Edward Riedl (M)

Statsministern säger nej till ofinansierade stimulanser – Det är att ta ansvar….

Av , , 4 kommentarer 0

Fredrik Reinfeldt (M) säger nej till ofinansierade stimulanser i svensk ekonomi. Det känns skönt att alliansregeringen faktiskt vågar driva en ansvarsfull politik genom en av de värre kriserna i modern tid. Stabila statsfinanser är det säkraste sättet för Sverige att ta sig igenom den globala krisen.

Socialdemokraterna har genom hela finanskrisen ropat efter skattepengar till allt mellan himmel och jord. De har ropat efter pengar till från de globala kapitalisterna i GM till storsatsningar på kommuner och landsting. Om någon skulle roa sig med att räkna ihop hur mycket skattepengar Mona Sahlin och socialdemokraterna redan hade spenderat om de suttit vid makten skulle de troligen baxna. Det blir många miljarder. Skatterna ska höjas och Sverige skall skuldsättas är socialdemokratins recept. Tack och lov sitter ni inte vid makten.

Låna pengar gör man till investeringar – Socialdemokraterna vill låna åtskilliga miljarder till den löpande verksamheten. Det är inget annat än fullständigt vansinne.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget(M).

Landstinget skall bli bättre på att ta emot invandrare med sjukvårdskompetens – Resultat av M-fråga

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag hade idag väckt en fråga i landstingsfullmäktige kring hinder och svårigheter som många utomeuropeiska läkare känner att de möter när de kommer till Västerbotten. Många invandrare i Sverige har sjukvårdskompetens från sina hemländer som vi måste bli bättre på att ta tillvara. Det handlar om praktikplatser och medicinska kunskapsprov men också språkstudier.

Det kändes bra att Mona Andersson (S) som är ordförande i personalutskottet var av samma uppfattning. Det innebär att vi kan bli ännu bättre i Västerbottens läns landsting på att ta tillvara kunskaper och kompetens hos de nya västerbottningarna.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Lennart Nilsson i AMF:s styrelse ställer sin plats till förfogande – Samtliga i styrelsen bör göra detsamma säger han….

Av , , Bli först att kommentera 0

Lennart Nilsson har suttit i styrelsen för Svenskt näringsliv och han ställer nu sin plats i styrelsen till förfogande. Han menar att de som suttit i styrelsen inte varit tillräckligt uppmärksamma.

Varför gör inte LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin (S) detsamma? Har inte hon varit lika ouppmärksam?

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Landstinget i Västerbotten förbrukar 30% mer energi än landstinget i Norrbotten per kvadratmeter…

Av , , Bli först att kommentera 0

Birgitta Nordvall (KD) väckte idag en fråga i fullmäktige kring varför Västerbottens läns landsting förbrukar mer energi än andra landsting. Det innebär en onödigt stor negativ klimatpåverkan. Dessutom innebär det onödiga kostnader för länets skattebetalare som bättre kunde användas till sjukvården.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

GM allt närmre en konkurs – Landstinget allt närmre att förlora 257 miljoner kronor på högriskobligationen….

Av , , Bli först att kommentera 0

De amerikanska biltillverkarna har nu fått en sista chans att omstrukturera sina verksamheter. GM får 60 dagar på sig att klara av detta och Chrysler 30 dagar sedan är det konkurser som blir aktuellt för de stora biljättarna. Allt fler bedömare ser det som ett högst troligt scenario.

Därmed riskerar landstingets högriskobligation att bli värdelös och Västerbottens skattebetalare bli 257 miljoner kronor fattigare. Pengar som var tänkt att användas till personalens pensioner. Trots detta vägra Levi Bergström och socialdemokraterna i landstinget att försälja obligationen innan den blivit helt värdelös.

Läs gärna mer om landstingets högriskobligation i mina tidigare inlägg 18 februari:, 26 februari:, 5 mars:, 6 mars:, 16 mars:, 18 mars: och 19 mars:.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Lennart Holmlund försvarar nu Wanja Lundby-Wedin – Så Lennart tycker det är ok med 100 miljoner kronors bonusar?

Av , , 4 kommentarer 0

Det är intressant att allt fler vänsterpolitiker nu sluter upp bakom LO-ordföranden som anser sig blivit förd bakom ljuset. Mona Sahlin, Lennart Holmlund och andra tunga sossar rycker nu ut till Wanjas försvar. Frågan så vitt jag vet har väl aldrig handlat om huruvida bonusavtalet varit lagligt eller ej. Självklart har styrelsen som Wanja suttit i haft möjlighet att erbjuda vilka bonusar man velat. Frågan har väl närmast handlat om lämpligheten i det. LO-ordföranden som alltid utåt kritiserat generösa bonusar visar sig nu ha varit med och förhandlat fram precis det hon sagt sig vara emot. Att det sedan kanske är så att hon inte varit medveten om de sista 20 miljonerna i bonusen så måste hon rimligen ha varit medveten om de första 100 miljoner kronorna i bonus? Eller? Vari ligger den stora moraliska skillnaden för socialdemokraterna? 120 miljoner kronor i lön och bonus är inte ok – Men 100 miljoner kronor är helt ok?

En rak fråga till Lennart Holmlund:

Är det ok att Wanja varit med och godkänt lön och bonus på över 100 miljoner kronor till en enda person?

Läs Lennart Holmlunds (S) blogg här:

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Folkpartiet i Norrbotten lämnar Norrstyrelsen – Vilket blir nästa parti att lämna det sjunkande skeppet?

Av , , Bli först att kommentera 0

Först var det moderaterna, sjukvårdspartiet och folkpartiet i Norrbotten som tog ställning mot en storregion i Norrland. För ett par veckor sedan anslöt sig vänsterpartiet och centerpartiet i Norrbotten till de som inte längre ville arbeta för en storregion. Nu väljer dessutom folkpartiet i Norrbotten att helt lämna Norrstyrelsen. Norrstyrelsen faller bokstavligen sönder och samman.

Vi moderater i Västerbotten anser fortfarande att Norrstyrelsen bör avvecklas helt. Det kan inte vara rimligt att den fortsätter kosta en massa skattepengar. Bara projektledaren har en lön på cirka 100 000 kronor i månaden.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Mona Sahlins (S)kattechock gillas inte av miljöpartiet och vänsterpartiet…

Av , , 1 kommentar 0

Miljöpartiet ansluter sig till den allt större skaran som inte vill införa skatter som driver kapital ut ur Sverige när vi som bäst behöver det. Samtidigt anser vänsterpartiet att socialdemokraternas skattechock inte är tillräcklig – Vänstern vill höja skatten än mer. Det är alltså alternativet till en fortsatt alliansregering. Man kan bli rädd för mindre.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Idag genomfördes vår moderata länsförbundsstämma i Västerbotten…

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag genomförde vi vår länsstämma för moderaterna i Västerbotten. Jag satt som stämmordförande och guidade oss igenom en mycket trevlig dag. Anders Ågren omvaldes som ordförande och jag som kassör för länet. Ett tiotal motioner behandlades under dagen som rörde sig från allt till hur vi skall stoppa bensinmacksdöden i glesbygden till hur vi kan förbättra utbildningarna i partiet. Det delades ut förtjänsttecken för de som under lång tid gjort ett stort arbete för partiet. Jag redogjorde också som valledare i Västerbotten kring upplägget och planeringen av EU-valet i juni och kyrkovalet i höst.

När jag summerar dagen kan jag konstatera att vi står väl rustade inför de stundande valen, inte minst 2010. Moderaterna i Västerbotten består av många duktiga och engagerade västerbottningar som verkligen vill vara med och göra ett bra Västerbotten ännu bättre.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Tomas Hartman (S) anser inte att jobbskatteavdraget har stöd bland vanligt folk – Jag tror han har fel…

Av , , Bli först att kommentera 0

Om Tomas och socialdemokraterna på fullt allvar menar att alliansregeringens jobbskatteavdrag inte har stöd bland vanligt folk – Varför vågar ni inte säga att det är för vanligt hårt arbetande folk ni vill höja skatterna. För det finns ingen som på fullt allvar tror att det räcker att straffa några rika med ytterligare några miljarder kronor i skatt. Säg istället att det är jobbskatteavdraget ni vill avskaffa.

Berätta också hur många tusen kronor till ni vill beskatta en vanlig svensk familj med. Det är inte de rika ni är ute efter. Det är vanligt folk som skall betala några tusen till varje månad i skatt.

Läs Tomas Hartmans blogg här:

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).