Edward Riedl (M)

Mobilblogg – Kärnkraft

Innan notan för den tyska kärnkraftsavveckligen är färdigdiskuterad kommer sannolikt stödet för kärnkraften att öka i både Tyskland och andra länder. För det är både miljön och vanliga löntagares plånböcker som kommer att få axla bördan av kärnkraftsavveckligen.

Edward Riedl (M).

15 kommentarer

 1. Krister Klermalm

  Varför denna skrämsel propagande om rädsla för alla med små inkomster ska axlas bördan och för mijlön skull satsa på kärnkraften.
  När det finns teknik idag som både ger god marginal lika mycket eller mer. Tack vara lägre byggkostnader på långsikt, driftkostnaden är lägre samt priset för konsument inte blir högre i slutpris än kärn- & vatten-kraften med utan förslust ens för ägarna.
  Det är bara det hur på marknadspriset inom finansvärlden är konstruerad på hur priset blir – vindkraft priset är högre av att det får inte understiga koletspris.
  Sedan har vi hur det görs av incintamenten för klimatsmatare användning och tekniklösningar. Nu gynnas inte de mindre koldioxidutsläpps anläggningarna.
  Allt för tilväxt åter tillväxt och utarmning ifrån andra tillgångar, mer stordrift före smådriftens mer fördelaktighet för klimatet.

 2. Krister Klermalm

  Glömde nämna detta – Sverige ligger mycket lä kring vilka resurser det satsas på alternativ energiteknik och har än mer av mijlöteknologiska företag än sverige har. såsom det görs i andra länder också så väljer tyskland andra enrgikällor istället för kolkraftverken att täcka upp de procenten det innebär med kärnkraftavvecklingen. Dem har både tid och tekniken för detta.
  Notan blir mycket större vid kärnkraft olyka än med vind eller vattenkraft (ej älvskraft). Detta räknas inte med i kalkylerna. Lägga fram detta vid budgetteringen så ser vi att det är mycket dyrare med kärnkraft även på långsikt. För då är inte slutförvaringen med räknad heller vad det kostar. Behövs en slutförvaring av de andra energikällorna – Nä.

 3. Krister Klermalm

  Kärnkraftsförespråkarna har ofta hävdat att kärnkraft är en billig energikälla jämfört med till exempel vindkraft. Men en rad studier från olika delar av världen visar att nya satsningar på vindkraft kostar lika mycket eller till och med mindre (räknat per kilowattimme) än nyinvesteringar i kärnkraft. Över tid och inom en snar framtid kommer energislag som solkraft och vindkraft bli allt billigare medan kärnkraft blir allt dyrare. För de tiotals miljarder man satsar på ny kärnkraft skulle man alltså kunna bygga förnybar energi, till exempel vindkraftverk och bioenergi, som skulle ge samma mängd energi som en reaktor. Skillnaden är att förnybara energikällor inte för med sig allvarliga riskmoment eller radioaktivt avfall.

 4. Krister Klermalm

  Jag citerar ifrån en annan som sagt orden åt mitt håll –

  // Kärnkraftsförespråkarna har ofta hävdat att kärnkraft är en billig energikälla jämfört med till exempel vindkraft. Men en rad studier från olika delar av världen visar att nya satsningar på vindkraft kostar lika mycket eller till och med mindre (räknat per kilowattimme) än nyinvesteringar i kärnkraft. Över tid och inom en snar framtid kommer energislag som solkraft och vindkraft bli allt billigare medan kärnkraft blir allt dyrare. För de tiotals miljarder man satsar på ny kärnkraft skulle man alltså kunna bygga förnybar energi, till exempel vindkraftverk och bioenergi, som skulle ge samma mängd energi som en reaktor. Skillnaden är att förnybara energikällor inte för med sig allvarliga riskmoment eller radioaktivt avfall. \

 5. RWR

  Krister: Problemet är inte att kärnkraften skulle bli dyr! Det skulle om du har rätt, gör den till ett dåligt alternativ i så fall, och din bön blir hörd.

  Problemet blir ökad användning av kol och olja! Fast det kanske vi kan leva med?

 6. Krister Klermalm

  Du är en av dessa som håller kvar vid dessa gamla energi källor av kol och olja. När det finns alternativa källor som solenergi som ger både el och värme, som klarar mycket bättre av vårt klimat här än dem tidigare generationens solcellspaneler. Det har hänt mycket kring enregi områdena av sol, vind och vattenkraft av el och värme på senare åren runt om i världen som inte har kommut fram tillräckligt och tydligt ännu trots mediaell bevakning här och där så styr media endel inte till alternativa källors nyheter.

 7. Edward Riedl

  Svar till Krister Klermalm (2011-05-31 15:09)
  Trots din kritik av alliansregeringen så satsar vi långt mycket mer på förnyelsebart än den tidigare s-regeringen ni samarbetade med…

 8. Edward Riedl

  Svar till Krister Klermalm (2011-06-01 00:24)
  Vindkraften klarar inte energiutbyggnaden runt om i världen och tvärtemot vad du säger så är den väldigt dyr. Trots det bygger vi nu ut den i ett rasande tempo som ett komplement.

 9. Edward Riedl

  Svar till Krister Klermalm (2011-06-01 00:26)
  Vindkraften klarar inte energiutbyggnaden runt om i världen och tvärtemot vad du säger så är den väldigt dyr. Trots det bygger vi nu ut den i ett rasande tempo som ett komplement.

 10. Edward Riedl

  Svar till Krister Klermalm (2011-06-02 18:08)
  Ingen är emot de miljövänliga alternativen. Men de är i dagsläget dyra och omöjliga att ersätta befintlig och krav opå utbyggd energikapacitet runt om i världen.

 11. Krister Klermalm

  Nu försöker du göra ett sken för era satsningar på förnyelsebar energi är långt mycket mer än tidigare socialdemokratisk majoritets styrd politik av samarbetet. Tittar du istället på Miljöpartiet faktiska politik kring energi frågorna mfl så är satsningarna långt mer moderniserad än ni andra partier vill.
  I relation till omvärlden som du själv så flitigt argumentera om förhållande sätt i olika sammanhang – ligger sveriges satsning långt efter i vilka mål de andra länder har satt, såsom Tyskland och Kina bland andra länder har gjort.

  Åter och åter igen förs osanningar fram av er kärnkraftkrammare. Tillsammans med enrgieffektivisering – som i sverige är obefintligt jämte med andra länders handlingskraft – och än kraftiga investeringar – även i vårt land inom miljötenkologiska företag och utveckling samt forskning – står det väl till med energi utbyggnaden runt om i världen av förnylesebart (inte enbart vindkraften).

  Rad av studier från olika delar av världen visar att nya satsningar på vindkraft kostar lika mycket eller till och med mindre (räknat per kilowattimme) än nyinvesteringar i kärnkraft. Över tid och inom en snar framtid kommer energislag som solkraft och vindkraft bli allt billigare medan kärnkraft blir allt dyrare. Det är så motsägelse fullt när du påstår att vindkraften dyrt jämte med kärnkraften ur det jag sagt då beläggen är i sitt tydliga språk av andra länders satsningar sticker ut ur era blekta ord.

  Detta vill ni förneka att så är det ett faktum är inom snar framtid. Eftersom satsningar för förnyelsebar har ökat mest runt om i världen där Sverige ligger efter trots vi har mer kapacitet till att göra omställningen till förnyelsebart än vi görs idag. Särskilt med Miljöparitets politik få gehör i seriös ställningstagande av andra partierna.

  fortsättning,,,

 12. Krister Klermalm

  Det tempo inom det förhållande sätt med förnyelsebar och alternativa energi källor ni har är det inte i rasande fart. Särskilt om investerarna inte är modiga att investera ny eller föräldrad miljöteknik, där vi tappar marknadskraft på detta av förlorade nya faktiska jobb till andra länder.
  Ta det svenska solcells-teknologi som sysselsätter i Tyskland och istället har patent från Ångströmlaboratoriet lett till företag som gett jobb åt 800 personer – i Tyskland (där solenergin sysselsätter 80000 och miljöbranschen över två miljoner)

  Här kommer mera uppgifter om vad som sker inom el- och energi marknaden hämtad ifrån NyTeknik som gör mina belagda ord säkrare än vad du har att komma med.

  Solcellsmarknaden fortsätter att växa snabbt. Förra året ökade den samlade effekten från solceller i världen med 50 procent. Hälften av de nya solcellerna sattes upp i Tyskland som bekräftar sin ställning som väldens ledande solcellsnation.
  Fallande priser på solceller gjorde att det installerades mer solceller än väntat i Tyskland och i flera andra länder framförallt under slutet av förra året. Det konstateras i en ny EU-rapport om läget på solcellsmarknaden.

  Priset på solceller har sjunkit med 50 procent under de senaste två åren, enligt rapporten som du hittar här: http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/
  Totalt ökade effekten från solceller i världen med 50 procent till totalt 22 GW.
  Tyskland stod ensamt för halva ökningen. Solceller med en effekt på 3,8 GW installerades där under förra året. Förklaringen till Tysklans ledande ställning är de subventioner till förnyelsebar energi som introducerades år 1990.
  Den snabbaste ökningen av produktionen sker i Kina och Taiwan där hälften av alla nya solceller tillverkas.

  Några data för Sverige finns inte med i rapporten. Enligt Energimyndigheten är den installerade effekten från solceller i Sverige ungefär 10 MW.

  fortsättning,,,

 13. Krister Klermalm

  Vindkraften håller elpriset nere – Det tyska beslutet att all kärnkraft ska vara avvecklad till 2022 får ingen effekt på de svenska elpriserna. Utbyggnaden av vindkraft ger ett elöverskott som håller priserna nere.

  Det skriver elhandelsbolaget Telge Energi i sitt senaste nyhetsbrev som skickades ut vid lunchtid på onsdagen. Marknadens bedömning är att elpriset kommer att vara stabilt kring 45 öre per kilowattimme före skatter och avgifter under perioden 2012-2016. Det är 14 procent lägre än elpriset det senaste året.

  Först när vi närmar oss 2020 kommer elpriset att stiga. Då sätter den dyra kolkraftselen priset, skriver Telge Energi i sitt nyhetsbrev. Förklaringen till att elpriset hålls nere är att vindkraft och annan kraftproduktion byggs ut i hela Norden just nu. Det gör att vi får ett växande överskott på el, vilket göra att elpriset vid normalt väder kommer att vara lägre de kommande åren.

  – Vår bedömning är att utbyggnaden av vindkraft kommer att vara avgörande för vilka elprisnivåer vi får när den tyska kärnkraften är avvecklad, säger Telge Energis vd Johan Öhnell.

  Johan Öhnell tror att det tyska beslutet kommer att driva på efterfrågan på andelsägd vindkraft, köpa el till självkostnadspris och bli oberoendeav vad som händer med elpriset på elmarknaden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.