Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Vi måste hitta ”Bra nog”!


Jag träffade idag en medelålders före detta företagare. Man blir glad av honom, idag också ledsen.

Han har avvecklat sitt företag i förtid och det handlade inte om lönsamheten. Han räknade upp några huvudsaker som tog bort ett företag i en mindre kommun.
Det han främst nämnde rör alla företag, men får större konsekvenser för småföretagen där också fyra av fem anställs idag.
I sommar har jag hört företagare med upp till 10-15 anställda som funderar i samma banor. Idag hade man förmodligen inte startat och frågan är om man orkar fortsätta.

Orsaken är den tilltagande regelbördan. Myndigheter finner ständigt nya möjligheter till ökad kontroll, bättre säkerhet, utförligare statistik och behov att förhindra fusk och kriminalitet. Alltid finns en god tanke utifrån det egna perspektivet, men det brister ofta i helhetssyn, service- och konsekvenstänk.

Företagaren från idag berättade om ökande, alltmer tidskrävande plan- och dokumentationskrav från halvdussinet myndigheter som ofta bara tycks se sin del.
Det är inte underligt att många som hade intresse, fallenhet och gåvor för att bli samhällets ”resursskapare” börjar ge upp. Den administrativa massan börjar bli systemkritisk.

Kommuner, regioner och statliga myndigheter måste fatta att vårt samhälle på många sätt passerat vägs ände när det gäller helheten av administrativa krav.
Visst finns alltid områden där man kan komma längre och där kraven kan och bör höjas. Frågan är vad priset blir och vad som händer när glaset rinner över.

Vi har i politiken pratat mycket förenkling ett tag, tyvärr mest pratat. Man kan tyvärr också göra så och samtidigt ösa på med krävande förslag som drabbar förvaltning och skattebetalare bara mer.

Inom politiken och myndighetsutövandet måste vi börja stava på den svenska motsvarigheten till ”Good enough”. Bra nog. En framtida minskad andel skattebetalare i befolkningen gör det särskilt nödvändigt. Den kostnadsdrivande, tid- och energislukande regelbördan för företag och verksamheter måste minska. Mycket måste bli enklare och gå snabbare för både företag och privatpersoner. Vi måste på många plan och områden hitta ”Bra Nog”-nivån och det är bråttom.

Hur når vi dit?

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Jan Sjöström

  Hej.

  I alla delar riktigt. Ett samhälle vars strukturer tar över, är ett i allt förlorat
  demokratiskt och sammanhållet samhälle.

  Graden av dysfunktionalitet måste ses och vara möjlig att överblicka. Att
  välja bort realistisk funktion till förmån för enskild eller grupps egennytta
  (korruption) är aldrig i folkflertalets och demokratins gagn.

  I huset Sverige florerar detaljstyrning, myndigheter som ser egen agenda
  som prioriterad, tjänstepersonal som i ”bästa fall” presenterar sina beslut
  via relevant formalia, d v s överprövningsbara. Det existerar m a o ingen
  kontroll eller styrning av någonting längre.

  Borttagandet av ansvar för vår tjänstepersonal (1976) ger nu förvaltande
  myndigheter dess legitimitet.( Anarki råder alltid när funktion uteblir.)

  En medveten strategi neutraliserar således effektivt demokratins verktyg,
  ”lag och regel” saknar betydelse när gemensam norm aldrig kan få ett
  relevant fäste – när konsekvens för myndighet och dess personal helt
  uteblir. Immunitet för fel begångna i folkets tjänst gäller sedan 1976, ett
  beslut fattat av och i enpartistatens nytta, allt signerat (S)

  Är det verkligen anarki mellanmjölkens folk behöver, eller är allt bara ett
  spel i särintressets namn! Tja kanske, men låt oss fundera en stund
  innan vi fattar våra beslut. Då förhoppningsvis baserade på annat än
  medias beskrivningar av hur viktigt det är att ”rätt låt” vinner i mello.

  Kanske t o m en alldeles ”egen” genomlysning av vårt samhälles brister
  eller fördelar kan få ges viss påverkan!

  Med vänliga hälsningar / Jan Sjöström

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Tack! Det är tyvärr lättare att gå ”fel” väg och öka på regelbördorna och skärpa kraven på alla verksamheter. Det går till en gräns, men det kan bli fruktansvärt dyrt att upptäcka var gränsen gick.

   Med allt som kommer från ett EU som inte alltid förstår det man vill bestämma över, den lagstiftande riksdagen och 500 myndigheter är det svårt för någon att ha överblicken. Lagrådet har inte en chans och regeringen bryr sig inte alltid om vad de säger heller. Det finns utmaningar.

   Ett utökat tjänstemannaansvar kan behövas, men så utsatta som många tjänstemän kan bli redan idag är det en grannlaga uppgift att utforma även det regelverket. Vi vill att några ska vilja ha dessa nödvändiga uppgifter i samhällets tjänst.

 2. Linda Sandberg

  Mycket viktig fråga. Det läggs oerhört mycket arbete OCH kostnader på regelarbete för företagen. Många fina företag har ägare som håller på att krokna under bördan.
  Jag tror att alla partier är överens om att något måste göras. Men det går för långsamt!!!
  Tillväxtverket har kommit med ett förslag efter Ibrahim B:s ”Förenklingsresa” då han frågade många företag om vad som måste göras.
  Utredningen och förslaget är klart… och jag tror som sagt att alla partier är för att reglerna måste förenklas. Så till alla politiker som läser det här… snälla se till att det blir av. 🙏🙏🙏
  Det blev försenat av pandemin men nu är det läge…
  EU har också lagt förslag på att om en ny regel ska komma in, då ska en annan regel ut.
  Där är det viktigt att man balanserar det så att man då även tänker på att en enkel regel inte ersätts av en ny mycket större och arbetskrävande regel tillkommer.
  Vi jobbar med det här i SME-kommitténs Regelförbättringsgrupp.

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Mycket viktigt med ”regelförbättringsarbete”.
   I Vännäs kapade vi bort majoriteten av lokala planer och policys för ett par mandatperioder sedan. Problemen vad gäller själva regelverken finns främst på nationell och EU-nivå.
   Sen har vi tillämpningen. Kommuner med tydlig vilja att hjälpa och underlätta för medborgare och företag kommer att höra till framtidens vinnare, tror jag. En kommuns tillväxt kan till stor del hänga på sådant.

   När administrativa krav blir alltför svårgenomträngliga och dyra tilltar risken för stagnation, korruption och avancerat fusk. Även här kan det gamla ordspråket tillämpas; ”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.