Edward Riedl (M)

Hur skapas reformutrymmet?

Av , , 2 kommentarer 8

Just nu lägger de olika oppositionspartierna fram sina skuggbudgetar som ett svar på vad de skulle göra om de styrde istället för regeringen. Det är en viktig del i en fungerande demokrati. Men det som jag ofta saknar i nyhetsrapporteringen är debatten om hur tillväxt och därigenom bättre möjligheter för ett land skapas. I mediarapporteringen verkar det närmast som om reformutrymmet bara finns där och kan användas precis till vad som helst utan konsekvenser för storleken på det framtida reformutrymmet.

Min poäng är att Sverige som nästan det enda landet i Europa har möjlighet att bygga välfärden och konkurrenskraften starkare eftersom alliansregeringen tagit och tar ansvar i turbulenta tider. Det är mot den bakgrunden flera av våra viktiga reformer ska ses inför nästa år. Vi bygger Sverige starkare i en allt tuffare global konkurrenssituation och tar ansvar för ekonomisk stabilitet. De länder som slarvat med detta betalar idag ett mycket högt pris genom sänkta löner, sänkta pensioner och nedmontering av välfärden i sina länder.

När oppositionen nu lägger sina olika skuggbudgetar kommer vi att se att de är väldigt duktiga på att spendera skattepengar på både det ena och det andra. Förhoppningsvis ställer media också följdfrågan till dem: Hur ska er politik skapa förutsättningar för ökad tilväxt och bättre möjligheter i framtiden?

Edward Riedl (M).

Hollandes skattechock har fått effekt

Av , , 8 kommentarer 9

Inför det franska presidentvalet lovade Hollande att han skulle höja skatterna kraftigt för de allra rikaste i Frankrike. Marginalskatterna skulle upp till 75% vilket innebär att de som tjänar mest ska betala 75 kronor i skatt på varje 100-lapp. För det som blir kvar ska de sedan betala moms mm. Men vem bryr sig om några tusen mycket rika människor. Hollande lyckades få med sig fransmännen på den geniala planen att några få skulle ta större delen av notan så fransmännen i stort inte skulle tvingas vara med och betala. Så låter det ofta när socialister runt om i Europa och världen pratar på gator och torg. Problemet för fransmännen är att den politiken nu ska prövas i verkligheten. För i verkligheten flyttar kapital mellan länder med en knapptryckning.

Hitintills har 800 förmögna franska familjer lämnat Frankrike för att undvika de nya höga skatterna enligt SvD. Dessutom saknar Hollande enorma summor i statskassan för att ens klara att komma i närheten av 3% budgetunderskott. Detta trots att han genom den tuffaste statsbudgeten i Frankrike på mycket lång tid kommer att skära i välfärden.

Problemet för Hollande, och alla andra socialister i Europa som lovar allt åt alla, är att verkligheten kommer ikapp till slut. Frankrike har en stor statsskuld och om Hollande inte arbetar seriöst för att klara statsfinansiell stabilitet genom ordning och reda på statens utgifter och intäkter så kommer marknaden att straffa Frankrike med allt högre räntor.

Det låter alltid bra när någon säger att någon annan ska lösa problemen. Men det är tyvärr nästan alltid för bra för att vara sant.

Edward Riedl (M).

Moderaterna går framåt

Av , , 8 kommentarer 8

Moderaterna går framåt med 1,7 procentenheter till 31,9 procent i den senaste väljarbarometern från Novus samtidigt som socialdemokraterna backar med 0,9 procent till 33,9 procent. Det blir allt tydligare att moderaterna och socialdemokraterna nu över tid är jämnstora partier med den stora skillnaden att socialdemokraterna inte har några samarbetspartier. Det gör att alliansregeringen fortsatt är det enda realistiska regeringsalternativet i svensk politik. Vill socialdemokraterna göra anspråk på regeringsmakten kommer väljarna sannolikt att kräva att veta med vem socialdemokraterna tänker samarbeta och vad det innebär för politiken. För just nu spretar det ganska rejält mellan de politiska förslagen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Fortkörningsböter efter inkomst är nog ingen bra idé

Av , , 9 kommentarer 8

Jag ser att socialdemokraterna i Umeå föreslår att fortkörningsböter ska inkomstanpassas. Jag förstår givetvis andemeningen att samma bötesbelopp slår olika hårt beroende på den privatekonomiska situationen. Sverige är ett av de länder i världen som utjämnar skillnader mest mellan människor. Vi har världens mest progressiva skattesystem. Det innebär att desto mer en person tjänar desto mer för han/hon betala i skatt både i kronor och procentuellt. Socialdemokraternas förslag innebär att vi jämnar ut skillnaderna ännu mer än idag. Dessutom är min fundering om det är fortkörningsböter som är det mest angelägna området för att ytterligare jämna ut inkomstskillnader.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Världens tredje största ekonomi är på fallrepet

Av , , 2 kommentarer 10

Vad händer om världens tredje största ekonomi tvingas använda 50 procent av sina inkomster till räntebetalningar på en gigantisk statsskuld. Japan har idag en statsskuld på 235 procent av BNP och en åldrande befolkning. Om detta har Andreas Cervenka skrivit en mycket bra ledare. Hur Japan kraschar i slowmotion. Det som skiljer Japan från exempelvis Grekland är att Japans statsskuld till största delen ägs av inhemska investerare. Därför är räntan fortsatt rekordlåg för den japanska staten när den lånar upp. Men det kan mycket snabbt förändras.

Det finns många och betydande risker i den globala ekonomin. Mot den bakgrunden är det skönt att Sverige har en mycket stark ställning. Vi har en låg skuldsättning, ordning och reda i statsfinanserna och en konkurrenskraftig ekonomi.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Statens miljardvinster på bankgarantin

Av , , Bli först att kommentera 8

Många länder har gått in och tagit notan för krisande banker runt om i världen. Det har i praktiken inneburit att vinsterna i goda tider hamnar hos aktieägarna och förluster i dåliga tider tas av skattebetalarna. Från alliansregeringens håll var vi tydliga redan från början. I Sverige tar inte skattebetalarna förlusterna på det sättet. Genom det bankgarantiprogram som bankerna hade möjlighet att ansluta sig till har skattebetalarna i Sverige tvärtemot hur det sett ut i andra länder faktiskt tjänat pengar på krisen. Så här långt har staten tjänat 5,6 miljarder kronor. Innan programmen löper ut väntas suman växt till cirka 6 miljarder kronor. Så gör en regering som tar ansvar för skattebatalarnas pengar.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Nästa års statsbudget

Av , , 2 kommentarer 7

Igår presenterade jag och allianskomraterna i länet nästa års statsbudget på Umeå universitet. Umeå universitet är en av de stora vinnarna i budgeten eftersom vi satsar på att rusta Sverige som kunskapsnation. Mycket av det som ingår i nästa års budget är reformer och åtgärder för att just göra Sverige konkurrenskraftigt på den globala marknaden. Dessutom fortsätter vi att stärka välfärden. Allt detta gör vi samtidigt som ävriga länder i Europa lägger sparpaket, skär i pensionerna och försämrar välfärden. Sverige har idag en unik position i Europa eftersom vi skött statsfinanserna väl och lyckats med jobbpolitiken.

Edward Riedl (M).

Varmt välkommen till Västerbotten Magdalena Andersson

Av , , Bli först att kommentera 8

Min moderata riksdagskollega Magdalena Andersson har nu blivit utsedd till landshövdning i Västerbotten av regeringen. Varmt välkommen till Sveriges bästa län. Det blir bra för oss med en politiker med lång bakgrund inom politiken med många ingångar i regeringen och i de andra partierna.

Edward Riedl (M).

Alliansen tar ansvar för Sverige som det enda realistiska regeringsalternativet

Av , , 9 kommentarer 12

Igår läste statsminister Fredrik Reinfeldt (M) upp alliansregeringens sjunde regeringsförklaring! Regeringen består av fyra partier som både vill och kan regera tillsammans. Resultatet av vårt arbete är Europas mest välskötta och välmående ekonomi. Mot oss står fyra politiska partier som ger fyra olika svar på vad de vill göra istället. Slutsatsen är därmed att Sverige fortsatt bara har ett regeringssalternativ.

Edward Riedl (M).