Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: besparingar

Skola och förskola i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 16

Vännäs barn- och utbildningsnämnd har haft arbetsdagar kring kvalitet och budget. Under en dag deltog rektorer och förskolechefer. Det fanns glädjeämnen i deras redovisningar, men ekonomin var dyster.

I vårens bistra budgetprocess ville Vännäsmoderaterna jämna ut besparingarna mellan nämnderna, men fick inte med övriga
partier. Besparingen på 4 miljoner genom nedläggningen av byskolorna fick t.ex. inte räknas in i betinget och en växande
förskole- och skolverksamhet ska totalt spara 12 miljoner. Då kommunen (glädjande nog!) får fler unga vet vi redan nu att det inte räcker. Det kan behöva sparas 5 miljoner ytterligare.

Ingen har det lätt, men obalansen i besparingsbeting är orimlig och förslagen vi värkt fram är olustiga. Alla BoU-områden drabbas och flera hårt. Det har värderats att ta bort mycket viktiga verksamheter.

Vännäsmoderaternas sista försök att i budgetprocessen mildra effekterna för skolan skilde sig inte väldigt mycket från beslutet. När man nu ser nedskärningarna vore varje arbetstimme man sluppit ta bort en lättnad.

Jag förstår inte att Centerns företrädare i nämnden (här ett stort parti med insyn) menar att man kan ta bort var tionde lärare. Förvaltningen har slimmats och kostnaderna är generellt lägre än i kommuner vi jämför oss med. Länets, Umeåregionens, pendlingskommunernas och de med invånarantal mellan 5-10 000. Vilken matematik visar att man då lätt tar bort var tionde basresurs i skolan? Ännu högre siffror har nämnts.

Som nämndsledamot talar jag nu för skola och förskola, men vi som även sitter i kommunstyrelse och fullmäktige måste där se till helheten. I år kan några kollegor med samma uppgift ha värnat ”sina” verksamheter genom att avskärma sig från informationen vi fått. Detta kan drabba de unga och kommunens tillväxt riktigt hårt.

Vid kommunstyrelsedagarna 17-18/10 måste vi titta på hur budgeten slår mot skola och förskola och prestigelöst göra en omprövning. Finns några som helst pengar att frigöra måste de nu gå till
barn och utbildning.

Stick inte huvudet i sanden

Av , , Bli först att kommentera 1

Om en stund startar budgetarbetet på nytt i Vännäs. Förra veckans skatteprognos från SKL visar ett tapp på ytterligare 5,7 miljoner att lägga till de 12 som "försvann" från kartan i våras. Med vissa förbättringar inom bl.a. LSS skulle vi i den bästa av världar totalt kunna hamna på 4-5 miljoner i överskott. Om prognoserna uppfylls, alla förvaltningar håller budget och solen fortsatter skina. Men målen för "god ekonomisk hushållning" når vi inte och investeringsutrymmet blir i bästa fall minimalt..

Det som försvunnit är mycket pengar för vår kommun. Det är inte så många procent av kommunens intäkter, men det är mycket pengar när det kommer till löner och arbetsgivaravgifter. Vi får glömma att det är valår och inte hemfalla åt att lova "mer bra åt alla". Att sticka huvudet i sanden och hoppas på bättre tider är inte heller något alternativ. Staten kommer inte att bli så mycket rikare att vi kan tro på det omöjliga därifrån.

Vännäs får inte hemfalla till något "Umeå-komplex", vi måste i nuläget fokusera på det nödvändiga och se till att vi har handlingsutrymme att kunna ta vara på våra potentiella tillväxtområden.

Det blir ett tufft valår!

(Uppdaterad)