Edward Riedl (M)

Lennart Holmlund (S) har fel gånger 3 på 3 försök

När Lennart Holmlund i sin blogg påstår att moderaterna inte satsar på järnväg, att det inte blir en Norrbotniabana så länge vi moderater sitter i regeringen och att socialdemokraterna skulle bygga den direkt om de övertog regeringsmakten har han fel tre gånger på tre påståenden.

1. Moderaterna satsar mer på infrastruktur och järnväg än vad socialdemokraterna gjorde i regeringsställning. Det är bara enkel fakta Lennart.

2. Alliansregeringen har inte sagt annat än att Norrbotniabanan inte finns med den här gången i planen. Däremot lyfts den fram som viktigt projekt när Trafikverket ser över till nästa planperiod.

3. När Lennart påstår att socialdemokraterna ska börja bygga Norrbotniabanan direkt om de vinner regeringsmakten är min fundering om det är förre partiledaren Håkan Juholts löften om allt till alla Lennart lutar sig emot? För Stefan Löfvens socialdemokrater på det nationella planet har en finansiering för 9 kilometer järnväg av totalt 270 kilometer fram till år 2025. Det handlar om järnväg från Umeå ut till Dåva industriområde som knappast lär innebära någon ny persontrafik om inte Lennart har planer på nya bostadsområden ute i industriområdet.

I vanlig ordning så slår Lennart Holmlund åt alla håll i sin politiska retorik. Men det är inte särskilt seriöst. På tre påståenden lyckas han ha tre fel.

Edward Riedl (M).