Facket och politiken

Av , , 2 kommentarer 13

Vi arbetare behöver inflytande över politiken

Jag kan nog delvis förstå den kritik som stundtals kommer i media, bland arbetare och från arbetsgivarhåll, att LO bör strunta i partipolitiken. Ibland är vi socialdemokrater inte nog tydliga, vi har också några företrädare som inte har hela historien och erfarenheterna från arbetarelivet.

Historiskt startade vi kollektiva fackföreningar för att skapa styrka för våra villkor på arbetsplatserna. Företagens oinskränkta makt och deras godtycklighet över arbetarnas villkor på arbetsplatsen var drivkraften att starta fackföreningar. En arbetare hade litet värde i företagets ögon, kunde alltid ersättas med en annan. Kollektivet hade däremot tyngd i argumenten så länge man kunde enas. Att samla fackförbunden i en organisation, LO gav mer möjlighet till påverkan av arbetsvillkoren.

Men Villkoren i samhället hade företagen och kapitalet makten över. För att påverka och förbättra samhällsvillkoren för arbetare bildade fackföreningsrörelsen ett politiskt parti. Socialdemokratiska arbetarepartiet.

Partiet är alltså en del av fackföreningsrörelsen, med ett tydligt budskap från oss arbetare. Driv en rättvis och för oss arbetare, bra politik. Skapa villkor som ger oss samma möjligheter och rättigheter i samhället oavsett bakgrund. Med trygghet och framtidstro skapas ett bättre samhälle.

I dagens samhälle där de flesta har det tryggt och bra är det naturligt att vi vill värna det just vi har. Men det här är det vi kollektivt byggt upp och det ska borga för en framtid med allas lika värde och det måste vi arbetare kämpa vidare med. I arbetslivet, i skolan, i sjukvården, ja i hela samhället behöver vi bemötas med respekt, få känna oss trygga för att kunna utvecklas och vara delaktiga i vårt välfärdsbyggande, -Den svenska modellen.

För mej är det självklart att fackföreningsrörelsen och Socialdemokratiska arbetarepartiet hör ihop för ett tryggt och jämlikt Sverige även i framtiden.