Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Beroende av nysvenskar


Vi har många saker att hantera efter vårt stora mottagande av invandrare. Bilden haltar alltför mycket och ofta. Åt olika håll.

Många har idag sitt nyhetsintag nästan uteslutande från sidor där det inte är ovanligt att 75-80 % av materialet är migrationsanknutet. I regel med ett starkt negativt urval. ”Här finns något positivt med invandringen” hörs aldrig på dessa sidor som berömmer sig av att säga ”sanningen”.
Ibland presenteras också sanning, ibland överdrifter och ibland ren lögn, men urvalet ger totalt sett en väldigt vriden bild. Ofta ännu skevare än de kanaler som å andra sidan aldrig vill lyfta en utmaning eller ett invandringsanknutet problem. Hedersproblematik, brottsstatistik, språkhinder eller arbetsmarknadsrelaterade frågor.

Landets invånare har både problem och utmaningar – och mycket att vara tacksamma för.

Hur skulle Sverige se ut denna tisdag om inte miljonen första och andra generationens utrikesfödda gick till jobbet, betalade skatt och bidrog till BNP och att landet fungerar? Bussförarna, läkarna, barnskötarna, politikerna, byggnadsarbetarna, lärarna, sjuksköterskorna, taxichaufförerna, vårdbiträdena, konstnärerna, undersköterskorna, lantarbetarna, poliserna, kockarna, köksbiträdena, lokalvårdarna, ingenjörerna och journalisterna. Med mera.

Med vår demografi där så många i arbetsför ålder saknas skulle Sverige inte klara sig en vecka utan dem vi talar om. Det är cirka var femte människa på arbetsmarknaden. Inom många omsorgsyrken är det 80 % på vissa ställen och alternativ saknas.
En vinterinfluensa brukar drabba 2-5 % av befolkningen, ibland mer, ett antal veckor några månader per år. 10 % lamslår ofta verksamheter. Tänk då vad 20 % eller var femte person skulle betyda för verksamhet och ekonomi, permanent.

Vi som kanske invandrat tidigare eller senare är gravt beroende av våra nyinvandrade och jag tycker vi har en moralisk skyldighet att ibland uttrycka och lyfta det. För vår egen och de invandrades skull. Inte minst ska vi vara medvetna om detta när vi behöver åtgärda problem som invandringen för med sig.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 kommentarer

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Bli inte enögd. Skillnaderna är väldigt stora, olika kommuner har enormt olika lägen. Problemen är många och jag står för allt jag skrivit. Om var femte arbetande skulle lämna sitt jobb kraschar Sverige.

 1. Brorson

  ” Om var femte arbetande skulle lämna sitt jobb kraschar Sverige.” Om dessutom alla som försörjs av dessa skulle avstå från sin försörjning? Det som du skriver är djupt kränkande mot alla oss, som är födda i Sverige av föräldrar som är födda i Sverige, o.s.v. Om det hade behövts hade jag kunnat jobba tills jag fyllde 75 och skulle fortfarande kunna jobba några timmar om dagen. Det som du skriver är också en grov nedvärdering av de invandrare, som har bott 15 – 17 år i Sverige och inte har haft ett enda jobb under den tiden. Trots att jobba var det enda de gjorde. ofta fr.so. så låg ålder som fem år, i sina gamla hemländer.

  Påståendet att vi i Sverige skulle vara beroende av fortsatt arbetskraftimport för att överleva är rasistiskt både mot oss ursprungliga svenskar och dem, du kallar nysvenskar. Är thailändare av ett segare virke (eller med andra ord av bättre ”ras”) än somalier? Varför importeras annars thailändare för att plocka bär i de svenska skogarna? Därför att våra redan hitkomna invandrare är alltför otränade för att klara jobb, som kräver både starka muskler, kroppslig rörlighet och god kondition efter åratal av total sysslolöshet. Varför inte ge dem en fribiljett till gymmet några månader före bärsäsongen?

  Och var finns solidariteten med utvandrarländerna? Kommer det inte att finnas ett enormt uppdämt behov av byggnadsarbetare i Syrien, när kriget har tagit slut? Och kommer det inte att behövas mängder med läkare och annan sjukvårdspersonal, när sjukhusen har blivit återuppbyggda, kanske redan dessförinnan, då de får ta mot patienter i provisoriska lokaler?

  Varför framställs ständigt svenskarna som ett totalt orkeslöst och oduglig folk, som måste snylta på fattigare länders utbildningsresurser, s.k. brain drain?

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Det finns inte en rad av Sverigeförakt i det jag skriver. Var någonstans läser du att jag skriver ett enda ord om att vi är beroende av fortsatt arbetskraftsimport? Det finns inte, även om så kan vara på vissa områden. Du försöker kleta på mig saker jag inte skriver eller menar.
   Jag lyfter några saker vi ska vara medvetna om när vi ska hantera vår nuvarande situation på vägen framåt. Om vi nu bara ska tala ekonomi ska vi vara medvetna om att vi behöver dem som arbetar, oberoende av när man kom hit. De äldre äldre ökar dessutom med 40-50 % de närmaste 10 åren, de i arbetande åldrar 5 %. Tänk om det skulle göras en halvnazistisk utrensning av var femte arbetande som några av de extremaste nationslisterna verkar drömma om? Sverige skulle upphöra att fungera. Praktiskt och ekonomiskt.
   Med detta i medvetandet får vi kavla upp ärmarna och ta i tu med problem och möjligheter. Allt som behöver förändras. Vi är sannolikt inte överens om allt där, men förmodligen om en del. Till exempel om att vissa länder verkligen skulle behöva sina unga och medelålders arbetsföra till sin uppbyggnad.

   • Brorson

    Om du uppfattar min kommentar så, ber jag om ursäkt. Men vad försöker du kleta på mig, om inte att jag är eller har varit beroende av s.k. nysvenskar? Att jag inte själv har bidragit till min egen försörjning, att jag inte ärligen har förtjänat min pension, som ligger i nivå med EU:s fattiggräns? I själva verket har jag och andra inom den svenska ursprungsbefolkningen med våra skattemedel bidragit både till uhjälp och flyktingmottagning. Jag förnekar inte alls även en del invandrare, speciellt de som kommit i ett tidigt skede, också har bidragit.

    Men nettot har varit allt annat än positivt, utom för de anställda i flyktingsvängen, som har expanderat samtidigt med att anslagen till speciellt äldreomsorgen har skurits ner. Om vi ändå ska säga något positivt om invandringen, så är det denna enorma solidaritet och givmildhet som visats människor som vi trott haft det sämre än vi – och i många fall också har haft det. Mycket sämre. Och det finns fortfarande en stor minoritet bland svenskarna, som inte vill minska, utan kanske t.o.m. vill öka invandringen. Men en minoriteten minskar snabbt, ju mer det kommer fram hur mycket vår generositet har missbrukats av personer, som kanske inte ens har haft asylskäl.

    Jag tycker dessutom att Moderaterna spelar dubbelt, samtidigt som man förhandlar med Vänsterpartiet om att strama upp arbetskraftinvandringen. Riksdagsledamoten Elisabet Björnsdotter – Rahm, M, skriver rent ut ”Satsa på arbetskraftinvandringen”. Nej, jag tycker att vi ska satsa på fortsatt flyktinginvandring, om vi över huvud taget ska ha någon invandring. Som flykting situationen i världen ser ut just nu, när vi ändå inte kan ta emot alla, kan ifrågasättas om det inte vore bättre att satsa de pengar, som vill avstå till hjälp åt människor i andra länder, till hjälp på plats.

    Dina exempel är lätta att besvara. Vad skulle hända om var femte bussförare uteblir från jobbet? Och om även var femte passagerare uteblir? Och om varje utlandsfödd polis går i strejk? Om varje brottsling med invandrarbakgrund samtidigt går i strejk, d.v.s. upphör att begå brott? Det skulle bli en så kraftig ökning av antalet brott per polis, så att vi skulle få tusentals övertaliga poliser, som kan omskolas till nya jobb.

    • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

     Det finns kanske några som vill öka invandringen, men jag tror det är få idag. Vi kommer att måsta ha en stram invandring framöver. Vi måste definitivt bli mycket bättre på att flytta människor från arbetslöshet till arbete. Dem som vill mer och dem som vill mindre.
     Det är som samhälle vi behöver alla dem som idag är i arbete. Arbetande och skattebetalande. Inom mycket av vår omsorg är det betydligt mer än 20 % som utgörs av nysvenskar, eller vad vi nu vill använda för ord. Det är människor vi pratar om, inte schackpjäser. De flesta med svenskt medborgarskap.
     Arbetskraftsinvandringen måste handla om utbildade människor till kvalificerade yrken, inte till kortutbildningsjobb.

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Om du flyr eller flyttar till Somalia och blir medborgare skulle du kanske kallas det. Kanske svensksomalier eller somaliasvensk? När man talar om svenska medborgare av annan härkomst kan nysvensk vara ett hyfsat samlingsnamn. Eller har du andra förslag?

 2. Brorson

  Nysvensk låter av flera skäl väldigt illa i mina öron. Nysvenska rörelsen var / är (finns fortfarande?) en fascistisk rörelse, med säte i Malmö / Lund, som efter andra världskriget hjälpte nazi-kollaboratörer att komma som flyktingar till Sverige för att slippa straff för krigsförbrytelser eller landsförräderi i de länder de kom från, b.a. Norge, eller bli utlämnade till Sovjetunionen för britt begångna på sovjetisk mark (inkl av Sovjetunionen annekterade områden )Rörelsen var alltså inte kategoriskt negativ till all invandring till Sverige….

  Rörelsen var fortfarande aktiv, när den efter 2005 ledande kvartetten (Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, Rickard Jomshof och Björn Söder) kom till Lund som studenter strax före mitten av 1990-talet. De hade troligen inte känt varandra tidigare och kan ha träffats under något möte med Nysvenska rörelsen. Den, som tydligast är påverkad av Nysvenska rörelsens idéer är Sveriges riksdags tidigare andre vice talman Björn Söder, SD. Även delar av den näst högsta nivån inom SD har tillhört den kretsen, bl.a. Söders närmaste medarbetare inom Region Skåne. Samt Kent och Ted Ekeroth.

  Det bör noteras att redan tidigt under 1950-talet hade Nysvenska rörelsen kommit fram till att en nystart för den europeiska fascismen, vilket var ett av rörelsens mål, krävde ett avståndstagande från en av nazismens främsta idéer, antisemitismen. Som även SD har tagit avstånd från praktiskt taget sedan starten – vilket kan förklara att även några personer med judisk bakgrund, såsom . bröderna Ekeroth, har anslutit sig till SD. Detta kan ha varit ett motiv för den palestinska diasporan i Malmö att ge sig på och förfölja alla judar.

  Det bör också noteras att fascism inte handlar om synen på invandrare (kan vara både positiv och negativ) utan är en idé om hur ett land ska styras (diktatur) och hur undersåtarna ska organiseras (korporativism).

  Ordet nysvensk (som benämning på utlandsfödda personer) säger ingenting om graden av svenskhet. Hur svensk ska man vara för att vara en nysvensk? Avser ordet nysvensk etnicitet eller legal status (svensk medborgare?) Är man en nysame om man utan att vara av samisk släkt är folkbokförd i landskapet Lappland? Naturaliserad är en internationellt vedertagen benämning på en person, som efter att ha varit medborgare i ett annat land, har förvärvat medborgarskap i ett nytt land.

  Invandrare är ingen officiell benämning, men enligt Migrationsverket är man en invandrare om man har bott ett år i Sverige. Jag har i en annan debatt föreslagit att benämningen invandrare bör förbehållas personer, som har flyttat från ett land till ett annat land i avsikt att bosätta sig permanent i det nya landet, och har fått tillstånd från det nya landets immigrationsmyndighet att göra så, d.v s en person som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige, men (ännu) inte har blivit svensk medborgare.

  En person, som har kommit till Sverige för att arbeta här under en begränsad tid är ingen invandrare och bör inte kallas invandrare. Varför inte gästarbetare? En flykting, som har fått tillfälligt uppehållstillstånd, och alltså förutsätts åka hem när tillståndet har löpt ut, bör kallas asylant.

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Håller med i att ordet nysvensk blir problematiskt när man ser det i historiskt ljus.
   Vi behöver städa upp i begreppen. Det måste finnas vettiga beteckningar på nya medborgare från andra länder i exempelvis första och andra generationen.

 3. Erik

  Hej. På 40 år har Sverige delat ut kring 3 000 000 st uppehållstillstånd plus de 100-tusentals som vistas illegalt i landet. Jag får intrycket att Sverige har fått en skenande fattigdom, utanförskap, arbetslöshet, kriminalitet, otrygghet, trångbodddhet, politikerförakt och polarisering i samhället. Tittar man på länder i Europa som valt obefintlig invanding verkar dessa ha mångdubbbel tillväxt och låg arbetslöshet. När det kommer till mina andra påståenden vet jag inte hur det är i dessa länder. En förenklad jämförelse så klart men är den relevant eller inte? Ett sverige utan den miljonen arbetande du nämner borde samtidigt beytda kring tre miljoner mindre invånare i behov av jobb och välfärd? Hade Sverige haft en högre medelålder då? Ja, där har du mest troligt rätt.

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Många olika parametrar i den här frågan. Vore intressant att se hur de ekonomiskt mest snabbväxande ländernas demografi ser ut. Fleras låglönelägen och skatteprofil har gjort dem oerhört intressanta att investera i. En tid dopades vår ekonomi av många arbetande och relativt få barn. Nu kommer en tidsperiod då det ser ut som om fakturan kommer.

 4. Brorson

  Ang ditt senaste svar till mig. Det är klart att vi måste städa upp i begreppen, så att personer som bara har rätt att vistas här under en begränsad tid – eller inte ens har rätt att vistas här – inte kallas invandrare. Däremot är jag tveksam till behovet att dela upp svenska medborgare. Om ett sådant behov finns, tyder det på att somliga inte borde ha fått svenskt medborgarskap, eller har fått det efter alltför kort tid i Sverige. Moderaterna har föreslagit att man ska ha bott i Sverige i minst tio år innan man kan bli medborgare. Det är ett mycket bra förslag, som kan bli ännu bättre.

  Mitt förslag är följande:
  1. Alla nyanlända, som har beviljats asyl eller arbetstillstånd e dyl, ska ha haft tidsbegränsat tillstånd i minst tre år innan de får ansöka om permanent uppehållstillstånd. Ansökan ska tillstyrkas endast om det finns särskilda skäl. Om nya skäl har tillkommit under tiden får nu ansökan göras efter ett år (d.v.s efter fyra eller fem år i Sverige.
  2. Om den sökande har bott i Sverige under sex år när ansökan görs, ska särskilda skäl inte krävas för att ansökan ska beviljas. Däremot ska särskilda skäl krävas för avslag.
  3. Ansökan om svenskt medborgarskap får göras av den, som har haft permanent uppehållstillstånd i minst sju år. Eftersom man, enligt ovan, ska ha haft tidsbegränsat uppehållstillstånd innan man kan få permanent tillstånd, kan man alltså ansöka om medborgarskap kan ingen, som inte har bott i Sverige i minst tio år, ansöka om medborgarskap. Ansökan ska avslås om beaktansvärda skäl talar för avslag.

  Det kan exempelvis vara att den sökande under de senaste tio åren har begått brott, som inte varit tillräckligt allvarliga för utvisningen, eller att utvisning inte kunnat ske. Idén till detta förslag fick jag sedan nuvarande justitieministern Morgan Johansson, S, tillsammans med en annan socialdemokrat föreslagit införande av ”provisoriska medborgarskap” under några år innan permanent medborgarskap kan fås. De motiverade sitt förslag med att många grovt kriminella hunnit bli svenska medborgare, och alltså inte kan döma till utvisning, innan de för första gången åker fast för brott i Sverige.

  Jag menade dock att de provisoriska uppehållstillstånden ger så omfattande – och i ett internationellt perspektiv – så unika förmåner, så att de är att anses som provisoriska medborgarskap. Det blir bara förvirrat med olika grader av medborgarskap. Förläng i stället tiden med permanent tillstånd, innan man kan bli medborgare.

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Intressanta tankar. Saker måste åtgärdas på det här området. Grövre brott måste absolut få andra konsekvenser än de oftast får idag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.