Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: skolskjuts

Svar till Sixten

Av , , Bli först att kommentera 20


Härom dagen fick jag en kommentar till ett inlägg om indraget bidrag till utfartsvägar. Ett beslut som påverkade några av oss som äger bonings- eller fritidshus på landsbygden.
Kommentaren ifråga handlade om annat, byskolorna och Vegaskolan, och svaret behöver mer plats än kommentarsfältet ger, därför kommer svaret här.

Sixten, du upphöjer mig till en ingenjör för nedläggningen av byskolorna i Vännäs. Som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden har du kontakter där och i förvaltningen. Kolla om någon enda annan har uppfattat saken så. Jag tvivlar.

Du skrev också sifferuppgifter om Vegabygget som behöver kommenteras. När man jämför i går och i morgon bör man betänka att:
Vegaskolan har varit väldigt trångbodd, elevantalet ökar hela tiden i Sveriges nu barntätaste kommun, det har saknats rum för bild, hemkunskap, hemspråk, SVA, musik, NO och annat. Klassrummen blir inte större, men fler. Fritidshemmets hus rivs också och skolan ska inrymma det nya kommunbiblioteket. Det har minskats på flera ytor för att mimimera byggkostnaderna, men huset blir förstås större än tidigare.

Jag förstår inte insinuationerna om ytorna. Vad jag vet har inget parti motsatt sig storleken på bygget. Ingen har reserverat sig där, inte heller du och Centern. Det var klokt, eftersom skolan måste byggas treparallellig oavsett om byskolornas barn kommit dit eller ej. De påverkar faktiskt inte storleken på bygget alls.

Avslutningsvis får vi väl vara glada över att den svåra situationen och den snabba flytten avlöpt så bra och tagits emot som den gjort av barn och föräldrar. Man tycks ha funnit sig väl till rätta, trots allt. Rent ekonomiskt ser prognosen också ut att stämma. Ca fyra miljoner sparas årligen. Ekonomin behöver ändå förbättras betydligt mer i Vännäs, något vi får sträva efter att att förverkliga genom ökade intäkter och besparingar. Något jag verkligen hoppas är att så mycket som möjligt av byskolornas ytor ska få nya användningsområden.

Sist, landsbygden behöver liksom samhället i övrigt entreprenörer, eldsjälar och politiker med helhetssyn som stöttar, drar och inspirerar. Jag vill säga att Centerpartiet behövs som pådrivare. Sen bör vi alla välja striderna, pröva argumenten när striden är ett faktum, söka samförstånd så långt det går och inte se fiender där de inte finns. Det brukar bli effektivast och bäst för medborgarna.

Vi ses i barn- och utbildningsnämnden på torsdag.

Det ska gå buss till Lilja

Av , , Bli först att kommentera 6


Länstrafikens nota till Vännäs för busstrafiken från Vindeln och Nordmaling är obegripligt hög.

Trots de busskort som hemkommunerna betalar för de många gymnasieelever som åker till Liljaskolan i dessa fulla bussar vill Länstrafiken ha tre-fyra miljoner per år av Vännäs. Det är bara inte rimligt.

Trafiken är upphandlad till december 2013 och ska rulla även efter det, men till en annan kostnad.

2 halvor mer än 1 hel

Av , , 2 kommentarer 6


Det blev en mötestät förmiddag i Bjurholm, bl.a. med frejdiga bussföretagare och förare kring detta med skolskjutsarna. Det var roligt att höra deras beröm över eleverna och hur det fungerar i bussarna. Det låter lovande, mest för ungdomarna själva, och bra för alla andra också. Det finns säkert nog med bussturer på andra håll där elevernas och förarnas miljö och de onödiga kostnaderna är ganska trista saker.

En viktig sak ville förarna hälsa till dem som tar emot sina mindre barn vid vägen. Stå på samma sida som bussen! Annars ökar risken förstås för hemska olyckor om barnet av en eller annan anledning får huvudlöst bråttom över till mamma eller pappa och rusar över framför eller bakom bussen.

Efter snabblunch hemma blev det gruppmöte och kommunstyrelse mellan 1300 och 1800. Av totalt dryga 200 sidor handlingar blev det ett ovanligt samstämmigt möte, även för resonabla Vännäsförhållanden. Alla grupperna var i stort sett överens. 😉

Ett av de mer spännande ärendena, eventuell försäljning av några av Vännäs bostäders fastigheter, återremitterades till förvaltningen. Det borde annars kunnat bli viss debatt kring detta med att frigöra kapital för att bygga nya lägenheter i Vännäs. Förändring är kanske på gång, men under lång tid är det bara allmännyttan som velat bygga. Behovet av lägenheter finns nu på störten och kan bli mycket större när det blir ännu snabbare och miljövänligare att pendla till och från växande Vännäs.

Dagen blev välfylld och lång. Det blir kanske inte helt lätt att få ihop både jobb och politik det närmaste halvåret.