Kategori: politik

Järnvägsövergången, problemen idag, lösningen imorgon

Av , , 1 kommentar 2

Ett fruktansvärt brev
Igår fick jag ett mail från en banarbetare anställd på Hector Rail i Holmsund.

Här är delar av det brevet:

”De yngre gör tyvärr som de äldre gör och höll själv på att klyva en kvinna i två delar när hon kröp under en av vagnarna, kanske är de de som behövs för att få de bättre.(…)

Att man sen tex går och rastar hundar och plockar hallon längs med spåren på bangården i Holmsund, de förstår jag inte varför man gör…

Vi som järnvägsföretag kan inte göra så mycket tyvärr så länge övergångarna är där dom är, vi är samtidigt ensamma när vi jobbar så vi kan inte vara överallt. (….)

Förra vintern var det barn som lekte kurra gömma på bangården och gömde sig under järnvägsvagnar, samma vagnar som jag skulle förflytta i omgångar men de gick bra den gången och mamman som kom och hämtade barnen var inte glad! Polisen hade dock inga resurser att komma och hjälpa till att söka barn under våra vagnar. 

För två veckor sedan skulle verkligen en dagis/förskolegrupp över järnvägen när tåget var på väg (och det stannar inte snabbt), dom skulle verkligen över så vi fick tuta i sista stund för att de vuxna skulle förstå vad som håller på att hända och ser då till att gruppen delas i två delar på varsin sida om spåret men alla på insidan av bommen, så det var bara centimetrar från att dra med oss dagisbarn – varför kunde dom inte stanna på andra sidan för skydden finns ju där av en anledning, men istället så kollar man inte ens åt höger/vänster vid övergång utan kollar bara rakt fram när det kan vara bara en meter till tåget och blir att gå över men bli påkörd eller springa och klara sig.

Det var lite från vår horisont, vi som ser detta pågå dagligen i princip.(…)”

Min kommentar:
Sedan det här mailet inkommit till mig har jag kontaktat övriga styrelsen i Holmsunds Socialdemokrater, med syfte att lyfta frågan för att påverka kommunpolitik, myndigheter och nämnder att förbättra säkhereten vid de järnvägsövergångar som idag finns vid kyrkvägen och södermans. Jag har även, då jag är aktiv i SEKO, kontaktat de fackliga s-föreningarna samt avdelningsstyrelsen där jag själv är medlem, samt regionens huvudskyddsombud, för att fråga om stöd och hjälp att en gång för alla delvis:
1) Förbättra säkerheten vid den nuvarande övergången t.e.x. med nya bommar, tydligare information, bättre stängsel m.m

2) Skynda på processen om en järnvägsövergång/tunnel som inte bara säkerställer allas säkerhet utan också möjliggör och binder ihop vårat samhälle. Det får räcka nu!

Järnvägsövergången – nu i planen – öka trycket
Det problem som brevet tar upp är inga nyheter. Frustrationen över att samhället saknat ett säkert och smidigt sätt att ta sig över järnvägen har varit en fråga som jag spårat åtmisntone 30 år tillbaka i tiden – genom politik, studiecirklar, insändare och föreningsverksamheter. Det brevet däremot lyfter är den arbetssituation som banarbetarna får stå ut med då människor i frustration, eller ren okunskap, beträder deras arbetsplats. Där man i vanliga fall behöver utbildning för att ens besöka. Brevet pekar slutligen på att det är ohållbart i sken av att järnvägstrafiken kommer öka markant (t.e.x. genom flyttat timmerlager, mer export, ombyggnationen av hamnen).

Det är därför glädjande att vår förening sedan 2016 ”skruvat upp volymen” i den här frågan och besökt, skrivit och informerat i frågan till både Kommunen, Trafikverket och Region Västerbotten. Vi har till och med fysiskt helt enkelt gått in på möten och sagt ”Vår järnvägsövergång ska med!”

Det är därför nu glädjande att en styrelseledamot nu fått bekräftat från Region Västerbotten att våran skrivelse är känd inom organisationen som behandlar den nya länstransportsplanen 2018-2029, och att Umeå Kommun i denna plan nu inkluderar en järnvägsövergång i Holmsund i handlingarna. Det var just i skenet av hotet att få vänta till minst 2029, som vi skruvat upp volymen. Förhoppningsvis har det fungerat.

Nu kommer länstransportplanen behandlas till sitt slutgiltiga resultat. Kommunala investeringar ska vägas mot varandra. Därför är det viktigt att vi Holmsund fortsätter, och ökar, trycket i denna fråga så att den inte – återigen – blir bortprioriterad och vi får vänta ytterligare 30 år på en säker övergång för alla oss i samhället. Och för den delen en säker arbetsplats för banarbetarna . Samtidigt som järnvägstrafiken kommer öka markant under en sådan period i sken av den ombyggnation i hamnen som nu skett och Umeås expansion.

Det som händer nu är alltså att..
Vi kommer fortsätta kämpa för att förbättra skyltning, information och medvetendegöra samhället om den här situationen. Ingen ska behöva dö i den här frågan. Tillsammans kan vi inte bara få en vettig övergång, utan också sprida hur pass viktigt det är att ni inte kutar runt på bangården eller runt/under/omkring vagnarna. Och inte minst, tillsammans, kan vi se till att frågan om en ny tunnel/övergång inte försvinner iväg nu när vi äntligen fått in den i planen. Slutligen har vi också kontaktat alla fackliga organisationer som hanterar järnvägs och banarbetare i frågan om vi gemensamt kan få bukt på detta.

P.s. Vi har måndagen den 27:e också delgivit kommunen problemet med att vagnarna stannar en längre stund där vi ska gå över, vilket spökar i bakgrunden till denna problematik, där kommer vi också ligga på.

Mvh
Stellan, Ordförande
Socialdemokraterna
Holmsund

Skriver det här som privatperson

1 kommentar

S-föreningen och medlemskapet i Holmsunds Socialdemokrater

Av , , Bli först att kommentera 2

En inledande analys

Sedan 2010 har Holmsunds S förening gått från 75 medlemmar till 45 st. På sju år har alltså medlemsskaran halverats. Vissa skulle här säga att det beror på ena eller andra saken ensidigt t.e.x. bristande verksamhet, svag styrelse, enskilda politiker eller för den delen minskat samarbete med LO. Självklart kan ett sånt här ras inte förklaras av enkla modeller, även om allt ovan säkerligen kan ha spelat in och spelar in för att få en aktiv S förening att fungera. Självfallet spelar också rikspolitiken in i analysen man måste göra. Valet 2014 såg vi en tydlig ökning av Arbetarpartiet (AP) och Feministiskt (F!) samt Sverigedemokraterna (SD) i Holmsund. D.v.s. nya politiska aktörer baserat på missnöje.

Man måste alltså här dra ett likhetstecken med missnöje och minskat inflytande från S föreningen. En hel del av detta missnöje går i mellanled till känslan av minskat inflytande (nedlagd kommundelsnämnd) och en känsla av att ej bli tagen på allvar. I fallet SD tenderar dock åsikterna handla om Socialdemokratiska rikspolitiken, och inte kommunalpolitiken. I fallet Arbetarpartiet, så dominerar dock kommunalpolitiska åsikter. Vilket inte minst framgick av deras valmaterial 2014 som koncentrerade sig kring kritik mot kultursatsningar, vävenbyggandet och andra lokala frågor. Feministiskt Initativ tenderar att variera fokus mellan lokalt och nationellt, men i överlag stå nära Vänsterpartiets kritik av Socialdemokraterna. Vänsterpartiet lokalt tenderar att fortsättningsvis vara ganska stort, långt över rikssnittet, men utan lokal verksamhet.

 

Vad kan man konstatera är ytterligare följande matematiska sanningar:
– Desto färre medlemmar i Holmsunds S förening, desto mindre makt har Holmsunds S förening i Arbetarkommunen (att påverka Socialdemokraternas kommunala politik, t.e.x. byggande, äldrenämnden, skolnämnden m.m.)

– Desto färre medlemmar i Holmsunds S förening, desto mindre chans att fånga upp, behandla och opinionsbilda kring ämnen som rör Holmsunds framtid, väl och ve

– Desto färre medlemmar i Holmsunds S förening, desto mer beroende blir föreningen av en starkare styrelse som kan försöka vända utvecklingen, istället för en bredare förening med många starka aktörer

– Desto färre medlemmar i Holmsunds S förening, desto färre representanter kommer Holmsund Socialdemokrater kunna ha i nämnder, beslutande organ och bolagsstyrelser (T.e.x. Holmsunds Bostäder AB) som rör vår ort

– Desto färre medlemmar i dessa organ, desto mindre påverkan och insyn, information, makt kommer man ha och desto mer beroende kommer man vara av att ”känna rätt personer” för att få fram information som rör Holmsund

– Slutligen så desto färre medlemmar i Holmsunds Socialdemokrater, desto större känsla av maktlöshet kommer finnas lokalt.

 

Man kan också konstatera följande, rörande andra partiers engagemang i Holmsund:

– Inget annat parti har en partiavdelning i Holmsund, om än enskilda representanter finns

– Alla andra partier förväntar sig att ni röstar på dem, var fjärde år, vi förväntar oss att ni kommer på våra möten som hålls minst en gång i månaden lokalt

Man också konstatera att i fallen, AP, F! och SD att;
– Dessa tenderar locka yngre väljare, mer missnöjda väljare och från det område där Socialdemokratin traditionellt varit starka.

– Känslan av otrygghet ökat i samhället, inte dock den reela kriminaliteten, att SD finns lokalt är dock ett tydligt bevis på att vi måste vara tydligare i vår strävan att sträva efter gemenskap, trygghet och en känsla av att alla medborgare ska känna att de kan påverka politiken

– Socialdemokraterna misslyckats att lyssna på (främst) ungdomars strävan efter nya politiska målsättningar och därför inleda dialog kring dessa frågor. Varför röstar de på små partier, utan påverkan, istället för på oss?

– S föreningen måste bli bättre på att synas, engagera och ta tillvara folks oro och politiska visioner!

 

Varför ska man då vara med i Holmsunds S-förening?

Största anledningen till varför man vill vara med i en förening är för att man får ut någonting av det. Man ska veta vad man betalar för. Det kortfattade svaret till varför du ska vara med i Holmsunds S förening är därför för att:

– Du ges chansen att påverka den kommunala politiken genom Socialdemokraterna och påverka Socialdemokraterna genom en demokratisk ordning, gå på möten, utbildas och på så sätt öka Holmsunds representation i Umeås kommunalpolitik

– Du får verktygen at kunna göra din röst hörd i lokala frågor, du kommer gå från att ha en åsikt till att påverka beslut och ta del av ett nätverk som kommer ge dig kraft och ork att ta reda på saker

– Du får en plattform att dryfta dina frågeställningar, inhämta information och folkbilda dig själv och dina kamrater i de aktuella frågorna

– Du slipper åka till Umeå för att få ett forum att diskutera politik

Slutligen så kommer du bli aktiv i det enda parti som faktiskt bryr sig om Holmsund och starkt identifierar sig med ortens utveckling och en progressiv framtid för vårt samhälle. Holmsund har nu i över 100 år haft en aktiv socialdemokrati och har så länge som mätningar förts, också dominerat den lokala politiken. I brist på en kommundelsnämnd har därför det demokratiska uppdraget att ta tillvara medborgarnas intressen och erbjuda en politisk plattform, fallit på S-föreningen som enda lokala politiska aktör.

Det enda som krävs är att du delar den socialdemokratiska ideologin och arbetarrörelsens värderingar.

Detta innefattar – per automatik – i princip alla partier vänster om Socialdemokraterna som idag är populära (men maktlösa och oaktiva) i Holmsund till politikens mittenfåror. Den delen av svensk politik täcks upp av Socialdemokraterna ideologiskt. Mot vänster håller vi rent från ren kommunism, och mot höger från nyliberalism. Därför hoppas jag verkligen att t.e.x. lokala vänsterpartiser, arbetarpartister och feministiska initativare likväl som klassisa mittenväljare, och för den delen missnöjda Sverigedemokrater, engagerar sig och åtminstone kommer på våra möten för att ta debatten med oss. Vi finns i alla fall där du bor. Istället för att bestämma sig på förhand vad vi lokalt tycker. Likväl så är våra öppna möten öppna för – alla – medborgare för att dryfta frågor och problem med oss. Kom med i en förening som kan göra verkstad! Politik handlar inte bara om att tycka, utan att göra saker! Här har du möjligheten!

Vad kan man göra i en S-förening?

Potentialen för en S-förening att agera och att hänga med i samtiden är i princip outtömlig. Desto fler medlemmar vi har desto fler saker kan vi realisera. Här är en lista av saker man göra:
– Göra en regelbunden lokaltidning
– Arrangera offentliga debatter i olika politiska frågor mellan olika aktörer
– Arrangera studiecirklar inom olika ämnen
– Skriva debattartiklar
– Bjuda in föreläsare
– Samarbeta med lokala föreningar och folkrörelser i olika frågor
– Ställa politiker ”mot väggen” när de gör konstiga beslut
– Arrangera sociala sammankomster, arbeta för t.e.x lokala marknader och mötesplatser
– Diskutera och bjuda in lokala näringslivet i olika frågor
– Besöka lokala arbetsplatser och erbjuda sin hjälp
– Driva en facebookgrupp
– Skapa vlobbar, youtubevideos m.m.
– Experimentera med olika former av mer direkt demokrati genom internetlösningar och andra medel för att fånga in medborgares åsikter
– Demonstrera, göra aktioner och annat för att väcka opinion i olika frågor

Allt är inte bara att var fjärde år delta i en valrörelse och att knacka dörr. Som förening så kan man vara precis lika aktiv och nytänkande som vilken förening som helst. Vill man ändå inte gå med oss så är man hjärligt välkommen på våra verksamheter.


Vilka medlemmar behöver Holmsund S förening?

Alla. Även om partiet i stort och socialdemokratin som rörelse börjar bli åldersstigen så ser vi det som en nödvändighet att få så bred representation som möjligt. Vi behöver därför allt från skolungdomar till småbarnsföräldrar, låginkomsttagare och villaägare, pensionärer. Föreningsaktiva och vanliga knegare. Det är tillsammans vi ska forma en politik för Holmsund och i slutändan kommunen och landet.

I synnerhet så behöver S föreningar generellt, i min mening, få in perspektivet från de som arbetar. Skulle bara en tiondel av LOs medlemmar (1,5 miljoner medlemmar) gå med i Socialdemokraterna (ca 100 000 medlemmar) så skulle också perspektiven förändras avsevärt. Samma sak gäller såklart för alla folkrörelser. Desto fler medlemmar vi har som har tydliga demokratiska åsikter och vill förändra partiet, desto bättre. Det är lätt att vara förbannad, men maktlös. Bättre då vara förbannad, och påverka. Bara genom fler medlemmar kan man demokratiskt påverka partiet. Jag kan ha stor sympati för folks ilska i lokalpolitiska frågor, men, det tenderar att just rinna ut i sanden om man politiskt inte mobiliserar kring frågan. Vars gör man då det. I S-föreningen. Man kommer förlora vissa saker, man kommer vinna vissa saker. Men någonting händer, den knutna näven i fickan blir praktik. Det är enklare att påverka politiken än vad man tror. Framförallt så kan vår förening vara ytterligare det där verktyget ni behövde för att göra er röst hörd.

 

S föreningens roll och lokala tryggheten?

Trygghetsfrågorna har ökat i betydelse för alla medborgare. Som S förening har vi aktivt bjudit in en kriminolog för att redovisa utvecklingen i vårt lokalsamhälle samt för dialog med fältare och polismyndigheten. Vill vi sträva mot en närpolis igen så måste vi dock få den politiska kraften för att genomföra detta. Politiskt kraft mäts i reela termer bara i medlemskap och aktivitet.

 

S föreningens roll och föreningslivet?

Holmsunds S förening har en stark tradition att samarbete och föra dialog med lokala föreningar. Här kan inte minst dialogen med PRO nämnas. Desto fler medlemmar vi har som också är medlemmar i olika föreningar, desto större kraft finns det i dessa föreningars åsikter och välmående. I slutändan innebär detta också lokalt att man får ett starkare lokalsamhälle där demokratiska besluten diskuteras inte bara i S-föreningen, utan även i andra föreningar och bidrar till att stärka legitimiteten i beslut likväl som om det finns kritik mot dessa

 

S föreningens roll och arbetsplatserna?

Som politisk organisation håller vi oss ifrån att ta fackföreningarnas roll. Vi värnar Den Svenska Modellen. Däremot så erbjuder vi en yta för fackföreningar att komma och presentera sitt arbete, lokala utmaningar och bidra med sina kunskaper. Det är bra att lokalsamhället får en insyn hur de lokala arbetsplatserna fungerar. Likväl så erbjuds även företag samma möjlighet. Ett exempel på ett gott samarbete mellan S föreningen och Fackförening kan vara när lokala hemtjänsten vill rapportera problem (som s föreningen kan förmedla till sittande nämnd/politiker) eller när företag vill diskutera om varför det är svårt att bygga i Holmsund.

S föreningen har också medlemmar som är aktiv i lokala fackföreningar, inte minst inom Pappers avdelning 29 och andra fackliga medlemmar. Dock har vi sett en tendens att fackligt aktiva inte i samma grad vill vara medlemmar i föreningen, vilket såklart påverkar politiken. Är man mån om ett fackligt perspektiv inom socialdemokratin så ska ni självklart vara medlemmar i vår förening!

 

S föreningen och oberoende folkrörelser?

Som socialdemokrater glädjs man såklart över oberoende folkrörelser t.e.x. kring EU migrantfrågan. Som S förening har vi ingen ambition att gå in och bestämma över er verksamhet men för gärna en dialog med er. Politisk verksamhet kan inte bara mätas in antal aktiva socialdemokrater, men, man bör vara tydlig med att om man vill påverka kommunal- och rikspolitik utöver att bedriva opinion – och istället vinna voteringar och motioner – så uppmuntrar vi såklart att man blir medlemmar (också). Självfallet välkomnar vi alla demokratiska folkrörelser. Vi själva är en sådan.

 

S föreningarnas roll inom Socialdemokratin?

De geografiska S föreningarna, där Holmsund och Obbola både ligger på ungefär 45 st medlemmar var, är partiets basorganisationer. Inget annat parti i Sverige har en sådan väl utvecklad infrastruktur för lokal demokrati och påverkan som Socialdemokraterna. Desto värre så ser vi en tendens nationellt att de avvecklas och tappar sin roll och potential.  De geografiska S föreningarnas roll, för att återgå till hur dessa presenterades när de hade större fokus är att ”på samma sätt som fackföreningarna vårdar arbetsplatsens intressen, vårda kvarterets och samhällets intressen”.

S föreningens roll är därför att driva lokala frågor med socialdemokratisk politik och ideologi som ramverk.

Desto fler aktiva S föreningar vi har, desto starkare tryck underifrån och desto starkare demokratisk förankring i tagna beslut. Det är konkret din lokala S förening som kommer stå dig närmast som partimedlem utanför arbetsplatsen, där det ska vara din fackförening som är den du ska vända dig till.

Det är därför av lika vikt att vara med i en S förening, om du vill ta tillvara lokala intressen, som att vara med i facket. Det är med en stark S förening som man oftast kan ha en stark hyresgästförening, påverka beslut om kollektivtrafik, påverka byggande med mera. Gör vi ett bra arbete i vår S förening är det mycket väl att likna med fackets fördelar med försäkringar. Man ser helt enkelt till så att trafiksäkerheten är god, demokratin öppen och nära medborgarna, informationen lättillgänglig och så vidare.

Som känt så saknar Holmsund idag en Hyresgästförening. Blir du medlem i oss så kan vi arbeta mot att denna startar. Det är precis sådant vi ska finnas till för. Främja lokala folkrörelser.

Slutligen behövs de lokala S föreningarna för att garanterat att partiet fortfarande har en lokal demokratisk förankring och karaktär, med en myllrande folkrörelse med oss, så kommer det inte bli som det blivit i andra delar av landet där t.e.x. Kommunalråd från (S) inte är bundna av Arbetarkommunens riktlinjer, och i slutändan föreningarnas åsikter. Bara aktiva S-föreningar kan motverka ett toppstyre!

”Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och människors inbördes förhållande. Medborgarnas gemensamma vilja, utvecklad i en fri och öppen debatt och uttalad i demokratiska val, är alltid överordnad andra maktanspråk och intressen”

Hur blir man medlem då?

Du blir medlem på www.socialdemokraterna.se sedan tar du och mailar eller ringer partiexpeditionen i Umeå och begär att få gå med i Holmsunds S förening, antingen som huvudmedlemskap (Vilket påverkar vår representation i t.e.x. Umeå Arbetarkommun) eller som stödmedlem för att du ställer dig bakom den verksamhet vi bedriver i Holmsund. Är du redan medlem är du hjärligt välkommen att teckna stödmedlemskap i vår s förening!


Nästa möte då?

Vårat nästa möte är måndag den 27/3, 17.30 på Holmsunds Kyrka.
18.30 kommer representanter från Umeå Kommun komma och presentera den reviderade översiktsplan som tar bort Holmsunds hållplats från vasaplan. Kom och säg din mening om detta! Därefter följer sedvanligt styrelsemöte. Det kommer vara möjligt på plats, genom dator, att bli medlem i partiet och i synnerhet då, Holmsunds S förening.

Andra frågor som kommer behandlas på mötet är föregående distriktskonferens, arbetarkommunens årsmöte, rikspolitiken och den intepellation som blivit inskickad med frågor kring varför det ska vara så förbannat svårt att bygga i Holmsund och Obbola.


Men, jag vill att ni ska…

Då tar du kontakt med oss om du har en bra idé och om du tycker att vår ideologi är vettig och vi verkar vara ett bra gäng, så är du ytterst välkommen till att arbeta med oss!

Slutord
Nu påbörjar vi resan till att återigen växa oss till en stor S-förening med stark lokal förankring med influenserna och minnet från det lokala perspektivet som b.l.a. kommundelsnämnden hade. Vill vi att Holmsund i framtiden skall ha en stark demokratisk röst bakom sig, där besluts ta med förankring så är du välkommen att bidra till att utveckla vårt parti, vår kommun och i slutändan vårt land.   Välkommen in till arbetet för en folkrörelse beredd och redo inför framtiden!

Mycket vänliga häslningar och Välkommen!
Stellan Elebro, ordförande i Holmsunds S förening
Denna text är skriven av honom som privatperson, på semester i fjällen

Bli först att kommentera

Diskussion: Holmsunds hållplatser på Vasaplan

Av , , 1 kommentar 1

Efter Lennart Holmlunds inlägg i frågan och den efterföljande debatten på Anders Forss blogg (och här samt även här) mellan Forss och Holmlund så har jag till sist också tagit del av den revidering av översiktsplan som åsyftas i diskussionerna. Några av er har säkert också sett artiklen i VK där frågan behandlas. I debatten mellan Forrs och Holmlmund kan jag rekommendera att läsa Lars Flemströms som tillägg.

I och med att jag nu länkar denna revidering hoppas jag att fler kan ta del av det faktiska förslaget och inte bara ta ställningen till debatten som sådan, vilket är mycket enkelt, i dagens läge. Jag uppmanar ändå intresserade att läsa debatten. Även om jag själv och andra säkert har åsikter om formatet och tonen i den. Jag ska dock försöka hålla mig mer saklig och i synnerhet då med ett Holmsundsperspektiv.

För att återgå till den remiss som nu ligger ute kan jag dock lyfta fram aktuella delar.

Från sida 46:
”Funktionalitet i noder
Kollektivtrafiken i Umeå utgår från en struktur med tre starka noder/
bytespunkter: Vasaplan, Umeå C och Umeå Östra. Den strukturen ska
bevaras och förstärkas. Stora flöden av människor kommer att röra sig i
närheten av Umeås resecentra vilket ger underlag för nya verksamheter
och aktiviteter i dess närområden. Noderna ska utformas så att det blir
tydligt och enkelt att resa med kollektivtrafik. Det är viktigt att platserna
utformas på ett sätt som garanterar kapaciteten på lång sikt.
Vid Umeå C och Umeå Östra ska en effektiv trafikering med goda
omstigningsmöjligheter mellan tåg, regionbussar och lokalbussar erbjudas.
Detta kommer att bli än viktigare i takt med att staden växer och ny
infrastruktur tillkommer (t.ex. Norrbotniabanan). Vasaplan ska fortsatt
vara det centrala navet för stadsbusstrafiken.

Riktlinjer
• Vasaplan, Umeå C och Umeå Östra ska fortsatt vara de tre huvudsakliga kollektivtrafiknoderna
i Umeå.
• Regionbusstrafiken koncentreras till Umeå C och Umeå Östra. Stadsbusskoppling
ska finnas både vid Umeå C och Umeå Östra för att möjliggöra goda bytespunkter.
• Noderna planeras på ett yteffektivt sätt med resenären i fokus.
• I och invid noderna ska kompletterande verksamheter som skapar medvärden för
resenären möjliggöras.
• Goda förbindelser ska finnas mellan de centrala noderna i kollektivtrafiksystemet.
• Hållbara kombinationsresor med tåg ska underlättas genom en bra infrastruktur
för fotgängare, cyklister, bussresenärer och t.ex. bilpoolsverksamhet i anslutning till resecentrum”

Från sida 47:

”För att tillvarata den nya järnvägsinfrastrukturens potential krävs snabba
förbindelser med flexibla och smidiga omstigningar mellan olika transportmedel.
Ett ”hela resan”-perspektiv är avgörande för att tåget ska bli
ett attraktivt färdmedel. Idag ökar regiontågens marknadsandel av det
kollektiva resandet, vilket innebär att regionbusstrafiken behöver ses över
och eventuellt omstruktureras mot att i större utsträckning mata in resenärer
till bytespunkter med tågtrafik. ”


Mina egna reflektioner över detta:

Här kan det vara värt för er läsare att känna till att jag nyttjat Länstrafiken så länge jag kan komma ihåg det. Jag är uppväxt ca 500 meter ifrån ändhållplatsen i Obbola och även i vuxen ålder nyttjar den hyfsat ofta trots både bil och körkort sedan många år. Kollektivtrafiken till Holmsund är generellt bra men i det här förslaget så finns det såklart, vad jag befarar, en försämring av denna. Det har varit djupt tacksamt att snabbt kunna byta bussar på vasaplan när man ska vidare och man har, vetat, att man kommer till den naturliga centrala ”nod” som funnits förut. Det har varit de nuvarande hållplatsernas absolut största styrka. Det har varit snabbt och smidigt.

Det första jag vill prata om är min instiktiva rekation ”Jaha nu har de byggt om hela city så nu kör de ut oss därifrån” det var faktiskt min ärliga, emotionella, reaktion. Den kan man ha med sig nu när jag ska bli mer saklig. Den bottnar i känslan av att Holmsund kan man minsann skita i hur man vill. Vi får flytta på oss för att stadskärnan helt enkelt ska se trevligare ut och ha större uteserveringar. Noterbart här är att denna remiss kom mig enbart till godo genom att Holmlund faktikst påpekade det, om än jag slarvade med lördagens VK. Någon vidare diskussion om detta har dock ej förts, även om den får anses igångsatt nu. Men man får komma ihåg denna emotionela reaktion, även om jag ej för fram mina åsikter i affekt nedan. Det är också en känsla som jag tror delas av andra.

Till det sakliga:

1. Kommer länstrafikens biljetter gälla i ultratrafiken?
Med ett ”nodsystem” som bygger på att Holmsundsbor ska ta sig till Umeå Ö respektiva Umeå C för att därifrån ta sig vidare (varav en inte liten portion till vasaplan), med väntetider och liknande, och framförallt till nya bussbolag så är det en rimlig fråga att ställa. Sedan länge har många reagerat över att vi inte har – en – lokaltrafik utan flera. Det rimliga här är såklart att köpt biljetti Holmsund även gäller inne i Umeå. I synnerhet om resan bara går till Umeå NUS.Det finns en legitimitet att man tar sin in til stadskärnan, city, för att sedan byta bussar man behöver ta på ett annat system. Att ta sig till NUS för samma pris känns, inte ok. Eller ska vi isåfall sträva efter att sänka priset på biljetterna då det, likt Holmlund faktiskt tar upp, blir en effekt att fler kommer byta buss på NUS än att i morgontimmar och under stress springa genom till city till vasaplan? Forss här har såklart en poäng i att Ultra borde köra ut till Holmsund, det är en gammal och populär åsikt, men som jag förstått det saknas det bussar för ändamålet? Ultrabussar i 90 på isig blia känns inte helt ok. Och skall stadstaxa åligga Holmsund, vad kommer den isåfall ligga på? Forss har här idéer som man verkligen kan sympatisera med, som går i linje med hur jag ser att lösningar isåfall måste ske, men då kommer såklart de svåra frågorna, vem betalar och är det här en politik som vi kan få igenom? (Jämfört med att behålla Holmsunds hållplats på vasaplan genom att skära bort lite på en refug så bussarna kan vända, vilket är betydligt mer ekonomiskt hållbart). Men grundmålen: samma taxa, enkelt system. Klart sympatiskt. Men. Långt från sakfrågan. Gratis kollektivtrafik är inte aktuellt förrän ett trovärdigt system för detta läggs fram.

2. Har en analys gjorts över ökade bilism?. Desto fler byten, desto längre tid, desto fler bilar. Här tycker jag inte mer utveckling behövs, dagens förslag riskerar att motarbeta arbetet för en bättre miljö i b.l.a. stadskärnan. Redan idag är vi i stor grad bilister i Holmsund/Obbola. Jag kan anse det rimligt att mer utvecklad lokaltrafik är svaret på denna utveckling, ej att ”krångla till det” (som min partner förklarade hela situationen, ”det är ju bara att krångla till det”). För att kollektivtrafik ska fungera, vilket vi tydligt märkt, så ska det vara enkelt och nära. Liggande förslag motarbetar just detta, med längre bort och krångligt.

3. Fram med statistiken. Forss lägger förslag i ett av sina inlägg, som jag tycker kan kännas provokativt, ”Helt rätt att plocka bort regionbussarna från Vasaplan” att helt sonika förflytta all samordning för oss utanför femkilometerstaden till Umeå Östra. Här tycker jag att det blir lite väl statstik taget från luften b.l.a. ”Redan idag ser läget så ut att de som reser in med de regionbussar som inte angör Vasaplan och ska byta till stadstrafiken gör så på Universitetssjukhuset därför att det är där alla stadsbussar och regionbussar möts.” som erfaren busspassagerare kan jag meddela att min anekdotiska besvisförning, i motsats till citatet, är precis tvärtom. Det är dåligt med service på NUS. Det är otrevligare att vänta där. Alla ultrabussar går inte alls därifrån, bland annat sjuan. Hoppar man av på NUS så arbetar man på sjukhuset, vilket många gör, eller pluggar/jobbar på universitetet. Möjligen tar man bussen upp på Ålidhem. Annars åker man in till stan. Vasaplan är och förblir centrum. Där man träffar upp med arbetskamrater, hinner springa på en affär och så vidare.

4.Buss-tåg kontakt finns redan. I förslaget för kommunen så pekas det på födelarna med en ”nod” på Umeå C för att det ligger i närhet till tågtrafiken. Här bör man påpeka att detta redan finns i och med hållplatserna för länstrafikens bussar på NUS, till Umeå Ö. För holmsunds del är det alltså potato-potatis. Det är bara längre från vasaplan om busstrafiken hamnar på Umeå C

5. Slutligen vill jag påpeka mellan Holmlund och Forss så ser jag en debatt mellan en i situationen realist och en idealist. Många av Forss ideeér är mycket sympatiska som slutmål, men är idag mångmiljon (miljard?) projekt som jag tror är en mycket farlig väg att gå i dagsläget – med otaliga miljonprojekt redan igång, som bland annat avspeglar sig i diskussioner om budgetposterna mer och mer – och särskilt vägt mot det enkla i att göra smärre förändringar i en översiktsplan för att ge en tydlig signal till Holmsundsbor och andra att vi fortfarande har direkttillgång till centrum.

Och i slutändan handlar det här om att skicka en signal som är, riktigt, viktigt för Umeå – och som präglat många debatter senaste åren – nämligen att ytterområden också ska tjäna på femkilometerstadens byggande. Att då flytta ut ytterområden, fysiskt, längre bort från stadskärnan (vilket är en högst uppskattad del av nuvarande kollektivtrafik) är en, mycket, tydlig signal som når klangbotten i alla konflikter och diskussioner kring temat ”Hela Umeå kommun ska leva”. Jag står själv bakom en annan devis ”Holmsund ska tjäna på att Umeå växer” och med den bakgrunden så tycker jag att denna del av detta remissförslag skall ändras på och att kommunen tydligt skall förklara att kranskommuner och ytterområden fortsatt skall få tillgång till vasaplan. Jag ser ingen annan logik än att annars kommer vi bara ta bilen mer. Sett till att handeln på Avion också ökar markant och vi redan har god tillgång till handel också på Strömpilen, är det här såklart också ett förslag som idag skulle minska vårt intresse för centrala stan avsevärt. Eller som en annan holmsundsbo la fram det ”De kan väl bara ge oss en buss till Avion då, så slipper vi det hela”
Noterbart i denna diskussion är också att jag är ingen expert på varken rita upp nya resecentrum eller kollektivtrafikens ekonomi. I den debatt som förs så har jag dock svårt att se att detta inte skulle fördyra för kommunen kontra, det jag skrev ovan, att underlätta för regionbussarna att kunna köra på vasaplan. Vill man ta bort bilismen bör man istället överväga andra metoder. Mer turer, dra ut kollektivtrafiken till södra obbola med mera.

Yttranden om detta förslag skall vara Kommunen tillhanda senast 13 April.
Hur du går till väga för att skicka in ett yttrande hittar du här.

Denna debatt kommer vi ha lokalt i S föreningen, vi alla delar inte samma åsikter. Det är dock fullt möjligt att vi kan enas om ett uttalande. I sådantfall kommer detta publiceras på t.e.x. vår facebook. Men jag hoppas fler aktörer i Holmsund och andra ytterområden också tar plats i debatten, som just nu, domineras av personer som faktiskt inte nyttjat denna kollektivtrafik på samma sätt som vi bor här har gjort och därför inte heller kan relatera till förseningar, väntetider, tillgänglighet, fördelar/nackdelar med detta förslag och så vidare.

1 kommentar

Interpellation och ambitioner från Holmsunds S

Av , , Bli först att kommentera 0

Hej allihopa!

Först tänkte jag meddela att Holmsunds Socialdemokrater numera har en facebooksida. Gilla och sprid oss gärna.

Det andra jag tänkte meddela att jag sedan förra årsmötet valts av medlemmarna i Holmsunds S till ordförande för partiets verksamhet i Holmsund.

Det tredje är att bland de första sakerna vi har valt att ta tag i är byggandet och problemet med att få till stånd detta. Detta har vi nu valt att bemöta på flera sätt.
Delvis har vi fört dialog med entrepenörer och medborgare. Utifrån dessa samtal har vi beslutet att delvis pressa på internt, delvis valt att lägga en interpellation till kommande möte med Arbetarkommunen i Umeå som kommer behandlas den 24:e April. Nedan följer ett textstycke om detta från vår facebook.

”Idag har vi lämnat in en interpellation till Umeås Arbetarkommun och byggnadsnämnden rörande svårigheterna för privata och offentliga bolag (Bostaden) att bygga t.e.x. trygghetsboende och hyreslägenheter i vårt samhälle. Dessa frågor är baserade i vår dialog med politiska krafter samt lokala entrepenörer och medborgare. Flera av de lokala projekten har idag lagt ned sin verksamhet p.g.a. kostnader, ofördelaktiga lån och långa väntetider. Detta rör bland annat det väntade trygghetsboendet vid konsum. Idag finns över 200 larm till Hemtjänsten i Obbola och Holmsund.

Vill ni hjälpa oss att väcka intresset för att Holmsund också ska tjäna på att Umeå växer så gå med i vår förening eller gör din röst hörd inom lokalmedia och t.e.x. på facebook.

Vi tar våra medborgares oro på allvar. Holmsund ska leva och frodas!

Våra frågor är:
Vad görs idag för att stimulera för privata aktörer att bygga i Holmsund?

Är starkare ägaredirektiv vägen vi måste gå för att kunna använda Bostaden för att stimulera lokalt byggande?

Vill ni bidra till utvecklingen av Holmsund så är du välkommen på våra öppna möten eller att bli medlem i partiet.

Mycket vänliga hälsningar
Stellan Elebro
Ordförande, Holmsunds Socialdemokrater”

Slutligen har vi tagit beslut på att aktivt agera i frågan ännu tydligare genom att t.e.x. lyfta fram visioner för framtida Holmsund. Vi har sedan tidigare även haft medlemsmöten på ämnet där vi tagit fram prioriteringar om hur vi vill att Holmsund ska utvecklas. Detta ämne bör vi återkomma till. Bara med tydliga visioner kan vi skapa intresse.

Mest problematiskt för stunden är dock att ett trygghetsboende och byggandet av hyresrätter nu står i stå på grund av de anledningar som nämns i texten ovan. Det är självklart oacceptabelt. Över 200 äldre behöver idag ett trygghetsboende i Holmsund/Obbola, vilket Hemtjänsten rapporterat till oss. Mycket av den problematik de stöter på i sin yrkesroll, går således också att koppla till det faktum att Holmsund ej växer när Umeå gör det. Vi har också haft dialog med dem inom andra ämnen och därför uppmanat politiker att besöka arbetsplatsen.

Vi kan också notera att vår förening arbetat hårt för att klarhet i frågan om Holmsunds centrumutveckling, och då i synnerhet, en lösning på säker över/undergång över järnvägen. Här har vi ställt frågan till Region Västerbotten, Trafikverket och Kommunen. Sedan tidigare vet vi att Trafikverket och Region Västerbotten behandlat kommande budget och infrastruktursatsningar i början av året. Just nu inväntar vi svar på det hela. Ni skall dock veta som medborgare att fortsätter arbeta med frågan.

Vidare kommer vi ta fram ett lokalt flygblad om vår S-förenings ambitioner till valet 2018.

Slutligen hoppas jag att deltidsbrandmännens förhandlingar med kommunen går framåt. Holmsund behöver sin brandkår!

Detta skrev jag när jag blev ordförande för S i Holmsund och detta kan ni ställa mig till svars för.

”dag blev jag ordförande för Socialdemokraterna i Holmsund, västerbottens äldsta socialdemokratiska organisation. 2016 var ett aktivt år som applåderades av föreningens medlemmar på dagens årsmöte. Fokus har bland annat varit att stärka de lokalpolitiska frågorna, öppna upp verksamheten för allmänheten och organisera sig kring kyrkovalet. Vi har även haft öppna möten kring framtida byggandet och bildning i tryggheten i samhället. Vi har även ökat vårt deltagande i arbetarkommunen och stärkt vår medverkan i nämnderna. Vi har aktivt arbetat internt under året för att ge vår syn på saken om Holmsunds framtid – och kommer så fortsätta. Det var en välförtjänt applåd till en hårt arbetande styrelse som tar medborgarnas frågor på allvar.

Från och med idag så är det alltså jag som fått ta över denna fana som ordförande i en s-förening där medlemmarna inte backar för att säga sin mening.

Verksamheten kommer framöver nu ”vrida upp volymen” lite om mina målsättningar för verksamheten realiseras med mer öppna aktiviteter, fler intressanta möten för allmänheten och starkare lokalorganisation. Inte minst siktar vi på ett 100 års jubileum denna första maj. Jag kommer tala på Himmelska Fridens Torg med fokus på vår historia och knyta an till dagens utmaningar lokalt och nationellt. Rekryteringen kommer också vara ett fokusområde, särskilt bland yngre och barnfamiljer. Som jag sa i dag i ett mindre tal, taget på volley, till föreningens medlemmar

”Det skall inte råda någon tvekan i vårat samhälle att det är socialdemokratin som kommer föra Holmsund in i framtiden, sprid det till alla ni känner”. Och det är ord jag står bakom.

Från och med idag är valrörelsen startad i Holmsund, men inte bara det, från och med idag så börjar ett arbete att stärka lokaldemokratin och inflytandet, att göra politiken relevant igen för våra medborgare. Vi kanske inte har en kommundelsnämnd längre, men de målsättningar om inflytande, aktivitet och engagemang som en gång i tiden sattes för denna verksamhet kommer jag försöka göra mitt bästa att följa. Det är helt enkelt vad jag tror på.”

Nu kommer jag sätta mig ned och planera vårens öppna möten och teman. Kom gärna in med förslag och aktivera er gärna i vår förening. Ett av dessa är få klarhet i hur den nya landstingsorganisationen kommer att se ut. Alla medborgare är välkomna att höra av sig.

Mvh
Stellan

Bli först att kommentera

God fortsättning!

Av , , Bli först att kommentera 2

15823039_10154788624819774_468358286818676427_n

God fortsättning alla läsare!

Jag ägnar min lediga vecka åt att studera S-föreningens och arbetarrörelsens historia i Holmsund. Det är en akademi att gå igenom (läs gärna litteraturlista nedanför) och har varit ett projekt jag ägnat 3-4 år till, av och an. Med start någonstans vid 2008 och återkommande vid ledigheter.

Vad man dock kan konstatera är följande: Holmsunds arbetarkommun har förutom att vara en central aktör i samhället sedan partiets skapelse också skapat bland annat Umeå, Sävar och Obbola arbetarkommun efter kongressbeslut 1919. Man kan också slå fast att första strejken genomfördes här, samt etableringen av de första fackföreningarna. VId kommunsammanslagningen 1974 innebar denna livaktiga verksamhet att det kunde bildas en Socialdemokratisk majoritet i Umeå Kommun. Vid det laget hade också Holmsunds Fackliga Centralorganisation gått in i det som idag är LO Facken Umeå (1967).  Konkret kan man tala om att Holmsund-Obbola är socialdemokratins födelseplats i södra västerbotten tillsammans med syskonet i Hörnefors.

Allt detta är såklart kurios historia för den insatte men för den vanlige medborgaren så kan man peka på t.e.x. brobygget, olasjöhallen, nätet, Trappan, de ständiga skolbyggandet, bussarna, för att inte tala om konsum och redan 1918 hittar jag de första massmötena om att införa personal och godstrafik till Holmsund via tåg. Det skulle bli så också även om personaltrafiken togs bort på 50-talet, och fortfarande idag lyfts fram i debatterna. Som senaste kommunfullmäktige. Vidare kan man hitta en enträget arbete mot kortspelandet, superiet och som motvikt, ett hårt bildningsarbete med hundratals föreläsningar under åren som gått, av både allmänbildade men även politisk karaktär.

Man kan också konstatera ett ypperligt sympatisk drag från arbetarrörelsen och samhället i stort under andra världskriget, förutom ett stort stöd till finska flyktingar och ”kvarkentrafiken” till stöd för Finland rådde det bojkott mot ryska varor (som LO drev igenom) men även för Tysk film i Holmsund. Samtidigt hölls hedersamma insamlingar för Norgehjälpen och till stöd för, av tyskland mördade, fackföreningsmän i Norge. Under 30-talet förekommer även många insamlingar till stöd för spaniens folk som sedemera skulle lida under Francoregimen.

Men nu snurrar jag iväg mig, Historia är ju en käpphäst.

Ovanför ser ni en text från Holmsunds-S lokaltidning om Kommundelsnämndernas införande 1982 som ersatte Kommundelsrådet, som i sin tur ersatte Holmsunds Kommun. Jag tycker det är en fin text som pekar på hur en s-förening skall agera och verka. Det är inget glamoröst arbete att vara en djupt förankrad lokalpolitiker, inte höga arvoden eller så, men jag anser att det är ju ”mötas på konsum” kvaliteten som har varit avgörande för socialdemokratins framgångar och förtroende. Det är därför denna devis åtminstone jag fortsätter arbeta. Sen att folk ena sekunden vill ha sandat, och andra klagar på förstört sparkföre, det får man ta. Det lokala är viktigt. Förtroende är avgörande. Det som framkommer av åratal av studier pekar just på detta, att det är från arbetsplatser, föreningar och kvarter socialdemokratins förespråkare främst vunnit förtroendet igenom.

Nu går vi in i ett nytt verksamhetsår och det mindre än två år kvar till val. Jag kommer arbeta för att arrangera fler öppna möten om aktuella lokala frågor i samhället, bland annat har jag i det här ärendet påbörjat en dialog med en byggherre som vill bygga 100 hyresrätter, samt pratat med personalen inom hemtjänsten som nu är i någon form av förhandlingar mot motparten. Vi kan också notera att kommunen nyligen släppt ut sin landsbygdsvision för dialog. Holmsund ingår ej, varken i stadsplan eller denna, men det är en tacksam utveckling att en sådan utredning görs. Det pekar på att en översiktsplan för Holmsund måste, eller kommer, skapas och desto fler vi är som påverkar desto bättre. Slutligen vill jag meddela att jag sällan håller med en kristdemokrat men i frågan om deltidsbrandmännens anställningsvillkor, löner och stora insats för Holmsund som samhälle är jag, helt, enig. Människor som gör så mycket för vårat samhälle behöver bättre lön och rättigheter! Som facklig får jag hoppas på att brandmännen organiserar sig och de kraftfullaste ryter ifrån, både kring sitt avtal och mot sin motpart.

 15622664_10154751506814774_225410705533171166_n
Intervuad har man också hunnit bli

Detta år firar även Holmsunds Socialdemokrati 100 år det firar vi av mer pompa och ståt den första maj och jag vet att det är studiecirklar på gång genom ABF kring b.l.a. Obbolas historia (ni kan kontakta Obbola S om ni vill delta) samt att hembygdsföreningen i Obbola också siktar på en text om den fackliga historiken kring Pappersavdelning 29. Appropå historia och Obbola Hembygdsförening går det nu också bra att köpa en Holmsundsbricka.
I sammanhanget bör man såklart inte heller glömma att Holmsunds kulturförening har fortsatt hög aktivitet och vi får hoppas på fler aktiviteter som guidade turer på västerbacken vid sågverksmuseumet. Vi får även hoppas kyrkan gör en av sina populära promenader på kyrkogården också.

IMG_5135

En sådan har ju såklart varje hederlig skärgårdsbo!
Så till litteraturen. Med tanke på 100 års jubliumet vill jag göra er uppmärksamma på den, akademi, av historiska texter som finns skrivet om arbetarrörelsen i Obbola och Holmsund. Den är så bred så att forskare och andra som gett sig på det hela fått finna sig i att avgränsa sig till organisationer eller geografiska gränsgradningar. Är det en av dessa böcker jag tycker man ska börja med så är det ”Märkpojkarna som tog makten” av Karin Nordborg. Den bör återfinnas på sågverksmuseumet. Där får vi följa samhällets faktiska födelse till 70-talets höjdpunkter.

”Den skötsamme arbetaren” av Ronny Ambjörnsson håller jag också högt för en sociologisk analys över en rörelse som inte bara var politiskt, utan hade djupa band till lokalsamhället, föreningarna, den vanliga medborgaren och inte minst präglades av en djup demokratisk anda. Något som avspeglades sig, humoristiskt nog, också när Holmsunds byggnadsnämnd skulle integreras i Umeås på 70-talet. Några beslut från Umeå över Holmsunds byggande. Det gick inte för sig. Den episoden finns i ”Umeå upp och ned” som förövrigt är en humoristisk historia om stadens förra stadsomvandling. Rekommederas.

Nåväl. Här kommer litteraturlista (som säkerligen inte är fullständig). Samt länk till en film som digitaliserats.

Litteraturtips på vägen är bland annat:
Jubileumstexterna som SPIAF avd 29 gett ut
Från intet till välfärd
Märkpojkarna som tog makten
Askungen i Holmsund
Holmsunds Köping
Den kämpande ungdomsrörelsen
Det Gamla Holmsund
David Johansson 100 år
Den skötsamme arbetaren
Kul Turer i Rörelsen
En studie i Välfärd, Holmsund och Robertsfors
Obbola ABFs verksamhet

Allt det här finns på biblioteket samt en hel del annat under ”lokala” avdelningen b.l.a. hittar ni bilder på Rudolf Forsén som varit central både i Holmsunds och Obbolas partipolitiska utveckling (han bildade Obbola Arbetarkommun, Holmsunds FCO m.m. bror till Sten Forsén vars diktbok ”Med lyra och lans” rekommenderas).

Självfallet är Folkrörelsearkivet en källa för mycket information och de rörelser man kan börja kolla in är isåfall:

Fackliga:
Holmsunds FCO
Avdelning 29 av SPIAF
Avdelning 80, 190, 187 av Svenska transportarbetarförbundet
Avdelning 84, 187 av Svenska Träindustriarbetarförbundet
Avdelning 208 av Svenska Träarbetarförbundet
Avdelning 499 av Grof- Och Fabriksarbetarförbundet

Avdelning 154 av Svenska Handelsarbetarförbundet
Avdelning 202 av Svenska Hamnarbetarförbundet

Politiska:

Skärgårdens Socialdemokratiska Förening
även reg. som Holmsunds Socialdemokratiska Förening
Holmsunds Socialdemokratiska Kvinnoklubb
Obbolas Socialdemokratiska kvinnoklubb
Obbolas Socialdemokratiska Förening (Fråga Lena Karlsson Engman)
Obbola ABF
Obbola SDUK
Holmsunds SDUK
Obbola Arbetarkommun

Holmsunds Arbetarkommun

Här är en länk till en film:

Bli först att kommentera

Decemberupdatering för Holmsund (trygghet, skola, bostäder, brott, föreningar)

Av , , 5 kommentarer 2

Det var ett tag sedan jag skrev något här. Ibland blir det bara så och att vara aktiv i både föreningsliv, facket och politiken skapar inte karaktärer som har tid att sitta och tycka saker på Internet hela tiden. Bra så. Det är bättre att vara kärnfull än åsiktsmaskin. Det är också bättre på många sätt att komma med ”helhetsgrepp” över det lokala än många små updateringar.

Några korta spaningar innan jag sätter igång idag:
– Hazeland har satt igång nu i Holmsund, gamla sandviksindustrin. Holmsund har alltså nu äntligen en kulturhus (genom dess förening Kulturklubben) samt ett nytt företag som b.l.a. arrangerar paintball och andra roliga saker. Facklan från Öppna Holmsund har på sitt sätt lämnats över samtidigt som det nätverket fortsätter leva kvar med fokus på lokalnyheter via sin fackebook och t.e.x. låna ut datorer till sämre bemedlade. Samtidigt verkar det som att PRO, som förlorat en lokal, också närmat sig Hazeland för eventuell lageryta. Bra! Snart är det också jul och Öppna Holmsund brukar vara kreativa på den fronten så att alla får en jul värdig namnet!

– Diskussionerna om någon form av gemensamt föreningsdag eller liknande har ökat i samhället vilket är mycket positivt. Som inbjuden på IFK Holmsunds föreningsdag på Q-ben, jag anses tydligen vara en ”ledare och inspiratör” (Tack!), så lyftes den här diskussionen upp mellan företrädare för Öppna Holmsund, IFK Holmsund, Skärgårdskampen och andra. Förhoppningsvis så leder det här i slutändan till att Holmsund får en gemensam dag i likhet med Obbolamarknaden, eller för den delen Skyltsöndagen, sommartid! Det är med glädje också man ser att t.e.x. Bagarstugan verkar gå bra med fler medlemmar! Nu är det bara en tidsfråga innan någon förening ”tar tag i saken” och bjuder in alla andra för överläggninar om hur vi ska t.e.x. lansera en marknad eller liknande. Vågar man hoppas på Lions som ofta gör det bra med skyltsöndagen?

– S föreningen har varit mycket aktiv och det är glädjande att fler och fler har velat delta i höstens möten om b.l.a. byggnationer i Holmsund och Tryggheten i fokus. Jag kommer gå djupare in på dem nedan.

– Obbola Hembygdsförening är som vanligt mycket aktiva och efter deras succé med en bricka över gamla Obbola så har jag nu snappat upp att även en Holmsundsbricka gjorts! Håll ögonen öppna och köp den gärna. Stöd lokala föreningar som gör bygden levande och intressant!

– Den tidigare nämnda ungdomsledaren, kring ungdomsfrågan rörande 18+ ungdomar i Holmsund, blev kontaktad av Umeå Kommun efter mitt blogginlägg. Och som jag förstått det så har ett konstruktivt samarbete inletts där frågan nu behandlas och dryftas. Bra! Kul att veta att folk läser min blogg!

Om byggnationerna:
Holmsund kommer oundvikligen fortsätta utvecklas och S lokalt kommer arbeta med just den frågan. En karta har tagits fram över prioriterade områden för nybyggnationer, med åsikter från ett öppet möte som grund, detta utgör grundplåten för diskussionerna. Däremot föreligger det problem med att få bygga i Holmsund. Konkurrenslagarna är hårda så den privata delen på hyreslägenheter måste öka markant innan Bostaden AB kan komma på tal för att bygga. Tyvärr så är politiken alltså inte primära drivkraften. Vi kan alltså inte använda Bostaden för politiskt bostadsbyggande ännu.

Privata aktörer dras därpå med banker som inte vill låna ut till investeringar i Holmsund och Obbola för att det är ”för långt från femkilometerstaden”. Trots denna situation ser vi satsningar från modiga byggföretag framförallt i Centrum. Bakom konsum är det nu godkänt att bygga nya hyreshus av insatsmodell (du får alltså tillbaka summan när du flyttar ut). Och sedan tidigare vet vi att ett äldreboende planeras vid återvinningscentralen, mitt emot blomaffären i L formation nedåt järnvägen. Lokala S kommer arbeta vidare med frågan och vända sig utåt för tips och åsikter kring hur samhället vill att samhället ska utvecklas. Öppna Holmsund har här pekat på kooperativt byggande i Vännäs, Nordmaling och Skellefteå i debatten.Samtidigt vet jag att flera föreningsaktiva på sina håll försöker stimulera bostadsbyggande genom sina kontakter. Bra. Holmsund måste också tjäna på Umeås förvandling!

Om tryggheten:
I dialog med polis, fältarna, kvinnojouren och akademin så har en övergripande analys över Holmsund gjorts ur trygghetssynpunkt. Resultatet presenterades med en föreläsning på ett öppet möte nyligen, arrangerat av Socialdemokraterna i Holmsund (”Brädgårdsindianerna”).

Holmsund är ett mycket tryggt samhälle. Största delen av brotten begås av en handfull som kan betraktas som yrkeskriminella och kända sedan tidigare. Vanliga medborgare hamnar mycket sällan på fel sida lagen, och då oftast i konflikt med de få individer som är vanligt förekommande. Exemplet som togs upp är t.e.x. om onyktra annars laglydiga hamnar i bråk med dessa på vägen hem efter krogen. Visst förekommer ”vanlig” kriminalitet, som fortkörningar och annat i samhället men all form av grov brottslighet handlar om en handfull individer.

Generellt finns det en paradox här i vårt samhälle som finns överallt. Unga män gör och drabbas företrädelsevis av mest brott men känner sig tryggast. Äldre förekommer knappt i brottstatstiken överlag, som offer eller förövare, men känner sig mest otryggast.

Att äldre känner sig otryggare är i sig inget konstigt. Gemenskapen i samhället i stort har minskat i och med en modernisering där individualismen ökat markant och t.e.x. internet är en källa för en gemenskap som ersätter en äldre kollektivism och social kontroll, eller om man så vill, byagemenskap. Akademin och erfarenheterna här är tydliga att desto fler gemensamma öppna arrangemang som sker i ett samhälle. Vi kan prata om marknader, levande centrum, allmänningar eller andra ytor där människor träffas – ökar känslan av trygghet i ett samhälle – och är i sig själv – brottspreventivt. Människor som rör sig i ett samhälle förhindrar också brott. Därför hoppas jag att föreningarna i skärgården ser inte bara till sitt egenintresse, utan också till samhället, när man diskuterar om att lansera t.e.x. en ”Holmsundsmarknad” eller ”föreningarnas dag” eller liknande. Sedan tidigare förekommer ju diskussioner om ett ”föreningarnas hus” i Holmsund, företrädelsevis i gamla Kommunhuset. Detta skulle i sig göra centrum tryggare och mer livaktigt.

Självklart är det här också viktigt att poängera vikten att handla lokalt och att aktivt leva och röra på sig i centrum. Det är bara när ”skuggan” kan falla som brottsligheten kan stiga. Det blir färre inbrott i ett samhälle där t.e.x. människor är ute och promenerar tillsammans, känner varandra och tar hand om varandra.

På mötet fanns också ett koncenus, från både deltagare och akademi, att vettigaste sättet att politiskt bearbeta frågan är införandet av närpolis, ”kvarterspolis”, igen som kan arbeta i nära samarbete med lokalsamhället. Bara att polis syns minskar brottsligheten avsevärt enligt all forskning på ämnet. Detta är såklart ett mastodontprojekt, att påverka nationell politik men ändå en lag och ordning fråga som kan få brett stöd i samhället.

Om centrumutvecklingen:
Sedan tidigare är det känt att Umeå C, alltså näringslivet, har på sitt bord att utveckla Holmsunds centrum. Detta är ju i sig lite oroande, då Umeå C alltså inte är en politisk eller demokratiskt tillsatt grupp utan just en gemenskap av handlare. Däremot finns det ju både forskning, studiecirklar, kampanjer, och erfarenheter åtminstone 30 år tillbaka i tiden som handlar om just Holmsunds centrumutveckling som finns, utanför, näringslivet. Ofta förankrat i föreningar, akademi och intresseorganisationer. En dialog mellan Umeå C och lokalsamhället är därför eftersträvansvärt och är något som jag åtminstone kommer prioritera på dagordningen. Självfallet skall samhället vara med och säga sitt i Holmsunds utveckling. All form av centrumutveckling – måste – ske i dialog med de boende.

Jag vet också att lokala S är på kommunen och trafikverket att få in en järnvägsövergång till den infrastrukturplan som sträcker sig till 2022. Att vänta på denna övergång verkar i sanning vara en större långbänk än Norrbotniabanan!

Pensionärer och boende:
Tyvärr ser vi antalet fattigpensionärer öka i länet. Och än värre är, att de oftare blir hemlösa. Detta är baserat på uppfattningen att alla pensionärer äger ett hus och därför kan köpa sig en bostadsrätt för sålt kapital. Så är såklart inte fallet. Ofta är det mannen i huset som står som ägare för ett hus, och inte hemmafruarbetande kvinnan. Detta måste vi ha i åtanke när vi diskuterar äldreboende. Alla kommer inte ha råd att köpa en bostadsrätt genom att sälja sin villa (nu när proppen förhoppningsvis släpper iom byggnationer). Det kommer finnas ett stort antal pensionärer som, inte, har kapital på fickan. Och som dessutom har horribelt låga pensioner. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och poängtera att även ett hyresbestånd för äldre måste finnas att tillgå här lokalt. Ett samhälle mår bara bra med en god mix av hyres- och bostadsrätter. Något som vi har idag men riskerar att förändras om vi bara t.e.x.  bygger villamattor.

Skola:
Antalet barn blir fler och fler till Obbola och Holmsund. Varenda analys över hur stor nästa generation ska bli har alltid hamnat i underkant. Därför är det bra nu att en ordentlig upprustning görs. Skärgårdsskolan kommer renoveras, i Obbola kommer en förskola fördubbla sin kapacitet och slutligen kommer Sandvikskolan också förbättras. Det är bra. Redan när Storsjöskolan stod färdig – så var den för liten. Det är ett lyxproblem att vi måste stärka vår lokala kapacitet för skolgång, så jag hoppas folk tar de få störningar som kommer av det här med ro. T.e.x. får barnen i Obbola gå i Folkets Hus en begränsad tid.

Ingenting tyder idag på att befolkningen i Holmsund och Obbola kommer minska. Tvärtom. Därför, måste, vi stärka skolan här ute.

Hemtjänsten/Äldrevården:
Det har skett förändringar inom Hemtjänsten i Obbola och Holmsund. I samtal med arbetsplatsombud där så har det framkommit att det är det förhandlingar på gång mellan anställda och personalavdelningen på Umeå Kommun. Den korta versionen är att Holmsund och Obbola haft ett annat system än i Umeå, baserat från tiden som Kommundel och att missnöje med ”Umeåmodellen” finns. Går allt som det ska kommer det komma ett öppet möte om detta i framtiden, oberoende av vad som sker lokalt på arbetsplatserna, då detta är en fråga som berör en sån stor del av vårt samhälle. Många på byn verkar helt enkelt inte riktigt veta hur det funkar där och då är det bra att ha en informationsträff om hur det ser ut lokalt där allmänheten kan ställa frågor och annat. Det är ju trots allt ett ”kärnämne” för socialdemokratin och för samhället i stort genom vårt mycket aktiva PRO. Tillsvidare får vi väl hoppas, alla vi som saknar insyn, att förhandlingarna går bra och till fördel för de äldre i vår kommundel.

Det var allt för denna gång. Må väl!

5 kommentarer

Intressant kyrkomöte och snart har vi nästa möte

Av , , Bli först att kommentera 1

Igår hade vi i s-föreningen i Holmsund ett lyckat möte om kyrkopolitiken och folkkyrkan som drog över 20 personer till församlingssalen i Holmsunds Kyrka. Inbjuden gäst för dagen var Roland Samuelsson, som inte bara skrivit den riktigt bra boken ”ingen en grå massa” om Hörneforskampen på 80-talet, utan också är aktiv i Umeå pastorat och Tro & Solidaritet. Pedagogiken var strålande och det är alltid kul att vara på möten där svordomar dyker upp och det mumlas. Politik som rör upp känslor är bra. Men det var inte socialdemokratins politik som upprörde, utan det var POSKs. De så kallade ”opolitiska” inom kyrkopolitiken. Förutom att POSK helt fräckt snott åt sig Svenska Kyrkans hemsidelayout för att leka sandlåda och få folk att associera fritt mellan kyrkan och dom så är det en bedrövligt reaktionär väg denna borgerliga samling av liberaler och moderater verkar gå. Nu anmärktes det i rättvisans namn att nog fanns det vanliga liberaler också i POSK men att de liksom borgerliga politiken generellt idag står på två ben, med ena foten i den klassiska liberalismen och den andra foten allt mer i brunare sörja.

Exempel på förd POSK-politik är t.e.x. att de vill att präster och biskopar ska få mer att säga till om i kyrkan, vilket är en sak såklart, men att avgiftsbelägga barn som deltar i kyrkoaktiviteter. Det laddade av ett ganska högljutt ”VA!” i lokalen. Socialdemokratin vilar ju som sagt på helt andra grunder. Nämligen att kyrkan är så pass rik och viktig att alla ska vara välkomna, och i synnerhet skall barn vara det. Avgiftsbelägger man barnaktiviteter är det klart som korvspad att fattigare inte kommer kunna prioritera att ha sina barn kyrkoaktiva. På samma sätt skall kyrka självklart agera mot barnfattigdom och inte vara en återinförd instans för fattigvården dit folk ska komma och berätta hur pass illa de har det ställt hemma. Kyrkan ska stödja de fattiga, punkt. Vi vill inte se människor med mössan i hand be framför prästen igen!

En annan historia som kom fram inom detta spektra av politiken är ju den ganska roliga historien om hur Maud Olofsson förra valet, vansinnig på lokala centerpartister, uttryckligen förbjöd samarbete med oss inom det kyrkopolitiska. Vi kan väl bara konstatera att det föll här på lokalt plan. Det är dock intressant att bevittna dessa splittringar i Centerpartiet och man kan ju undra när folkrörelsecentern kommer få nog av budkavlarna från söder? Eller ja i det här fallet, från Bygdeå.

Ja, det var några av sakerna. Men framförallt var det kul med bra uppslutning och nu har kyrkolistan till Holmsunds församling kommit en bra bit på vägen med nya intresserade att sitta i kyrkofullmäktige för att se till Holmsunds Församling fortsätter vara en folkkyrka öppet för alla. Inte minst som ett starkt stöd till de lokala föreningarna. Aktiviteten i Holmsunds kyrka är nämligen konstant och har blivit det naturliga sociala centret för många av bygden lokala aktörer. Det ska de ha all heder för. Holmsunds Församling har år efter år agerat föredömligt när det gäller allt från sociala frågor till aktiviteter. Självklart, och symptomatisk till detta, är det också glädjande att just Holmsunds församling är den rödaste i kommunen och uppenbart lockar en hel del folk som ser klara sammanband mellan en solidarisk ideologi och en solidarisk tro.

Nästa möte är 10/10 och de kommer vi behandla byggnadsfrågor. Vi måste sätta oss ned och på allvar diskutera Holmsunds framtid och vår relation till Umeå, vilka möjligheter det skapar. Till mötet har vi därför bjudit in Mikael Berglund, ordförande i byggnadsnämnden. Då kommer vi också ta beslut om nämnda kyrkolista. Se affisch nedan och dyk gärna upp och ställ frågor eller kom med idéer eller förslag på hur vi kan utveckla Holmsunds Socialdemokratiska Förening! Inga frågor är för dumma och ramlar det in någon fråga under någon nämnd som inte är representerat på mötet så kommer vi föra frågan vidare! Vi börjar 18.30, kaffe finns!

Välkomna!

14440762_10154472948064774_2589099875754344871_n

Bli först att kommentera

I Åsele och Vilhelmina lever 20% av befolkningen i fattigdom

Av , , Bli först att kommentera 0

I Åsele och Vilhelmina lever 20% av befolkningen över 18 i ”relativt fattigdom”.

Västerbotten; Norrbotten, Jämtland och Västernorrland har minst klassklyftor. Baserat på att det också bor minst antal rika där också sett som riket som helhet.

Den relativa fattigdomen har dock vuxit explosionsartat i de norrländska regionerna och klyftorna har ökat även här med större spridning mellan olika inkomster, sett ur riket som helhet dock är klassamhället betydligt mer synligt och påtagligt i Stockholm, Skåne och Göteborg.

Inte oväntat bor de rikaste personerna i Norrland i kuststäderna och de fattigaste i inlandet.

Hoppas på fördjupade analyser kring Norrlands kuststäder som fortsättning.
Källa:  Regional Inkomstojämnlikhet i Sverige

Bli först att kommentera

Holmsunds framtidscenario kring byggandet

Av , , 1 kommentar 0

Sedan kommundelsnämnderna (hädanefter KDN) nedläggelse så har debatterna ökat i samhället kring demokrati, påverkan och centrala Umeås utveckling kontra Holmsunds. Det förståeligt och logiskt när Umeå förändrats så mycket på kort tid att sådana diskussioner startas. Känslan i Holmsund har präglats snarare av en känsla av att vara i skugglandet eller på efterkälken med t.e.x. nedläggelse av kommunhuset som symboliskt exempel.

Och Umeå växer. Det innebär konkret att Holmsunds befolkning i relation till Umeås minskar. Idag pratar vi om att Holmsund, som fortfarande är Västerbottens fjärde största samhälle, har ungefär 8% av Umeå Kommuns totala befolkningsmängd. Det är en minskning från 10% och det har skett ganska snabbt och parallellt till förtätningen i Umeå och den s.k. ”femkilometerstaden”.

På sikt kan detta innebära problem för att argumentera kring satsningar på service, infrastruktur, skolor och att locka företag till ett aktivare centrum. För att klara av en sådan utmaning måste vi vara offensiva.
Nyckeln för fortsatt utveckling för att lösa flera ”proppar” i systemet som rör utvecklingen i Holmsund ligger alltså i den mån vi kan dra nytta av att Umeå expanderar och de effekter t.e.x. gentrifikationen och bostadsbristen i Umeå innebär. Konkret innebär det att Holmsund måste bygga mer, vilket det finns ökade möjligheter till när AB Bostaden nu vågat satsat på Sävar och det är billigare än någonsin för privata byggbolag att bygga hyresrätter. Profiten överlag blir godare, inkomsterna tickar på bra med hyresrätter. Det är glädjande då hyresrätter, radhus och andra billigare lösningar kommer attrahera människor när Umeås hus- och bostadspriser skjuter i höjden. I viss mån kan Holmsund attrahera även studenter, unga och andra som i sin tur kan öppna upp möjligheterna för att mer levande centrum.

 

Följdaktigen är min åsikt att vi, inte, ska satsa på villor utan på andra boenden i första hand. Villabeståndet i samhället är god och den karaktären kommer ej att försvinna, men det mest logiska utifrån dagens situation är att dra nytta av Umeås expansion för att bibehålla Holmsunds intressen som samhälle. Holmsunds karaktär kommer på det här sättet bibehållas.

Fler boende, fler skattebetalare, kommer också öka argumenten för bättre kollektivtrafiklösningar och många andra ”proppar” som ligger i systemet.

 

För första gången på flera år har nu också Holmsunds utveckling på riktigt börjat diskuteras på kommunnivå. Centrumutvecklingen kommer hamna i 2017 års budget och perspektivet från kommundelarna kommer stärkas alltmer då de ej finner sig i att vara i skuggan av Umeås utveckling utan är orter med historia, självförtroende och en framtid för sig. Det är tack vare ökade aktiviteter bland politiskt aktiva och medborgare som detta skett. Och vi kommer fortsätta med det.

 

Den demokratiska aspekten

Möjligheten att komma igång med detta byggande ligger i att vi i Holmsund påbörjar en konstruktiv dialog om vars vi vill se nya byggnationer, och vilka byggnationer vi vill ha. S föreningen spelar här en avgörande roll för att föra kommunikation med kommunledningen och andra instanser. Det är också de första stegen mot de s.k. demokratiråd som återgivs i Socialdemokraternas kommunala handlingsplan. Påvisas det aktiviteter som belyser den politiska viljan i Holmsund ökar argumenten att återinsätta demokratiska organ som ”on the ground” kan ta tillvara holmsundsbors intressen och idéer. Här ger bostadsmöjligheten oss en chans att ta igen mycket av det vakuum som skapats efter KDNs nedläggelse.

 

En väl utvecklad plan med många åsikter, aktiva medborgare och många fräscha idéer kommer utan tvekan putta fram Holmsund i ”röret ” och utvecklingen framåt. Det kommer också garantera att ingenting planeras över våra huvuden och på ett sätt som vi inte vill. Det är holmsundsbor som ska äga frågan om Holmsund. Det förutsätter aktiva och intresserade medborgare och att öppna möten, dialogmöten, att föreläsningar sker från föreningar, partier och experter. En diskussion om framtidens Holmsund måste börja, från grunden. Här kommer jag göra mitt yttersta.

 

Samtidigt ser vi de första stegen mot nya byggnationer och för att lösa just en av dessa proppar. Nämligen byggandet av ett nytt äldreboende vid Konsum som i sin tur kommer lösgöra villor. Vilket i sin tur stärker argumentet att satsa på hyreslägenheter och radhus då villabeståndet kommer öka. Här gör lokala PRO ett jättejobb för att få till stånd bygget. Alla behövs i arbetet men nog ska vi kunna garantera Holmsunds inflytande och framtid. Vi börjar med att bygga för framtiden.

1 kommentar

Utanför Umeås murar mullras det

Av , , 2 kommentarer 4

Oj. Det tog verkligen inte slut. Debatten om hur Norrland behandlas, och i synnerhet Vattenfalls behandling av Jokkmokk, har rasat till den grad att DN nu känt sig manade att uppmana till rikets sammanhållning.

Ur strategisk synvinkel har verkligen hotet/pratet om självständighet fått ett medialt genomslag kring norrländska resursfrågor som är, mycket, ovanligt. Liberala ledarkrönikor har helt enkelt skitit på sig, och det är tyvärr också med den form av von-oben attityd som i Brexitfallet som de presenterar sig själva på. Det kommer knappast stoppa känslan av irritation som råder just nu Tack och lov börjar vissa ta sin egen image på allvar och ta frågorna seriöst. !

Samtidigt har människor börjat sprida erfarenheterna om allt de varit med om mellan varandra, om hur man vann i Lycksele, kämpade i Arvidsjaur, demonstrerade i Kramfors, blockerade vägar på 90-talet, fick politiker att lyssna, mobiliserade samhället. Ja listan kan ju nästan göras oändlig om vi går tillbaka till 1995 på både olika former av parlamentariska och utomparlamentariska protester men även sociala nedskärningar som skapat en reel känsla av utanförskap som grund. Ser vi till länen Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland så sitter det på majoriteten av Sveriges samlade protestaktioner, inklusive på arbetsplatser sedan andra världskriget slut. Och allt snabbare går motoriken som för ihop människor från Ådalen till Arjeplog, mellan Korpis och Tärnaby. Då skapas en sån där spinn som gör att över 90% av 6 000 röstande röstar för självständighet, så att självaste stockholmsmedia börjar få det där utdragna, osäkra, lite olustiga slutet på sitt hånskratt

”Ha Ha Ha Ha Ha Haa Haa aaa… …. De kan väl inte mena allvar?” Helt plötsligt börjar politiker skruva på sig. ”Inte kan dom..?”

Sammantaget är det alltså ett stort antal förbannade, erfarna norrlänningar med starkt självförtroende som nu som svar på parlamentariskt trötthet viskar ”självständighet”. Klart hela etablissemanget skiter på sig. I åratal har man ju effektivt försökte blunda. Till och med när 20 – 30 000 personer gick ut på gatorna så försökte man vissla högljutt och prata om vädret istället för en vårdkris som avknoppats i ockupationer och massdemonstrationer. I 30 år har det skett strukturella förändringar, misslyckade gruvprojekt och annat som tärt och slitit i själen. Staten har börjat retirera. Klyftan mellan kust och inland cementerats till den grad att det är inte ovanligt mest åsikter som att ”Umeå inte är Norrland längre”. Att likna det här med tändvätska är helt korrekt. Och sen kom det här. Lotta Gröning bara sa det. Pang. Riksnyheter.

Tanden är blodad. Sen är jag ganska övertygad om att det framförallt är en strategi som just ska skapa det här ”Är de seriösa, är de inte seriösa, så där kan man ju inte säga?” läget. Vilket får vissa liberala debattörer att sluka betet och gå ”brexitdöden” till mötes när de ställer sig över vanligt folk. Men överlag, den här strategin bygger på att motparten inte vet vars de har ”de bråkiga norrlänningarna” – annars är den inte effektiv. Klart står, att det finns seriösa förespråkare att överge Sverige men att de idag är en politisk minoritet i protesterna. Men om inte människors ilska och frustration tas på allvar, vad kan hända då? I dagsläget har dock självständighetspratet gått från en ”pik” eller ”allmän svordom” till en, betydligt mer fast blick och hårdare tonfall. Snart en kravlista läggs på bordet till det. Så sammantaget tror kag vi kan räkna med att detta hot kommer användas även i framtiden, eller ja, att det nu gått så långt helt enkelt att självständighetshotet adderats till en lång lista olika kampmetoder för att behålla arbeten, service, sjukvård, infrastruktur med mera. För det verkar ju funka, när självaste DN får lov att blicka norr om tullarna. Senaste veckans skriverier har cementerat fast en diskussion om norrländsk självständighet i det offentliga samtalet, åtminstone norr om Sundsvall.Och ser man på det rent krasst så är det ju något norrlänningar är bra på: Hot om strejk.

Inom socialdemokratin har det också tagit fart. Pajala arbetarkommun stödjer kraven på självständighet och kritiserade sin riksdagsgrupp offentligt. Och i samband med det fick sig en viss poltiiker en hel del kängor om sitt von-oben uttalande. I Piteå ställde sig Sven-Erik Bucht på Jokkmokks sida mot Vattenfall. Sympatiskt. Trycket är hårt mot Damberg nu. Det är mycket bra. Samtidigt har just Sven-Erik Bucht knappast något förtroende kvar sedan händelserna i Pajala och att Sven-Erik Österberg höll tyst om Vattenfalls planer är ett öppet sår, han skall ju ändå företräda Norrbotten. Vi får hoppas att Sven-Erik kan reparera lite av sitt rykte genom att få Damberg att tänka till nu. Att norrländsk socialdemokrati ändå kan hålla enad front i förhandlingarna med Stockholm. För vi måste börja vinna, göra riktiga förändringar, för att stärka förtroendet som sakta undergrävts av åratal av fråntagande av människors livskvalitet, arbeten och service.

För som jag skrivit tidigare. Det går bara till en viss gräns, till sist kan hela landsändar falla in i parlamentarisk trötthet, demokratiförakt och populism. Vi behöver bara se på amerikanska gruv och skogsdelstater som avindustraliserats för att förstå det. Där är det knappast Hillary Clinton man röstar på, om man säger så. Och vi får, aldrig, tillåta oss själva bli som Hillary Clinton. Det är en grundregel, ok?

Samtidigt har Centerpartiet försökt mobilisera, men tyvärr har det tolkats mer som en mobilisering mot Socialdemokratin, än för en levande landsbygd. Det hela blir ju såklart ironi med tanke på att den C-ledda Nuonaffären är ytterst ansvarig för den gnista som tändes i Jokkmokk. Med det sagt finns det såklart, en reel ilska, hos gräsrots C-medlemmar.

Men i det stora hela så har hela den här affären ignorerats i provinshuvudstäderna, Umeå, Luleå och Sundsvall. Det är inte så konstigt. Befolkningen där ser sig själva inte som Norrlänningar i samma utsträckning alls som i den övriga regionen. I fallet Umeå kan vi tala om en växande, kosmopolitisk, universitetsstad som snarare präglas om konflikter kring hur staden ska hantera sin ständigt växande befolkning (från inlandet..) och vilka som ska bo där (finns det verkligen plats för fattiga inlandsbor?), än att fundera på Norrlands öde. Det är som att det finns osynliga murar vid kommungränsen, eller nej, vid stadsgränsen. För några konflikter mellan centrum och pereferi har ju även i Umeå kommun börjat bubbla upp och nu har Umeå Kommun klart slagit fast att ”Hela kommunen skall leva” efter påtaglig kritik. Det ser jag som positivt, och det ska enforcas med kraft. Men att människor där skulle bry sig om övriga Norrlands öde, generellt, är så länge de själva inte blir drabbade helt enkelt orimligt. Umeå är som undantaget som bekräftar regeln, fastnaglad på en Norrland som är inblandad i en, helt, annan berättelse.

Det är ganska problematiskt. Men en helt annan historia. För Norrland behöver Umeå, och Umeå behöver Norrland. Eller ja. Kusten behöver inlandet. Inlandet behöver kusten. Det är en helhet som måste överleva, inte urbana kustmetropoler och sedan vindkraftstekniker och vattenfallare på resten av ytan. Den ”totala urbaniseringen” är redan idag en fullständig flopp och mängder med idag onödiga problem skulle lösas med fler levande små lokalsamhällen.

En bra början på att få igång denna process, om ett levande totalsamhälle, är självklart att politiska krafterna enas om att förändra skattesystemet att Norrland får lite rättvisa till sist. Utsugningen måste ta slut. Tills dess kommer samtliga politiska krafter helt enkelt vänja sig med en tredje politisk tongång: självständighet. Det är den naturliga formen av norrländsk missnöjespolitik, eller om man så vill, det är Norrlands svar på SD. Men betydligt mer politiskt sympatiskt.

Det är inget konstigt. Inget ologiskt. När man inte tagit ansvar över landsbygdspoltiken. Sånt här skapas i vakuum. Och vill man få bort denna obekvämlighet, ja då börjar man leverera välfärd igen.

Men att vissa verkar skita på sig om Norrländsk självständighet just idag, det är ju lite…humoristiskt. Storsvensken har tydligen inte hört att Björklöven och Skellefteå AIK möttes igår. Hockeyn är igång.
Självständigheten får vänta. Först kan Skellefteå dra åt helvete.

Edit: Här finns en artikel där Sammeli vidareutvecklar sitt resonemang. Vettigt.

2 kommentarer