Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: skatteintäkter

Morgondagens jobb

Av , , Bli först att kommentera 6


Vad handlar det här med företagsklimat om? Ett svar är morgondagens jobb. I vilka kommuner är det mest lockande och stimulerande att starta och driva företag? Var hamnar jobben som ”tillverkar” välfärdspengarna? Som i sin tur genererar andra arbetstillfällen? Företag som kan växa och utvecklas om jordmånen är god och som kan erbjuda praktik som kan bli vägen ut i arbete för en och annan.

Man kan diskutera metoder och frågeformulär tills man blir blå, men frågan om företagsklimatet är verkligen ingen obetydlighet.

I vårt Västerbotten går det både upp och ner. För min kommun Vännäs går det ner rätt rejält. 61 steg ner till plats 231. Det är allvarligt. Här behövs det både ord och handling. En hel del görs, och mycket görs bra, men det är uppenbart att mer måste till.

För grannen Bjurholm går det däremot riktigt bra. 31 platser upp till plats 38, bäst i Norrland. Förutom att ungefär var fjärde vuxen invånare är företagare har man fått några betydande och växande företag på slutet. När företagen visat intresse har gensvaret från kommunen varit påtagligt och kreativt.

Jag tror många av oss andra har saker att lära. Like it or not.

Det går bättre

Av , , 6 kommentarer 6


Igår fick jag höra att AF regionalt ser en bättre fart på arbetsmarknaden. Det går bättre. Samtidigt blir utvecklingen mot större arbetskraftsbrist mer tydlig.

Brist på arbetskraft motsäger tyvärr inte alltid en relativt hög arbetslöshet. Många går i pension nu och privata och offentliga arbetsgivare kommer förmodligen att få allt svårare att hitta den kompetens som behövs för att ersätta dem. Matchning, vidareutbildning och hjälp till karriärväxling blir ännu viktigare, både för enskilda, arbetsgivare och samhälle. Läget kan kräva större satsningar på arbetsmarknadsutbildning än man historiskt brukar göra i högkonjunktur.

För att inte tala om hur viktigt det är att unga får bra hjälp och stöd av både SYV:are och föräldrar att söka utbildningar som svarar mot verkliga behov på arbetsmarknaden.

Utbildning?

Av , , Bli först att kommentera 6


Det sägs i den här DN-artikeln att 350 NO-lärare pensioneras varje år och färre än 30 utbildas. I teknik, kemi och fysik är de sökande så få att det inte startar några kurser i år.

Situationen är tyvärr inte ny. Det är en gigantisk utmaning för ett högteknologiskt välfärdsland där vi vill ha kvar ett kunskaps- och teknikintensivt näringsliv att vända en sådan utarmning. Särskilt när redan mer än hälften av lärarna som undervisade i NO 2007 sägs ha saknat utbildning i ämnena.

Vilka åtgärder och stimulanser som ska till kan diskuteras, men vi måste se till att göra det och sätta in åtgärder. Helst för 10-20 år sedan, men eftersom det är svårt får vi börja på tisdag. Frågan är för viktig för att fördröjas och förminskas genom att reduceras till en ytlig valårsfråga. Måtte den diskuteras seriöst.

Det handlar inte minst om våra möjligheter att fortsätta vara ett Sverige med bytesbalans och skatteintäkter som medger hög välfärd för gemene man, gamla och svaga.

Umeå drar upp Sverige

Av , , Bli först att kommentera 4

Det var mer än jag väntade att Lonely Planet skulle placera Sverige som det fjärde intressantaste resmålet i världen under 2014. För ”resande” i medelåldern och en bit neråt är Lonely Planet inte riktigt vilka som helst med sina initierade och detaljerade reseguider över världens alla hörn.

Man sätter dessutom Sverige som världsfyra med hänvisning till kulturhuvudstadsåret i Umeå. Även den som ser på K14 med likgiltighet, skepsis eller aversion borde förundra sig en aning och till någon del se det positiva som kan följa med. Jag ska inte gå in på innehållet under 2014, men för egen del är jag övertygad om att det som kan dra mest folk längst är (vännäsbybröderna) Åhdéns gitarrsamling i ”Guitar – The Museum”

Samlingen är av många kännare ansedd som värdens finaste av den här typen instrument och den kommer förmodligen att dra en hel del turister till Umeå och regionen. Staden Nashville i Tennessee sägs vilja samarbeta med Umeå framöver på grund av museet och propåer har även kommit om att Umeå skulle bli vänort. Oavsett inställningen till sakerna i sig måste man rimligen förundra sig en smula.

Tyvärr hittar jag allra först i Lonely Planets artiklar om Sverige en trist sak om att landet blir allt ogästvänligare för turister då man inte längre kan betala med kontanter eller oregistrerade kort på bussarna. Detta kommer att kosta Sverige pengar. Tappar vi fyra promille av turisterna på detta betyder det en miljard kronor.

Turismen i Sverige omsatte 2012 enligt Tillväxtverket 275,5 miljarder. Skulle Lonely Planets rekommendation öka turismen med 3,5 % börjar det handla om 10 miljarder. 20 om det blir 7 %. Många av dem som kan lockas till Sverige stannar sannolikt längre på andra platser än här. De flesta kommer inte hit. De miljarder man lämnar efter sig beskattas på andra ställen. Umeå borde ha fått mer i bidrag till 2014 än man fick.

Oroande för Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 10


I Stockholm visar de senaste officiella siffrorna över nyföretagandet att det startar drygt 14 nya företag per 1000 invånare och år.

I Umeå startar knappt 7 och i Vännäs drygt 2. Vi har just nu det näst svagaste nyföretagandet i länet.

En kort tid kan det se ut så, men i längden påverkar det människor och ekonomi negativt. Det behövs nya företag. Några växer och ger jobb som ger intäkter till individ och samhälle och den tillväxt som behövs i ekonomin.
Även om några tror att det går lika fint om det går bakåt.

Det är inte så väldigt mycket som lokalsamhället kan göra för att sporra till nyföretagande, men det man alltid kan och bör göra är att jobba på attityderna till företagande. Särskilt där företagandet varit en relativt begränsad del av sysselsättningsbasen.
Det är riktigt bra med företag som går bra.

Jobbskatteavdrag?

Av , , 1 kommentar 9


Kanske är det Walt Disneys fel, jag vet inte. Vänstern tycks ofta tänka att pengar är en fix och färdig massa, ungefär som i von Ankas valv.

Verkligheten är långt därifrån. Ekonomier växer och krymper som levande organismer. Man skulle välvilligt kunna försöka fördela extremt jämt med följd alla fick mycket mindre när ekonomin snabbt stannade av.

I landet med världens högsta skattetryck kunde man sänka skatten för invånarna så att det totalt kom in mer pengar till det offentliga. (Landet beskattar fortfarande arbete högst av alla) Sånt går inte ihop i Kalle Ankateorin.

Ett av världens mest exportberoende länder har stora problem med att efterfrågan i de största kundländerna är låg. Privatekonomi och välfärd i Sverige har under Europas krisår klarat sig mycket bättre än i flera större länder i EU. Nu behövs stimulans i ekonomin, en hutt som kan knuffa igång den. Göra att den växer istället för att krympa.
Så ska man se jobbskatteavdraget. Det införs inte bara för att Sveriges låg- och mellaninkomsttagare ska kunna köpa en smörgåstårta varje månad.

Vi har fortfarande högre skatt än i de stora socialiststyrda länderna. Fortfarande nästan tre gånger större arbetsgivaravgifter än Norge. Vi behöver ge ekonomin en puff i rätt riktning och den kommer inte från England, Frankrike, Italien eller USA.
Det får vi göra själva.

Ingen dum idé

Av , , Bli först att kommentera 12

Från mobilen

Fick syn på den här loggan i ett sammanhang. Företagarprogrammet finns inte längre, men borde kanske finnas.

Sveriges nyföretagande är inte vad det borde vara och vad landet behöver. Det fattas också villiga övertagare av många befintliga företag.

Pratade härom dagen med en vänsterpartist som sa att han hellre ville ha bättre välfärd än fler företag.
Håjåjaja. Det är inte så lätt och självklart som man tror det där med hönan och ägget.

Kompetensförsörjningen

Av , , Bli först att kommentera 9

Vem ska jobba och betala skatt om åtta år?

Till 2020 beräknas 39 000 västerbottningar ha gått i pension. 28 000 beräknas då ha tagit deras plats på arbetsmarknaden. Frågan är då om de har utbildat sig så att de verkligen kan göra det. Skulle man ha gjort det fattas ändå 22 000 händer och 11 000 skattebetalare.

Under ett par timmar på Region Västerbottens "Kompetensforum" i Umeå har det varit många ahaupplevelser. Levererade av folk från Företagarna, Handelskammaren och Umeå kommun.

Kompetensförsörjningsfrågan – ett oerhört omfattande område – är inte minst viktig för våra mindre kommuner. Hur blir kommuner och landsting en attraktiv arbetsplats med de ramar och utmaningar man har?

Hur får man fram teknikerna och de tekniskt IT-utbildade som industrin och t.ex. det skogsmaskintekniska klustret behöver för att stanna i Västerbotten? Hur inspirerar man till företagande som gör att den åldrande gruppen företagsägare får efterföljare? Som gymnasienämndens ordförande i Umeå, Hans LIndberg, spetsade det problemet när han i inledningen sa: "-Hur ska vi få skatteintäkter om vi inte har ett näringsliv?"

Det är inga små frågor och det är bråttom med de konkreta svaren. Faktiskt inte minst för våra kommuner.

2,5 gånger större överskott. För juli månad…

Av , , Bli först att kommentera 6

För juli månad hade Riksgälden väntat att staten skulle ha ett överskott på 4,8 miljarder. Det blev istället 12,5 miljarder. Sjutusensjuhundra miljoner mer i intäkter, det är också pengar. Räntekostnaden för statsskulden på 1062 miljarder blev sexhundra miljoner lägre änväntat i juli. Det var också åt rätt håll.

Det finns de som har kapacitet att förändra alla de här siffrorna.
Man skulle kunna klara att sänka de totala skatteintäkterna, trots att man skulle höja skatteskalorna. (skatteintäkter är inte statiska, de beror på hur bra ekonomin går) Statens kostnader, statsskulden och ränteläget skulle sannolikt stiga.

Jag hoppas de jag tänker på inte får chansen att åstadkomma detta.