För en intressant framtid

Av , , Bli först att kommentera 20

Projektet Sagaleden – Leden mellan Mosjön via Grane, Hattfjelldal, Vilhelmina, Asele till
Örnsköldsvik

Nu har vi beviljats projektmedel till en mycket intressant projekt.
Det ska bli spännande att jobba med den här frågan i Sagavägenföreningen.

Citat från beslutet om projektmedel;

”Projektets mål och verksamhet
Målet med förstudien är att nå fram till en dragning av Sagaleden, en vinterled för snöskoter och hundspann från Mosjön till Örnsköldsvik.

Målgruppen är entreprenörer och specifikt destinationer längs sträckan, organisationer, föreningar, skoterklubbar samt draghundsklubbar i Norge och Sverige.

Projektet ska studera ledsträckningar och kartmaterial samt nå gemensamma ställningstaganden kring kvalitetsfrågor.
Projektets aktiviteter innebär kontakter med berörda byalag, markupplåtare, destinationer, myndigheter och andra aktörer i Norge och Sverige. En viktig del är dialog med det lokala näringslivet längs leden.
Projektet kommer även att utreda ett slutligt förslag till draghundslopp på norsk sida, utifrån erfarenheter från svensk sida. Tillsammans ska de svenska och norska parterna sida ta reda på möjligheterna och intresset för ett draghundslopp från svensk sida till Mosjön.
Projektledning
Projektets styrgrupp består av Sagavägens arbetsutskott bestående av tre förtroendevalda vardera från Sverige och Norge.
Projektgruppen består av sekretariaten från Sagavägenföreningen i Vilhelmina och Destination Helgeland. Tre tjänstemän vardera från Sverige och Norge med inriktning näringsliv och turism.
Representanter från skoterklubbar och näringslivet.
Projektet kommer ha en på halvtid anställd projektledare av Åsele kommun”
Texten är densamma som Åke Nilsson -kommunalråd i Vilhelmina skriver, ytterligare ett sätt att beskriva samverkan mellan kommunerna. Denna gång även mellan nationerna.