Edward Riedl (M)

I Sverige lönar utbildning sig sämst i hela…

Av , , 5 kommentarer 8

I Sverige lönar utbildning sig sämst i hela västvärlden! Trots det vill Löfvens regering höja skatterna på arbete och allra mest för de som utbildat sig mest. Sverige kommer inte att vara en kunskapsnation med en politik där vi har lägst utbildningspremie i hela västvärlden.

Läs mer här: http://www.expressen.se/ledare/eric-erfors/grattis-lofven-vi-ar-allra-samst/

Edward Riedl (M).

Militär hjälp till Frankrike

Av , , 2 kommentarer 8

Sverige bör självfallet bistå Frankrike militärt. Daesh/IS är ett hot mot hela den civiliserade världen och vi måste självfallet sluta upp i det arbetet. I ett första led ska vi fortsätta med de militära och civila insatser där vi redan är engagerade samtidigt som vi tillsammans med Frankrike och övriga Europa identifierar hur ökade insatser mot Daesh/IS ska kunna utformas. Det innebär sannolikt att hotbilden, som redan finns, kan bli ännu större mot Sverige. Men jag menar att det inte är ett alternativ att stå vid sidan och se på.

 

Edward Riedl (M).

Idag är jag rädd när jag går till jobbet

Av , , 4 kommentarer 19

Idag är jag rädd när jag går till jobbet!

Det är ok att vara rädd för att gå till jobbet. Men det är inte ok att stanna hemma för att man är rädd. Det sammanfattar nog många samtal igår kväll mellan folkets valda företrädare och deras barn och anhöriga. Sveriges Riksdag och Regering har hotats. Den eller de som utfärdat hotet vill skrämma Sveriges statsledning från att utföra sitt jobb. Det har hotats med blodbad om vi närmar oss vår arbetsplats. Jag sitter just nu på flyget hemifrån Umeå på väg ner till min arbetsplats i vår huvudstad. Sveriges Riksdag. Mitt jobb är att tjäna er Västerbottningar och på ett klokt sätt förvalta det förtroende ni givit mig och mitt parti. Det är själva grundfundamentet för det goda samhället vi lever i. Jag är inte lättskrämd. Men självklart kommer jag känna viss rädsla när jag närmar mig min arbetsplats idag. Visst hade det varit skönt att stanna hemma. Tända en brasa och mysa i soffan med min dotter. Vara säker på att inget kan hända. Men om Sveriges valda företrädare, Sveriges statsledning, inte vågar gå till jobbet. Vad händer då? Vad händer om poliser, brandmän och sjukvårdspersonal inte vågar gå till jobbet. Vad händer om journalister inte vågar göra sitt jobb? Vad händer om våra soldater inte vågar göra sitt jobb? Alla har familjer och vänner som bryr sig. Barn som oroas. Ibland är de också med rätta rädda att gå till sina jobb. Jag och mina riksdags och regeringskollegor kommer idag att gå till jobbet och göra det ni valt oss att göra. Det kan ni lita på. Jag litar på att säkerhetspolisen, polisen och alla andra går till sina jobb och gör det de ska idag. Det handlar helt enkelt om tillit. Vårt goda samhälle är värt att slå vakt om. I slutändan är vårt goda samhälle inte starkare men inte heller svagare än alla människor som finns där. Vi får aldrig vika ner oss inför hot och terror. Nu har flyget landat och jag ska bege mig till mitt kontor och påbörja ännu en dag i folkets tjänst.

Edward Riedl (M).