Edward Riedl (M)

HIV

Idag är det olagligt att medvetet smitta någon medmänniska med HIV. Med jämna mellanrum kräver olika debattörer att den lagstiftningen bör tas bort då den stigmatiserar de som har HIV. Nu senast i aftonbladet förs den ståndpunkten fram med motiveringen att nuvarande lagstiftning inte minskar smittspridningen.

Min uppfattning är att det självklart måste vara förbjudet att medvetet smitta en medmänniska med en farlig obotlig sjukdom. Jag kommer att fortsätta arbeta för att lagstiftningen ska vara kvar.

Läs mer här.

Edward Riedl (M).