Tycker du att det är rättvist?

Av , , Bli först att kommentera 37

Är det rätt att chefen, en vd kan ha upp till 80 gånger en arbetares lön?

Ansvar, orimlig arbetstid, kunskap och erfarenheter. Kan det vara värt så mycket mer ?

Det är väl alla som utför arbetet, på alla nivåer. På ” golvet” , som arbetsledare, som chef so m tillsammans skapar det mervärde som kan tas ut i kronor och ören. När kollektivet begär 3-4% i ökning så skriker ledning och ägare rakt ut – det är för mycket, det har vi inte råd med. Ändå så ökar vd och chefslönerna mycket mer. Både i procent och än mer i kronor och ören. Klasskillnaderna bara ökar. De som redan har mycket ska ha mer, medan de som bidrar till välståndet ska vara återhållsamma.

Vi skulle ha råd med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Om vi fördelade de värden som skapas rättvist.

4 dagars arbetsvecka skulle vara verklighet om vi de senaste åren fördelat företagens ökningar och vinster på alla som bidragit till värdeökningarna.

Vilket samhälle vill vi ha?

Ett där vi jobbar ihjäl oss för att öka samhällsklyftorna eller ett där alla som bidrar får del av välståndsökningarna?

Det är inte fel att tjäna pengar, men det är fel att inte fördela välståndsökningarna på alla som bidragit till dom. Att minska skatterna för de mest välbärgade ( läs jobbskatteavdrag mm.) är att fördela välståndet fel. Livskvalité är svårt att mäta, men förkortad arbetstid med bibehållen lön är livskvaliteökningar. Här måste vi ryta till, det är inte bara chefer och Vd’ar som behöver ökningar. Arbetare behöver livskvalitetsökningar, i form av förkortade arbetsveckor/dagar. Utrymmet finns, men fördelningen har inte varit rättvis. Nu är det arbetarnas tur, företagen och ledningarna måste ge arbetarna del av det ekonomiska utrymmet. Höja livskvalite’n förkorta arbetstiden och öka lönerna för arbetare. Samhället vinner på en högre livskvalité i form av mindre sjukdagar, företagen vinner i form av mindre vikarier och mer välmående arbetare. Och för att behålla motivationen så måste vi avsätta mer pengar till pensionerna, beräkna livsarbetstid inte ålder. Skapa ett bättre arbetsklimat, en bättre arbetsmiljö så att arbetare kan arbeta ett helt arbetsliv utan att riskera allvarliga skador eller dödsfall i arbetet. Det vinner samhället på.

” det som händer idag lär vi av, det vi gör imorgon blir bättre”

Nu är det dags att vakna

Av , , Bli först att kommentera 16

För 150 år sedan var sverige mycket fattigt och eländigt, medellivslängden var 37 år. Något Lägre bland arbetande män. Det är bra att minnas att man fick stå med mössan i hand, kapitalet via högern styrde och arbetsmarknaden var helt utan regler.

Nu måste vi tänka till. vi är på gränsen att ge upp det Sverige som vi älskar. Vad är det som får dig att tro att högern ska värna oss alla. Idag sympatiserar fler bland LOfolket med högern än vänster och SD växer även bland LOfolk.

Med beslutsamhet bröt vi de ojämlika förtrycket. Genom en bred arbetarsolidaritet skapades genom hård kamp fackföreningar. Och vi stred för demokratiska rättigheter, att rösta fram arbetarpolitiker för att skapa ett tryggare samhälle för alla. Här började byggandet av välfärdssamhället Sverige. Vägen har varit krokig, kantad av kamp. Vi såg styrkan i kollektivet. Högerns makt över våra liv bröts, vi gick ifrån mörker, fattigdom och elände till ljus, framtidstro och allmän välfärd.

Starka fackföreningar och demokrati gjorde detta möjligt. Det är det som skiljer oss från alla de som fortfarande, förtrycks och utnyttjas runt om i världen.

Kapitalismen i världen är grym och skoningslös. Den utnyttjar och förtrycker överallt där det går, och den breder ut sej.

0563DF6D-F611-4516-BED4-7B61AD9424B1

Analysen saknas när arbetare tror att högerpolitik är framtidslösningen. Högern, med sänkta skatter gynnar kapitalet och förmedlar arbetsgivarmakt.

Med försämrad anställningstrygghet, lägre löner, makt över arbetstiden, sämre arbetsmiljö och minskat inflytande så vill man diktera livsvillkoren för arbetarna igen. Och ha mer av klass i samhället där de som redan har mycket ska ha mer.

Visst pratas det fint om att det ska löna sig att arbeta, det är bara en täckmantel för att montera ner vår allmänna välfärd. Så man kan ge sämre ersättning när vi blir sjuka, arbetslösa, vill vara föräldralediga och ska ta pension.

Vi måste sansa oss, vakna upp och se vad som kan hända. Vi har ett ansvar att bygga en trygg framtid för både unga och gamla, rika och fattiga. Det här kan vi göra genom en anständig politik och med solidaritet i kollektiv styrka. Låter vi högern, med rädsla, hot och löften om silverpenningar köpa oss så har vi att vänta en mörk och för många, besvärlig framtid.