Sambandet mellan Energi och ekonomi

Finns det något samband mellan energi och ekonomi? Då jag pratar om ekonomi i detta inlägg menar jag "den verkliga ekonomin", alltså distributionen av varor och tjänster, inte den uppblåsta skuldekonomin vi lever i normalt.

Men finns det då något samband? Ekonomi är ju som sagt ett system för förmedling av varor och tjänster. Men vad är då en tjänst? En tjänst innebär att någon eller något utför ett arbete. Arbete säger man inom fysiken vara en  omvandling av en mängd energi, att lyfta något t.ex. Kopplingen mellan energi och arbete är sådeles väldigt tydlig. Men vad är då en vara? En vara är en mer eller mindre förädlad naturresurs, dvs någon som har investerat energi för att förädla denna.

Kopplingen mellan energi och ekonomi är då 1:1. En ökningi energitillgången möjliggör en lika stor ökning av den ekonomiska aktiviteten, och en minskning i energitillgången leder till en lika stor minskning i ekonomin.

För att ytterligare visa på detta så tänkte jag visa ett tankeexperiment.

Rymdskeppet Tellur

Antag att vi har ett rymdskepp, som drivs av solpaneler. Ombord finns olika processer, och varor och tjänster utbyts mellan dessa, ett slags ekonomiskt system i miniatyr. Alla dessa processer är så energieffektiva som det bara går.

Antag då att man vill satsa lite mer på t.ex, forskningen, man vill alltså öka den ekonomiska aktiviteten. Detta är då inte möjligt pga. att man inte har energi till detta.

Antag att en av solpanelerna går sönder. Då finns inte nog med energi till alla processer, så då tvingas man till en minskning av aktiviteten ombord, en minskning av den ekonomiska aktiviteten.

Att koppla detta till Jorden och verkligheten blir inte så svårt. Den största skillnaden är att vi just nu lever på ett stort uppsamlat förråd av olja, kol och gas, som ju är miljoner år av upplagrad solenergi, och med ett ekonomiskt system som är fruktansvärt ohållbart.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.