Edward Riedl (M)

Så här tycker moderaterna Hans

Av , , 2 kommentarer 15

Moderaterna i Umeå lanserade en film om trygghet i Umeå på Facebook för en dryg vecka sedan. Vi moderater ser problem med brottslighet, otrygghet och att alldeles för många umebor blir brottsoffer. Vi berättar också vad vi moderater har för politiska lösningar på de problemen. Vi föreslår fler poliser, hårdare straff för vålds och sexualbrott samt mer av förebyggande arbete för att bryta den utveckling vi ser. Vi har bra på fötterna vad det gäller problembilden och människors upplevelse av otryggheten.

Under den mediala granskningen av vår film så tillfrågades en tjänsteman på UmeBrå om kommentarer av media. När en aktiv socialdemokrat direkt eller indirekt i sin tjänstemannaroll recenserar ett annat partis politik är vår uppfattning att partibeteckning bör framgå. Det är en rimlig princip som seriös media följer. Vi påpekade det för media och de korrigerade detta.

Jag noterar även att flera tunga socialdemokrater delar den uppfattningen och någon menar också att socialdemokraterna gör bort sig själva i samband med debatten om detta. Veckans debatt har varit het och med uppskruvat tonläge. Min bild är att vi moderater haft ett rimligt sansat språkbruk. Men kan någon visa på att vi sagt något alldeles för hårt eller liknande så kommer vi självfallet att be om ursäkt för detta. Hitintills har inget kunnat visa på något sådant. Däremot noterar jag språkbruket från ledande socialdemokrater vilket många andra också gjort.

 

Hans Lindberg ställer två frågor och de tänker jag självfallet besvara. Båda frågorna handlar om kommunala tjänstemän och möjligheten att ha politiska uppdrag vid sidan.

Självklart ska tjänstemän i kommunal förvaltning kunna ta på sig politiska uppdrag. Det är skyddat i lag och dessutom något vi moderater ser positivt på. Vi har inte krävt eller ens önskat att någon tjänsteman ska lämna sina politiska uppdrag. Tvärtom. Vi har alla ett ansvar för att respektera de olika rollerna och min bild är att M och S har samma grundsyn kring detta. Vi kommer från moderaternas sida att arbeta för att ingen tjänsteman ska behöva oroa sig över att ta på sig politiska uppdrag. Jag hoppas även socialdemokraterna vill göra det.

 

Edward Riedl (M).