Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: bostadsbrist

Bostadsbehov

Av , , Bli först att kommentera 7


Det är roligt att folk i högre grad flyttar till kranskommunerna. Det är inte lika roligt att det idag kan vara svårare att hitta en lägenhet i Vännäs eller Bjurholm än i residensstaden.

Bostadsbristen i småkommunerna är av ett lite annat slag än i Umeå. Vi har lägre andel bostadsrätter och de har inte samma prisläge. Framför allt byggs det mindre eller ingenting fast efterfrågan ökar och bostadsbolagen är måttligt intresserade att bygga. Nu bromsas inflyttningen då äldre husägare inte har någonstans att flytta. Läget märks bl.a. på fler mäklarerbjudanden i husägarnas postlådor.

Vännäs har största andelen barn upp till 16, så sett landets yngsta befolkning. Det görs stora ekonomiska satsningar för att möta behoven. T.ex. Vegaskolan och 6-avdelningsförskolan som projekteras. Det blir bra, men ska våra efterkommande möta en okänd morgondag i bästa möjliga läge så måste vi bromsa skuldsättningen.

Vännäsmoderaterna anser till skillnad från socialdemokraterna att vi bör sälja av en del av de egenägda hyresfastigheterna och investera pengarna i nya. Majoriteten vill behålla allt och låna fullt till byggande. I nuvarande ränteläge kan det kanske kvitta hur man gör, men vi menar att det är fler lägenheter morgondagen behöver. Inte mer skulder.

Vännäspolitik och diverse

Av , , Bli först att kommentera 8

I morgon eftermiddag blir det fullmäktige i Vännäs. Förutom dagordningens punkter lär det bli en del extra kring förskoleavdelningen i Tväråbäck där det finns både formalia och innehållsmässiga saker att diskutera.

Det är inte den mest innehållsrika dagordningen man sett, men det blir spännande att höra informationen omkring ekomaten i Pengsjö och "landsbygdsutveckling i strandnära lägen". Även diskussionen kring årsredovisningen, kanske även tilläggsbudgeten.

Fonderingen av överskotten från Starrbergets deponeringsanläggning blir också en spännande sak. Om några årtionden ska det nuvarande deponeringsområdet återställas. Vi kan räkna med en kostnad på 20-30 miljoner. Det är på sin plats att vi som använder området är med och betalar för detta och inte vräker kostnaden på barn och efterkommande. Att anpassa avgifterna och ibland fondera överskott från "skrothandeln" så att vi är med och betalar övertäckningen hör till det hållbara tänkandet.

På vk.se kom det nyss ut en artikel om att 3600 lägenheter skulle behöva rivas. Allt enligt Statens Bostadskreditnämnd, BKN. Bostäderna finns i utflyttningskommuner runt Sverige och är en tung belastning för ekonomin i blödande kommunala bostadsbolag. Man önskar verkligen en vändning för dessa prövade kommuner.

Här i Vännäs är förhållandet det omvända. Här innebär lägenhetsbristen ett betydande hinder för utvecklingen. Tänk om vi till att börja med hade haft 50 fräscha lägenheter till, lämpligt placerade i Vännäs och Vännäsby.