Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Vegaskolan

Biblioteket i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 10

Som många vet sjunger vårt bibliotek på sista versen. Det är något vi hört länge, men det blir inte mindre sant.

Inför projekteringen av nybyggnationerna på Vegaskolan har Fp, M och KD lagt en motion om snabbutredning av en samlokalisering av biblioteket med Vegaskolan. Saken togs upp på dagens Barn- och utbildningsnämnd.

Skollagens krav på bemannat skolbibliotek skulle kunna få en mycket ambitiös uppfyllelse om biblioteket sammanfogas med utbyggnaden av skollokalerna. Det borde gå att hitta flera värdefulla samordnings- och samverkansvinster i driften. Låg-och mellanstadieeleverna hör i regel till storlånarna, särskilt om man får ha böckerna på "strumplästavstånd". En god bieffekt av en samlokalisering borde kunna därför bli mer läsning för eleverna, i så fall en mycket önskvärd och utvecklande bieffekt.

Det är stora pengar det handlar om, oavsett om det byggs bibliotek eller inte. Det är summor att bäva inför, men ska det lånas till något så är det de kanske vktigaste och långvarigaste anläggningarna i en kommun. De äldsta delarna av dagens Vegaskola är faktiskt över 100 år.

Det finns viktiga saker som är spännande i sammanhanget. Till exempel tillgängligheten för allmänheten, parkeringsfrågan och att ingen extra skolgårsyta går förlorad. Allra viktigast är att tidtabellen håller. Läget är ansträngt på skolan och de ökande elevkullarna och deras lärare behöver få komma tillbaka in i friska ordinarie lokaler så snabbt som möjligt.

På BUN-sammanträdet kom också siffrorna för lokalutnyttjandet på Vega och Vännäsby. Skulle man bussa elever till Vännäsby så är det ungefär en årskurs med tre klasser som ryms, 80 stycken, beräknar förvaltningsledningen. . Pengarna man skulle spara på att man behöver mindre lokaler i nybyggnation täcker enligt förvaltningen inte riktigt fördyringen med upplägget. Det handlar om resorna och ökade kostnader för t.ex. svenska som andraspråk, hemspråksundervisning och annat.

De ytor som det räknas på ligger kring 10 % lägre än genomsnittesytan för skolor i Sverige. Snittet ligger kring 20 kvadratmeter per elev och Vännäs räknar på mellan 17 och 18 kvadratmeter. Samtidigt ska man veta att utvecklingen inom skolan gör att man använder lokalerna mycket mer än förr då man i regel alltid undervisade i helklass. Det är ingen lyx som ritas in i förslagen, enligt förvaltningen.

Resultatet av överläggningarna i dagens KSAU blir onekligen spännande.

Skolor i länet

Av , , Bli först att kommentera 6


Det var med blandade känslor jag i veckan tog del av Lärarförbundets årliga skolranking.

Dels är det nästan alltid som man undrar över vissa delmoment och siffror i de här ”tävlingarna”. Dels är det lite speciellt när man har ansvar i flera kommuner. I de riktigt små kommunerna varierar resultaten också särskilt mycket mellan åren. Man får heller aldrig glömma att vi arbetar för eleverna, inte för bästa placering i olika rankingar.

Jag är förstås väldigt glad över att Bjurholm gjort en resa från plats 170 till 79 bland Sveriges kommuner. Det gjorde att kommunen kallades ”Årets skolförbättrare” i länet i VK och Folkbladet. Främst är det elevernas resultat enligt SALSA, ställda i relation till föräldrarnas studiebakgrund, som sticker ut. Men det finns fler förbättrade placeringar. För egen del är jag tacksam till alla som bidragit och hoppas den positiva utvecklingen fortsätter.

I hemkommunen Vännäs där jag sitter i barn- och utbildningsnämnden gick det inte lika bra. Här skedde ett riktigt ras. Att vissa akuta saker sänker resultaten är förståeliga, men här måste vi på alla nivåer titta på vad som behöver bli bättre.
Hoppas att de som på Vegaskolan får arbeta under riktigt pressade lokalförhållanden orkar hålla ut tills situationen kunnat åtgärdas.

Stort grattis till Storuman som bedömdes vara bäst i länet och 10:a i landet!

Stort beslut i skolans värld

Av , , 8 kommentarer 13


Under tisdagen blev det mycket skola. Dels en full dag på jobbet med bl.a. budgetarbete och rundvandring och lokalresonemang på Castorskolan med nämndspresidierna i Bjurholm. Sedan direktresa till ett längre kvällssammanträde med Barn- och utbildningsnämnden i Vännäs.

Sammanträdet handlade om arbetsmiljöproblemen på Vegaskolan och vilken bedömning nämnden gör av situationen. Det finns delar av den lågbyggda tegelbyggnaden med platt tak där vissa får problem av att vistas. För några går det inte alls. Det är konstaterat att det finns mögelproblem och att utrymmena där några reagerar negativt tycks ha blivit fler. Det handlar om ett par lokaler där särskole- och träningsskoleelever har vistats.

Kvällens långa sammanträde mynnade ut i två beslut. Det första att nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att besluta om etablering av två nya baracker, eller skolmoduler, så att de rum som inte bör användas kan utrymmas.

Som på så många skolor är det dessutom allmänt trångt på Vegaskolan. Förutom en ökning från ca 270 till 340 elever på några år har vi de förändringar som påverkar flertalet skolor. Det ska numera finnas lokaler för lärararbetsplatser och grupprum, svenska som andraspråk, hemspråksundervisning, specialundervisning, olika delar av skolhälsovården m.m. Antalet elever som nyttjar fritids har också ökat kraftigt, vilket är en nationell trend.

Den långsiktiga osäkerheten om resten av den aktuella tegelbyggnaden och den fortsatta elevökningen ledde till det andra beslutet. Nämnden rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om en nybyggnation som kan lösa lokalbristen och osäkerheten kring arbetsmiljön.

Alternativet är att bussa vissa årskurser en knapp halvmil från Vegaskolan till Vännäsby skola, något som blir dyrare, mer komplicerat och osäkert än det kan se ut. I vilken riktning elever annars skjutsas, till eller från en mindre eller större ort, är av underordnad betydelse.

En nybyggnation på Vegaskolan innebär en stor investering och betydande kostnader för många år framåt. Projekteringen som har inletts ska bilda ett viktigt underlag för kommunfullmäktiges beslut i november. Då måste det tas om Vegaskolan ska kunna erbjuda delvis nya lokaler vid skolstarten ht 2014.

Vännäsmoderaterna är i grunden ekonomiskt återhållsamma och generellt bekymrade för kommunens klena resultat och lånebild. Samtidigt kan vi inte ta ansvar för att äventyra elevers och lärares hälsa genom chansningar med sjuka hus. Är det något som man med större frimodighet än annat kan och bör finansiera långsiktigt så är det utbildningslokaler. Vi ser i det här fallet ingen annan försvarbar och hållbar lösning här än den som skolförvaltningen förordar, att lösa lokalbehovet centralt och permanent.

Tar KF beslut enligt nämndens önskan blir det också en signal till nuvarande och blivande medborgare och kommande generationer. Barn och unga är viktiga, skola och utbildning är viktigt och Vännäs kommun inser det och tar konsekvensen av det.

Lugnet före stormen?

Av , , 4 kommentarer 6


Kommunstyrelsen var en lugn tillställning idag. Det fanns inte mycket att hetsa upp sig över. De stora sakerna var grundligt förarbetade och förhandlade sedan tidigare.

Det kan bli betydligt mer drag om ett par månader när KF ska avgöra hur det ska se ut för våra elever och Vegaskolan i framtiden. Där finns delar som inte är så friska som hus, och inte minst skolor, ska vara. Barnantalet i lokalerna har dessutom stigit med 30 % på några år. Här är det ont om lätta, bra och billiga lösningar som blogg- och tidningsläsande medborgare nog ska bli mer varse framöver.

Tiden att få fram grundliga och bra beslutsunderlag i den frågan är knapp. Inom Moderaterna i Vännäs vill vi absolut ha fram goda underlag att ta ställning till. Att justera, anta eller förkasta. Beslut åt ena eller andra hållet som främst är grundade i ryggmärgen vill vi undvika. Det kan hända att Vännäs ska leva med lösningarna tills alla vi som läser detta har slutat läsa. Kostnaderna kan bli ungefärligen lika långlivade.

Jag hoppas att vi får en bra debatt kring goda underlag och sen kan fatta kloka, hållbara och lindrigt prestigebelastade beslut.

Vegaskolan på vägen. Har just avslutat ännu…

Av , , Bli först att kommentera 2

Från mobilen

Vegaskolan på vägen. Har just avslutat ännu en politisk dag i Vännäs. Först KSAU och sedan Liljaskolans styrelse. Många intressanta saker, återkommer kanske till några. På väg till lunchen gick några av oss förbi en somrigt bullrande och bubblande skolgård, den 100-årsfirande Vegaskolans. Det var helt klart sommarlovsvibbar. Härligt!