Etikett: Vännäs kommun

Ska vi fortsätta med dubbelkommando?

Av , , 2 kommentarer 11

Idag har vi kommunstyrelsesammanträde i Vännäs kommun. Det är 21 punkter på dagordningen och det brukar som vanligast dyka upp en del extrapunkter när dagordningen ska beslutas.

Bl a så har vi skrivit en motion som ska genom kommunstyrelsen till fullmäktige. Den handlar om att vi Kristdemokrater vill att regionförbundet blir en ”riktig” region och att Vännäs kommun som är en av delägarna till regionen trycker på i frågan. Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås för att det inte är de enskilda kommunerna som äger frågan. Det är om möjligt det kortaste svaret jag fått på en motion. Men också det märkligaste dito.

Exakt det svaret har också regionen sagt och hänvisat till ägarna alltså kommunerna o landstinget. Så det är tydligt att ingen vill ta i frågan och alla skyller på varandra. Men någons ansvar är ju ändå frågan. Jag menar att det är ägarna som ska tillsammans med regionen ta varandra i armkrok och sluta skylla på varandra och istället agera. Medan detta pågår har vi två parallella organisationer i vårt län som kostar onödigt mycket pengar.

Vår tanke är att slå ihop dessa två och lägga ner landstinget som t ex Västra Götaland har gjort. Ser fram emot debatten i frågan och framför allt i fullmäktige. För denna fråga måste få en lösning.

En annans sak jag kommer fråga upp på kommunstyrelsen är att jag vill säkerställa vår organisation när det gäller strömavbrott etc i samband med storm. Vi har ju som bekant haft ett antal stormar med olika namn och nu senast talar vi om stormen Sven. Det finns människor i vår kommun som varit utan ström i nåt dygn och det är nåt vi måste ha kännedom om, eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd.

Jag vill inte tänka på hur det kunde ha varit om temperaturen låg på 20-30 grader kallt och äldre människor i vår kommun varit utan ström en längre period. Då blir det fort kallt och man kan inte laga mat etc. Då måste vi kunna rycka in. Spännande att syna vår organisation i den delen. Dels är det ju räddningstjänsten men vi måste också ha med oss kommunledningen i dessa frågor som bör känna till i vilka områden i vår kommun man är strömlösa. Lär nog återkomma i frågan.

SD gör rätt!

Av , , 4 kommentarer 7

Ni som följer min blogg blir nog lite fundersam nu med tanke på rubriken. Men ni kan vara lugna. Jag kommer på inga villkor ge SD rätt mer än i denna fråga.

För SD kan ha bra synpunkt i vissa frågor för att locka till sig väljare. Men det är bara ett skal utanpå för när man läser o kommer till varför de kommit till sin ståndpunkt o kommer till människosynen så blir man förfärad. Men jag hör till dem som tycker att vi för länge sedan borde lyfta upp dem på banan och såga deras argumentering istället för att liksom hålla dem utanför och låta dem få fler ”tycka synd om röster”.

Vi har lyckligtvis vad jag vet inte några SD tendenser i vår kommun. Men skulle vi ha den sortens företrädare i fullmäktige så skulle jag i varje fråga debattera deras människosyn så väljarna får svart på vitt vad partiet står för. Och jag är säker på att jag får med mig många andra partier i den kampen.

Men det jag tycker de gjorde rätt är att inte låta Tony Appellkvist starta en lokalavdelning i Vilhelmina. De hänvisar till en dom som ligger honom till last. Och varför skriver jag då om detta? Jo för han nämns som tidigare hemmahörande i KD. Och det är visserligen också sant. Han var medlem hos oss för nu rätt länge sedan.

Som ombudsman tillsammans med de kloka människorna vi har i vår lokalavdelning är jag ansvarig för att så inte är fallet längre. Vi fattade detta beslut långt innan den dom som nu ligger honom till last var beslutad. Men han hade vad jag vet inte några förtroendeuppdrag i kommunen som det i viss rapportering kan skönjas. Viktigt med medlemsvård med både att få in nya men också plocka bort de som inte fyller måttet.

Vegaskolans kök blir kvar!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har vi haft ett tufft kommunstyrelsesammanträde. Faktiskt ett heldagssammanträde behövdes.

Det var inte mindre än 34 punkter på dagordningen vid mötets ingång. Mötet inleddes med ett antal punkter med bidrag till vårt duktiga föreningsliv. Det handlade om utvecklingsbidrag, driftsbidrag samt bygdeavgiftsmedel.

Sedan hade vi ett antal taxeändringar och diverse planer. Bl a vattenvårdsplan. Sen vad som är roligt att vi har ett stort engagemang från medborgarna i vår kommun. Vi behandlade inte mindre än 6 medborgarförslag.

Det är roligt att människor tar sig engagemang och skriver ner sina tankar och skickar dem till oss i kommunen. Tyvärr så kunde vi av olika anledningar inte bifalla alla förslagen. Men tankarna har vi med oss i arbetet.

Kostorganisationen var en av punkterna på dagordningen som också tog en del tid i anspråk. Men den tiden gav effekt då vi kunde få ett tydligare beslut i frågan. KS föreslår nu precis i enlighet med det beslut jag hade med mig från den Kristdemokratiska partistyrelsen i kommunen att Vegaskolans kök fortsatt ska vara ett tillagningskök.

Vi har dock inte klart alla kostnader så vi får se vad fullmäktige säger i slutändan. Men jag är glad för det beslut vi i dag fattade att bibehålla Vega som tillagningskök.

Den budget vi föreslår kommunfullmäktige fatta beslut om är inte rolig. Vi tvingas minska ramarna i verksamheten och det är aldrig roligt. Har varit med om det en gång tidigare då vi hade en tuff ekonomisk situation i vår kommun och hoppas det är den sista nu.

Vi vet att löner etc. inte blir billigare så det blir nerskärningar i verksamheten. Så nu återstår budgetarbetet i nämnderna. För det återstår några varv i diskussionen innan budgetarna i styrelser och nämnder är anpassade utifrån de siffror vi i dag beslutade föreslå fullmäktige.

Vi hoppas och inser att vår regering nog också kommer tillskjuta lite mer pengar till kommunerna inför valåret nästa år. Det positiva är att vi är i stort sett är överens inom partierna om det förslag vi nu lägger förutom Moderaterna som ville ta större grepp i vård o omsorg och plocka ännu mer medel ur deras ram.

I övrigt är vi alla partier överens om det liggande budgetförslaget. Och det kan den sittande majoriteten tacka en klok opposition som inte bråkar i onödan. Om nu regeringen tillskjuter mer medel så kan budgeten komma att behandlas igen i fullmäktige i november.  Då kanske vi har möjlighet att återföra medel till ramarna för att minimera de negativa ekonomiska effekterna.

Prioriteringar

Av , , Bli först att kommentera 7

Bolagsstyrelse på förmiddagen och budgetberedning på eftermiddagen.

Så ser min dag ut. Intressant bolagsstyrelse i AC-net. Som jag tidigare nämnt så är det ett mycket intressant bolag som bedriver möjlighet för oss att surfa i Västerbotten. Några av er läsare var säkert med på 15–års jubileet nyligen.  
 
Så det blir lite som en jojo mellan Vännäs och Umeå idag, eftersom även kvällen bjuder till en resa in till vår angränsande större stad. Kanske man ska räkna ihop hur många det blir på ett år. Torde vara ett ansenligt tal. Men nu när vägen blivit bättre är det ju faktiskt en fröjd att åka. Hade önskat att kollektivt åkande vore lättare för mig då hade jag inte tvekat. Men nu passar det inte alltid så då får bilen bli aktuell. Men åker kollektivt när möjligheten ges.
 
I eftermiddag är tanken att vi ska få ihop budgeten för Vännäs kommun. Få se om vi kan ha en enig budget i år. För min del känns det bra att vi äntligen är eniga om att äldreomsorgen behöver mer resurser. Det har jag hävdad i debatten ett antal år nu. Men det är i slutändan så lätt att tillskjuta medel till barnen. Man säger att det är vår framtid och viktigt att vi backar upp dem. Och det är helt rätt och riktigt. Det ska vi göra och det finns en del att tala om hur vi kan bygga upp skolan t ex.
 
Men jag anser det är viktigt att veta vem som byggt upp det vi har idag. Vem har slitit och inte haft det lika bra som vi har det. Jo det är de gamla som vi idag har på våra boenden och övrigt i samhället. Nu är det deras tur att känna att personalen har en stund över till dem. Att de får känna vinden i håret och sitta ute en stund i solen i sommar. Att när hemtjänsten kommer kanske man har en stund över att bara prata med varandra etc.
 
Det tycker jag är viktigt. Och det vill jag och har velat i de senaste årens budgetar från Kristdemokraterna.

Demokrati underskott.

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är lite varierande storlek på dagordningen på kommunstyrelsens sammanträden. Förra gången var dagordningen en och en halv sida men den gång var det ”bara” en halv sida. Den innehöll 12 punkter denna gång.

Verksamhetsberättelserna för samhälls-byggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Och att vi resonerade om ekonomin torde vara en lågoddsare när det gäller kommunstyrelsens sammanträden.
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen diskuterade vi om och här föreslog jag att tillstånd för stadigvarande alkoholtillstånd fortsatt ska ligga kvar på kommunstyrelsen. Med det ger man frågan dignitet istället för att delegera det till arbetsutskottet. Just delegationsordningen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Att delegera frågor till arbetsutskott med att mindre antal politiker och inte alla partier representerade är ett underskott på demokrati. Sen måste man delegera vissa ärenden för att verksamheten ska fungera smidigt. Men just delegationsordningen är viktig att fundera över och i det ligger inte ett misstroende mot någon utan ett intresse av att värna om demokratin.
 
Tydligen var mina argument goda denna gång och t o m Andreas från vänstern tillstyrkte mitt förslag och när propositionen var aktuell så var det en enig kommunstyrelse som tyckte att beslutet om alkoholtillstånd fortsatt ska ligga på kommunstyrelsen i sin helhet.
 
Vi hade också att ta ställning till revisionsrapporten för kommunstyrelsens ansvarsutövande. Revisorer ska alltid ha viss kritik det ligger liksom i sakens natur. Men det var inte stora förändringar som revisorerna kräver. Vi hade ett yttrande till revisorerna där vi tackar för deras rapport men samtidigt möter dem med viss kritik då de inte tagit del av alla handlingar.
 
Vi måste bli bättre på att visa Vännäs kommun på ett enhetligt sätt. Därför kommer vi intensifiera arbetet med att visa enhetlig logga och vara bättre på att vara goda ambassadörer för vår kommun. Så kommunstyrelsen tillstyrkte 250 000 kr till det arbetet. Bevakar detta arbete med stort intresse då jag i princip jobbat med marknadsföring i olika former sedan jag började jobba. En aktivitetsplan efterlyste jag när vi antog den nuvarande visionen men den skulle komma senare. Nu har det visat sig att arbetet behöver förstärkas då det inte har gett önskad effekt.

Ett maraton kommunstyrelsesammanträde.

Av , , 6 kommentarer 4

På eftermiddan tog jag cykeln och i det soliga fina vädret tog jag mig ner till kommunhuset. Fantastiskt att kunna cykla vid denna tidpunkt på året helt utan snö i ekrarna.

Vi samlades till ett kommunstyrelsesammanträde med många ärenden. Inte mindre än 36 punkter på dagordningen och när vi fastställde dagordningen så kom det till två punkter så det blev alltså totalt 38 punkter som vi skulle behandla.

Redan i kallelsen så förvarnas vi till en sen kväll, så vi får väl se när den avslutande klubban faller. Kommer förstås inte att kommentera alla punkter för då blir ni mina läsare nog uttråkad. Så jag gör ett axplock av de 38 punkterna på dagordningen.
 
 • Vi har en god tradition på varje kommunstyrelse att kommunchefen har en rapport vad som är på gång och vad som hänt sedan förra sammanträdet. Så också denna gång och jag konstaterar att det händer en hel del i vår kommun. 
 • Vi fick en rapport hur en sammanhållen kostorganisation i framtiden kan se ut. Personligen tror jag att det blir mycket bra att vi får samla köksverksamheten från olika förvaltningar under ett paraply. Vi ska få avstämning av ärendet på KS i april. För beslut på sommarens fullmäktige. 
 • Vi diskuterade kollektivtrafiken. Som bekant så får vi snart pendeltåg och vi resonerade om anslutningstrafik till pendeltågen samt om den busstrafik vi nu har. Själv är jag kritisk hur arbetet på länstrafiken är organiserad. Nu kommer kollektivtrafiken att övergå till region Västerbotten. Så jag hoppas på förbättrad struktur och ekonomi i dessa frågor. 
 • Kommunen har sedan en tid satt ut en belöning på 5000 kr till den medarbetare som har ett bra förslag till förbättring. Det hade inkommit några förslag. Kommunstyrelsen tilldelar Thord Sandberg på SBF 5000 kr för sitt förslag på att källsortera redan på kommunförrådet istället för att åka till Starrberget flera ggr. Grattis Thord! 
 • Vi beslutade runt ett antal frågor där det rörde sig om medel som man sökt hos kommunstyrelsen. Bl. a Ung företagsamhet, Bio fuel region etc. 
 • Sedan fastslog vi vår verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamheter (KLK samt SBF) inför 2012. Det var också budgeterat på annat sätt detta år. Betydligt bättre och klargörande. Positivt! 
 • Vi resonerade en längre tid om ev försäljning av några av Vännäs Bostäders hyresfastigheter för att få lös medel för att kunna bygga fler fastigheter så vi kan öka inflyttningen till kommunen. Som vanligt vill majoriteten när man pratar om att göra affärer med marknaden ha både hängslen o livrem och vill skjuta på beslutet. Vi har skjutit upp beslutet i ca ett o ett halvt år redan nu och sen vill nu majoriteten skjuta på det ytterligare. Jag yrkade på att vi så snabbt som möjligt ska bjuda ut till försäljning med fri prövningsrätt så får vi se vad marknaden är beredd att betala. Jag är inte beredd att sälja under vårt bokförda värde. Men detta gick inte igenom och jag reserede mig så gjorde även Moderaterna och även Centern. Så frågan återkommer. 
 • Kommunens föreningsstipendium vill kommunstyrelsen ge till Ingrid o Stellan Johansson. Grattis! 
 • Vi beslutade föreslå fullmäktige sälja en fastighet som handikappomsorgen har haft tidigare och en tomt som är i Vännäsby. Total köpeskilling för dessa två fastigheter inbringade lite drygt 3 miljoner. Fastigheten i Vännäsby köps av Industrihusbolaget där kommunen är 100 % ägare. Det ska utvecklas längre fram. Fastigheten på lägret köps av privatpersoner. 
 • Den ekonomiska situationen ser inte så rolig ut inför 2012. Budgeten justerades efter sista prognosen för att vi inte ska hamna med minus under strecket. Känns skönt att Kristdemokraterna i sitt budgetförslag i sommar hade en högre slant under nedersta raden än majoriteten. Hade man lyssnat till det då så hade det varit betydligt lättare nu. 
 • Investeringsbudgeten var en viktig fråga vi avhandlade under mötet. Vi har stora investeringsbehov inte minst i våra fastigheter. Men vi har ju inte alldeles så ”stinn” börs. Så det var ordentliga prioriteringar som krävdes. Lite olika synpunkter hade vi ju självklart på de investeringar vi ska göra. Bl. a så gillar jag inte att SBF inkommer med en investering på 9 miljoner som inte fanns med i handlingarna. Det handlar om köksinvestering som vi är tvingad att göra enligt miljökraven. Men i slutändan kunde vi enas om ett gemensamt investeringsförslag till fullmäktige. Slutsumman för de totala investeringarna under 2012 hamnade på ca 33 miljoner kronor. 
 • Vi hade också ett antal ärenden av mer formalia karaktär som delegationer, handlingsprogram och revidering av reglementen samt uppföljning av tidigare beslut.
 
Klockan höll nästan på bli 21 innan sista klubban föll för dagen och ordförande förklarade lite hest mötet för avslutat. Och jag tog cykeln hem i den ljumma novemberkvällen efter ett intressant kommunstyrelsesammanträde.

Nu ska vi pendla mer!

Av , , 8 kommentarer 1

Så är det även formellt klart att pendeltågen kommer åka mellan Vännäs o Umeå.

Nu slår sig kommunalrådet i Vännäs för bröstet och säger oj vad bra. Nu kommer pendeltåget att rulla tidigare än planerat. Så tror han sig vara Vännäs räddare i frågan.

Men jag tror att slaget över bröstet inte ska vara så hårt för risken blir att hostan sätter in. Hostan blir aktuell när han inser att om Alliansen styrt landstinget och inte hans egna partikamrater så hade pendeltåget finansierats fullt ut från första året.Nu får Vännäs kommun satsa en ordentlig slant första året. Och var ska vi ta de pengarna ifrån?

Verkar som att jag låter negativ till pendeltåget men så är absolut inte fallet men vill bara skissa på den verklighet vi sitter i. Vi har verkligen inte en överfull börs i kommunen. Men det blir bra när vi åter kan pendla på spåret. För ett antal år tillbaka så åkte ju rälsbussarna denna sträcka. Kanske vi ska återuppliva några såna vagnar för nostalgins skull.

Välkommen Åsa!

Av , , 16 kommentarer 16

Ja så är det offentligt. Vi i rekrytgeringsgruppen har varit tämligen överens att vi föreslår kommunstyrelsen anställa den av de sökande som bäst motsvarar våra förväntningar. Åsa Ågren Wikström kommer från Norrbotten och ska alltså bli vår nya kommunchef.

Det jag tycker är så spännande är hennes företagserfarenhet. Det andra kan man lära sig men just företagare och kunna prata på företagarnas språk tror jag är viktigt i den nya rollen som vår kommunchef nu kommer jobba utifrån.  
 
Sen tror jag Anders Ågren hennes man känd politiker från Umeå blir glad att ha henne hemma varje kväll istället för som nu vara i Stockholm varje vecka. Men som kommunchef ska man väl bo i ”sin” kommun. Eller vad säger du Anders? Du får bli kommunalråd i Vännäs i stället :-).
 
Åsa var tydlig med oss i gruppen att får hon jobbet så lämnar hon riksdagsuppdraget. Och detta var för mig ett viktigt argument som säger mej att gör man det valet är man villig att göra nåt bra av sin roll som kommunchef. För man avslutar inte ett riksdagsuppdrag hur som helst.
 
Lite spännande är det att i en socialistisk styrd kommun anställer man som kommunchef en moderat riksdagskvinna. Nu är det så att som kommunchef så får man enligt kommunallagen inte var politisk aktiv. Och jag är övertygad om att Åsa är så professionell så hon lämnar politiken bakom sig och blir tjänsteman. Men jag ser också detta som en liten förhoppning att våra socialister som styr kommunen kanske ändå är vaken för förändringar. Jag har ju tidigare efterlyst detta.
 
Nu ser vi med spänning fram emot vad Åsa tillsammans med övriga duktiga chefer i vår kommun kan utveckla vårt Vännäs ytterligare.
 
Välkommen Åsa!

Äntligen!

Av , , 2 kommentarer 8

Så är vi snart framme mot ett formellt beslut i frågan om att ta emot ensamkommande flyktingbarn i Vännäs.

Vännäs kommun är en av få kommuner i vårt län som i dag inte har avtal med migrationsverket.  Det är en intressant och krävande uppdrag vi står inför. Idag började den nyanställda chefen för HVB hemmet på halvtid för att börja rodda i lokaler, anställa personal, verksamhet ja allt ska ju nu tas i. En spännande uppgift och lycka till i arbetet! Vi inom politiken följer detta arbete med spänning.

 
För att detta viktiga arbete ska bli bra så är det viktig med förankring på alla plan. Vi behöver hjälp av föreningslivet och samhället i övrigt för att uppgiften ska bli så bra som möjligt både för kommunen och för de barn o ungdomar som kommer hit.
Därför har vi ett informationsmöte för allmänheten den 16 november på medborgarhuset. Så välkommen dit alla intresserade och ta del av den information som finns tillgänglig och ställ dina frågor och funderingar. Men inte minst kom med dina kloka synpunkter. Vi behöver hjälpas åt!

 

Absolut inte mörkat händelsen.

Av , , 32 kommentarer 4
I dagens VF gör Viljo Thornberg gällande att Vännäs på nåt sätt undanhåller att göra anmälningar. Det han syftar på är den händelse som hände inom vår handikappomsorg.
 
Att man som journalist kan vinkla sin artikel som man själv vill är ett känt fenomen. Men i detta ärende är faktiskt Viljo ute i ogjort väder. Vännäs kommun har inte mörkat händelsen.
Snarare tvärtom. Vi i presidiet i vård och omsorgsnämnden fick reda på händelsen i tidigt skede och förvaltningen har agerat kraftfullt.
 
                                                                                            
Vill inte gå in på den enskilda händelsen där sekretess råder från min sida men vill påpeka att förvaltningen gjort precis vad man ska göra. Jag anser att man agerat kraftfullt. Att personen får sluta på sitt jobb och dessutom blir polisanmäld är inte att dölja nåt eller att välja att inte anmäla.
 
Visst man kunde gjort en Lex Sara anmälan. Men det är mer en statistikfråga. Det är ju en betydligt större ingripande att polisanmäla och avskeda medarbetaren. Det är att ta allvar på saker och ting. Förvaltningen: Ni har gjort rätt för dem vi arbetar för. Tack för kraftfullt agerande.

Gårdagens artikel och dagens artikel har inte kommit in på nätet än.