Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: miljöhänsyn

Vännäs, Trafikverket och älven

Av , , 4 kommentarer 8


Resan från Castorskolan gick idag direkt till Medborgarhuset i Vännäs där Trafikverket hade information om den vägomläggning man vill göra vid Mariakapellet mellan Vännäs och Vännäsby. Jag kom sent, men hann höra viktiga saker.

Lite lurad känner man sig, tyvärr. Jag tvivlar inte på att det är nödvändigt att göra något åt den alltmer sluttande vägen vid älvsbrinken. Däremot känner jag besvikelse över det bristande faktaunderlag vi hade vid kommunfullmäktige i måndags då vi upphävde detaljplanen för att ge Trafikverket möjlighet att lösa problemet med rasrisken.

Ska man ta det i allvarlighetsordning så sitter kommunen rejält på pottan om och när vägen flyttas. Våra vatten-, avlopps-, kabel-TV- och fiberledningar ligger i anslutning till vägen. Hotet mot vägen uppges vara erosionen, inte vägtryck. Kommunen måste förmodligen säkra området hur som helst, fast verket flyttar vägen. Nu är ett ras med allt vad det innebär främst ett ansvar för Trafikverket.

Tämligen lurad känner man sig då den gång- och cykelväg vi hörde om, tröstade oss med och pläderade för på KF inte alls existerar i Trafikverkets planer. De kunde tänka sig en GC-väg längs den nya sträckningen, men det är ju inte riktigt samma sak. Den skulle ju ta bort ännu mer skog och inte ersätta en älvnära sträckning nära kyrkogården.

Att Trafikverket inte ens talat med Vattenfall innan planering och informationsmöte känns mycket märkligt. Många anser att bolagets allt större och snabbare ändringar av vattennivån har stor betydelse för stranderosionen. Vattenfall är också huvudsaklig tillståndsgivare om man vill ut med fyllnadsmassor i älven. Ett samtal med dem borde nästan höra till Trafikverkets första åtgärder, kan man tycka.

Trafikverket kan göra nästan som de vill om man anser att det är viktigt och brådskar. Då kan man i kraft av en nödparagraf ”köra över” mark- och sakägare, men det ska nog mycket till innan dess. Vägdragningen vid kyrkogården och älvskanten måste lösas i snabbt, ömsesidigt samförstånd där ett statligt verk inte vältrar över stora kostnader på en liten kommun. Efter kvällens klargöranden ser en snabb strandskoning mycket intressantare ut än igår.

Det blir spännande att höra vad Vattenfall svarar Trafikverket.

Mer tåg

Av , , Bli först att kommentera 4

Många vill åka tåg istället för att flyga. Det kan handla om allt ifrån upplevelselust till miljöhänsyn eller flygrädsla. För många orter och regioner är tågtrafiken mycket viktig.

Rikstrafikens förslag om att halvera nattrafiken till och från Norrland känns inte hållbart och tidsenligt. Nattågstrafiken bör utvecklas och populariseras istället för att begränsas. Jag har själv åkt nattåg till Stockholm otaliga gånger och har oftast funnit det trivsamt och avstressande. Det känns dessutom vettigt att få resa medan man sover. Tyvärr blir det i dagsläget oftast dyrare att ta tåget.

Om 20 år är det förmodligen mycket dyrt att flyga. Olika aktörer bör arbeta för att öka spårresandet, nu. Behåll nattågen och låt ett gå längs stambanan och serva befolkningen som bor en liten bit från kusten. Fostra en ny generation tågresenärer genom bra ungdomsrabatter. Underlätta för olika sorters arbetsresenärer genom bra internetuppkoppling och möjlighet till en bra arbetsmiljö.