Lokalpolitik

Av , , Bli först att kommentera 4

Politiken ska skapa trygghet
Att ta beslut för en trygg framtid för alla. Nja, alla blir inte nöjda av de beslut som tas. Några ”tror och tycker annat”. Men i grunden handlar det om att vi ska värna om alla. Ge likvärdiga förutsättningar för alla. Och ge alla samma möjligheter. För varje ny mandatperiod så ger politikerna en inriktning-sk vallöften. Vi, (S) i Åsele gav en inriktning för 2015-2018. Där har vi, trots den situation med oppositionspolitik för vår del lyckats få övriga politiker att förstå att våra ”vallöften” var bra för Åsele. Socialdemokratisk politik är bra för Åsele och Sverige.
Från regeringen tillsköts extrapengar i slutet av året för den extra stora flyktingmottagning vi har haft, för Åseles del mer än 12 miljoner, då klarar Åsele kommun ett resultat i årsbokslutet på ca 9,5 miljoner plus…… ……
Nu till fullmäktige kommer nya siffror på skatteintäkter för 2018, för Åseles del ca 5 miljoner mindre än förväntat. Då skjuter ÅP och deras partners upp beslutet om budgetramar för 2018 på obestämd tid…… ……det här ger kommunens tjänstemän stora svårigheter att klara av förändringar i verksamhet som ger ekonomisk effekt.
Politiken måste vara visionär och blicka långt fram, att ha kontakter med politiken på riksplanet som bestämmer förutsättningarna för stora delar av den lokala politiken, det är därför viktigt. Det har vi i de etablerade partierna. Vi har också kanaler för att föra fram förutsättningar som gäller oss småkommuner. Det är underlag för de beslut som man tar på riksplanet. Till exempel extrapengar som Åsele fick, vilket ”räddade” 2016 års bokslut.