Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: befolkningstillväxt

Bilden av Vännäs

Av , , 2 kommentarer 9


Sitter på Hotel Vännäs och lyssnar på en mycket tankeväckande och underhållande föreläsare som heter Janne Paulsson. Han är tidigare journalist på VF, mediachef här och där och numera ledarkonsult och organisationscoach.

Kvällen handlar om bilden av Vännäs. Målet är att öka Vännäs attraktionskraft. (Ännu mer, vi växte även 2013 och har Sveriges största andel barn och unga, invånare under 18) Närvarande är en del kommunala tjänstemän, företagare, allmänt intresserade invånare och så politiker från tre partier. Överlägset mest borgerliga, men vi är på Vännäsvis snälla med socialdemokraten. ,-)

Själv är jag hyfsat medialt intresserad och aktiv, men nya insikter har jag definitivt fått. Både om Vännäs, mediabilden, marknadsföring i allmänhet och av vår kommun i synnerhet. Vissa praktiska förändringar kommer jag själv att vidta, kommunen också hoppas jag.

En av de roligare kommentarerna om Vännäs som Janne fiskat upp inför kvällen var förresten denna:
”En förort till Umeå, ungefär som Skellefteå”. 😉

Grattis Bjurholm!

Av , , Bli först att kommentera 9


Man måste säga ett grattis till Umeåregionens, Västerbottens och Sveriges hitintills minsta kommun.

Bjurholm låg första halvåret på fjärde plats i Västerbottens tillväxtliga, om jag läst rätt. Med 8 fler invånare slår man t.ex. både Vännäs (2) och Umeå (-153).

Befolkningssiffror är skiftande saker, men det är roligt att även en liten kommun på gränsen till inlandet kan visa plussiffror. Även när invandringen varit ovanligt liten.

Fortsatt lycka till!

Växande kommuner

Av , , 8 kommentarer 18

Det var roligt att se att fyra kommuner i länet växte under 2012. Länets städer och Vännäs. Alla inte så mycket, men ändå. Hemkommunen växte med 57 och halkade över 8500-strecket.

Glädjande på sitt sätt var att Bjurholm bara minskade med tio. Jag hoppas att nästa år blir ett plusår där också. Sker en del inflyttning och mer kunde det bli om fler obebodda hus i de vackra byarna blev till salu.

Hoppas verkligen att kommunerna som minskar mest lyckas attrahera nya bofasta människor. Hela länet behöver vara befolkat och socialt hållbart.

Fortsatt tillväxt i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 6


De preliminära siffrorna visar att Vännäs växte med drygt 60 personer de första 11 månaderna av 2012. Födelseöverskottet var små viktiga 17 personer.

Inte som Stockholm som växer med ett par turistbussar per dag, men roligt, riktigt roligt.

Kommunsiffror

Av , , Bli först att kommentera 15


Förra veckan fick vi siffror som säger att Vännäs hittills i år ökat med 34 personer. Det handlar inte bara om inflyttning. Vi har ett klart födelseöverskott.

Det här är positivt på många vis, en direkt effekt är att det kommer mer pengar via utjämningssystem och statsbidrag. I förlängningen finns fler fördelar, även om det på medellång sikt också för med sig utgifter.

I Bjurholm minskade befolkningen med 14 mellan 1/11 2011 och 1/11 2012. (Första november är brytdatum för statsbidraget) Där hade jag hoppats på ett litet plus. Siffrorna anses ändå bra och positivt för Bjurholm är att man var fler än man räknade med i budgeten. Det innebär att man inte ”lurat” sig själv, utan får lite mer i intäkter än man räknat med.

Det är bättre när det är åt det hållet än tvärtom.

Katter bland hermelinerna?

Av , , Bli först att kommentera 2

Ikväll har jag varit på ett möte om Vännäs framtida utveckling och om hur vi kan öka befolkningssiffrorna. Det var ett öppet möte för alla, men initierat av (S) i Vännäs.

Vi blev inga stora skaror, men tillräckligt för att i fem grupper presentera tänkbara vägar att öka Vännäs befolkning. Det var kreativt, öppet och produktivt. även om det mesta varit uppe förr.

Undertecknad blev inte utslängd när jag, tillsammans med någon jag gissar är partipolitiskt obunden, lyfte tanken på fler barnomsorgsalternativ. Även vårdnadsbidraget som en tänkbar konkurrensfördel för Vännäs. (Särskilt om alternativet är att bygga nya förskolor – i en tid då skattekraft och statsbidrag minskar med sjunkande befolkning) Inte heller för tankarna på ökat samarbete mellan kommunerna för att möta minskande skatteintäkter och arbetskraftsbas.

Det var mycket som gladde, inte minst diskussionen om företagande och entreprenörskap. Det gjorde också tankarna på exploateringen av vissa älvnära områden för bostäder m.m.

Moderaterna har traditionellt varit sparsamt representerade i Vännäs fullmäktige. Det var intressant att se att vi ikväll var ca dubbelt så stora som där, rent procentuellt. 🙂

KD var också representerat, kanske även fler Allianspartier. Det må nu vara hur det vill. Vännäs växt är en gemensam angelägenhet för invånarna. Där man kan samarbeta och inspirera till kreativt tänkande får man försöka göra det. Då man har mera att bryta arm om när det är dags för det.

Kommunalrådet ledde diskussionen på ett bra sätt. Han samlar allt mer erfarenhet och nästa år räknar många av oss med att han får ännu mer. Vi hoppas att han ska få  lägga till erfarenheten att vara oppositionsråd! *s*

Tack för ikväll!