Edward Riedl (M)

Sarkozy vill förbjuda burkan i Frankrike – Kanske borde vi göra likadant i Sverige

För fem år sedan förbjöds religösa symboler på franska skolor. Det innebar att slöja inte längre tilläts under skoltid. Nu går frankrikes president Nicolas Sarkozy ännu längre och föreslår ett totalförbud mot att bära burka (heltäckande slöja) på franskt territorium. Han menar att det inte kan vara acceptabelt att kvinnor hålls som fångar bakom ett skynke i Frankrike. Detta är givetvis ett på alla sätt mycket känsligt ämne. Samtidigt säger den franska presidenten vad många redan tänker och tycker. Var går gränsen för vad vi kan tillåta inom ramen för fri religionsutövning och traditioner. Är det ok att mannen slår kvinnan med hänvisning till att så har vi alltid gjort i vår kultur? Troligen anser de flesta att gränsen passerats där. Samtidigt är psykisk misshandel och förtryck av kvinnor inte heller tillåten i västvärlden. Attribut som signalerar kvinnans underkastelse gentemot mannen kan givetvis bäras både frivilligt och ofrivilligt. Var skall vi då dra gränsen. Som sagt är det ingen lätt fråga.

92% av aftonbladets läsare (enligt internetundersökningen) anser att den franska presidenten har rätt. Det innebär inte att en majoritet av den svenska befolkningen är rasister eller främlingsfientliga. Det innebär att vi i Sverige har svårt med kvinnoförtryck. Det tycker jag är bra. Vi bör föra ett sansat samtal om hur vi i Sverige skall se på detta. Åtminstone måste frågan om det är ok att tvinga på barnen slöjor och olika attribut diskuteras – För hur frivilligt är det för barnen att bära slöja?

Jag kan tänka mig att diskutera ett förbud för slöjor och olika attribut när det gäller omyndiga personer i Sverige. När det gäller myndiga personer blir frågan genast svårare men inte omöjlig.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

15 kommentarer

 1. Håkan Rombe

  En människorättsorganisation kritiserar förslaget i Frankrike med bl a motiveringen att förslaget skulle marginalisera bärarna av detta människoburna tält som heter burka. Men vad är mer marginaliserande av kvinnan än att tvinga kvinnor att bära detta uppseendeväckande och rörelsehindrande plagg? Bra skydd mot getingar och mygg måhända men är icke desto mindre ett av uttrycken för förtryckandet av den halva av mänskligheten som är kvinnor. Uttrycket ”egen vilja” ska inte missbrukas i detta sammanhang. Om man måste spöka ut sig på olika sätt för ”att komma till himlen” är det inte fråga om någon fri vilja utan om socialt och religiöst tvång.

 2. Bertil Lundin

  Det är ett väldigt dåligt förslag. Staten ska aldrig någonsin bestämma hur medborgarna ska se ut eller klä sig. Det slutar med att vi får samma lagar vi hade på 1700-talet, eller värre.

  Det är både brydsamt och tyvärr ett tecken i tiden att det kommer från en moderat politiker. Liberalism, låter det bekant Edward Riedl?

  Men. Det är onekligen stötande med påbud om hur människor ska bete sig som grundas i vidskepelse. Det ändrar vi på med utbildning och information i offentliga skolor och att samhället är fullständigt sekulariserat. Det handlar om attityder, inte förbud.

  Till sist, klädkod för anställda är något annat, även statliga sådana.

 3. Staffan S A Mattsson

  Bra rutit Edward Riedl.
  Man behöver inte vara islamofob eller rasist bara för att man stöder FNS deklarationer om de mänskliga fri och rättigheterna och är för jämlikhet mellan könen,
  Man behöver inte heller vara islamofob bara för att man värnar om vår demokratiska skriv och yttrandefrihet,
  Och det är märkligt hur de islamska mullorna efter de danska Muhammedbilderna helt har lyckats skrämma livet och sansen ur media och pressen i Väst och framför allt i flathetens feghetens och hyckleriets förlovade land Sverige. Det är skamligt hur fegt redaktörerna på tidningar och TV agerar.
  Speciellt underligt tycker jag det är att de liberala tidningarna dit VK tillhör, helt har lagt sig platt för dessa hot mot det mest viktiga och fundamentala vi har i en demokratisk nation nämligen vår yttrandefrihet och vår jämlikhet – åtminstone lagenligt och på papperet mellan könen-
  Det är inte ofta jag har gett en av Anders Sjölunds välkammade och välrakade små kronprinsar rätt, men i det här fallet så stöder jag honom ? höll på att säga glopen – helt 🙂
  För man kan inte med bästa vilja i världen se Burkan och slöjan som jämlika symboler mellan könen utan de är mer ett tecken på en total förnedring och slavmässig underkastelse och en kapitulation för den för fysiskt starke mannen. Alltså är burkan och slöjan slavsymboler som helt bör förintas. Det är här den Svenska pressen och media i stort viker sig av en hundlik feg rädsla för dessa mörkermän som säger sig företräda den ?Broderliga kärleken? d.v.s Islam . Kvinnan finns inte ens med i begreppet sammanhanget.
  För är de några som borde stå upp och kämpa på bastionerna och kämpa i de första leden så är det den fria världens demokratiska fria press, för även dess varande görande och låtande är ju hotad i regimer styrda av medeltida religiösa lagar.
  Nä men inte i Sverige, här fegar media ur helt och de gör det lätt för sig genom att avfärda tankar som de ovanstående genom att stämpla dem som för fram dem som islamofober som skall tigas ihjäl eller så blir man anklagad som rasist när man endast värnar om demokrati yttrandefrihet och jämlikheten mellan könen.
  Den femte statsmakten borde ju vara den första att i likhet med den lille grabben i H C Andersons saga Kejsarens nya kläder noga skärskåda och sätta strålkastarna på saker och ting som inte är var de säger sig vara och högljutt varna om det ungefär som den tidigare nämnde lille grabben gjorde i sagan när han såg Kungen och att kungen inte hade några kläder på sig medan jasägarna i sagan förundrade sig över hur dyr kostbar och unik kungens klädedräkt var. Och den lille sanningssägaren påpekade med den naive realistens krassa syn på sin omgivning.?Han har ju inga kläder på sig? Lite av den mentaliteten och civilkuraget borde vår moderna Svenska press av i dag ha, men icke. De har i stället gett fegheten ett avskyvärt ansikte.
  Men till skillnad mot H C Andersons kung så har de Islamska kvinnorna massor med kläder på sig för att visa upp att de tillhör någon man som av olika luddiga anledningar och ofta av religiösa skäl legitimerade skäl inte törs låta sin kvinna bli hans jämlike .
  Tecknar Staffan S A Mattsson

 4. Avhoppare

  Om det handlar om socialt och religiöst tvång så bör vi nog även titta över ”våra egna” frikyrkor. Med insikt från hur det fungerar där så kontaterar jag att det finns stora likheter. Skliinaden skulle väl i så fall vara att det inte syns på klädseln.

 5. Masklös

  Jag tycker att det är oförskämt och odemokratiskt att bära burka. Det passar inte in i ett öppet samhälle.
  Det känns obehagligt att möta anonyma ”skuggor” på gator och torg. Men vad vet jag, det kanske är tillåtet att ha mask på sig i en demokrati, nån som vet?

 6. Edward Riedl (M).

  Jag delar inte din uppfattning av innehållet i ett liberalt samhälle. Det måste finnas lagar, regler och begränsningar för att fungera. Jag anser det fullt rimligt att vi inte får slå eller psykiskt misshandla varandra i Sverige. Det innebär att vi då måste begränsa och lagstifta för att minimera detta.

 7. Edward Riedl (M).

  Trevligt att du delar min ståndpunkt åtminstone i denna fråga. Vem vet – Det kanske händer igen.

 8. Edward Riedl (M).

  Mitt inlägg i debatten skall inte ses som ett angrepp på någon religös föreställning. Det handlar om att vi i Sverige inte kan acceptera kulturella yttringar som inte stämmer överens med våra grundläggande värderingar om fri och rättigheter för människor. I Sverige är det inte ok att slå och förtrycka kvinnor – Punkt.

 9. Avhoppare

  Då finns det all anledning för dig att sätta dig in i kvinnornas liv och leverne inom vissa frikyrkliga samfund. Tyvärr är nog sanningen att kvinnoförtryck är en religiös företeelse.

 10. Nasser Mosleh

  Hur kan man slå och förtrycka kvinnor i Sverige, när det finns en lag som skyddar alla. Det räcker med att en kvinna känner sig förtryckt på något sätt, och då kan hon gå till Polisen eller Socialen, som kan ta hand om problemet.
  Varför tror du att ansvaret till att bära burkan ligger i männens händer för, jag menar det kan vara kvinnan som själv vill ha den.
  Vi behöver inte ta Afganistan modellen till Umeå och bygga fördomar mot muslimer i Umeå, det kanske finns 3 kvinnor i Umeå som har burkan, 200 som har slöja och 500 som inte har slöja.
  Har du t.ex. frågat allihopa om någon har tvingat de till något utav alternativen. Till slut så är vi Sverige tillsammans, och man tjänar ingenting på att dela befolkningen i grupper. Vi bor i ett fritt land, eller hur ?

 11. Bertil Lundin

  Det är både fegt och fult att tillskriva någon man debatterar med åsikter de inte givit uttryck för. Straw man-argumentation kallas det. Men det blir så mycket enklare om man bestämmer att motparten står för uppenbart dåliga åsikter, eller hur?

  Du som är liberal borde försvara människors rätt att slippa statligt förmynderi! Inte ropa efter förbud mot kläder, oavsett om de är religiöst påtvingade eller inte! Jag ser inga krav på förbud mot judiska kalotter eller upprördhet över att vissa landsting nu godtar omskärelse av pojkar. Uppenbart vidskepliga dumheter. Vidskepelse skyddas fortfarande av särlagstiftning i Sverige – det vore kanske mer lämpligt att göra något åt det?!

  Jag upprepar att det är ett tecken i tiden att sådan här idiotiska idéer kommer nu, och det gör mig bedrövad att se liberala politiker försvara dem.

 12. Edward Riedl (M).

  Om du inte är liberal ber jag om ursäkt för att jag antog detta – Men från min sida var detta en komplimang och inget annat. Däremot uppfattade jag din ståndpunkt väldigt skild från min i den här frågan. Som liberal försvarar jag självklart människors rätt att göra egna fria val. Men barn och ungdomar under 18 år lever under förmyndarskap vilket är en inskränkning de flesta av oss accepterar. Dessutom är det enligt min erfarenhet inte det fria valet som gör att kvinnor bär burka. Det är som många beskriver en form av förtryck av kvinnor – Undantag finns säkert.

  När det gäller manlig omskärelse är det också en svår fråga. Jag har där agerat för att den nationella nivån (SKL) skall utreda frågan huruvida det är lämpligt att vi utför detta inom landstingen. Motargumentet är att det sker vid köksborden (till större risk för barnen). Men även där bör vi som sagt gå vidare vilket jag varit med och bidragit till att vi nu gör.

 13. Umebo på linje 6,8,9,69

  Nu ser man vilken effekt Sverigedemokraterna har åstadkommit. Nu ser vi hur många politiker och politiska grupper försöker inför valet 2010 kamma åt sig röster från den radikala högra falangen.

 14. Edward Riedl (M).

  Då råder jag dig att återigen läsa vad jag skrivit. Om du på något sätt kan se några rasistiska eller främlingsfientliga nyanser får du gärna dela med dig av dessa.

  Faktum är att jag vill att alla kvinnor som bor i Sverige skall få åtnjuta skydd av svenska lagar. Det innebär att kränkningar av både fysisk och psykisk karaktär måste bekämpas.

 15. Steinhof

  Edward Riedl!
  Alla uniformer, har varit och är förtryckande. Diktat och underordning. Förodnat och reglementerat. Statliga uniformer, övriga uniformer, i viss tjänsteutövning tvingas väldigt många på. En oerhörd kränkning för vissa, en ära för andra, i mina ögon förblindade. Men att bära turban i uniform (prejudikat sikher) var initialt icke tolerabelt. För mig snuddar uniformskrav fascism, sprungna ur nationalistiska och enhetsestetiska föreställningar. Icke kultur utan maktstruktur. Underordnande.
  Likafullt är mannens kostym (sedan 30-talet) en av patriarkatets självklara genusnycklar. Ett underordnande och överordnande. Klassattribut.
  Lika enkla att förneka som att uppbära med självklarhet.
  Du, Riedl, talar om förtryck och har spolat ner liberalismen genom kröken. Ingen kan tvinga någon till något. Det måste skrämma något fruktansvärt. Friheten att ikläda sig vad som helst måste förbjudas. Frågan är vem som är fundamentalist, bäste Edvard Riedl.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.