Poliser en bristvara?

Av , , Bli först att kommentera 19

Det är inte bra att man bara pratar om poliser och att få fast de som gör oroligheterna till lagbrytande händelser, det finns aldrig något försvar för att ta till hot och våld. Men det finns stora saker bakom som skapar denna oro och brist på framtidstro.
Under gårdagskvällen pratade vi en hel del om den segregation och dess följder som finns i samhället.
Där jag bor har vi ett mångkulturellt och berikande samarbete oavsett vars vi är födda, vilket språk vi har eller andra förutsättningar . När det ska vara större arrangemang så kommer folk från andra byar och även från tätorten för att hjälpa till och förverkliga de som finns på dagordningen.
När det var tolvtimmarslopp på cykel för ett par Veckor sedan så var alla med 4 år eller 70 spelar ingen roll. Tre orter runt om utmanade då och ville oxå vara me. Att få ut hundratals människor för en stunds motionerande var bra, att sedan gemensamt erbjuda en kulturell måltid efter avslutning och få alla deltagare att känna sig delaktiga och värdefulla när man efter förmåga fått delta, utan att någon har vunnit eller är bättre, sammansvetsar och bygger broar för framtiden det är antisegregation

Ranking

Av , , Bli först att kommentera 16

.
Läste den ranking som Fokus gjort av kommunerna, ” här är det bäst att bo”
Att Umeå ligger i toppskiktet är väl inte oväntat.
Men att Åsele nästan blivit ”dubbelt så bra” , 139 plats mot (222) av 290 kommuner är ju bra.
Som i all statistik så gäller det att veta vad som ger resultatet.
Villapriser vägs med nöjd kundindexet i äldrevården och idrottsföreningars deltagartillfällen
Samt 40 andra parametrar, vi får väl jämföra oss med de som har likvärdiga förutsättningar.
Ska titta igenom det ikväll efter det möte som vi har, kan ju vara vägledning hur vi ska prioritera insatser i en liten glesbygdskommun. Men nu får man förbereda kvällen och sedan morgondagens äventyr långt bort från hemmaplan.

Vår och grönska

Av , , Bli först att kommentera 14

Idag har våren hunnit hit, den grönska jag ser från köksfönstret vittnar om att sommaren är i antågande
Vi hade sommarfullmäktige idag, det som vi brukar utlokalisera till annan ort än Åsele.
Det var Hällaströms tur att stå värd, bra mottagande och en bra lokal.
Fullmäktige förflöt också i vårens anda, med sakliga diskussioner om detaljer och förtydliganden av ks förslag till beslut. Det innebär att vi har en hel del att göra verkstad av innan semestrar kommer insmygandes och därmed också en viss sommarlättja.
Vattentaxor, mål för verksamhetens styrning, konsekvenser av budgetförslaget, förändring av tjänsteorganisation och en del andra saker som beslutades. Att vi ska samverka med Lycksele och Storuman när det gäller telefoni och kundtjänst känns som att vi bygger ett allt starkare region8 samarbete och det behövs inom många områden.
Telefonifrågan har Region8 lyckats få upp på den nationella agendan, operatörerna försöker också att göra egna åtgärder, om än i alldeles för blygsam omfattning. Vi får se vad fortsatta diskussioner ger i den frågan.
Veckans agenda är fylld av ”sistamötenainförsommaren” där tiden är knapp och vi får använda teknik i olika skepnader för att hinna genomföra dessa möten.
Att gå iGenom alla dokument och skrivningar som är underlag för detta tar en herrans tid. Den nya teknik vi använder är bra där man kan få åtkomst och tillgänglighet i läsplattan så att pappersbuntarna minskar och man har allting med sej.
Dagens slutord:
Erfarenhet är inte vad som händer dig, det är vad du gör med det som händer dig.

det är mycket nu

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag har vi (regionstyrelsen) tagit beslut om prioriteringar för trafiksäkerhet och rastplatser. Åseles pågående rondellbygge får då en efterlängtad rastplats i anslutning. Där kommer många fordon, stora och små att stanna till för korta men också längre pauser.

Åsele ligger strategiskt bra till, som en sol sprider sej vägnätet ut från Åsele och vi får "damma av" den gamla logon

 

kommunstyrelse

Av , , Bli först att kommentera 12

 

På Torsdagens Kommunstyrelse så var enigheten stor, det revs upp "felaktiga" beslut-i enighet, det fattades nya beslut- i enighet.

Vi tog även upp VAtaxan som ett extraärende, där vi hade en del som inte kommit med i första beslutsvängen. Har man enskild anläggning och delvis kommunalt så måste det vara en egen lägre  taxa. Eftersom det ekonomiska underlaget var felaktigt så har vi stoppat fortsatta höjningar och ska gå igenom och se över konstruktionen för att till 2014 försöka få balans och rättera de som kan vara felaktigt.

Bygdeavgiftsmedlen brukade tidigare för mej vara en ganska långdiskuterd punkt men efter AUs förslag så gick även denna punkt  snabbt och enigt.

Att vi ska besöka de som tidigare både beviljats bygdeavgiftsmedel. Och fått avslag, för att följa upp hur det tillför eller kan tillföra bygden och anläggningarna ökade värden och nyttjande var ett uppslag som mottogs positivt.

En dag som denna är det trevligt att vara politiker, att diskutera och få föra fram fördelar respektive nackdelar med tänkta beslut och därefter nå en väg framåt, med långsiktiga och förhoppningsvis bra beslut.

Jag måste avsluta med att skicka en klapp på axeln till de tjänstemän ( kvinnor) som försett oss med information, och på plats kunnat svara på de frågeställningar som vi naturligtvis har inför besluten. Vi fick fullständig och bra information -kanske därför som vi hade lätt att enas i besluten.