Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: elförbrukning

Hoppas vi slipper

Av , , 4 kommentarer 7


Ett av ärendena vid KS i Vännäs idag gäller "Styrel".

Det är Energimyndighetens namn på systemet som ska hantera ett läge där Sverige inte har tillräckligt med el. Kommunerna får se över vilka områden som har mest "prioriterade" objekt och välja ut de sektioner man ska stänga av några timmar åt gången när det är brist. De kommuner som inte gör det här jobbet blir i sin helhet ett område man kopplar bort om vi skulle hamna i ett läge där strömmen inte räcker. Hoppas det inte finns så ansvarslösa politiker och tjänstemän i någon enda kommun.
Det här jobbet är nödvändigt. Att hamna i situationen att vi i Sverige tar ut mer än vi tillför är ett experiment inga av de verkligt insatta vill utföra.

Om elförsörjning finns det mycket att säga. I ett läge där vattennivån i våra norrländska vattenmagasin är obehagligt låg är man i alla fall tacksam att de stora tänkare som nyss ville slå av mer eller all kärnkraft inte haft mer politiskt inflytande än de haft. Särskilt som vi ständigt ökar vår förbrukning och planerar för elbilar och annat. Som i och för sig kan vara mycket bra.

Återkommer i ärendet, det är jag nästan säker på. Bland annat om den mer akuta situationen att vattenmagasinen nästan är tömda, saker som lett fram till detta och vad som inom kort kanske måste övervägas.

Det där med el och elpris

Av , , Bli först att kommentera 3

När beslutet att stoppa kärnkraften togs 1980 ansågs det allmänt att vi skulle minska vår förbrukning med några årliga procent.

Industrin gjorde det, men inte vi i "humansfären". Vi har gjort precis tvärtom. Mindre kläder och högre inomhustemperaturer, större, varmare och ljusare gemensamma lokaler, en dator- och teknikexplosion med alltfler stora skärmar överallt. Vi har mer än dubblat förbrukningen.

Listan kan göras lång, bara som konstaterande, utan utvecklingsfientlighet. Vi drar mer ström helt enkelt. Vi kommer dessutom att dra ännu mycket mer då vi i en framtid tänker oss ersätta många miljoner oljedrivna vägmil med eldrivna. Tänk dig bara 100 000 elbilar som snittar 1 500 – 2000 mil per år. Positivt, men det kräver ström i stora lass!

En god vän arbetade för rätt länge sedan på ASEA, som det hette då. Han arbetade inte på ASEA Atom, men minns hur många av arbetskamraterna där sökte sig andra vägar efter beslutet om utbyggnadsstopp och nedläggningsbeslut av kärnkraften 1980. Att satsa på den har inte direkt varit förstavalet för ett ingenjörsämne. Man söker sig dit där framtiden finns.

Anläggningarna i Sverige har underhållits, men det är klart att ägarna inte investerat hur mycket som helst utanför verkens "hjärtan" när de ändå skulle läggas ner.

När det nu kunnat påbörjas mer offensivt underhåll och uppgraderande så tar det tid. Det borde vi faktiskt kunna räkna ut, utan att spekulera i skumma motiv. Behovet är stort och flaskhalsen på personalsidan besvärande. Det fanns initierat folk som tvivlade på ägarnas tidsberäkningar redan från början.

Den nordiska bristen på välutbildade och erfarna specialister kan förmodligen även ligga bakom en del av det finska reaktorbyggets "dubbeljobb" och förseningar.

Jag hade inte tänkt göra någon partipolitisk vinkling på det här, men den som vill kan ju alltid fundera över "effekten" om Wetterstrand & Eriksson skulle ges inflytande i höst. Får de viljan fram ska vi börja lägga ner reaktorerna i rask takt. Det skulle bli värrare än teknikerbristen det.

Då skulle det bli transfereringar! Från våra hushåll till de svenska och kontinentala kraftproducenterna.

 

(Exempel på förenklingar i  media – denna gång i AB)