Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: rasrisk

Trafikverkets info

Av , , 6 kommentarer 5


Trafikverket vidhåller att vägen förbi kyrkogården mellan Vännäs och Vännäsby inte kommer att öppnas igen.
Man varnar för att överhuvud taget besöka vägområdet.Det är enligt verkets pågående information inte en fråga Om, utan När vägen rasar. Teoretiskt skulle vägbanan redan ha gett sig iväg.

Man säger sig ha utrett alla alternativ och har bestämt sig för en ny vägsträckning. Det blir 1 km ny väg bakom Mariakapellet.

Några närvarande har frågat om alternativen och deras kostnader. Vägen påstås kosta 12 miljoner och en lösning med spåntning knappt 30 miljoner. Vattenfall sägs inte alls vilja medverka till förstärkning av området och hindra fortsatt erosion.

Alla åhörare är inte direkt nöjda med redovisningen av fakta och kostnader. Trafikverket säger att man gjort tre omgångar av undersökningar och vidhåller kostnadsbilden. Flera har också varit upprörda för att Trafikverket bara haft fyra telefonmöten med Vattenfall och att de inte kallats till mer formella möten.

Kommunalrådet sa nyss att det inte finns mycket mer att göra, trots att man vill ha kvar vägsträckningen. I ett krisläge kan Trafikverket tillämpa en nödparagraf som gör att man inte behöver kommunens godkännande.

Byggstart planeras till sommaren 2014.

Vägen förbi kyrkogården

Av , , Bli först att kommentera 6


Denna kväll, måndag 16/9 kl 18-19 anordnar Trafikverket ett informationsmöte för allmänheten om den rashotade och avstängda vägen 547 förbi Mariakapellet. Platsen är medborgarhusets festsal.

Det står informationsmöte och inget annat och lär väl bli ett sådant. Hur som helst tror jag det är bra om vi blir många hörande där. För oss lokalt är det ingen liten sak.

Förbi kyrkogården

Av , , Bli först att kommentera 6


Strikt lokalt.

Vägen förbi kyrkogården mellan Vännäs och Vännäsby är och förblir stängd. Den lutar mer och mer enligt Trafikverket.

Den 16/9 inbjuder Trafikverket till ett informations- och samrådsmöte. Oavsett hur överens det är möjligt att bli är det nödvändigt med en snabb lösning. Det blir totalt många extra mil som det är nu. Inte alls lika geschwinnt att ta sig emellan samhällena om det ska ske med bil.

Risken är att näringsliv och lokalsamhälle förlorar på detta genom att intäkter och skatter hamnar på andra ställen. Mer ju mer långvarig avstängningen blir.

Vännäs, Trafikverket och älven

Av , , 4 kommentarer 8


Resan från Castorskolan gick idag direkt till Medborgarhuset i Vännäs där Trafikverket hade information om den vägomläggning man vill göra vid Mariakapellet mellan Vännäs och Vännäsby. Jag kom sent, men hann höra viktiga saker.

Lite lurad känner man sig, tyvärr. Jag tvivlar inte på att det är nödvändigt att göra något åt den alltmer sluttande vägen vid älvsbrinken. Däremot känner jag besvikelse över det bristande faktaunderlag vi hade vid kommunfullmäktige i måndags då vi upphävde detaljplanen för att ge Trafikverket möjlighet att lösa problemet med rasrisken.

Ska man ta det i allvarlighetsordning så sitter kommunen rejält på pottan om och när vägen flyttas. Våra vatten-, avlopps-, kabel-TV- och fiberledningar ligger i anslutning till vägen. Hotet mot vägen uppges vara erosionen, inte vägtryck. Kommunen måste förmodligen säkra området hur som helst, fast verket flyttar vägen. Nu är ett ras med allt vad det innebär främst ett ansvar för Trafikverket.

Tämligen lurad känner man sig då den gång- och cykelväg vi hörde om, tröstade oss med och pläderade för på KF inte alls existerar i Trafikverkets planer. De kunde tänka sig en GC-väg längs den nya sträckningen, men det är ju inte riktigt samma sak. Den skulle ju ta bort ännu mer skog och inte ersätta en älvnära sträckning nära kyrkogården.

Att Trafikverket inte ens talat med Vattenfall innan planering och informationsmöte känns mycket märkligt. Många anser att bolagets allt större och snabbare ändringar av vattennivån har stor betydelse för stranderosionen. Vattenfall är också huvudsaklig tillståndsgivare om man vill ut med fyllnadsmassor i älven. Ett samtal med dem borde nästan höra till Trafikverkets första åtgärder, kan man tycka.

Trafikverket kan göra nästan som de vill om man anser att det är viktigt och brådskar. Då kan man i kraft av en nödparagraf ”köra över” mark- och sakägare, men det ska nog mycket till innan dess. Vägdragningen vid kyrkogården och älvskanten måste lösas i snabbt, ömsesidigt samförstånd där ett statligt verk inte vältrar över stora kostnader på en liten kommun. Efter kvällens klargöranden ser en snabb strandskoning mycket intressantare ut än igår.

Det blir spännande att höra vad Vattenfall svarar Trafikverket.

Faror

Av , , Bli först att kommentera 5

Det första man tänker på när man hör det ordet är kanske inte kommunfullmäktige i Vännäs, men texten handlar i alla fall om ett av ärendena vid gårdagens KF.

Det jag tänkte nämna är frågan om ”älvsinfarten” till Vännäs, vägen förbi hemberget och Mariakapellet, längs med Umeälven. Vi som kör här ser hur vägen lutar mer och mer ut mot vattnet. Nyss har man avverkat träd i sluttningen för att minska risken för ras, fast jag inbillade mig att trädrötter hellre stabiliserar än tvärtom.

Vägverket vill så snabbt som möjligt dra om vägen bakom kyrkogården och Mariakapellet. Man tycks vara väldigt oroade för rasrisken. Möjligheten att förstärka befintlig väg uppges av samhällsyggnadsförvaltningen vara högst osäker. Ett av alternativen är förmodligen omöjligt att få tillstånd för, det andra är tekniskt svårt att genomföra enligt vad vi fick höra.

Gårdagens upphävande av detaljplanen röstades igenom av alla partier utom två. Beslutet gör det det möjligt för Trafikverket att tämligen snabbt dra om vägen om det är enda lösningen. Priset är förutom de pengar flyttningen kostar att skogsområdet bakom kyrkogården beskärs rätt ordentligt, vilket innebär att Vegaskolans skolskog tyvärr också gör det.

Det är tråkigt att så sker, absolut. Samtidigt kan det vara bokstavligt livsviktigt att trafiken snabbt flyttas från nuvarande sträckning så att risken för ras minskas. Jag har själv kört över ett vägavsnitt längs Vindelälven som försvann minuterna efter. Hålet blev både långt, djupt och farligt. Det skulle vara oansvarigt att skjuta upp flytten av trafiken till säkrare mark.