Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: jordbruksmark

Maten i mitten i Vännäsby

Av , , 1 kommentar 5

Fick syn på den här bilden i ett forum för dem som är uppväxta i Vännäs kommun.  Älven till höger är Umeälven och längst bort ser vi där den förenas med och ”tar över” Vindelälven.

Fotot visar hur Vännäsby kunde se ut någon gång på 30-talet. Den som kan sitt Vännäsby rekommenderas att leta reda på veterinärsvillan så har ni orienteringen klar.

Man kan göra många reflektioner. En som kommer till mig är att vi ser en by där den bördiga jorden nyttjas maximalt. Maten är i mitten, behöver inte transporteras överdrivet mycket och är inte beroende av så många insatsvaror för att produceras.

Läget är på gott och ont ett annat idag och dåtiden ska inte glorifieras. Men skillnad är det.

Ovanifrånperspektiv på matproduktion

Av , , 5 kommentarer 5

För ett tag sedan skrev jag några inlägg om Sveriges matproduktion. En sak som sitter mer ihop med ett lands försvarsförmåga än man tänker när handel och allt annat fungerar någorlunda.

Nyligen fick jag syn på det här speciella bibelordet från Predikaren 5:8 igen:

”Under allt detta är det en förmån för ett land att ha en kung som ser till att marken brukas.”

 

Om man vill får man betrakta mig precis hur udda och pinsam som helst, men jag säger det igen. I den osäkra värld vi lever i är inte acceptabelt att vi bara kan få fram mat till ungefär halva befolkningen, nu när marknaden fungerar nästan som den ska. Mat kan inte organiseras fram eller tvångsproduceras som andra varor. Mycket ska finnas och förberedas, det som ska bli mat ska befruktas och växa, antingen det nu handlar om vegetabilier eller djur. Det är inte gjort på en grisblink och det ska ske när det är fred runtomkring och allt fungerar som det ska.

Det är också en förmån om man inte lagt asfalt och betong på den bördigaste marken den dag då olika saker gör produktionen trögare. Det tror jag hör med under det där ordet här ovan som Vår Herre brydde sig om att sätta in i Bibeln. Oavsett hur man ser på den så borde det finnas en del av oss som kan vara överens om detta:

I vissa speciella lägen kan det vara en av de största förmånerna för ett land att ha en ledning som ser till att marken brukas och att unga människor ser en framtid och en lockelse i att göra det.

 

Tankar kring matpris och mark

Av , , 4 kommentarer 6

Matpriserna stiger, till oroande nivåer.

Priser är en fråga om tillgång och efterfrågan. Finns det för lite av något som många vill ha blir det dyrare i vilket system som helst. Försök med prisstopp eller andra konstgjordheter öppnar en svart marknad med högre priser och mer orättvisor. Får man närmast betala för att producera blir det riktigt allvarlig brist. Oavsett det nu gäller mat eller lägenheter.

Vi, den rika världens konsumenter, skulle kunna göra en del åt matpriserna, om vi orkade. Att vi kastar och låter så mycket mat förstöras spelar roll. Försvinner 20-25 % av en resurs sker prispåverkan. Även om det sällan handlar om samma varor som i andra världsdelar.

Det mesta av basmaten hämtar vi ur jorden, direkt eller indirekt. Som jag förstår har jordbruket historiskt tagit tre riktigt stora steg. Det första var mekaniseringen, det andra var när handelsgödseln ökade produktionen genom extra kväve som tidigare inte fanns med i kretsloppet. Det tredje togs när  bekämpningsmedlen utvecklades och kunde hjälpa oss att få fram det vi ville ha i större mängd genom att ta kål på konkurrerande organismer. Nu hoppas många att genmodifiering ska ta oss ett fjärde steg.

Handelsgödsel kräver mycket energi, liksom hela det rationella jordbruket. Frågan är hur framtiden på området ser ut? Det är  troligt att energin kommer att bli dyrare, särskilt inte den som kan hällas i fordon och maskiner.

Vi har gjort av med mycket av vår bästa jordbruksmark. Mycket har lagts under betong, asfalt och gräsmattor. Det har varit billigt och lättsamt och vi har hittills klarat oss utan marken. Jag tror att vi nu måste  tänka långsiktigt miljö- och marknadsekonomiskt och se till att så mycket som möjligt av bra odlingsmark sparas. Det kan hända att våra barn och efterkommande inte kommer att ha lika lätt att framställa "billiga" matvaror. Det är troligt att deras mat måste tas fram med mindre energi. Då kan vi behöva all "premiummark" vi har. Man kan glädjande nog spåra den tanken i nyare översiktsplaner runt om i Sverige. T.ex. i Uppsalas. (Sök på "jordbruksmark" i dokumentet)

Jag tror att vi ska ta in budskapet när internationella veterankapitalister investerar i jord och "freda" så mycket bra odlingsmark vi kan, inte bara i söder. Skulle energin bli mycket dyrare i en framtid blir transporterna också det och hela Sverige behöver mat.

 

Här finns lite andra tankar kring levande landsbygd.