Edward Riedl (M)

Bankernas räntemarginaler

Av , , 4 kommentarer 7

Idag går SEB:s Annika Falengren ut och meddelar att hon tror på högre bolånemarginaler. Detta i ett läge när bankernas räntemarginaler redan ökat kraftigt och bankerna gör miljardvinster. Dessutom har de svenska storbankerna Europas högsta avkastning på det egna kapitalet. Att i det läget varna för ännu större räntemarginaler från banksektorn är rent provecerande. Det är viktigt att regeringen nu kraftfullt förklarar att detta är helt oacceptabelt.

Edward Riedl (M).

Tuff debatt i riksdagen om järnvägsunderhåll

Av , , 8 kommentarer 10

Idag pågår en av den här mandatperiodens tuffaste debatter i riksdagen. Socialdemokraterna, sverigedemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har enats om att rösta på Lars Ohlys (V) förslag om att återta drift och underhåll i statens regi. De vill att Trafikverket ska sköta allt arbete på spåren. Problemet är bara att Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm tycker att det är en rikigt dålig ide. Sverige får ut mer drift och underhåll för skattepengarna än något annat land i Europa. Han går så långt átt han varnar politiken för att göra misstaget att bortse från 30 år av eftersatt underhåll och skylla på konkurrensutsättningen av drift och underhåll. Det är inte en del av problemet utan snarare en stor l av lösningen tillsammans med alliansens stora ekonomiska satsningar. Vi satsar 80 procent mer till drift och underhåll.

Men det mest anmärkningsvärda i dagens debatt är ändå att de olika oppositionspartierna debatterar på ett sätt som gör att man undrar om de verkligen röstar på samma förslag. Vid 16:00 kommer vi att rösta om detta i riksdagen. Förhoppningsvis kommer oppositionen inte att vinna den omröstningen.

Edward Riedl (M).

Läget i Syrien allt mer allvarligt

Av , , 4 kommentarer 7

Läget i Syrien blir hela tiden allt värre. Enligt upppgifter har cirka 13 000 människor dödats sedan upproret startade. Numer sker det regelrätta avrättningar av hela familjer. Omvärldens reaktioner har varit skarpa fördömanden och nu börjar allt fler länder ta hem sina ambassadörer och utvisa Syrens ambassadörer i utlandet. Annan är på plats och förhandlar med regimen. Men snart måste omvärlden gå från ord till handling. Vi kan inte längre stå på sidan och se på när människor i massor mördas av den egna regimen. Torts världssamfundets idag redan ansträngda insatser på flera håll måste snart Syrien prioriteras. Om inte våldsamheterna upphör och Assad lämnar ifrån sig makten krävs det en militär insats för att förhindra fortsatta övergrepp och mord.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Vill S avskaffa modersmålsundervisningen tillsammans med SD?

Av , , 4 kommentarer 8

I riksdagen fick vi återigen en majoritet bestående av socialdemokraterna, sverigedemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. De har nu i riksdagen beslutat att alla hemspråkslärare ska ha lärarlegitimation för att få fortsätta undervisa. Eftersom hälften av hemspråkslärarna i praktiken är invandrade vuxna med högre utbildningsnivå men utan lärarbehörighet innebär det i praktiken att en stor del av hemspråksundervisningen kommer att försvinna. Att sverigedemokraterna tycker det är bra är möjligen en sak. Men är det verkligen vad socialdemokrater vill?

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Studiebesök på Gotland

Av , , 2 kommentarer 5

Lilla Gotlandsfärjan.

Mina kollegor från Trafikutskottet tillsammans med våra moderata kollegor från Gotland framför ringmuren i Visby.

Bättre bild på ringmuren.

 

Igår besökte vi moderater från trafikutskottet Gotland för att samtala med företag, Destination Gotland som driver rederiet, åkerier och våra moderata kollegor. Det var en givande dag som väl belyste de utmaningar som gotlänningarna har. Genom många besök fick vi också flera infallsvinklar även på lösningar. Mest slående var kanske att många av Gotlands utmaningar är väldigt lika de vi har i Norrland.

Edward Riedl (M).

Antalet riksdagsledamöter

Av , , 10 kommentarer 7

En ständigt återkommande diskussion är hur många ledamöter Sveriges Riksdag bör ha. Sedan tidigare vill mitt parti minska antalet och nu har även folkpartiet anslutit sig till den linjen. Även sverigedemokraterna vill minska antalet riksdagsledamöter. Fördelen med färre antal riksdagsledamöter är enligt förespråkarna att arbetet skulle kunna effektiviseras och att riksdagsledamöterna skulle bli mindre anonyma. Samtidigt finns det nackdelar som att proportionalitet och geografisk representation skulle bli lidande. Redan med dagens 349 ledamöter är det i princip bara moderaterna och socialdemokraterna som är representerade i samtliga valkretsar. Dessutom fick alliansen en majoritet av väljarnas röster i förra valet och trots det fick vi inte egen majoritet i riksdagen. Detta är demokratiskt olyckligt när så sker.

Min uppfattning, som ni säkert redan noterat, är att vi inte bör minska antalet riksdagsledamöter eftersom de negativa konsekvenserna är för stora. Dessutom skulle ett mindre antal riksdagsledamöter leda till krav på bättre proportionalitet. Det i sin tur skulle innebär kraftigt försämrad representation från Norrland och eventuellt leda till att många partier helt skulle sakna ledamöter från norr. I den här frågan kommer jag att fortsätta försöka övertyga mitt eget parti om att dagens ordning är bättre.

Edward Riedl (M).

Att få rösta

Av , , 2 kommentarer 7

Eurovisonsslagerfestifalen visar det orimliga i att vissa länders befolkningar in tävlingen får rösta på vilken låt som är bäst i Europa samtidigt som de inte får rösta på vem som ska styra landet. För länder som vill ha nära kontakt med omvärlden är det i längden helt orimligt att inte låta medborgarna i fria öppna val bestämma vem och på vilket sätt man vill att landet ska styras.

Edward Riedl (M).