Varför tyskarna gjorde ett dåligt beslut

Som vi kunnat läsa i olika medier har Tyskland bestämt sig för att lägga ner sin kärnkraft till 2022. Jag tänkte resonera lite kring detta beslutet.

Den installerade effekten på de tyska kärnkraftverken är ca 20 gigawatt. Om vi antar att framtida effektiviseringsåtgärder kommer ätas upp av den ökande konsumptionen, vilket är ett rimligt antagande – se Jevons paradox, så måste tyskarna ersätta all denna energi med något annat. Låt oss se över alternativen:

Ett alternativ är naturgas. Den nya gasledningen genom östersjön som kommer i drift 2012 kommer ge ett välkommet tillskott av energi för tyskarna. Problemet är bara att man blir beroende av Ryssland för sin energi, något som kan innebära en risk, man vet alldrig vad Ryssen kan hitta på.
På världsmarknaden så ser vi annars en ökning i naturgasen i USA, där fracking gjort stora mängder naturgas tillgängliga för utvinning – dock med vissa mindre roliga följder.

Denna gas kommer dock troligen jänkarna själva använda. I Europa annars ser naturgassituationen ganska dålig ut. Storbrittanien var väldigt nära vintern -10 att helt tömma sina lager, och är sedan några år en nettoimportör av naturgas. Nordsjön har med all sannolikhet peakat redan. Dessutom har vi Kina som suger ut all energi dom kan få tag på. Landet lider redan av elbrist och elransonering är vanligt. Energitörsten är stor också i de andra länderna som är på språng, Brasilien, Indien och så vidare.
 

Ett annat alternativ tyskarna har är vindkraft. Problemet med vindkraften är den är överskattad. Det blåser sällan då man behöver det.  Dessutom sällan nog mycket.
Ofta kan man bara räkna med 20-25% av installerad effekt, och räknar man dessutom in att det inte blåser när man vill så kan den utnyttjningsbara effekten vara 10% eller lägre. Alltså behöver man installera 200 GW vindkraft för att ersätta kärnkraften. Med sina 20 GW nu, innebär detta att man måste installera 10 gånger nuvarande kapacitet. Detta är såklart orimligt. Dessutom ligger det i vindkraftens natur att vara opålitlig, vilket gör att man ändå måste ha en reglerbar elproduktion, för att kunna styra produktionen efter behovet.

De andra alternativa energikällorna Tyskland har, är för få eller nästan helt utbyggda, och kan ej byggas ut snabbt nog. Kol som alternativ nämner jag inte ens.

Min bedömning är att beslutet att lägga ner kärnkraften är ett ogenomtänkt och irrationellt beslut, baserat på populistisk rädsla sedan Fukushima. I en värld där peak oil är ett faktum, så behöver Tyskland, liksom alla länder, all energi de kan få, och så billigt som möjligt. Detta beslutet kommer inte vara varken Tyskarna eller någon annan på den öppna Europeiska elmarknaden behjälpligt.

Varför beslutet kan visa sig fungera bra ändå:

Skulle historien om Energikatalysatorn visa sig vara sann, så kommer – till tyskarnas stora glädje – energidilemmat lösa sig. Detta var troligen dock inte med i deras beslutsprocess, vilket gör det till ett dåligt beslut.

 

6 kommentarer

 1. danne

  Tycker att det var ett bra beslut, det kanske inte är så dumt att kommersen går ner och takten på konsumtion tvingas saktas ner av mindre energitillgång. dessutom kommer detta att jaga igång alternativa energikällor samt energiefffektiviseringar, är ganska trött på argumentet att man måste ”ersätta” förlorad kärnkraftseffekt med annan el. vi lever i ett överflöd av energi där vi missbrukar ström. Att energieffektivisera skulle vi tjäna mycket på.

  I Sverige brukar man också säga att det blåser tillräckligt för att vinsnurror skalla snurra ungefär 90% av all tid, samt att det blåser på 90% av alla vindsnurror hela tiden. vilket innebär att man rent teoretiskt behöver ha ungefär 125% täckning över sverige för att det skall kunna produceras el hela tiden. Sen är det förstås ointressant vilken märkefffekt ett kraftverk har, det dom är intressant är vad kraftverket ger i snitt på vald position. inga jättesvårigheter att räkna ut ungefär vasd som behövs byggas alltså, däremot behövs den politiska viljan, och möjligheten som privatperson se vinning i att ha ett kraftverk nära sitt hem. genom billigare el för den som störs av produktionen.

  danne

 2. Erik Marklund

  Svar till danne (2011-06-06 00:31)
  I inlägget skrev jag att Tyskland (liksom alla andra moderna ekonomier) behöver all energi dom kan få.
  Men varför?
  Mindre energi leder till mindre ekonomisk tillväxt.
  Men varför är då detta dåligt?
  Precis som du säger så tror jag att det inte är så dumt med lägre takt på konsumtionen och kanske då ett mer människovänligt samhälle. Detta är något att sträva efter, men då ska man börja jobba i rätt ände.

  Att ge sig på vår energitillgång är att börja i fel ände.
  Vårt nuvarande ekonomiska system bygger på tillväxt, och utan energi så får vi ingen tillväxt och systemet slutar fungera. Och som vi såg i finanskrisen 2008 så kan det gå väldigt dåligt för väldigt många människor om det ekonomiska systemet slutar att fungera.

  Därför är är det viktigt att både övergå till ett mer hållbart ekonomiskt system, samtidigt som man tryggar livhanken på människorna som lever idag.
  Mindre energi -> mindre ekonomisk tillväxt -> desto sämre fungerar systemet (om systemet inte till och med kraschar) -> människor far illa ut.
  Så att börja jobba på att ändra det ekonomiska systemet är rätt väg att gå – att minska energitillgången är fel väg att gå.

  Är man radikal kan man förespråka att låta systemet falla. Problemet är att ingen vet vad som kommer hända, och många människor kommer troligen gå åt i processen.

  Frågan är om våra politiker är starka nog och kan enas i ett beslut att byta ut/drastiskt ändra systemet, eller om det måste till drastiska händelser för att få fart på besluten. Min erfarenhet visar att det brukar vara det senare som måste till. Frågan blir hur drastiskt…

 3. Erik Marklund

  Svar till tore (2011-06-06 22:26)
  Om man tittar på detta i ett större perspektiv, så inser man att desto fler solceller i tyskland, för att ersätta deras kärnkraft, desto färre solceller i andra länder för att ersätta värre bränslen, tex Kina med deras kolkraft.

  Nä börja med att ta bort de sämsta bränslena först.

 4. Dag Lindgren

  Att av politiska skäl kommendera ett fungerande kärnkraftverk att tas ur drift är ytterst oekonomiskt. Det minskar viljan att göra långsiktiga investeringar eftersom de ibland görs värdelösa av politiska beslut. Dessutom försämrar det miljön, klimatgassituationen och orsakar dödsfall eftersom det på kort sikt ”ersätts” med kol.
  Därför borde en avveckling istället haft formen av nyetableringsförbud kombinerat med en skatt på kärnkraft (som redan finns i Tyskland). Sedan tycker jag även ett nyetableringsförbud är dumt eftersom kärnkraften utvecklas och är en av optionerna för människans framtid. Jag Sveriges senaste kärnkraftspolitiska beslut är ganska bra.

  Vindkraft producerar drygt 20% av installerad effekt eftersom det inte blåser jämnt, men nästan hela detta kan utnyttjas. I centraleuropa är huvuddelen av produktionen fossilt, där bränslet är huvudkostnaden, och det kan man stänga av när det blåser. I Sverige är det lätt att dra ned vattenkraften när det blåser. Först när vindkraft blir uppåt 20% av total elproduktion börjar det bli problematiskt med överskottsel.

  Just nu har dock vindkraft ett aktuellt problem. 97% av världsproduktionen av neodym, som används i vindkraftgeneratorerna, ligger i Kina och Kina har deklarerat att de kraftigt skall skära ned exporten. Det är inte omöjligt att utvinna neodym på andra ställen eller att göra generatorer utan neodym, men det tar några år att ändra system, och gör vindel dyrare.

  Kol skall kanske inte helt avskrivas, CCS teknik är under utveckling i Tyskland.

  Tyskland lovar mer än de kan hålla, politiskt är det inte långsiktigt trovärdigt eftersom de beslöt tvärtom för ett år sedan. Tyskland minskar förtroendet för statsmakters som sådanas kompetens att hantera långsiktiga problem och minskar därigenom chansen för vårt släktes överlevnad.

 5. Erik Marklund

  Svar till Dag Lindgren (2011-06-09 09:27)
  Ja absolut, frågan är om dom har tänkt på neodym-problemet ens, och isåfall – är det smart att göra sig beroende av en kommuniststat? Marknadskrafterna som Tyskarna troligen förlitar sig på funkar ju sådär i en planekonomi.

  Vad gäller CCS (Carbon Capture Storage – kolinfångning) så tror jag inte på det, då det tar för stor del av energin man får ut ur kraftverket. CCS blir lönsamt ungefär då kol blir olönsamt skulle jag nog säga (något raljerande)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.