Edward Riedl (M)

Flygbolag som tjänar pengar

Av , , 2 kommentarer 10

Lufthansa överträffar vinstprognoserna och visar att det fortfarande är möjligt att tjäna pengar som flygbolag. Frågan är dock om SAS verkligen kommer att klara den omställningen som det ser ut nu. Jag tror det krävs stora strukturförändringar om det ska vara möjligt att överleva för SAS. Dessutom är det tveksamt om det är möjligt med nuvarande ägarstruktur. SAS bör inte långsiktigt vara kvar i de tre nordiska ländernas ägo om företaget ska överleva är min uppfattning.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

SAS måste nu förtjäna sin existens som företag

Av , , Bli först att kommentera 8

Norska staten har nu meddelat att man inte tänker skjuta till mer pengar till SAS. Det är en rimlig hållning som jag delar. SAS måste nu börja tjäna pengar för att förtjäna sin existens som företag. Det är inte rimligt att skattebetalare i Sverige, Norge och Danmark ska fortsätta skjuta till pengar som bolaget inte klarar att tjäna in.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Höjda skatter ger inte fler jobb

Av , , 20 kommentarer 11

Det är bra att jobben är i fokus i den politiska debatten. Jobben kommer sannolikt också att vara en av de viktigare frågorna i valet 2014 precis som det var i valen 2006 och 2010. Jag ser fram emot en valrörelse där socialdemokraterna ska försöka övertyga väljarna om att jobben blir fler med höjda skatter på just jobb och företagande. Socialdemokraternas sista skuggbudget skulle inneburit höjda skatter på jobb och företagande med i storleksordningen 30 miljarder kronor årligen.

Edward Riedl (M).

Bilder från besöket på Hybricon

Av , , Bli först att kommentera 7

Förra veckan besökte jag och min riksdagskollega Lotta Finstorp (M) elbussföretaget Hybricon i Umeå. På bilden berättar vd:n Boh Westerlund om företaget och tekniken.

På bilden är jag Lotta och Vd:n Boh på flygplatsen när bussen snabbladdas. På bara sex minuter är bussen fulladdad och redo igen vilket är riktigt snabbt och möjliggör kommersiell eldrift i stadstrafik.

Nej jag kör inte bussen. Jag testar bara förarplatsen och får en inblick i de instrument som visar eldriften.

Är alltid stolt när vi bryter ny mark i Västerbotten.

Här visar Vd:n Boh hur batterierna på taket ser ut som sköter driften av bussen.

 

Det var ett mycket intressant besök som visar att miljövänliga bussar i stadstrafik inte längre är en avlägsen vision utan faktiskt i drift i Umeå.

Edward Riedl (M).

Hur vill (S) att jobben ska bli fler för de unga genom att göra det dyrare att anställa dem?

Av , , 13 kommentarer 4

Igår hade jag och Anna Kinberg Batra, vår moderata gruppledare i riksdagen, inne en artikel där vi ifrågasätter socialdemokraternas politik för att få in unga på arbetsmarknaden. För hur tror de jobben ska bli fler för de unga genom att göra det mycket dyrare att anställa dem genom en dubblerad arbetsgivaravgift för unga människor? Vi får helt enkelt inte detta att gå ihop.

Edward Riedl (M).

Personer med funktionshinder behövs på arbetsmarknaden

Av , , 6 kommentarer 10

Idag har jag varit och besökt MAX i Skellefteå för att se hur de jobbar med att få in personer med funktionshinder i verksamheten. MAX restauranger jobbar inom koncernen mycket bra med att få in fler personer med funktionshinder i arbetslivet och i Skellefteå är de väldigt duktiga varför jag var där idag. Jag träffade Claes, chefen Joakim och Ronny. Med under besöket var också tidningen Norran. Det var ett mycket intressant och givande besök där den viktigaste slutsatsen var att vi måste bli mycket bättre på att jobba mot fördomarna som finns. Idag är det fördomar mot personer med funktionshinder som mer än något annat står i vägen för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden. Alliansregeringen har de senaste åren jobbat aktivt för att arbetsgivare som anställer personer med funktionshinder inte ska missgynnas ekonomiskt. Nu behöver vi ta nästa steg och få fler arbetsgivare att vara med. Flera privata arbetsgivare likt MAX är sedan länge med. Inte minst offentliga arbetsgivare som kommuner och landsting behöver bli mycket bättre.

Bästa konstaterandet för dagen var: " Alla människor behövs".

Edward Riedl (M).

Norrlands utmaningar i samband med ökad gruvbrytning

Av , , Bli först att kommentera 6

Just nu finns det många utmaningar för flera kommuner i Norrland i samband med den ökande gruvbrytningen. Det handlar om att klara boendefrågor i ett mycket raskt tempo i de mest expansiva orterna som Pajala t.ex. Olika riksintressen som krockar är andra utmaningar för att få fler gruvor till stånd. Men den viktigaste utmaningen på längre sikt handlar om att bygga attraktiva samhällen i Norrland där människor vill bo. Även Umeå kommer i det sammanhanget att spela en viktig roll som Norrlands huvudstad och en ort som måste erbjuda en bredd inom utbildning, kultur och nöje. Ett Norrland utan en stark tillväxtmotor som Umeå kommer att vara ett mycket svagare Norrland. Men omvänt behöver Umeå ett Norrland där fler människor vill bo och verka. Vi har alla förutsättningar att lyckas om i jobbar tillsammans.

Edward Riedl (M).

Det känns tryggt med Anders Borg (M) som finansminister

Av , , 10 kommentarer 9

 Igår var finansminister Anders Borg (M) på den moderata riksdagsgruppen och gick igenom det ekonomiska läget. Det finns stora risker i de europeiska ekonomierna  som om de får problem kommer att påverka även Sverige eftersom en stor del av vår export går till dessa länder. Samtidigt känns det tryggt att veta att få länder är så väl rustade som Sverige för att just möta besvärligare tider. Jag är glad att sveriges finansminister heter Anders Borg (M) och inget annat.

Edward Riedl (M).

Ny attack med grön laser

Av , , 2 kommentarer 8

Natten mot idag skedde återigen en ny attack med grön laser. Den här gången var det en busschuafför som utsattes för detta. Jag har både skrivit och motionerat om detta i Sveriges Riksdag. Jag menar att det borde införas restriktioner mot de mest kraftfulla laserpekarna. De som utsätts för dessa attacker riskerar synen och eftersom busschaufförer och flygplanspiloter i tjänst är några av de som utsätts för detta riskeras även deras passagerare.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

HIV

Av , , 4 kommentarer 9

Idag är det olagligt att medvetet smitta någon medmänniska med HIV. Med jämna mellanrum kräver olika debattörer att den lagstiftningen bör tas bort då den stigmatiserar de som har HIV. Nu senast i aftonbladet förs den ståndpunkten fram med motiveringen att nuvarande lagstiftning inte minskar smittspridningen.

Min uppfattning är att det självklart måste vara förbjudet att medvetet smitta en medmänniska med en farlig obotlig sjukdom. Jag kommer att fortsätta arbeta för att lagstiftningen ska vara kvar.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).