Edward Riedl (M)

Barnfattigdom

Av , , 19 kommentarer 10

Barnfattigdomen har diskuterats mycket under våren som gått. Jag hade i förra veckan inne en debattartikel i VK om just detta där jag försöker problematisera frågan. För tro mig – Det finns ingen som gillar barnfattigdom. Men för att kunna bekämpa den måste vi veta vad det är vi vill bekämpa. Det är faktiskt skilnad på absolut och relativ fattigdom. Problemet med den relativa fattigdomen som socialdemokraterna vill använda är att den först och främst mäter inkomstskillnader och inte fattigdom. Den relativa fattigdomen ökar när din granne får ett jobb. Men samtidigt minskar fattigdomen. Med andra ord så har det viss betydelse vilka hur och med vilka ord vi förklarar.

Bekämpa barnfattigdomen på ett sakligt sätt

Under våren så har barnfattigdomen i samhället diskuterats flitigt. I sig är det en viktig debatt. Vårt samhälle har ett ansvar att bekämpa fattigdom både i Sverige och utomlands. Däremot är det viktigt att debatten förs på ett sakligt sätt så att vi vet vilka åtgärder som är effektiva.

Vissa socialdemokratiska debattörer har en förkärlek att enbart tala om relativ fattigdom som enbart tar hänsyn till hur någon har det ekonomiskt i jämförelse med andra. Detta är en dålig mätmetod att använda om man verkligen vill arbeta för att folk ska få det bättre. Ingen kan rimligen påstå att någon ska behöva räknas som fattig bara för att hans eller hennes granne har fått ett nytt jobb?

Om man istället tittar på hur många barn som tillhör familjer som lever under gränsen för att få försörjningsstöd, vilket kan vara ett rimligt sätt att mäta fattigdom i Sverige även om även dessa har det oerhört mycket bättre ekonomiskt är fattiga i de allra flesta länder, så minskar glädjande nog denna grupp.

Allianspartierna har sedan länge insett att den allra största anledningen till ekonomiska problem i vårt land är att så många har stått utanför arbetsmarknaden. Därför så har vi prioriterat kampen mot arbetslösheten framför allt annat. Vi har sänkt skatterna mest för de som tjänar allra minst, vi har gjort det mer lönsamt att arbeta även för den som inte har en så hög lön och vi har gjort det enklare för unga människor att komma in på arbetsmarknaden.

Självklart finns det grupper av barnfamiljer som har haft det svårare än andra att få ekonomin att gå ihop. För att nå dessa så har Alliansen

genomfört reformer för en mer flexibel barnomsorg, som ger fler föräldrar möjlighet att kombinera yrkes- och familjeliv och för en mer kunskapsinriktad skola där alla barn, även de som inte kommer från ekonomiskt starka hem, ska få möjlighet att utveckla sin fulla potential. Vi har även infört ett extra flerbarnstillägg i barnbidraget för att hjälpa de föräldrar som har ett stort försörjningsansvar för många barn.

Det går att hjälpa de barn som i vårt land lever under tuffa ekonomiska villkor, men då måste man dels presentera konkreta förslag på hur dessas situation kan förbättras, dels diskutera dessa frågor sakligt istället för att som oppositionen blanda ihop äpplen och päron och enbart diskutera den relativa fattigdomen. En sådan hållning hjälper ingen till att få det bättre ställt.

Edward Riedl, Riksdagsledamot (M).

Jag blir äcklad

Av , , 11 kommentarer 17

Jag blir uppriktigt sagt äcklad när terrordåden i Norge används som språngbräda in i den svenska debatten för att angripa Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (M). Lena Mellin på aftonbladet beskriver Reinfeldts skriftliga uttalande i samband med dåden som svalt på gränsen till kallt. Vidare anklagas han för att inte i tillräcklig utsträckning delta i det inhemska sorgearbetet då han inte dök upp på en manifestation anordnad av SSU. Självklart går det att använda detta för att angripa Reinfeldt, moderaterna och alliansen om man vill. Men sådant gör åtminstone mig äcklad. Jag tycker vår statsminister har hållit en precis lagom profil i detta. Om han varit överallt hade han med största sannolikhet blivit anklagad av samma kritiker för att försöka plocka politiska poänger på det tragiska som hänt i vårt grannland. Låt oss istället nu sörja med de drabbade  och deras anhöriga i vårt grannland och inte göra politik av detta.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Mer pengar till pensionärerna

Av , , 3 kommentarer 8

En stark utveckling av den svenska ekonomin och alliansregeringens föreslagna skattesänkningar för landets pensionärer gör att det blir mer pengar i plånböckerna för landets pensionärer. För en ålderspensionär med 12 000 kronor i inkomstpension handlar det om sammantaget 472 kronor mer i plånboken per månad. Det ska ses i ljuset av att många länder i vår omvärld har en motsatt utveckling att se fram emot. Det är skönt att Sverige har välskötta statsfinanser och en finansminister som heter Anders Borg (M) och inget annat.

Edward Riedl (M).

Svensk ekonomi fortsatt mycket stark

Av , , 4 kommentarer 10

Trots olika medias försök att skriva krigsrubriker de senaste dagarna så är den svenska ekonomin fortsatt mycket stark. Sveriges BNP steg med 5,3 procent under andra kvartalet jämfört med året innan som också var ett mycket starkt år. Det enligt enligt SCB. Utvecklingen var dessutom bättre än väntat. Det går bra för Sverige.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).

Ska ensamkommande flyktingbarn behöva arbeta?

Av , , 15 kommentarer 25

Idag går det att läsa en artikel i VK om hur ensamkommande flyktingbarn i Nordmaling inte ens har pengar till mat. Fortsätter man att läsa så har de både mat och husrum. Däremot får de inga fickpengar över sommaren (när de inte får ordinarie studiemedel) om de inte arbetar. De har dessutom blivit erbjudna sex veckors sommarjobb som de tackat nej till. Där tog mina sympatier slut. Vill de inte arbeta som vanligt folk kan de gott vara utan extra sommarpengar. Det är ingen hjälp till dessa unga vuxna att ge dem pengar utan motprestationer.

Edward Riedl (M).

Vardagslyx

Av , , 2 kommentarer 8

Igår lagade jag stuvade makaroner (på riktigt sätt och inte med redning) och stekt korv. För mig är det riktig vardagslyx att både ha tid och ta sig tid att laga riktig mat. Dessutom är sådan mat riktigt uppskattat av barnen.

Edward Riedl (M).

Svältkatastrofen i östra Afrika är nu akut

Av , , 2 kommentarer 6

11 miljoner människor i Afrika kommer att drabbas av svältkatastrofen och behovet av hjälp är akut. FN har beslutat om insatser för i storleksordningen 3 miljarder kronor för att klara det värsta. När barn dör i massor måste vi givetvis göra allt vi kan för att få fram akuta insatser. Men långsiktigt måste vi hjälpa dem att bygga upp både jordbruk och fungerande samhällen för att inte med jämna mellanrum hamna i humanitära katastrofer av det här slaget. FN räknar med att vi dessutom inte kommer att kunna hjälpa cirka 2,2 miljoner somalier då den militanta styrkan al-Shabab som kontrollerar regionen inte släpper in hjälparbetare. För att få ordning på detta kommer det troligen långsiktigt att krävas både omfattande och varierande insatser av världssamfundet.

Edward Riedl (M).

Sjukvården ska betalas via skatten tillsammans

Av , , 3 kommentarer 7

Sjukvården ska vi betala tillsammans via skatten – Svårare än så är det inte. Ibland försöker våra politiska motståndare påstå annat. Sedan alliansen vann valet 2006 har vi dessutom satsat ännu mer pengar på att utveckla vår gemensamma hälso och sjukvård. Det här debattsvaret på just det temat är skrivet av mig och landstingsrådet Nicklas Sandström (M).

Edward Riedl (M).