Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: världen

Sverige får inte krossas

Av , , 3 kommentarer 18


Allt är inte ekonomi. Det bästa och det mesta i livet är inte det. Det kommer också en dag fortare än vi tänker då inget ekonomiskt Längre spelar oss någon som helst roll. Ekonomin har dock en koppling till det mesta i samhället. Oberoende av system.

I företagen blir pengar till. Av tid, kunnande och arbete, råvaror, service och tillverkning blir det värden som människor lever av och här betalar världens högsta skatter på. Av dessa skatter blir det mycket. Sjukhus, vägar, lärartimmar, vård, barn- och äldreomsorg, försvar, polis och del av pensioner. Bland annat.

Skulle Sverige och världen mer eller mindre stå still i tre månader har väldigt många förlorat jobbet. Man kan tycka att det är okänsligt att lyfta dessa frågor nu, medan virusets verkan ännu är i sin linda hos oss. Men vi måste tänka bredare och se längre än löpsedlar och säljsugna medier.

Några talar om att stänga ner Sverige i ett halvt år. Det verkar finnas de som hoppas på det, om inte annat för miljöns skull. Tänk så mycket mindre utsläpp det skulle bli.
Det skulle bli mycket mindre av annat också. Till exempel resurser till långsiktigt hållbar omställning.

Jag är inte expert på något område och gubbgissar till stor del här, så rätta mig gärna om du tror att jag har tokfel.
Låt oss säga att vi stänger ner alla skolor och stora delar av Sverige till i mitten på sommaren. Hur stor del av våra arbetsplatser skulle försvinna? Hur många halveras? Hur många bussbolag skulle t.ex. vara kvar och hur stor del skulle ta med sig kollektivtrafik i fallet? Hur många butiker utanför dagligvaruhandeln skulle stå pall? Hur många service- och tillverkningsföretag skulle klara sig? Hur skulle det gå för fastighetsbolagen som till stor del ägs av våra pensionsfonder när verksamhet efter verksamhet ställer in betalningarna? Vilka pensionskonsekvenser skulle detta få?

Ekonomi är inte allt, men den sitter ihop med obehagligt mycket. Med ett kraschat näringsliv skulle skatteinbetalningarna till kommuner, regioner och stat gå ner med otäcka procentsiffror och starta en nedåtgående spiral med okänt slut. Hur skulle skola, vård och omsorg se ut i kommunen vid en depression med kraftigt minskade skatteintäkter och exploderande försörjningsstöd? Kanske under det närmaste decenniet. Vilka skulle styra?

För att motverka en härdsmälta behöver vi öppna upp samhället så gott det går tidigare än vad som känns alldeles bra. Riktigt när vet jag inte, men signalerna kan inte dröja länge. Det kan komma att skörda lidande och död hos en del av oss som liksom jag medicinerar för astma eller lider av andra sjukdomar. Det skulle under en tid innebära en otäckt ökad press på en vårdens hjältar och räddare som redan går på skrapade knän.

De största frågorna kommer nära nu, i den tillvaro där dödligheten faktiskt är 100 procent. Några av oss kanske inte överlever det här perioden, men så länge vi lever och jorden snurrar måste vi göra det bästa vi förstår för människor, samhälle och morgondag.
Vi måste tänka Både hälsomässig riskminimering och försiktighet på kort sikt och samhällelig riskminimering för stora och små på lång.

Har vi besinning, mod, omdöme och handlingskraft till det?

Närmare än det låter

Av , , Bli först att kommentera 8


Den komplicerade och explosiva situationen i Ukraina och på Krim utspelar sig närmare än man tror. Det är längre till Paris.

Frågan är vad Ryssland ”nöjer sig med”. Och hur de agerar framöver utifrån omvärldens reaktioner eller brist på sådana.

Världen är ungefär som den brukar vara. Man får förhålla sig till det.

20140301-140642.jpg

Grattis svenskar!

Av , , Bli först att kommentera 5


Vi har ett land och får tala vårt språk. Även minoritetsspråken och dialekterna får användas idag, det är också ett framsteg.

Vi har ett samhälle som fungerar bättre än de flesta och där det är tillåtet att tala och skriva sin mening. Den rätten och den representativa demokratin är det många som idag är beredda att ge sitt liv för att deras land ska få. Här är inställningen och prioriteringen lite annorlunda och det här med demokratin verkar lite för jobbigt för många, men vi har friheten och demokratin!

Vi har ett ovanligt rent land med många naturresurser och vi har sådana som startar och driver företag där det bildas pengar, välstånd och välfärd som fördelas. I Sverige har de svaga bättre möjligheter än i de flesta andra länder på jorden. När man kommer till andra delar av världen ser man avtryck av tänkande, utveckling och arbete i industrilandet Sverige. Vi har jordbruksbygder och även om vi inte är självförsörjande på mycket har vi möjlighet att köpa mat från eget land med världens striktaste djurskyddslagstiftning, eller välja annat. Vi har skog, energi, mineraler och ett oräkneligt antal mil stränder längs sjöar, älvar och hav. Vi har rofylld landsbygd, byar, lagomsamhällen och människotäta städer. Delarna från norr till söder och öster till väster bidrar till den helhet vi vill ha och behöver.

Vi har en skola som är gratis där det finns många, många lärare som drivs av att undervisa och optimera förutsättningarna för eleverna. Tyvärr ligger vi inte så långt fram som vi borde när det gäller samsynen mellan hem, elev, skolpersonal och politiker i att se skoltidens enorma vikt och värde för individ och samhälle, men det kanske kan ändras igen. Samhället lägger väldiga pengar på skolan och med rätt inställning hela vägen borde vi kunna återta förlorad mark i kunskapsvärlden.

Vi har religionsfrihet, det finns inte överallt. Man blir inte avstängd från utbildning och arbete, blir inte fängslad eller torterad för att man tror på något mer än det som syns för ögat. Man får t.o.m. tro på Bibelns Gud, även det ibland väcker större ”misstro” än om man har någon annan tro. Än är inte heller korset bortplockat från flaggan, även om förslaget funnits att kapa banden till historien på det sättet.

De flesta svenskar känner stolthet och glädje över sitt land, det vill jag tro, utan att känna motstånd och fientlighet mot omvärlden och människor från den. Främlingsfientligheten finns, den tycks tillta överallt i världen, men de flesta låter inte hudfärg och ursprungsland avgöra inställningen till andra. Sverige är inte världen. Vi är en liten men betydelsefull del av den som vi får vara vara glada och stolta över samtidigt som vi har ett öppet sinnelag mot dem som kommer från andra och större delar av världen. Debatten om hur många Sverige kan ta emot från andra länder måste föras utan att man kliver eller kastar varandra i det ena eller andra diket, men för framtiden fattas i nuläget många arbetande händer.

Det finns ett Sverige, vi har ett land och jag är glad och tacksam över det. Det var några år sedan vår andra och sista flaggstång togs ner, men vi ska skaffa oss en ny. Det känner jag för i detta nu.