Edward Riedl (M)

6 timmars arbetsdag leder till lägre löner och sämre välfärd

Min morfar sa alltid när han levde att om något låter för bra för att vara sant så är det oftast för bra för att vara sant. När miljöpartiet vänsterpartiet och delar av socialdemokratin pratar om minskad arbetstid med bibehållen lön så är det precis som det låter. Konjunkturinstitutet har räknat på vad bara en minskning till 35 timmars arbetsvecka skulle kosta. Den samlade produktionen skulle då minska med 9% vilket direkt kan översättas till lägre löner och mindre resurser till skolan sjukvården mm. Självklart ska det vara möjligt att även fortsättningsvis jobba deltid för den som så önskar. Men då med lön för de timmar då personen faktiskt jobbar. Den stora politiska frågan för oss moderater är istället att möjliggöra för alla som vill att faktiskt kunna jobba heltid när de så önskar.

 

Edward Riedl (M).

25 kommentarer

 1. Leif

  Rättade din typo

  ”Den stora politiska frågan för oss moderater är istället att tvinga alla som lever att jobba heltid oavsett personens tillstånd och välmående.”

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Är dina argument så svaga så du måste syssla med att förvränga dina politiska motståndares uppfattningar?

 2. "Dosan"

  Det här är typiskt trams från blått håll. Ni vill inte göra världen bättre. Ni vill inte förändra nånting. ”Det som fungerade på 1930-talet fungerade då och så ska det fortsätta!” är era resonemang. Ni vill fortsätta ha klassförakt och låga löner till arbetare. Ingen förändring, ingen förbättring förutom för de som har det bra. Det är ÄCKLIGT!

  Klart man kan ha sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det är lätt! Man måste bara tänka utanför standarden och förändra samhället, vilket ni är ovilliga och oförmögna att göra. Ni kan inte tänka kreativt och ni kan inte tänka överhuvudtaget. Faktum är att vi borde för länge sen ha infört garanterad basinkomst för alla, men det vill ni såklart inte eftersom det då kommer att gagna även icke självutnämnd elit.

  • Bertil Boo

   Varför inte fyra timmars arbetsdag för alla med fördubblad lön om det nu är så enkelt att man bara behöver tänka utanför ramarna?!

   Självfallet har Edvard rätt i sitt resonemang om att vi måste hålla uppe och helst öka antalet arbetade timmar för att kunna slå vakt om den välfärd vi vill ha i livets alla skeden.

   Mängden arbete är inte någon en gång för alla given resurs som man bara kan dela på rakt av. Människors kompetens är inte heller utbytbar. En arbetslös Åsele-bo blir inte det minsta hjälpt av att en barnmorska på Danderyds sjukhus skulle ”kommenderas” att jobba mindre – för att inte tala om den födande kvinnan som inte får plats för att barnmorskorna redan har jobbat sina timmar för dagen.

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Från en redan låg nivå på tonläge så sänker du dig ibland en nivå till. Varför klarar du inte av att föra en saklig debatt med trevligt tonläge?

 3. Patrik

  Haha ni blåshortor har ju varit emot alla arbetstidssänkningar, av anledningen att samhället skulle gå under om det genomfördes.

  I och med att produktionen effektiviseras så blir det mindre jobb för mer produktion. Då behöver vi inte arbeta lika mycket.

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Men den som driver på för fortsatt sänkning måste berätta vad prislappen blir. För tro mig. Det kommer att kosta.

   • Jonatan Brodin

    Dock vet vi inte hur mycket än.
    Experimentet i göteborg är därför väldigt intressant men egentligen kanske det görs på för kort tid för att man ska få se en sann bild av kostnaden.

 4. Bella

  Ni i moderaterna har varit mot alla arbetstidsförkortningar som drivits igenom i svensk politik.
  Vad styrker att just 8 timmars arbetsdag skulle vara den mest socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbara? Varför inte börja med att sänka arbetstiden en timme om dagen och se vad det får för effekter på längre sikt? Eller, om din (och Konjunkturinstitutets) retorik stämmer, FÖRLÄNG arbetstiden till 9 timmars arbetsdag! Då får vi ännu högre löner, ökad tillväxt och mer konsumtion. vilka lyckliga människor vi skulle vara och va gott vår jord skulle må (OBS ironisk).

  KORTARE ARBETSTID = lägre lön för höginkomsttagare, något lägre lön för medelinkomsttagare och höjd lön för låginkomsttagare = jämnare lönespridning (gynnar arbetarklassen och kvinnorna) = en mer rättvis konsumtion och belastning av jordens resurser.
  KORTARE ARBETSTID = mer effektiv arbetstid
  KORTARE ARBETSTID = minskad produktion = fler arbetstillfällen under en övergångsperiod = mer skatteintäkter och mindre antal personer som är transfereringsförsörjda.
  KORTARE ARBETSTID= hälsosammare, mindre stressade och nöjdare människor som förhoppningsvis orkar jobba fram till pensionen = mindre sjukskrivningar = mindre kostnader för samhället.
  EFFEKTIVARE PRODUKTION = Mindre arbetstimmar med bibehållet resultat.
  Vi har inte sett några reformer sedan 1979. Det är dags nu.

  Jag och min närmaste omgivning är låg till medelinkomsttagare. Alla vill jobba mindre även om det skulle innebära minskade inkomster. Då kan de ju VÄLJA att gå ner i arbetstid tycker du. Jag skall förklara varför de inte gör det:

  1: De har inte råd. Nej Riedl alla har inte lyxen att välja (något moderater ofta glömmer i snack om ”valfrihet”.
  2: De vill inte hamna ”efter” eller ”utanför” resten av samhället. Vi människor är som bekant sociala varelser och vill kunna unna oss samma saker som våra vänner och vår omgivning. Jag vill inte att mitt barn/min familj ska hamna i relativ fattigdom (även om vi skulle ha det bättre på andra sätt) för att jag väljer att jobba mindre. Om vi kollektivt sänker våra levnadskostnader och vår konsumtion så blir det inte lika kännbart.

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Jag har inte mött många väljare som vill arbeta mindre med de konsekvenser som blir.

 5. Uffe N

  @Dosan:
  på vilka sätt skulle samhället behöva ändras för att man skall kunna införa sextimmarsdagar utan att lönen minskar?

 6. LenaAndersson

  Ni Moderater har som vanligt numera totalfel! 6 timmars normalarbetstid innebär att det blir självklart att schemalägga 6 + 6 alltså 12 istället för bara 8 timmar per arbetsdag, och Sverige därmed skulle producera/arbeta mycket mer än idag! 6 timmars arbetsdag innebär att sjukfrånvaron/utbrändheten minskar och vi får mer tid att konsumera även på vardagarna vilket sätter fart på den inhemska efterfrågan, och med sextimmarsdag så orkar vi vara mer innovativa o därmed uppfinna fler framgångsrika lönsamma lösningar och vi orkar arbeta mer felfritt vilket ökar svensk kvalitet och stärker varumärkat ”Made in Sweden”! Med sextimmarsdag så orkar fler ta ut sin pension flera år senare!
  Anpassningen av normalarbetstiden, vilket inte innebär att det blir förbjudet för företag att fortsätta jobba bara 8 istället för att producera 12 timmar per arbetsdag, kan ske med bibehållen lön eftersom samhället då för råd, tack vare minskade kostnader för sjukfrånvaro/utbrändhet och för pensioner men även för minskad arbetslöshet plus ökade intäkter i form av ökad inhemsk efterfrågan, att delvis kompensera företagen via sänkta arbetsgivaravgifter för alla, alltså inte diskriminerande baserat på den anställdes ålder, plus att företagen får friskare och innovativare och felfriare och allmänt lyckligare anställda vilket ökar företagens intäkter kraftigt!
  Sextimarsdag innebär alltså kraftig förbättring för ALLA, men tyvärr inser Moderaterna inte detta!

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Jag ger inte mycket för dina förklaringar till varför det inte skulle kosta något med en sådan reform. Tvärtom är de flesta eniga om att prislappen kommer att bli betydande för en sådan reform. Jag tror dessutom att en reform med de konsekvenserna har väldigt svagt stöd hos väljarkåren.

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Jag ger inte mycket för dina förklaringar till varför det inte skulle kosta något med en sådan reform. Tvärtom är de flesta eniga om att prislappen kommer att bli betydande för en sådan reform. Jag tror dessutom att en reform med de konsekvenserna har väldigt svagt stöd hos väljarkåren..

 7. LenaAndersson

  Ni Moderater motsäger er själva när ni säger att arbete alltid ska löna sig, men från och med 1 juli 2013 så tvingar ni ju alla arbetslösa som måste komplettera med försörjningsstöd att redan efter 3 månaders arbetslöshet arbeta heltid utan lön för att själva tjäna ihop till betydligt mer än enbart det egna försörjningsstödet eftersom försörjningsstödet är betydligt lägre än den avtalsenliga lön som deras heltidsarbetsinsats åt kommunerna, Viva Resurs i Umeå, motsvarar! För dessa arbetslösa heltidsarbetande så lönar det sig ju definitivt inte att arbeta, och trots heltidsarbete så har de inte fått del av något ”jobbskatteavdrag”!
  Ni Moderater har tyvärr fastnat i förra århundradets tänkande och har idag ingen politik för att lösa dagens och morgondagens problem! Med ökande datorisering och robotisering vilket minskar behovet av manuellt utförda arbetsuppgifter, samtidigt som befolkningsmängden ökar allt snabbare, innebär att en anpassning av normalarbetstiden åter blir ett absolut oundvikligt krav, precis som anpassningen till åttatimmarsdagen än gång var! Moderaternas samhälle består av ett allt minskande antal anställda som bränner ut sig långt innan pensionsåldern samtidigt som alltfler tvingas vara arbetslösa men då tvångplacerade i oavlönad samhällstjänst Fas3/”sysselsätningsfasen” och därmed livsläng fattigdom! Moderaterna politik är alltså direkt ”samhällsfarlig”!

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Andelen som lever i absolut fattigdom i Sverige har halverats under alliansens 8 år vid regeringsmakten.

 8. johansson

  Riedel och högerregeringen verkar trötta helt utan visioner, 8 år i regeringställning och inte uträttat
  någonting positivt för Sverige ett stort misslyckande är det

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Då har vi väldigt olika syn på verkligheten. Läs gärna mina bloggar så kan du se vad jag tycker.

 9. JonasE

  Om nu fler skulle få jobb av en minskning till 6 timmars arbetsdag, för att upprätthålla produktionen så lär ju fler behövas anställas, och då så faller ju din kalkyl ihop direkt – då fler i jobb är just vad välfärden behöver enligt din egen utsago tidigare……….och Nej jag är varken för eller emot 6 timmars arbetsdag, det kräver en mer djupgående analys än din för att avgöra, och jag bara påpekar att din kalkyl inte håller måttet – i vanlig ordning, då du inte räknar på allt utan bara den del som passar dig för ögonblicket !!.

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Det finns väldigt lite som visar att vi har den typen av fria humanresurser i ekonomin som skulle få din och andras typ av kalkyl att gå ihop.

 10. Ante Johansson

  8 timmars arbetsdag leder också till lägre löner och sämre välfärd jämfört med att arbeta 9 timmars arbetsdag.

 11. sven ryglert

  Din morfar arbetade på lördagarna.

  De offentliga finanserna är de bästa sedan andra världskriget. Inte tack vare något politiskt parti, utan tack vare arbetare som gör fler arbetsuppgifter, samt producerar mer per person. Vi gick från 12-13 timmar till 10 timmar, från 10 till 8 timmar, från 6 till 5 arbetsdagar. Hur var det möjligt med mindre marginaler än vad vi har just nu? Jag tror inte din morfar stod och gnällde över att bara behöva arbeta fem dagar istället för sex. Han såg möjligheterna.

  Varför är politiker så visionslösa nu för tiden? Varför vågar ingen blicka framåt? Om de gör det så gnäller de bara om att befolkningen blir allt äldre. Ja, det har den ju blivit sedan 1800 talet. Inget nytt alls, inget konstigt alls men de får det att låta som ett problem när det inte är det. Det är därför bland annat SD vinner allt fler röster. Deras vision är inte trevlig men ändock en vision.

  Din morfar arbetade på lördagar och kunde välja mellan flera partier med braskande framtidsvisioner. Vi sitter fast i fegisträsket och får rösta på partier med blaskiga gnällvisioner.

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Om du är missnöjd med utbudet av politiska partier står det dig fritt att göra något åt saken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.