Etikett: afrika

GMO behövs!

Av , , 3 kommentarer 0

I Sverige idag råder en irrationell rädsla för GMO. En rädsla som hindrar utvecklingen på ett viktigt område, nämligigen vår matförsörjning.

GMO betyder GenModifierade Organismer. Det är alltså där forskare i lab modifierat t.ex grödor så att de exempelvis ska vara mer tåliga mot frost, insekter, torka, eller får någon annan bra egenskap.

I framtiden så beräknas jordens befolkning växa med 50% till 2050. För att då kunna mätta alla dessa munnar så måste vi göra allt vi kan. Detta inkluderar att använda GMO-grödor. Årligen går tonnvis med  mat, mat  för miljarder kr till spillo bara på grund av en irrationell rädsla.

GMO-motsåndet kommer ofta från religiösa grupper som inte vill att vi "leker gud", eller från sådana som inte vet bättre. De har ofta inga rationella eller vetenskapliga argument till varför det skulle vara skadligt.

Rätt hanterat är GMO minst lika ofarlig som traditionell avel eller växtförädling, bara mycket snabbare och effektivare. Och vi behöver denna typ av teknik för att kunna mätta alla.

I Asien, Sydamerika och Afrika är man positiva till GMO, och där sker en utveckling på den fronten, med bättre och säkrare tekniker. Kanske beror dettta på att man ser hunger på ett annat sätt, och inte tar mat för givet på samma sätt som vi gör i västvärlden.