Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Kan politiken spara?

I Dagens Eko tog man idag upp regeringens förslag att det lagstadgade antalet fullmäktigeledamöter kan sänkas. Har man mindre än 8 000 röstberättigade får man ha 21 ledamöter i fullmäktige, med mellan 8 och 16 000 kan man ha 31.

Frågan om antalet har varit ute på remiss i Vännäs. Svaren sträcker sig från oförändrat 35 till 21 ledamöter. Vännäsmoderaterna var ensamma om att föreslå 21. Socialdemokraterna låg på 25 och de övriga på 35 eller 31. Det finns alltså högst olika uppfattningar.

Hur kan man då föreslå en minskning från 35 till 21 ledamöter? De som inte vill ha någon minskning menar att man vill slå vakt om demokratin genom att ha kvar alla 35. Det är en uppfattning man får ha all respekt för och som bör diskuteras. Vi behöver inte en försämrad demokrati, tvärtom. Det är inte många som är reellt aktiva i politiken och några hållbara alternativ till vårt nuvarande politiska system kan i alla fall jag inte se.

I Umeå med knappt 120 000 invånare har man 65 ledamöter. I Sveriges största kommun Stockholm med knappt 900 000 har man 101. En ledamot i Stockholm representerar alltså fler invånare än hela Vännäs fullmäktige. Naturligtvis kan man inte se det så enkelt. Även den lilla kommunen är en komplicerad och diversifierad verksamhet och behöver debatt och resonemang inom och över grupp- och partigränserna. Fullmäktige bör också kunna representera kommunens befolkning såväl åldersmässigt, geografiskt. socialt som arbetslivsmässigt.

Det har dragits in tjänster och kommer att minskas mer inom kommunen. Vårt alltmer komplicerade samhälle med fler beslutsnivåer, höjda standardkrav, mer tvingande lagstyrning, uppföljnings-, kontroll- och rapportsystem kostar tid och pengar. Måste vi dra ner i de nära kommunala verksamheterna – och så kraftigt som måste ske i skolan i Vännäs om ingen förändring sker – då är det rimligt att politiken också sparar. Ett fullmäktige på 21 personer borde med stockholmska demokratimått kunna styra över en kommun som är 1,5 gånger större än Umeå. Även om just de siffrorna är mer av en räkneövning anser Moderaterna i Vännäs att vi kan ha en väl fungerande demokrati också med ett representativt och aktivt fullmäktige på 21 personer.

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 kommentarer

 1. Fredrik Jacobsson

  Vettigt! En onödig kostnad i Vännäs, vissa som sitter och åker ut kanske inte uppskattar det, men partistyrelserna finns ju kvar.. Det är ju nog med byråkrati ändå.

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   När alla andra delar måste spara så är det väl rimligt att även politiken gör det, kan man tycka.

 2. Karl-Gustav Sjöström

  Färre ledamöter torde inte försämra något i demokratisammanhang. Jag tror dessutom inte att ens alla 21 skulle yttra sig på sammanträdena. Jag utgår dock från att de är desto mera aktiva på gruppmötena och på partiernas olika interna träffar.

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Ja, det är ju ofta så att är man tillräckligt många blir det lättare att luta sig tillbaka.
   I den bästa av världar kunde det t.o.m. bli en positiv injektion att justera antalet, inte bara en negativ. .Några av oss kommer inte med,men det behövs initiativ och initiativ på många andra håll också.

   • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

    Här blev det fel. Initiativ och insatser skulle det stå. Man ska inte ha för bråttom.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.