Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: öppenhet

Hålla land

Av , , Bli först att kommentera 5


I Sverige har vi några små och ”gamla” minoritetsspråk som är garanterade vissa rättigheter.

I de delar av tidigare Sovjet dit ryssar kommenderades att flytta finns stora ryskspråkiga befolkningsgrupper kvar även nu när de gamla länderna återuppstått.

När de utgör en tredjedel eller hälften är det inte så klokt att ta bort ryskans särställning. Flera forna sovjetländer har frestats att gå för långt i dessa svåra frågor. Ofta med förståeligt tunga minnen av deportation och hård regim från sovjetryssarna i bagaget. Kanske också triggade av ett kvardröjande ”herrefolksbeteende” hos delar av den ryska befolkningen.

Detta ursäktar inte en sekund Putinryssslands nuvarande revanschistiska övergrepp. Men det behövs mycket Mandela och ingen Mussolini när man bygger land. Ju mer av öppen hand och bevarad självkänsla man kan behålla hos ett lands olika befolkningsgrupper, ju bättre utsikter till en god utveckling.

Ukrainas allt överskuggande problem heter nu Ryssland. Nationalismens problem delar båda länderna, men skuggorna faller från lite olika håll.

Grattis svenskar!

Av , , Bli först att kommentera 5


Vi har ett land och får tala vårt språk. Även minoritetsspråken och dialekterna får användas idag, det är också ett framsteg.

Vi har ett samhälle som fungerar bättre än de flesta och där det är tillåtet att tala och skriva sin mening. Den rätten och den representativa demokratin är det många som idag är beredda att ge sitt liv för att deras land ska få. Här är inställningen och prioriteringen lite annorlunda och det här med demokratin verkar lite för jobbigt för många, men vi har friheten och demokratin!

Vi har ett ovanligt rent land med många naturresurser och vi har sådana som startar och driver företag där det bildas pengar, välstånd och välfärd som fördelas. I Sverige har de svaga bättre möjligheter än i de flesta andra länder på jorden. När man kommer till andra delar av världen ser man avtryck av tänkande, utveckling och arbete i industrilandet Sverige. Vi har jordbruksbygder och även om vi inte är självförsörjande på mycket har vi möjlighet att köpa mat från eget land med världens striktaste djurskyddslagstiftning, eller välja annat. Vi har skog, energi, mineraler och ett oräkneligt antal mil stränder längs sjöar, älvar och hav. Vi har rofylld landsbygd, byar, lagomsamhällen och människotäta städer. Delarna från norr till söder och öster till väster bidrar till den helhet vi vill ha och behöver.

Vi har en skola som är gratis där det finns många, många lärare som drivs av att undervisa och optimera förutsättningarna för eleverna. Tyvärr ligger vi inte så långt fram som vi borde när det gäller samsynen mellan hem, elev, skolpersonal och politiker i att se skoltidens enorma vikt och värde för individ och samhälle, men det kanske kan ändras igen. Samhället lägger väldiga pengar på skolan och med rätt inställning hela vägen borde vi kunna återta förlorad mark i kunskapsvärlden.

Vi har religionsfrihet, det finns inte överallt. Man blir inte avstängd från utbildning och arbete, blir inte fängslad eller torterad för att man tror på något mer än det som syns för ögat. Man får t.o.m. tro på Bibelns Gud, även det ibland väcker större ”misstro” än om man har någon annan tro. Än är inte heller korset bortplockat från flaggan, även om förslaget funnits att kapa banden till historien på det sättet.

De flesta svenskar känner stolthet och glädje över sitt land, det vill jag tro, utan att känna motstånd och fientlighet mot omvärlden och människor från den. Främlingsfientligheten finns, den tycks tillta överallt i världen, men de flesta låter inte hudfärg och ursprungsland avgöra inställningen till andra. Sverige är inte världen. Vi är en liten men betydelsefull del av den som vi får vara vara glada och stolta över samtidigt som vi har ett öppet sinnelag mot dem som kommer från andra och större delar av världen. Debatten om hur många Sverige kan ta emot från andra länder måste föras utan att man kliver eller kastar varandra i det ena eller andra diket, men för framtiden fattas i nuläget många arbetande händer.

Det finns ett Sverige, vi har ett land och jag är glad och tacksam över det. Det var några år sedan vår andra och sista flaggstång togs ner, men vi ska skaffa oss en ny. Det känner jag för i detta nu.