Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: eltekniker

Chefen

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag läste just den här bloggtexten på mitt facks hemsida: ”Vem vill fly(ga) från chefen?”

Det låter bistert att vi har bland Europas äldsta chefer. Inte för att det i sig behöver vara negativt med en chef kring (den nuvarande) pensionsåldern, men trenden oroar liksom att vi ett tag haft Europas absolut lägsta andel chefer under 40 år. Vi behöver föryngring på många håll.

Flera branscher och yrken kommer att få allvarliga problem att fylla luckorna efter 40-talisterna. Det kommer att påverka både detaljer och helhet i samhället. Bristen på ingenjörer inom grundläggande områden som t.ex. el är en riktig rysare. Förmodligen mer om det senare.

Ledarskapet är viktigt för effektiva, kreativa och hälsosamma arbetsplatser. Det är nödvändigt att fler yngre kommer i chefsuppgifter och att kulturen från alla håll (och bördan av alla tillkommande kringuppgifter) är sådan att man vill och kan vara det. Utan ledare fungerar varken företagen, organisationerna eller samhällshelheten.

 

 

Det där med el och elpris

Av , , Bli först att kommentera 3

När beslutet att stoppa kärnkraften togs 1980 ansågs det allmänt att vi skulle minska vår förbrukning med några årliga procent.

Industrin gjorde det, men inte vi i "humansfären". Vi har gjort precis tvärtom. Mindre kläder och högre inomhustemperaturer, större, varmare och ljusare gemensamma lokaler, en dator- och teknikexplosion med alltfler stora skärmar överallt. Vi har mer än dubblat förbrukningen.

Listan kan göras lång, bara som konstaterande, utan utvecklingsfientlighet. Vi drar mer ström helt enkelt. Vi kommer dessutom att dra ännu mycket mer då vi i en framtid tänker oss ersätta många miljoner oljedrivna vägmil med eldrivna. Tänk dig bara 100 000 elbilar som snittar 1 500 – 2000 mil per år. Positivt, men det kräver ström i stora lass!

En god vän arbetade för rätt länge sedan på ASEA, som det hette då. Han arbetade inte på ASEA Atom, men minns hur många av arbetskamraterna där sökte sig andra vägar efter beslutet om utbyggnadsstopp och nedläggningsbeslut av kärnkraften 1980. Att satsa på den har inte direkt varit förstavalet för ett ingenjörsämne. Man söker sig dit där framtiden finns.

Anläggningarna i Sverige har underhållits, men det är klart att ägarna inte investerat hur mycket som helst utanför verkens "hjärtan" när de ändå skulle läggas ner.

När det nu kunnat påbörjas mer offensivt underhåll och uppgraderande så tar det tid. Det borde vi faktiskt kunna räkna ut, utan att spekulera i skumma motiv. Behovet är stort och flaskhalsen på personalsidan besvärande. Det fanns initierat folk som tvivlade på ägarnas tidsberäkningar redan från början.

Den nordiska bristen på välutbildade och erfarna specialister kan förmodligen även ligga bakom en del av det finska reaktorbyggets "dubbeljobb" och förseningar.

Jag hade inte tänkt göra någon partipolitisk vinkling på det här, men den som vill kan ju alltid fundera över "effekten" om Wetterstrand & Eriksson skulle ges inflytande i höst. Får de viljan fram ska vi börja lägga ner reaktorerna i rask takt. Det skulle bli värrare än teknikerbristen det.

Då skulle det bli transfereringar! Från våra hushåll till de svenska och kontinentala kraftproducenterna.

 

(Exempel på förenklingar i  media – denna gång i AB)

Bekymrande om energin

Av , , Bli först att kommentera 1

Tre dagar i rad har jag haft längre samtal med en praktiskt och teoretiskt mycket initierad man som utbildar och forskar inom detta med elektricitet.

Han är bekymrad över mycket av det vi gjort och inte gjort de senaste decennierna. Över hur vi ska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar och inte minst den ofta ytliga och korttänkta eldebatten.

Jag ska se vad jag kan smälta och vidarebefordra, men det kan hända att det kommer några blogginlägg om elkraften framöver. Några eventuellt irriterande, motvalls och politiskt inkorrekta. Vissa saker är enligt politikens grundkurs förmodligen helt olämpliga att säga ett valår, men de kan behöva sägas.

 

DN