännu fler jobb

Av , , 4 kommentarer 14

Jobben är valets viktigaste fråga och sedan 2006 har 250 000 fler människor fått ett arbete att gå till. Tack vare en stark ekonomi och fler i arbete har vi kunnat genomföra stora satsningar inom vård, skola och omsorg. Vi har dessutom aldrig investerat så mycket i välfärden som nu.

1. Uppmuntra drivkrafter för arbete – Det handlar om att skapa incitament för att arbeta en extra timme, ett extra skift, att sommarjobba när man har studieuppehåll eller att vid möjlighet fortsätta arbeta även efter pensionsåldern.

2. Fortsätta hålla ordning och reda i finanserna  – Vi går in i en ny ekonomisk fas där varje satsning ska
finansieras krona för krona. På så vis kan vi spara i ladorna och ha en stark ekonomi även i nästa lågkonjunktur. Så säkrar vi jobben.

3. Stärka och utbilda arbetskraften – Det är viktigt att det blir rätt från början. Därför genomför Alliansen ytterligare reformer för att elever ska nå kunskapsmålen. I vårpropositionen presenterar vi bland annat förslag på läxhjälp, sommarskola, fler matematiktimmar och fortsatta karriärmöjligheter för lärare. Genom att utbilda och stärka arbetskraften lägger vi grunden för ett starkt Sverige där varje människa tillåts att växa utifrån egen kraft.

4. Riva handelshinder i Europa – Tyvärr möts svenska företag ofta av handelshinder i Europa, vilket
också motverka expansion och minskar möjligheterna att anställa. Alliansen kommer att arbeta för att riva de handelshinder som sätter stopp för våra företag att växa.

5. Se till att jobben kommer fler till del – Sedan Alliansregeringen tillträdde har olika ingångar till jobb utvidgats. Tack vare reformer som exempelvis YA-jobb, instegsjobb och nystartsjobb har även de som stått längre från arbetsmarknaden fått möjlighet att börja arbeta. Dessa reformer ska vi vårda och utveckla.

Edward Riedl (M).