Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: kommunsammanslagning

Umeå och hela Västerbotten

Av , , 2 kommentarer 8


Efter ett inslag om kulturen i Västerbotten gick Sverker in på sammanhållning och rivalitet i länet.

Vi i kranskommunerna sitter ihop med Umeå. Det som är bra för Umeå är i regel bra för oss, hävdar Vindelns kommunalråd Ewa-May Karlsson.

Just nu debatteras den känsliga frågan om det inte vore lika bra om vi var en kommun. Det finns fördelar och nackdelar. Ewa-May säger att hennes kommun bara skulle få två ledamöter i ett ”storfullmäktige”.

Skellefteås Andreas Löwenhöök och Storumans Thomas Mörtsell tonar ner konkurrensdelen i relationen till Umeå, men visst uppstår en del spänningar.

VK:s Ingvar Näslund önskar bland annat lite mer personlig profil på kommuner och hemsidor. Sverker tvålar till honom en smula med att säga att det inte står så mycket om andra kommuner i VK, men Ingvar menar att det är en myt. Trots att 90 % av tidningens läsare finns i Umeåregionen.

Marie-Louise Rönnmark får frågan vad Umeå ska ha de andra kommunerna till. Hon drar parallellen med Norrlands betydelse för Sverige. Helheten behövs.

Filminslaget och många andra från Almedalsveckan finns på Region Västerbottens hemsida.

20140703-215744-79064966.jpg

Stadsbidragsdagen

Av , , Bli först att kommentera 1


Det finns konkurrens mellan skolorna i Finland och denna dag kulminerar den.

20:e september är avstämningsdagen för skolornas stadsbidrag. Man får sina pengar utifrån de elever som är registrerade idag. Just nu talar min värd Åsa Snickars det speciella närpesmålet snabbt och intensivt i det ena samtalet efter det andra om olika elever.

Bidraget är i Närpes 7400 euro och varierar mellan kommunerna beroende på en mängd olika parametrar. Finskspråkiga elever går oftast i en grannkommun och tar då med sig Närpes bidrag som är 900 Euro högre. Kommer en svenskspråkig elev därifrån blir det 900 Euro mindre.

På tal om pengar drar staten ner bidragen ganska kraftigt. Mellan 2011 och 2014 får Närpes med knappt 10 000 invånare en minskning på drygt 20 miljoner svenska kronor. Kommunerna uppfattar utvecklingen som en påtryckning att man ska gå ihop med varandra och bli större. En större kommunreform är på gång. 2017 ska den vara genomförd.

Samverkan

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagens VK finns två artiklar om samverkan som är klart läsvärda. Särskilt ledaren, tycker politikerdelen av mig. Den handlar om Västerbottens kommuner och delar och hur vi ser på varandra och samverkan.

Den andra artikeln handlar om samverkan mellan utbildning och forskning och är skriven av Umeå universitets rektor Lena Gustafsson och dess vicerektor för samverkan och innovation, Agneta Marell.

Nordebos ledare är inte Twitterkorta, vilket innebär att många i kategorierna som förr mest alltid läste ledare idag ofta hoppar över dem. Västerbottens politiker bör Inte hoppa över den här ledaren. Den angår oss i allra högsta grad.

Vi kommer att behöva en betydligt mer långtgående samverkan i vårt län. Lennart Holmlund kan ha tagit i en del i utspelet om kommunsammanslagningen, men han är inte helt ute och cyklar. Oavsett vilka former det tar måste våra kommuner samverka i en helt annan utsträckning än idag om vi ska ha råd med de vårdande och lärande personer vi behöver. Men det måste bli en samverkan som ibland stavas förenkling och förbilligande, inte bara förbättring. Det är den bistra sanningen.

Det har hittills gått märkligt bra för Västerbotten och Norrland under nuvarande ekonomiska krisläge. Det kan nog bli kärvare, men med en ökad samverkan har vi bättre förutsättningar att möta framtiden än med småskuren självtillräcklighet och prestigetänkande. Det är ingen hejd på vilken bromseffekt sådant kan ha.

Samverkan betyder inte centralisering av makt och fungerar dåligt med avund, självömkan och sämsta sortens "storbondetag". Missförstå mig inte, jag har inget emot varken små eller stora bönder, men när man mäter sitt värde i hektar eller befolkningssiffror försämras möjligheterna till fruktbar samverkan högst radikalt. Man ska akta sig för att bli en "hektarpadda", oavsett vad det är man mäter och oavsett vilket parti man företräder.

I politiken premieras tyvärr oftare lokalegoism och motsättningstänkande än samverkansträvan och det Nordebo kallar "regional samhörighet".

 

Ska Vännäs bli Umeå?

Av , , 4 kommentarer 4


Jag hör till dem som önskar att Vännäs ska förbli en egen kommun. Det finns många goda anledningar till att behålla den lokala beslutsmakten och det (sannolikt) större engagemanget.

Det finns också goda anledningar för dem som vill slå ihop kommuner. Det blir i de flesta fall en mindre kostnad för medborgarna. På omsorg och skola blir skillnaden knappast så stor, jobbet ska utföras, men det behövs inte lika många politiker och inte lika många tjänstemän. Det blir knappast rationellare över hela linjen med större avstånd och annat, men det borde generellt bli mer verksamhet för skattekronorna.

Vännäs är en ganska välmående kommun med låg arbetslöshet, ofta lägre än Umeå, och för regionen relativt höga inkomster. Kommunen är geografiskt samlad och vi jobbar ganska politiskt effektivt utan att lägga mängder med energi på prestigestrider och andra skämmigheter.

Ämdå blir det nästan aldrig pengar över så pass att vi ens når målet för "God ekonomisk hushållning". Aldrig någonsin så mycket att vi verkar kunna få bygga det badhus som skulle kunna serva en så stor andel av våra invånare. Fjolårets överskott beror till största delen på regeringens åtgärder. 8 miljoner extra fick vi i "krispengar", några miljoner till på grund av att regeringen sänkt arbetsgivaravgifterna för unga under 25 plus lite annat. Ett överskott för Vännäs bostäder på drygt 4 miljoner räknas också in i resultatet, fast de ska tillbaka till hyresgästerna. Det där blir sammantaget vårt överskott på 14-15 miljoner.

Det är inte roligt att skriva det här. Jag och Moderaterna i Vännäs skulle vilja ha lokala tjänstemän som "närservar" med sin höga kompetens och har vettiga arbetsförhållanden. Idag är det många som sliter mycket hårt, trots gamla fördomar kring "kommunalarbetaren". Det finns också vissa områden där effektiviteten och resursutnyttjandet kunde vara ännu större .

Men, vi får välja. Antingen samarbetar vi med andra så långt det går och sänker våra kostnader. Vi gör det vi är bäst på och lämnar annat till grannkommuner och funderar på vad som verkligen behöver göras med offentliga medel. Det andra alternativet är drastiskt, en del säger ofrånkomligt. Vi ansöker om att bli införlivade i Umeå kommun.

Jag önskar som sagt att vi får vara fortsatt självständiga och detta inte bara för att jag själv är politiskt aktiv. Men ska det lyckas krävs mer klarsynthet och politiskt mod. Det är antingen eller, intekommunalt samarbete och kostnadseffektivitet eller sammanslagning med Umeå.