Edward Riedl (M)

S och MP har lekstuga med skattepengar och riskerar vägprojekt i Västerbotten

Av , , 1 kommentar 16

a

 

För varje dag som bygget av Förbifart Stockholm står still kostar det skattebetalarna 4 miljoner kronor. Det gör att vägbyggen i andra delar av landet försenas eller inte blir av. Allt handlar om att S vill hålla MP på gott humör. Men det är inte rimligt att skattebetalarna ska betala 1000 miljoner kronor för denna lekstuga.

 

Edward Riedl (M).

Ansvaret för S och MP-regeringens budget är…

Av , , 3 kommentarer 15

Ansvaret för S och MP-regeringens budget är deras eget! Nu pågår diskussioner om att alliansen i praktiken borde lägga ner sina röster i budgetomröstningen. Väljarstödet för den sittande regeringen var mycket svagt vilket nu avspeglas i Riksdagen. Det var Stefan Löfven som lovade talmannen att han skulle få igenom son budget. Allt ansvar för att få igenom budgeten vilar på S och MP själva. Allianspartierna kommer att rösta på den gemensamma budgeten som tar ansvar för Sveriges ekonomi och ger förutsättningar för att ännu fler jobb ska växa fram.

Edward Riedl (M).

MP:s nya demokratisyn skrämmer

Av , , 5 kommentarer 20

Miljöpartiets nya demokratisyn är att regeringen kan strunta i beslut från Riksdagen! Den historiskt svaga och illa förberedda S och MP-regeringen behöver bli mer ödmjuk. 1 000 miljoner kronor är en orimlig kostnad för att blidka miljöpartiets ego när förbifart Stockholm ändå kommer att byggas. Det är helt orimligt att skattebetalarna ska bekosta denna lekstuga.

 

Läs mer här: http://www.di.se/artiklar/2014/11/25/mp-toppen-vagrar-backa-om-forbifarten/

 

Edward Riedl (M).

M behöver fler med invandrarbakgrund även i ledningen

Av , , 5 kommentarer 13

radio

 

Har under morgonen blivit intervjuad i P1 om att jag vill se en bredd av kompetens och erfarenhet när vi nu i mars gör en generationsväxling och bygger ett nytt lag runt Anna Kinberg Batra i moderaterna! Jag vill i den nya partistyrelsen se någon duktig person med invandrarbakgrund. Ett parti som samlar kring 30% av väljarkåren måste ha den bredden av erfarenheter.

 

Edward Riedl (M).

Flygskatt hotar 10 000 jobb i Sverige

Av , , 9 kommentarer 24

flyg

 

Jag har ikväll debatterat S och MP-regeringens förslag om flygskatt i Sverige mot finansminister Magdalena Andersson (S)! En sådan skatt hotar 10 000 jobb i Sverige utan att några större miljövinster uppnås. Det är både dålig ekonomisk politik likväl som dålig miljöpolitik.

 

Edward Riedl (M).

Debatt mot finansministern idag

Av , , 2 kommentarer 18

Debatt mot finansministern idag! Idag ska jag debattera mot finansminister Magdalena Andersson (S) om S och MP:s förslag att införa en flygskatt. Enligt Svenskt Flyg hotas 10 000 jobb och 3 miljarder i skatteintäkter om flygskatten införs.

Edward Riedl ( M).

S och MP-regeringen slår mot Norrland

Av , , 2 kommentarer 18

Den nya S och MP-regeringen, vars partier hade förvånansvärt stort stöd i Norrland, visar nu sitt rätta ansikte. I fråga efter fråga så drabbar deras politik Norrland. De vill införa flygskatter som givetvis drabbar de delar av landet som är mest beroende av flyget – Norrland. De tänker införa en kilometerskatt där de med långa avstånd ska betala mer – Norrland. Inte nog med att skatterna ska tas ut i Norrland. de ska sedan satsats på järnvägsunderhåll i södra Sverige. Nu senast så tänker den nya S och MP-regeringen skära ner på transportbidraget som kompenserar företag i Norrland för långa avstånd. Riktigt bra jobbat av den nya regeringen om målet är att rikta udden mot livsvillkoren i Norrland.

 

Edward Riedl (M).

Nya amorteringskrav kan leda till bokrasch

Av , , 3 kommentarer 19

De nya amorteringskraven kan leda till en fullständig kollaps på bomarknaden samtidigt som nya låntagare missgynnas och de som redan finns på marknaden gynnas. Det kommer att leda till ökad byråkrati och svårigheter att hantera inlåsningseffekter på bomarknaden. Dessutom så kan de nya tuffa kraven göra att unga inte kommer in på bomarknaden för att prisläget är alltför högt. Detta blir inte allra minst tydligt i attraktiva och expansiva områden dit många unga vill flytta. För en villa på 3 miljoner kronor kommer de nya kraven att kunna leda till fördyringar på upp emot 60 000 kronor per år. Ett ungt par som flyttar in till Umeå kan alltså drabbas av ökade kostnader på 5 000 kronor i månaden med den nya regeringens förslag. Jag är inte emot att man dämpar bomarknaden. Men sådana förändringar måste införas över lång tid och gärna i bred politisk samsyn för att undvika tvära kast på ett område som så genomgripande förändrar förutsättningarna för människor. Exempelvis förslag på att ta bort ränteavdraget kan drabba samma familj med lån på 3 miljoner kronor med ökade kostnader på 100 000 kronor per år i ett slag. Den typen av förändringar måste alltid ske succesivt över lång tid och i stor enighet för att inte kasta omkull förutsättningarna för vanliga löntagare.

 

Edward Riedl (M).

Ryssland alltmer hotfullt

Av , , 1 kommentar 20

Ryssland fortsätter att höja tonläget mot länderna i närområdet och kränkningar av luft och vatten är ytterligare sätt att visa omvärlden sina avsikter. Nu är det de baltiska länderna med stora ryska minoriteter som i propagandan ska ”försvaras”. Den typen av retorik känner vi igen från mörka tider i Europas historia. De baltiska staterna är EU-länder och hot mot enskilda EU-länder är ett hot mot samtliga länder inom unionen. I takt med att omvärlden har ökat pressen på Ryssland så ökar den ryska propagandan inne i Ryssland. Det är en oroande utveckling som måste brytas innan positionerna blir låsta för lång tid framöver. I slutändan så är det inte bara Putin som är problemet utan den ryska befolkningens känsla av att Väst utgör ett hot mot dem.

 

Edward Riedl (M).