Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: matpriser

Kossorna står i kö

Av , , Bli först att kommentera 7


Nu står korna i lång kö för slakt. Väntetiden är tio gånger längre än vanligt. Orsaken till utslaktningen är betesbrist efter uteblivna vårregn. Det blir kanske billigare kött, innan det blir dyrare och mer sällsynt.
Missväxten drabbar inte bara fodret, utan även allt annat som odlas.
Naturen är inte planerbar. Det var den inte 1866-1868 när det var hejdlösa svängningar mellan blött, torrt och kallt och många svenskar dog av svält.
Även om handeln ger möjligheter i bra världspolitiskt väder behöver alla ett stabilt jordbruk med marginaler i både volym och ekonomi. Så Behöver det bli i Sverige, igen.

Tankar kring matpris och mark

Av , , 4 kommentarer 6

Matpriserna stiger, till oroande nivåer.

Priser är en fråga om tillgång och efterfrågan. Finns det för lite av något som många vill ha blir det dyrare i vilket system som helst. Försök med prisstopp eller andra konstgjordheter öppnar en svart marknad med högre priser och mer orättvisor. Får man närmast betala för att producera blir det riktigt allvarlig brist. Oavsett det nu gäller mat eller lägenheter.

Vi, den rika världens konsumenter, skulle kunna göra en del åt matpriserna, om vi orkade. Att vi kastar och låter så mycket mat förstöras spelar roll. Försvinner 20-25 % av en resurs sker prispåverkan. Även om det sällan handlar om samma varor som i andra världsdelar.

Det mesta av basmaten hämtar vi ur jorden, direkt eller indirekt. Som jag förstår har jordbruket historiskt tagit tre riktigt stora steg. Det första var mekaniseringen, det andra var när handelsgödseln ökade produktionen genom extra kväve som tidigare inte fanns med i kretsloppet. Det tredje togs när  bekämpningsmedlen utvecklades och kunde hjälpa oss att få fram det vi ville ha i större mängd genom att ta kål på konkurrerande organismer. Nu hoppas många att genmodifiering ska ta oss ett fjärde steg.

Handelsgödsel kräver mycket energi, liksom hela det rationella jordbruket. Frågan är hur framtiden på området ser ut? Det är  troligt att energin kommer att bli dyrare, särskilt inte den som kan hällas i fordon och maskiner.

Vi har gjort av med mycket av vår bästa jordbruksmark. Mycket har lagts under betong, asfalt och gräsmattor. Det har varit billigt och lättsamt och vi har hittills klarat oss utan marken. Jag tror att vi nu måste  tänka långsiktigt miljö- och marknadsekonomiskt och se till att så mycket som möjligt av bra odlingsmark sparas. Det kan hända att våra barn och efterkommande inte kommer att ha lika lätt att framställa "billiga" matvaror. Det är troligt att deras mat måste tas fram med mindre energi. Då kan vi behöva all "premiummark" vi har. Man kan glädjande nog spåra den tanken i nyare översiktsplaner runt om i Sverige. T.ex. i Uppsalas. (Sök på "jordbruksmark" i dokumentet)

Jag tror att vi ska ta in budskapet när internationella veterankapitalister investerar i jord och "freda" så mycket bra odlingsmark vi kan, inte bara i söder. Skulle energin bli mycket dyrare i en framtid blir transporterna också det och hela Sverige behöver mat.

 

Här finns lite andra tankar kring levande landsbygd.