Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdrag?

Av , , 1 kommentar 9


Kanske är det Walt Disneys fel, jag vet inte. Vänstern tycks ofta tänka att pengar är en fix och färdig massa, ungefär som i von Ankas valv.

Verkligheten är långt därifrån. Ekonomier växer och krymper som levande organismer. Man skulle välvilligt kunna försöka fördela extremt jämt med följd alla fick mycket mindre när ekonomin snabbt stannade av.

I landet med världens högsta skattetryck kunde man sänka skatten för invånarna så att det totalt kom in mer pengar till det offentliga. (Landet beskattar fortfarande arbete högst av alla) Sånt går inte ihop i Kalle Ankateorin.

Ett av världens mest exportberoende länder har stora problem med att efterfrågan i de största kundländerna är låg. Privatekonomi och välfärd i Sverige har under Europas krisår klarat sig mycket bättre än i flera större länder i EU. Nu behövs stimulans i ekonomin, en hutt som kan knuffa igång den. Göra att den växer istället för att krympa.
Så ska man se jobbskatteavdraget. Det införs inte bara för att Sveriges låg- och mellaninkomsttagare ska kunna köpa en smörgåstårta varje månad.

Vi har fortfarande högre skatt än i de stora socialiststyrda länderna. Fortfarande nästan tre gånger större arbetsgivaravgifter än Norge. Vi behöver ge ekonomin en puff i rätt riktning och den kommer inte från England, Frankrike, Italien eller USA.
Det får vi göra själva.

Gör det nu!

Av , , 4 kommentarer 7

Det är en bister bild som målas upp i en artikel om glesbygden i dagens SvD.

Enligt siffror som Arbetsförmedlingen tagit fram till tidningen kommer 205 kommuner kommer att minska fram till år 2025. Den enda kommunen i Norrland som växer lite är Umeå.

Västerbotten har enligt den här prognosen fem kommuner som kommer att minska med 20-30 % fram till 2025. Icke överblickbara siffror. Både rent ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Den här grafiken visar nämligen inte vilken ålder folk har. Vilka ska sköta det nödvändiga om vi bara sitter och väntar in slutkonsekvenserna av 60-talets  avfolkning?

Vi måste stimulera företagande och arbete i delar av Norrland. Det var så Norrland befolkades av "svenskarna". Att bara ge våra kommuner en slant till kommer inte att göra  avfolkningsvintern till demografisk sommar. Vi måste stimulera entreprenörsskapet. Ingenstans borde det löna sig så bra att arbeta och driva företag. De som vill stanna och uppehålla ett fungerande norrländskt samhälle för hela Sveriges bästa måste hitta jobben, inte bara i offentlig sektor.

Börja med att dubbla jobbskatteavdraget i inlandet och se sedan över företagsbeskattningens olika delar. Se efter vilken och hur stor del av beskattningsbördan som ska lyftas av näringslivet i dessa delar.

Drastiska och dyra särlösningar? Det är ingen som har råd med att vi gör ingenting. Ett "ohållbart" Norrland blir snart väldigt dyrt på flera olika sätt.

Eller ser någon några alternativ?

 

Nytt rekord för Alliansen

Av , , 4 kommentarer 11

Ser just i DN att Alliansen enligt senaste Skop når sitt högsta resultat, 51,1 %. Även Expressen skriver om det.

Vi får väl se om det håller, men det är klart att det skulle betyda mycket för jobb, ekonomi och politiska beslutsmöjligheter om resultatet blev ungefär så. Att Sverige får styras med en egen majoritet. Krona och ränta skulle sannolikt bli betydligt stabilare. Den första högre och den senare lägre.

Ser att några artister skrivit en artikel där de hävdar att Sverige slits sönder. Vårt land är fortfarande det förmodligen mest sammanhållna i världen, det land där inkomstskillnaderna är minst. Det ska vi vara glada för och försöka bevara så gott vi kan. Att jobbskatteavdraget procentuellt gynnade låg- och medelinkomsttagarna mest har bidragit till det sammanhållandet.

jobbskatteavdrag.se

Det allra viktigaste är dock att hjulen inte stannar av. Att vi inte tappar kontrollen över ekonomin, att jobben inte slutar att komma tillbaka, att de unga får jobb. Det gynnar alla, men framförallt de svaga. De gynnas inte minst av en Alliansregering.

Om någon missat detta

Av , , 4 kommentarer 6

Den här länken har satts in av flera, men det är många som inte har koll på hur mycket mer pengar de får behålla nu.

Till detta kommer en massiv desinformation som gör att många tror att jobbskatteavdraget procentuellt gynnar höginkomsttagare.

Klicka på länken och se jobbskatteavdragets effekt för dig som arbetar.