Edward Riedl (M)

SVT:s nätsatsning är ett hot mot journalistiken

Av , , 2 kommentarer 6

Jag har lämnat in 6 interpellationer till Riksdagen och kommer att ta en bred debatt med Kulturministern om public service. Jag har också skrivit en debattartikel i aftonbladet där jag förklarar varför detta är en angelägen och relativt akut fråga att hantera om vi fortsatt vill ha en stor bredd av kvalitativ nyhetsjournalistik i Sverige. VK har också gjort ett reportage om mina tankar kring detta.

 

För att förstå den problematiska situation som har uppstått måste man i all enkelhet förstå hur dagens modell sett ut fram tills nu. Papperstidningarna har levt på en kombination av prenumeranter, annonsintäkter och ibland också visst presstöd. De måste med andra ord tjäna in pengar för att kunna betala löner till sina nyhetsjournalister. TV och radio (SVT, UR och SR) har istället finansierats genom ett licenssystem som i praktiken är att jämföra med en skatt eftersom alla i praktiken är skyldiga att betala den. Det har på många sätt varit ett framgångsrikt system som i länder där det fungerat väl bidragit till en bra bredd, bra kvalitet och en god mångfald av nyhetsjournalistik.

 

Så vad är problemet idag och varför vill jag lyfta detta? När den modell vi idag lever med växte fram fanns inte internet och tv och radio konkurrerade på inget sätt med papperstidningarna. I takt med att papperstidningarna flyttar ut på nätet och får en allt större del av sin intäkt därifrån för att betala sina nyhetsjournalisters löner så blir det självklart problematiskt om SVT gör likadant utan att behöva tjäna egna pengar. Eftersom SVT får licenspengar erbjuder de samma tjänst som papperstidningarna på nätet med den stora skillnaden att de gör detta gratis. Hur ska papperstidningarna på nätet i förlängningen kunna ta betalt för något som SVT i det här fallet tillhandahåller gratis? Det enkla svaret är att det inte kommer att gå.

 

Varför är då detta ett problem? Om inget görs så kommer i slutändan papperstidningarna inte att kunna ta betalt för sin nyhetsjournalistik som i allt högre grad måste finansieras på nätplattformar. Då blir det i slutändan färre journalister, färre nyhetsredaktioner och mindre kvalitativ journalistik.

 

Den som värnar en stor mångfald av nyhetsmedia och kvalitativ journalistik måste på allvar fundera över hur framtidens modell ska se ut. Annars kommer Sverige snart att ha en betydligt mycket mindre journalistkår med allt vad det innebär för det demokratiska samtalet. Mitt förslag är att begränsa public service på nätet för att värna just mångfalden. Men jag ser fram emot en intressant debatt på det här området och det är fullt möjligt att det finns andra spännande modeller och lösningar på denna mycket viktiga fråga.

 

Läs gärna min artikel på aftonbladet här. http://www.aftonbladet.se/debatt/a/pa6Jw/svts-natsatsning-ett-hot-mot-journalistiken

Läs gärna min intervju i VK här. http://www.vk.se/1934486/vill-begransa-public-service-pa-natet

 

Edward Riedl (M).

Dagen efter….

Av , , 3 kommentarer 4

Dagen efter en riktigt dålig opinionsmätning känner jag mig riktigt taggad att sätta igång att kämpa tillbaka det förtroendet vi nyss förlorat. Olika mätningar gav lite olika svar på hur stort tapp vi gjorde. Men oavsett så har vi tappat alldeles för mycket och det är nu väntar hårt arbete. Men val avgörs på valdagen och i slutändan kommer människor att rösta på det parti som de tror bäst svarar på framtidens utmaningar. Jag tänker göra mitt bästa för att så många som möjligt ska känna att det är just vi moderater som har de svaren. Dessutom är det väldigt tydligt att många tidigare moderatväljare inte gillar tanken på att M skulle samarbeta med SD. Det har aldrig varit aktuellt även om många uppfattat just det. Det är nu dagen efter det hårda jobbet börjar och svaret är att hitta de bästa politiska förslagen för att  göra ett bra Sverige ännu bättre.

 

Edward Riedl (M).

Sista opinionsmätningen är åt helvete för oss moderater

Av , , 5 kommentarer 7

Sista opinionsmätningen är helt åt helvete för oss moderater! Vi tappar 5,8%-enheter av väljarstödet. Väljarna oroas över att de uppfattat att vi vill samarbeta med SD. Det är fel i sak men vad jag tror väljarna uppfattat. Nu måste vi moderater sluta delta i medias intresse för spelteori och istället berätta hur vi vill göra Sverige till ett bättre ställe för alla. Bekämpa otryggheten med fler och bättre betalda poliser. Stärka skolan med bättre betalda lärare. En politik för fler jobb i hela Sverige. Gör vi det jobbet bra blir Anna Kinberg Batra nästa statsminister och Sverige ett bättre land. Nu kör vi.

 

Edward Riedl (M).