Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: kommunpolitik

Inget nytt äldreboende i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 15


Det planerade äldreboendet i Vännäs ska inte byggas, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 20/6. Definitivt beslut tas av fullmäktige i oktober.
Flera saker ligger bakom, inte bara att vi på slutet haft ett oväntat stort antal lediga platser att tillgå.
I samband med arbetet med handlingsplanen och den genomlysning av ekonomin som gjorts har en expert på området gått igenom Vännäs behov och verksamhet inom äldreomsorgen. Slutsatsen är att det behövs färre platser än tidigare beräknat. Nu hamnar vi ungefär i nivå med andra kommuner när det gäller antalet platser i särskilt boende. Tillkomsten av trygghetsboende och ett par andra saker påverkar också.

För dem som måste se till helheten, inte kan prioritera något utan att dra ner på annat känns det bra att åtminstone få skjuta upp dessa stora kostnader några år. Kanske slippa låta nuvarande och kommande vännäsbor att ta dem. Både investeringen och driftkostnaderna hade varit väldigt tuffa att ta i kommunens utsatta läge. Det handlar om flera tiotals miljoner mer bara i investering.
Vi skattebetalare får inte heller låna hur mycket som helst – inte som ”delägare” i kommunen heller. Vi är rätt nära lånetaket. Nu får vi ta lediga lokaler i anspråk och se tiden an.
Pressmeddelandet om boendet på Vännäs hemsida.

Vännäs behöver dig

Av , , 2 kommentarer 8


I morgon blir det comeback i KSAU, kommunstyrelsens arbetsutskott. Det var några år sedan jag var där sist. Första mötet innehåller flera tämligen tunga frågor för Vännäs. KSAU är ofta första anhalten för frågor som sedan går vidare i den kommunala beslutsordningen via nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Allt kommer inte till kommunfullmäktige, men när de gör det kan de vara tredje gången man möter dem. Det kan vara fjärde också om man t.ex. mött dem i en nämnd.

Nu när en del av våra partier får fler medlemmar hoppas jag att fler vill engagera sig i politikens ömsom spännande och ömsom långsamma värld. Inte mycket gör sig själv och vi är många som borde ersättas inom inte alltför många år. Kanske av dig?
Politiken behöver inte den som kan allt, sakkunniga som vid behov konsulterar experter finns förhoppningsvis i förvaltningarna. Politiken behöver däremot den som är intresserad av det mesta och vill använda sitt omdöme för att göra det bästa för de flesta.

Du vet väl om att du kan följa ärenden och beslut på kommunens hemsida? Här hittar du morgondagens ärenden:

https://vannas.se/Sve/Filarkiv/Kallelser%20och%20protokoll/Kallelse%20KSAU%202019-01-22.pdf

Titta på andra ärenden och kommunal info på www.vannas.se. Det kan t.ex. vara klokt att åtminstone lära sig litegrann om hur kommunen fungerar. De flesta vet måttligt mycket om det.

Vännäsmoderaternas nomineringar

Av , , Bli först att kommentera 15


Vännäsmoderaternas nomineringar av dem som ställt sig till förfogande är klara. Några namn är nya, några omflyttningar har gjorts.
Vi har i förhandlingarna med socialdemokraterna inte tagit kamp för någon mer framträdande post i den majoritet vi nu oväntat ingår i. Detta beror på arbetssituation och livsfas hos oss. För någon är det inte aktuellt att gå ner till halvtid i en ordförandepost, för andra inte att ta större uppdrag fyra år framåt.
Vår ambition är att samarbeta utan ultimativa och prestigefyllda förhållningssätt men ha en tydlig påverkan som motiverar ställningstagandet att ingå i majoriteten.
Utvärderingen sker löpande internt och slutligen av väljarna nästa val.

Valnämnden
Gösta Lundberg ordinarie
Henrik Strömberg ersättare

Vännäs Fastigheter AB
Christer Wirth, ersättare 2019-2020, ordinarie 2021-2022

Liljaskolans styrelse
Gösta Eklund, ordinarie

Vård och omsorgsnämnden
Lissie Eklund, ordinarie
Maria Palm, ersättare

Barn och utbildningsnämnden
Susan Palm, ordinarie
Agneta Nilsson, ersättare

Kommunstyrelsen
Jan Nilsson, ordinarie
Gösta Eklund, ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Jan Nilsson, ordinarie

Om valets efterspel i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 11


Det har varit några kommentarer till turerna i Vännäspolitiken under dagen. Jag är förvånad över att det positiva hittills dominerar så starkt, från högst olika håll.

VK:s Petter Bergner har skrivit om Vännäs i en opinionskrönika som kommer i papperstidningen i morgon, läs den här och nu.

Sätter också in en artikel ur Aftonbladet av Ulrika Schenström. Ett stycke om låsta lägen, ålder och bl.a. modet att förlora.

Återkomsten 2

Av , , Bli först att kommentera 6


Ingen vet något om morgondagen, men nu tänkte jag skriva något personligt om kommande mandatperiod.

De senaste 4-5 åren har min insats och närvaro i Vännäspolitiken varit svag. Långa arbetsveckor och många dagar borta har gjort det riktigt svårt stt vara fritidspolitiker.

Gösta Eklund har med sina breda och djupa erfarenheter gjort en mycket bra insats som ordinarie i KS, KSAU och Liljaskolans styrelse. De senaste veckorna har det kommit flera vittnesbörd om hans insatser från andra politiker.
Vi delar mycket, bl.a. en grundtanke i politiken som varken är medial eller spännande. Att få saker att hända genom att påverka, övertyga och få med sig andra kan vara värt mångdubbelt mer än symboliska markeringar och prestigevinster. Det har gett goda resultat i Västerbotten förr.

Nu är tanken att det ska bli en annan närvaro i den lokala politiken för min del. Mitt dagliga jobb har fått en annan karaktär och omfattning för att helheten ska bli bättre. För mig blir det spännande att se hur det blir.
Får vi röster och poster hoppas vi få en bättre spridning bland medlemmarna, vars antal har ökat starkt i år.

Kom med, bli medlem och glöm inte att kryssa och rösta!

Förenkling är vackert

Av , , Bli först att kommentera 8


Måndagens kommunfullmäktige i Vännäs blev full dag. Vi har bland annat hanterat översiktsplanen och årsredovisningen för 2017. Det kommer mer om detta KF i en senare text.

En liten detalj bland det stora är att kommunledningskontoret bantat omfattningen på årsredovisningen ganska rejält. Resultatet har blivit en bättre, tillgänglig och informativ årsredovisning. Den rekommenderas för den som vill veta mer om vår hemkommun, vad som görs, hur och varför. Gå in på kommunens hemsida och läs den när den kommer ut efter några små korrigeringar och tillägg.
Förenkling är vackert och nödvändigt. Det borde vara riktmärket länge framöver efter en lång tid då vi i offentlighet och näringsliv gjort samhället alltmer komplext och tungrott. Kan utvecklingen vändas? Jag skulle verkligen önska det. För skattebetalarnas, ekonomins, medarbetarnas och kärnverksamheternas skull.

En sak som skulle kunna läggas till i årsberättelsen är en tydlighet om kommunens samlade skuld – apropå förra bloggtexten. Alltså även pensionsskulden som kommunen har till medarbetare som jobbat innan 1998. Kommunkoncernens totala skuld är dryga 800 miljoner vilket blir mer än 90 000 per invånare, liten som stor. Den skulden och vårt kostnadsläge bakbinder oss, gör manöverutrymmet väldigt litet och tvingar oss ofta till tråkiga beslut. Det är bland annat medvetandet om denna totalskuld som gör att Vännäsmoderaterna är så envetna när det gäller nödvändigheten att begränsa skuldsättningen och få till en bättre ekonomi från grunden.

Andra kommuner har lyckats göra resan och kommit tillbaka till rimlig handlingsfrihet. Dit vill också Vännäsmoderaterna och vi tror att det går.

Riktigt i Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det ska inte slösas med medborgarnas inarbetade pengar, de som sedan blir skattepengar som vi ska driva samhället för.

Därför måste jag säga att jag gillade Vännäs budgetberednings grepp i år. Man samlas två dagar på vandrarhemmet ”By the river” vid Vindelälven i Östra Spöland. Den lilla gruppen representanter från alla partier lagar mat ihop och bor över natten i flerbäddsrum. Att lära känna varandra närmare har en stor betydelse i alla sorts organisationer och verksamheter. Inte minst nödvändigt är det när man har svåra lägen och ska fatta tuffa beslut. Ofta kommer också förhandlingslösningar och kompromisser när man har lämnat sammanträdesrummen.

Teambuilding kan man köpa för dyra skattepengar och ändå ibland få något riktigt undermåligt. Man kan också göra det så här klokt. Det kan hända att en och annan med exklusivare vanor rynkar på näsan och småler åt ”vandrarhemsberedningen”, det bjuder vi på. 🙂 Måste det hållas igen överallt i den dagliga kommunala verksamheten så bör det göras i politiken.

Moderaternas representant är Gösta Eklund från Vännäsby. Han är en man med bakgrund i småbruk och skogsarbete i unga år, men också i teknik-, innovations- och storföretag. Förutom gott omdöme besitter han stor ekonomisk kunskap och erfarenhet. Rätt man i budgetberedningen.

Vännens slag

Av , , Bli först att kommentera 12


Johan Söderling skrev en blogg på fredagseftermiddagen som säkert präglades av en tuff vecka och den slitsamma period vi går igenom i Vännäs.

Jag vill i efterhand beklaga om jag gjorde kommunalrådsbördan tyngre med onsdagens bloggtext ”Vi har varit tråkiga”. Bakgrunden till den var kommunens tunga ekonomiska läge och att Vännäsmoderaterna fått många gliringar, oftast i godmodig Vännäsanda, över att vi velat hålla igen på det kommunen inte absolut behövt. Det är ett ganska litet spann i budgeten kommunpolitiker i mindre kommuner Idag kan påverka, ekonomiskt trängda mellan de lagstyrda verksamheterna och nödvändigheterna som vi är. Desto viktigare är det då att pröva nyttan av det vi lägger till mot kostnaderna vi lägger på invånarna.

Det är sant att vi sällan reserverat oss, förmodligen alltför sällan, men Johans blogg bekräftar det jag skrivit. Vi har drivit på för ekonomisk återhållsamhet. Allt för att inte ge ohållbara förhoppningar, inteckna framtidens resurser för fel saker och tvingas till smärtsamt skärande när marginalerna inte håller. I det mesta av budgeten har vi varit överens, det är i regel delar av procent och enskilda satsningar vi dividerat om. Därför står även Moderaterna tillsammans med övriga oppositionspartier som medansvariga. Men delar av procent blir med åren snart ett par procent och då talar vi om tio miljoner i Vännäs fall.

Det ska också påpekas att Moderaterna ibland puttat på majoriteten i vissa satsningar. Få i den inre politiska cirkeln skulle t.ex. förneka att Spiran i Vännäsby varit en förskola med två avdelningar om vårt parti inte drivit – även av ekonomiska skäl – att det skulle vara tre.

Tycker du Johan att det är en missvisande bild eller att det är olämpligt att man i politiken lyfter fram den historik man ser? Jag tror inte det om du tänker efter, även om det kanske är förståeligt att det ibland kan kännas som ett påhopp.
Jag är glad för undertonen i valet av ordspråk, ”I nöden vännen prövas”. Om du uppfattade det jag skrev som ett fegt och ovänligt angrepp finns ett ordspråk som börjar: ”Vännens slag ges i trofasthet…” Jag tror att du kommer att se mer av våra ansikten än av våra ryggar i snålblåsten även om vi inte alltid kommer att vara överens. Jag väljer också att minnas dina tidigare ord om min tid i ksau, inte fredagens sammanfattning.

Det finns ämnen till flera inlägg i den här ordväxlingen, det blir för långt att ta allt. Men jag vill säga att vi inte alltför lätt ska skyffla över ansvaret på regeringen. I stort har kommunsektorn haft stora överskott de senaste fem åren och det är sant att vi aldrig fått mer pengar från staten. Små kommuner har dock det tuffare exempelvis p.g.a. att man får 30-40000 mindre per förskoleplats än större kommuner. Har man några hundra förskolebarn blir det pengar. Det handlar om det gamla utjämningssystemet som räknade med att fler barn var hemma på mindre orter. Det nya förslaget som Moderaterna tvekar inför justerar detta, men slår stenhårt mot landstinget i Västerbotten och därför indirekt mot kommunerna.
En opåverkbar sak som kan bidra till att Vännäs har sämre ekonomi än vi borde ha är att vi under många år inte fick kompensation för det ansvar vi tog för andra efter att Brattby vårdhem lades ner. Det grävde ett efterhängset mångmiljonhål i vår långtidsekonomi.

Vi måste börja förenkla och förbilliga delar av vårt samhällsbygge och ta ansvar för detta även i kommunerna. Det blir en utmaning som kommer att kräva politisk samsyn, samarbete och stryktålighet. Vännäsmoderaterna vill vara med och anta den utmaningen.

Vi har varit tråkiga

Av , , 9 kommentarer 9


Det känns inte bra att säga ”vad var det vi sa”. Dels låter det så drygt och trist och dels är det inte konstruktivt och kraftsamlande. Eftersom mina medarbetare och jag vill vara just det så låter vi bli. Det är viktigare att det går bra för Vännäs än att vi tar några poäng.

Men faktum är att Moderaterna i Vännäs fått en del på skallen de senaste åren för att vi varit för återhållsamma och sagt nej till nyttiga och mer diskutabla satsningar av olika slag. Mer än en har också anklagat oss för att vara otaktiska och ta mer ansvar än man ska ta som opposition – då ska man enligt expertisen bara lova guld och gröna skogar.
Vi har varit återhållsamma för att vi inte velat att kommunen skulle hamna i den situation där vi är nu. Läget där snöbollen rullar åt fel håll och man måste skära där man inte vill och ännu mer om man väntar. Det är som hemma ungefär, balans är nödvändigt om man ska hålla sig flytande och ibland kunna satsa. För kommuner finns heller inget TV-team som lever på att hjälpa en att strama upp när det gått för långt.

Det är många orsaker till att Vännäs är sämre till än vi borde vara, inte bara några optimistiska och välmenande satsningar för mycket. Vi har Sveriges största andel invånare under 18 år och viss tillväxt. Vi har gjort ett bra jobb på en del andra områden. Vi har mycket som är positivt för framtiden, men kostar mycket idag.

För oss och andra kommuner finns det också områden där vi inte kommer att kunna göra staten riktigt till viljes, oavsett vilken majoritet den styrs av. Kommunerna har aldrig fått mer pengar av staten än nu, men vi kommer ändå inte att kunna tillmötesgå förväntningarna fullt ut. Till exempel kommer vi inte att kunna fördubbla mottagandet av nyanlända. Det har i vårt fall inget med främlingsfientlighet att göra, utan med rent fysiska och delvis ekonomiska faktorer.

Just nu är det inte roligt att vara politiker, det kunde kännas skönt att lämna över stafettpinnen. Men vi valdes ju inte för att bara vara med under självgående solskensdagar, utan för att ta ansvar också när vi måste dra ner ambitionerna, ta svåra beslut och göra många besvikna.

Vi bereder oss på att vara tråkiga en tid framöver, främst tillsammans med våra närmaste samarbetspartier FP och KD, men också med de som vill av C, S, MP och V. De senare av dessa är ansvarig majoritet och de som slutligen bestämmer.

Fackliga röster

Av , , 2 kommentarer 6

Från mobilen

Mot slutet av första KS-dagen i Vännäs kom Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Kommunal med sina tankar. Vision var med tidigare, men kunde inte stanna så länge.

Inspelen handlade om ökande arbetsbelastning, stress, känsla av otillräcklighet och om lönenivån, men glädjande nog också om gott samarbetsklimat och arbetsglädje mitt under hög belastning. LR underströk att vi arbetar mot samma mål.

Ett problem som lyftes på skolsidan var att det saknas utbildade vikarier. Ett problem kommunal fokuserade på var varannanhelgstjänstgöringen. Här blev det en ganska spänstig debatt ett tag. Bristen på utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen lyftes under flera punkter under dagen.

Här har vi ett stort gemensamt problem. Får vi leva blir vi alla gamla.