Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: framtiden

Måste jobben flytta?

Av , , 4 kommentarer 18

Många menar att vi har hur mycket el som helst, men nu börjar verkligheten komma ikapp även de hoppfullaste. Regeringens ökade skatter på kraftvärmeverken som går in vid ”dippar” i elproduktionen gör att dessa stängs. Bristande elnät, nedlagda kärnkraftverk och ojämn elproduktion börjar nu driva jobben utomlands. Ofta dit där el kontinuerligt till stor del stavas kol och gas.

Det hjälper inte att bara vilja väl. Man måste tänka linan ut och se om tankarna verkligen fungerar. Då kan man tvingas överge symbolpolitik och tänka hållbarhet på riktigt. Klimatet är gemensamt och blir följden av våra åtgärder att näringsliv och jobb flyttas dit miljöpåverkan blir större, då förlorar både miljön, Sverige och medborgarna.

Vi behöver mer grön el. Och aldrig slutar vi behöva motkraft, balanskraft, baskraft. Den elproduktion som alltid levererar, oavsett väder.

Läs artikeln:

https://www.svd.se/brodjatte-ville-expandera–stoppas-av-elbrist

Drömjobbet

Av , , Bli först att kommentera 8

Det var intressant att läsa i Folkbladet att läraryrket steg till tionde plats sammanlagt när 4 000 människor listade sitt drömjobb i Manpower Work Lifes arbetslivspanel. Bland kvinnor kom yrket på åttonde plats som 2012, hos männen steg yrket på ett år från plats 31 till plats 21. VD och personalchef kom etta och tvåa i undersökningen, entreprenör trea. Rätt intressant då färre annars har uppgetts vilja bli chefer de senaste åren.

Med all negativ media som varit kring skolan och läraryrket låter det roligt och lovande att så många tycks känna en utmaning och lust att bidra i detta framtids- och samhällsviktiga jobb. I fjol steg antalet ansökningar markant till vissa lärarutbildningar, något som är mycket välkommet. I Finland är det ungefär tio som tävlar om varje utbildningsplats, de siffrorna har nu nåtts på vissa utbildningar även i Stockholm.

Här finns en liten videopresentation av Manpowers undersökning.

 

Ont om pengar, ont om tid

Av , , Bli först att kommentera 7


Barn- och utbildningsnämnden i Vännäs har kvalitetsdagar i Bjurholm onsdag och torsdag. Vi har även nämnd i morgon eftermiddag, eller senare idag. Det mesta av torsdagen tillbringas med rektorer och förskolechefer då vi ska gå igenom både kvaliteten och de besparingar som vår nämnd måste genomföra.

Efter arbetsdagen som rullade på en timme extra blev det hantlagning i mammas nya lägenhet istället för middag. En praktiskt begåvad barndomsvän erbjöd sig att hjälpa till med en del ikväll. Har nyligt kommit tillbaka för att vara på plats i morgon, eller senare idag.

Lite förfelat känns det att inte vara med i kvällsdiskussionerna här. En övernattning per år för nämnden är klart motiverad. Vi basar över verksamhet för ca 200 miljoner och många anställda och behöver få tillfälle att prata ihop oss i många frågor. Inte minst när åtstramningskraven ställer oss inför så tuffa val som nu. Fördelningen i årets budgetarbete blev inte ok. Det kommer ännu fler att inse, långt utanför vår nämnd. I sinom tid.

På tid som möjligtvis blir över dessa veckor håller jag på med en sak som verkligen engagerar mig. Det är kanske inte så klokt att lägga ner så mycket på något så gränslöst och kortvarigt, men blir det av och lyckas någorlunda kan det betyda mycket för många, länge. Och det är också en drivkraft.

Det gjorde inget att köket hemma inte rivs ut förrän nästa vecka…

Rektorerna

Av , , Bli först att kommentera 5

Har idag sett programmet Rektorerna för första gången. Hostade mig igenom förra veckans program och "Rektorerna direkt" också.

Förutom ett humorinslag som inte var "kvalitetssäkrat" så tycker jag det var intressanta och viktiga program som angår ganska många. Förutom rektorer, lärare och politiker av olika slag så borde det intressera stora delar av allmänheten och inte minst föräldrar till barn i skolan.

Hur det går med och i skolan avgör t.ex. rätt mycket av om Sverige har förutsättningar att vara ett välfärdsland eller inte om någon generation.

Rekordmånga läkare och brist

Av , , Bli först att kommentera 13


Det kan sägas om fler yrkeskategorier. Vi har aldrig haft fler poliser och de räcker inte till patrulleringen. Vi har aldrig haft större lärartäthet och det är en ganska sliten grupp med längre och betydligt mer styrd tid än i grannländerna. Mycket mer än i Finland t.ex.
Man kan undra hur vi hamnade här?

Det här är nuläget. Sen har vi några fina utmaningar framför oss. Vi behöver mer än 40 000 lärare till år 2020 för att täcka pensionsavgångarna. Många poliser är också på väg i pension och var tredje läkare går inom sju år. En stor andel i vårdens övriga kategorier slutar också.

Vi saknar många människor i vårt land, många som aldrig föddes och som skulle behövas både som arbetskraft, entreprenörer och arbetsskapare. För att inte tala om skattebetalare.

Det är ingen lätt uppgift vi har framför oss men dagens och morgondagens politiker och tjänstemän måste på några områden hitta tillbaka till gårdagen då läkaren, sjuksköterskan, polisen och läraren m.fl. kunde lägga mer tid på kärnuppdraget och ofta ändå upplevde sig mindre stressade. Då resurserna på många områden användes annorlunda än idag.

Problemet är att det är lättare att lägga till ”bra-att-ha-saker” och bygga ut än att förenkla och koncentrera. Men både tillgången på pengar och utbildade människor kommer att kräva det.

Lärarnas dag

Av , , Bli först att kommentera 8


Idag är det 19:e året som Världslärardagen firas. I USA finns ”Appreciate your teacher-day” och på andra ställen andra liknande dagar, men 5:e oktober instiftades 1994 som Världslärardagen av UNESCO.

Många yrkesgrupper i Sverige har sett stora förändringar de sista decennierna, men det kan hända att lärarna ligger långt fram i den tävlingen. De här morgonminuterna vill jag inte fokusera på sådant som jag tror i förlängningen kan komma att påverka oss mycket negativt om vi inte kan börja vända utvecklingen.

Jag vill istället tacka alla lärare, nya som erfarna, som dag efter dag går till skolan med gruppers och enskildas bästa för ögonen. Förberedda för att vidga kunskaper, insikter och medvetande hos elever vars lärandelust och ork varierar på många ledder. Inte minst lärarna som minns sin egen barndom och ungdom. Det här sista kan vara mer betydelsefullt än man tror.

Jag vill tacka er som just nu har klasser med mycket studiero och många synliga framsteg och ofta har glädjen att få leverera aha-upplevelser som både syns, hörs och känns och liksom skjutsar iväg ungdomarna i utvecklingen. Ännu mer vill jag tacka er som den här hösten står i särskilt ansträngda och utmanande situationer, lägen som påverkar ert liv och mående.

Lärarna har en svåröverskattad betydelse för ett lands utveckling. På olika sätt måste deras situation förbättras i vårt land. Det upplevda stödet måste öka och belastningen minska. Fördelarna med att vara lärare, och möjligheterna att utföra jobbet, måste i förlängningen upplevas så pass stora att vi får se köer till lärarutbildningen.

Och till dig som lider av svårartad avundsjuka mot lärarna redan idag – utbilda dig snarast till lärare. Det står alla fritt.

Önskar er lärare en god dag och en god framtid!

Lugnet före stormen?

Av , , 4 kommentarer 6


Kommunstyrelsen var en lugn tillställning idag. Det fanns inte mycket att hetsa upp sig över. De stora sakerna var grundligt förarbetade och förhandlade sedan tidigare.

Det kan bli betydligt mer drag om ett par månader när KF ska avgöra hur det ska se ut för våra elever och Vegaskolan i framtiden. Där finns delar som inte är så friska som hus, och inte minst skolor, ska vara. Barnantalet i lokalerna har dessutom stigit med 30 % på några år. Här är det ont om lätta, bra och billiga lösningar som blogg- och tidningsläsande medborgare nog ska bli mer varse framöver.

Tiden att få fram grundliga och bra beslutsunderlag i den frågan är knapp. Inom Moderaterna i Vännäs vill vi absolut ha fram goda underlag att ta ställning till. Att justera, anta eller förkasta. Beslut åt ena eller andra hållet som främst är grundade i ryggmärgen vill vi undvika. Det kan hända att Vännäs ska leva med lösningarna tills alla vi som läser detta har slutat läsa. Kostnaderna kan bli ungefärligen lika långlivade.

Jag hoppas att vi får en bra debatt kring goda underlag och sen kan fatta kloka, hållbara och lindrigt prestigebelastade beslut.

Fler vill bli lärare

Av , , Bli först att kommentera 5


Skillnaden på ett par år är inte liten heller, om man ser till Stockholm. Där har universitet, enligt vicerektor Anders Gustafsson och dagensmöjligheter.se, åtta sökande per plats till förskollärarutbildningen och det krävs nästan VG i snitt från gymnasiet för att komma in. Det ser likartat ut på grundlärarprogrammet med inriktning på förskoleklass upp till årskurs tre, men där krävs högre betyg.

Fritidshem och årskurs 4-6 har fyra till fem sökande per plats. På ämneslärarutbildningen för högstadiet är kombinationen svenska, engelska och svenska som andraspråk mest populär med sju sökande per plats. För gymnasiet har en liknade utbildning tio sökande per stol.

Nog med detaljer. Det är mycket glädjande att man börjar krypa upp mot finska siffror i Stockholm. Det är väldigt viktigt att lärarutbildningarna fylls, och med lämpliga kandidater. Där säger förstås inte betyget allt. I det viktiga och ”förtroendeberoende” läraryrket finns så många dimensioner som avgör resultatet.

En del i utvecklingen är förstås att de nya kraven på lärarutbildningen gjorde att Stockholm knappt fick fram lärarutbildningsplatser i fjol, det finns ett uppdämt behov. Med det ligger inte ensamt bakom en sådan här uppgång. I Sverige som helhet har söktrycket ökat ungefär 20 %, det motsvarar kanske mer fjolårets platsminskning.

Hoppas att Stockholm blir trendsättare på det här området. Det finns få saker som är så roliga och meningsfulla som när det sker utveckling med barn och unga och man får vara med om att göra och se skillnad.

På en tid som är lika lång som härifrån till 2004 behöver vi dessutom ha fram 40-50 000 utbildade, ambitiösa, insatsvilliga och kontaktbegåvade lärare. Det kommer att finnas jobb och det märks redan nu. Hoppas att många lämpliga, unga och kanske medelålders, växlar in på lärarspåret.

Samtal om framtiden

Av , , Bli först att kommentera 3


Det har varit en intressant första kväll, innan Moderaternas konferens i Karlstad egentligen börjat.

Jag har fått språka om ett par av politikens och samhällsstyrningens stora utmaningar med både mediemän och politiker på olika nivåer här på hotellet. Några av utmaningarna delar vårt parti med alla, från vänster till höger.

Bland annat pratade jag med en man i vars landsbygdshem på 50-talet det fanns mer än fem dagstidningar. För grabben som växte upp fanns inte en chans att komma undan de stora och de nära samhällsfrågorna. Idag är det oftast ganska lätt.

Vore jag förälder idag skulle inget, inget få mig att välja bort dagstidningen, förutom direkt ekonomisk nöd. Den är en viktig del, men förstås inte allt. (jag tror den kan ha en jätteroll för läsutvecklingen också) Vore jag lärare i samhällskunskap skulle nedslaget i världs-, riks- och lokalnyheterna ha sin fasta plats i undervisningen.

Ibland blir jag lite svartsynt och rädd att morgondagens unga generationer kommer att bli lätta att manipulera och svåra att rekrytera för det gemensamma uppgifterna, just för ett man inte fått någon vidare helhetsbild av ett alltmer komplicerat samhälle. Helfokuserade på det privata och strävan att bli roade. Förutom kanske en rätt smal grupp som partierna lär vad de ska tycka och som man fostrar till de nödvändigaste uppgifterna. (Förlåt karikatyren, alla engagerade unga, men ligger det inte lite i det jag säger?)

Apropå det så behöver Moderaterna fler unga i Vännäs. Inte bara som röstare, utan som arbetare som kan bli delaktiga tillsammans med olika åldrar och vara med och ta över framöver.
Hör av dig du som vill jobba för framtiden!

Den alternativa regeringen

Av , , 2 kommentarer 13

På måndag är det klart vilka som ska styra Sverige.

Gör experimentet att för ditt inre öga byta ut Reinfeldt och Borg mot Sahlin och Östros och fortsätt sen vänsterut. Känn på den alternativa regeringen.

Hur så pass många människor som drygt 40 % kan tänka sig att göra det bytet kan jag faktiskt inte förstå. Jag förstår inte hur så många resonabla socialdemokrater jag känner kan göra det. Om det nu inte vore för traditionen.

Framtiden kommer med stora utmaningar. Att lämna arbetslinjen och tro att det kan "bli precis som förr" är att lura både sig själv och framför allt dem som kommer efter.