Etikett: sjukvård

Sätt patienten före systemen – avskaffa landstingens sjukvårdsansvar

Av , , Bli först att kommentera 3

Blir man sjuk ska man få den bästa vården överallt – inte bara i vissa landsting. Det ska inte få vara så att ens chans att överleva en cancerdiagnos ska hänga på var i landet man bor. Det finns en uppsjö av exempel. Ett är bröstcancer. Av de som får bröstcancer i Kronobergs län får 99 procent vård i tid. Men bland de som får bröstcancer i Gävleborg får endast 43 procent av patienterna vård i tid.

Samtidigt får många patienter vänta allt längre på akutmottagningarna, vårdcentralerna och till specialistsjukvården. Det är uppenbart att landstingen är för små enheter för att klara av att organisera sjukvården som ju blir allt mer avancerad tack vare nya, bättre men också kunskapskrävande behandlingar.

Slutsatsen är att hela sjukvårdsansvaret behöver tas över av staten. Kvar blir knappt 13 procent av landstingens verksamhet. Vad man gör med den är en fråga som behöver utredas. Men klart är att landstingen i sin nuvarande form behöver avvecklas.

Västerbotten värst!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är roligt att ligga i topp i undersökningar. Men det är inte roligt att vara värst. 

Dagens Samhällle har idag belyst hur det ser ut med vårdskadorna i landet. Och i undersökningen är Västerbotten sämst i landet. Det är 2,5 anmälningar på 1000 invånare. För att ställa det i proposition så kan vi som jämförelse plocka fram Kalmar län som ligger bäst till som bara har hälften anmälningar.

Dessutom har Västerbotten legat sämst till under flera år. Under året har LÖF (Landstingens försäkringsbolag) fått in inte mindre än 16 300 anmälningar i hela landet. Det är en ökning med 2 procent.

Attt anmälningarna tyvärr kommer öka är all expertis i frågan överens om. Dels är vi bättre på anmäla när det uppkommer skador  men en viktig faktor är också att vi utför allt mer vård vilket gör att även vårdskadorna tyvärr kommer öka.

LÖF anser utifrån deras erfarenhet att de landsting som har få anmälningar brukar ligga bra till i alla sammanhang när det gäller vårdkvalitet. Samtidigt har man sett att landsting med regionsjukhus tenderar ha fler anmälningar.

Bakom dessa siffror är det enormt personligt lidande. Att människor först behöver vård o får den, och sedan får följdskador som sedan ska anmälas o drivas i process är inte roligt.  Att helt få bort alla vårdskador är nog en utopi. Men att Västerbotten är värst MÅSTE vi ändra på.

I min kritik ligger inte kritik mot vårdpersonal. Personalen går på knäna inom många områden. Utan i första hand är det den politiska ledningen som ska ge möjlighet att utföra ett bra arbete. Så vad vi måste göra för att få lösning även på detta är att byta ut den politiska majoriteten i Västerbottens läns landsting. Nu vid valet i höst har vi möjlighet att ge länet en nystart när vi startar en ny Region Västerbotten så passar vi också på att byta politisk majoritet.

Ni som följt med i debatten vet nog vad Kristdemokraterna vill när det gäller vården. Jo att den högspecialicerade sjukhusvården ska förstatligas så vi får lika vård vart vi än bor i landet som lagen säger. Då kommer nog inte vårdskadorna vara värst i Västerbotten.

Nu ökar vi trycket!

Av , , Bli först att kommentera 4

Acko Ankarberg Johansson blir vår nya sjukvårdspolitiske frontperson

Sjukvården är och har alltid varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Berättelserna är många om den vårdkris som Sverige befinner sig i.
Utvecklingen måste vända. Det behövs en genomgripande reformering av svensk sjukvård. Vård och omsorg behöver stärkas och förbättras för
att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Man ska kunna lita på vården.
Därför växlar vi upp inför valet och utser Acko Ankarberg Johansson till ny sjukvårdspolitisk frontperson från och med den 14 februari 2018.

-Som sjukvårdspolitisk frontperson kommer jag se till att sjukvården får den plats i debatten som den förtjänar säger Acko.
Sjukvården har satts på undantag av den här regeringen. Man vill inte se de problem som finns, och därför saknar man också lösningar.
Det är ett välfärdssvek. Sjukvården är både väldigt bra och dålig samtidigt. Delvis en vård i toppklass, samtidigt som vårdköerna har fördubblats den här mandatperioden.
Under alliansregeringen införde vi kömiljarden som ledde till att köerna halverades.
Vi vet hur man gör, vi har gjort det förr och tänker nu ta ledartröjan för en bättre sjukvård, säger Acko Ankarberg Johansson.

Jag som känner Acko och vet hur hon jobbar så känns det tryggt att hon säger hon vill ta ledartröjan. Det är inget hon bara säger. Med all säkerhet kommer ni märka av oss i valrörelsen där vi kommer tugga sjukvård o vårdfrågor i alla sammanhang. Dessa frågor är viktiga för den enskildes behov.

Hjältarnas hus.

Av , , Bli först att kommentera 9

För en tid sedan besökte vår landstingsgrupp Hjältarnas hus i Umeå. Den ligger bakom ankdammen på lasarettsområdet.  

En fantastisk anläggning för de barn med familjer som måste tillbringa tid på sjukhus längre o kortare tid. En förening bildar en ekonomisk förening och tillsammans med landstinget bygger en anläggning som nu kan nyttjas av behövande familjer. Det kan som jag ser det inte bli bättre när civilsamhället och landstinget hjälps åt med uppgifterna.

Anläggningen var fin och man hade tänkt till i alla delar för att kunna få så bra som möjligt. Förstås fanns där också en väldigt engagerad personal som tar hand om familjerna på bästa sätt. Och bra har det verkligen blivit. Ljusa o ändamålsenliga lokaler som kan skänka lite frid o ro till de som har sjuka barn. En behövlig oas skulle jag säga. Fattar inte hur nån kan vara så hjärtlös och vandalisera på stället.

För att denna förening ska kunna arbeta vidare krävs förstås intäkter för att få verksamheten att gå runt och lite vinst så man kan investera vidare. Men då kommer man in på ett känsligt område. Som vi vet så driver S på regeringnivå att man inte ska få göra vinst i välfärden. Repalu har som vi vet utrett saken och som jag tycker kommit till helt fel slutsats. Får han som han vill så kommer alla gemensamma projekt minskas och jag förstår inte hur vi ska klara vårduppgiften när många kommer sluta sin verksamhet.

Vi har ju nog problem med köer idag. Naturligtvis ska man inte kunna skicka skattepengar från välfärden till skatteparadis. Men det har redan den förra Alliansregeringen satt stopp för. Självklart ska vinsten återinvesteras i verksamheten. Men nu vill alltså S stoppa verksamheter som brukare och patienter är väldigt nöjda med. Utredningen gör sig bäst på sophögen enligt mitt sätt att se det.

Sjukvårdens köer.

Av , , Bli först att kommentera 8

I den av regeringen igår presenterade höstbudgeten nämns välfärden och visst det nämns också om vårdens utmaningar.

Men när vi i vårt land har olika möjlighet att överleva t ex cancer vart vi bor i landet så blir man minst bekymrad. Köerna till sjukvården är enorma. Inte minst i Västerbotten.

Det är enormt liten del som får sin operation utförd inom tiden för vårdgarantin. Och hur ska man få en förändring på detta? Hur ska vi stoppa allt personligt lidande på att personer får gå och vänta på sin vård?

I mitt liv har jag lärt mig två viktiga saker som att om man motiverar människor att göra lite extra så gör man det om man blir extra motiverad eller får nåt extra. Och vi måste sluta tänka systemet före individen.

Dessa två viktiga inspel är ett sätt att klara vårdköerna, men du kanske funderar på hur?

Jo jag menar att hade inte S så fort dom kommit till makten direkt plockat bort Kömiljarden så hade du snabbare fått din operation utförd. Kömiljarden infördes av dåvarande Socialminister Göran Hägglund. Den innebar helt enkelt att om man lyckades utföra fler operationer och minska köerna så fick sjukhuset extra medel om man lyckades just kapa köerna. Där finns det. Incitament jag talar om att göra det lilla extra. Behöver jag säga att direkt när detta plockades bort började köerna öka igen. Så om denna regering kunde tänka mer resultat än bidrag så skulle vårdköerna drastiskt minska.

När de gäller systemet så tror jag inte jag behöver förklara. Hur många har inte ringt till sjukvården och man kopplas mellan olika professioner och det är inte minst viktigt att du och jag som individ verkligen anpassar oss till det uppbyggda systemet. Alltså systemet är viktigaer än individen. Och det ligger faktiskt i den socialdemokratiska ideologin. Alltså att istället för som jag vill se det anpassa samhället o systemet till individen så ska individen anpassa sig till systemet. Det är en viktig och vesäntlig skillnad på tänket.

Så lyssna på hur individen vill ha systemet och inför Kömiljarden igen så kommer köerna att markant förkortas. 

Regeringen har satt yxan i Norr.

Av , , 4 kommentarer 8

Så har då dråpslaget för Norrland fallit. Regeringen kopplar bort Norrland från jämställdhetens karta i landet. Dessutom försöker man ändå ordna till övriga Sverige i större regioner.

Förhandlingarna fortsätter idag torsdag kl 15. L samt M kommer inte dit. KD och C kommer gå dit för att diskutera regeringens bild som lades i eftermiddag. Fortsatt diskuterar men ett stort Svealand och att tillföra Värmland till V Götaland. Men Norrland utarmar man.

Regeringen har slängt fram lite godsaker åt C för att åtminstone behålla dem. Vårt parti har hela tiden velat diskutera innehållet och vad man från staten tänker tillföra regionerna. Men här ekar svaren tomt. Inget ministern vill diskutera och inte heller statens indelning av verk o länsstyrelser etc. Så diskuterar inte heller regeringen innehållet på torsdag så kommer också vi som parti lämna förhandlingarna. Och det tycker jag är rätt. I detta läge finns tyvärr inget att fortsätta med.

Jag är övertygad om att om regeringen vänt på frågan och diskuterat innehållet innan man leker arkitekter och ger sig på att rita kartor hade utfallet varit ett helt annat i alla län. Då har alla fått se vilka mervärden en region kan tillföra.

Dom som nu höjer tonen och menar att det är bra för Västerbotten att lämnas ensam då hela övriga landet slås samman till större regioner vet inte vad hen talar om.

Hur har man tänkt komma fram med sjukvården och inte minst den regionala utvecklingen?

Hur ska vi nu kunna hävda oss på den internationella arenan när vi kommer som ca 235000 invånader när andra regioner kommer med nästan 2 miljoner invånare?

Dessa frågor ställer jag inte bara till regeringen utan också till de som hela tiden bromsat även i vårt län utan att konstruktivt komma med nåt enda förslag i frågan. Man lyfter fingret och ser vart det blåser utan att ta minsta ansvar och tänka på hur vi i framtiden ska organisera landet för våra barn och barnbarn och kommande generationer.

Jag menar det är högst oansvarigt av regeringen att gå vidare med en sån reform med så liten majoritet. Det handlar inte om vilken liten fråga som helst. Det handlar om indelning av landet i funktionella ”jämställda” regioner. O detta säger man liksom bara nej till i halva Sverige.

Ja självklart rår vi, eller rättare sagt, Ni som hela tiden bromsat utvecklingen till större regioner för att nu regeringen släpper Norrland åt sitt eget öde och fortsätter indela övriga landet.

Tänk att vi nu missar möjligheten att bli den starkaste regionen vad gäller t ex naturtillgångar så inte hade vi varit fattiga inte och vi hade blivit en trovärdig aktör på den nationella och internationella arenan som stark region.

Detta förvägras vi nu och jag kan inte se det på annat sätt än att övriga starka regioner inte vill se Norrland som starkt och slår därmed sönder möjligheten så blir vi ingen konkurrent mot Region Skåna, V Götalandsregionen samt Stockholms regionen. Och märk att de flesta som fattar beslutet är bl a Stockholmare. Ser du som jag kopplingen.

Det är en besvikelsen dag för oss Norrlänningar.

Peter Olofsson ska behandla alla lika!

Av , , 7 kommentarer 16

Nu börjar det närma sig val och då passar min förra kollega vårt landstingsråd Peter Olofsson (S) på sin blogg att återigen skylla på staten och regeringen och vem han mest kommer åt för att slippa ta eget ansvar.

Det han nu ondgör sig över är att Socialminister Göran Hägglund har gått ut och sagt att om det inte blir lika vård för alla i landet så måste vi se vad staten ska göra åt det. En helt logisk fundering. Men det sticker ju i Peter Olofsson för han får sig en känga då även han inte sköter sin uppgift som han ska.

Vi behöver inte titta särskilt långt för att se hur Peter Olofsson särbehandlar människor. Tänker på frågarna om inlandsvården. Peter Olofsson klarar inte ens av att behandla Västerbottningarna lika inte undra på att Socialminister Göran Hägglund vill agera.

Hur blev det med den folkomröstning vi nyss gjort? Vad tyckte folket? Har Peter Olofsson tagit lärdom av vad folket tycker? Svaret är ju som vi vet nej. Han bryr sig inte vad folk tycker.

I många undersökningar ligger Västerbottens läns landsting längst ner bland alla landsting. Om inte sist så bland de sista. Ekonomin går ju heller inte så särskilt bra. Han skyller på att regeringen inte satsar på sjukvården. Men han bortser helt att regeringen faktiskt har satsat betydligt mer än vad hans partikamrater gjorde på sin tid i reella kronor, alltså inflationen borträknad. Sen kan man alltid skylla på andra när man inte själv klarar hantera ekonomin.

Vill ge dej ett gott råd Peter Olofsson lyssna på folkets röst och sopa framför egen dörr innan du kritiserar. Vi närmar oss val och din stol kan fort byta ägare till någon som behandlar alla Västerbottningar lika.

Tom retorik

Av , , 2 kommentarer 12

Man får ofta i tom retorik höra att regeringen prioriterar skattesänkningar framför investeringar i sjukvården. Ingenting kunde vara mer fel. Men det kräver kunskap för att syna dessa påståenden.

Regeringen har en långsiktig politik som skapar sysselsättning och genererar fler arbetade timmar, vilket i sin tur ökar skatteintäkterna till kommunerna och landstingen.

Sedan 2006 har resurserna till skola, vård och omsorg ökat med 25 procent, vilket motsvarar 110,7 miljarder kronor, varav 50,6 gått till sjukvården. Om vi plockar bort för inflationen har de reella resurserna ökat med 13,4 procent.

Tidigare fick en sjuksköterska betala 26 200 kronor mer i skatt per år än vad hen gör i dag. Under socialdemokraternas regim lönade det sig inte att gå från bidragsberoende till avlönat arbete. Förtidspensionering och utanförskap var det som erbjöds. 250 000 fler i vårt land var förtidspensionerade och sjukskrivna. Världens högsta skattetryck är inte vägen till mer resurser i välfärden. Regeringen som fanns innan 2006 verkade tro det. Trots detta var resurserna till skolan, sjukvården och äldreomsorgen lägre än i dag.

Skattetrycket har i Sverige sjunkit med fyra procent medan skatteintäkterna har ökat med elva. Svarta jobb har blivit vita, pengar som tidigare gömts i utlandet strömmar tillbaka och nya arbeten har skapats genom rut- och rot-avdragen.

Socialdemokraterna talar tyst om att de vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Det skulle öka kostnaderna för personal i kommunsektorn med cirka 3,5 miljarder kronor. Denna höjning kompenserar inte Socialdemokraterna kommunsektorn för i sin budget.

Allt går att förbättra och Kristdemokraterna är en garant för detta arbete. Resurserna till sjukvården skapas när det lönar sig att arbeta och ta ansvar för den enskilde. Vårdköerna har minskat drastiskt sedan 2006 tack vara införandet av kömiljarden som är ett belöningssystem för de landsting som lyckas.

Pinsamt Moderater!

Av , , 7 kommentarer 3

I de budgetförhandlingar som nu pågår så är alliansen inte överens. Det har i media läkt ut en del om detta. En del av den information jag har kan jag inte delge ännu.

 

Men klart är att vi Kristdemokrater vill vänta med det sista steget i jobbskatteavdraget något och istället satsa på:

1. De arbetslösa

2. Pensionärerna

3. Mer pengar till kommuner o landsting.

 

Undersökning på aftonbladet visar att ca 60% av befolkningen tycker denna prioritering är rätt.

 

En fråga som nu diskuteras är hur vi ska handa frågan med de papperslösas vård. Kristdemokraterna, Folkpartiet o Centern är överens att de ska få samma sjukvård som alla andra. Det tycker vi är human människosyn. Men se här bromsar Moderaterna.

 

Moderaterna menar att om man inte har rätt att vara här så ska man heller inte få sjukvård. Vilket parti delar man den synen med? Man vill utreda mer. Politiker gömmer ofta frågor i utredning. Detta är väl inget att bråka om. Låt dem få vård som alla andra.

 

Kom igen Moderater! Det är penionärernas tur, eller hur?