Kommunalstrejken

Av , , Bli först att kommentera 7

Avtal

Att Kommunal nu också via förhandlingar nått ett avtal är bra.

Däremot avtalets utformning har väl parterna och enskilda naturligtvis åsikter om, men man accepterar denna lösning.

Att man via förhandling, det innebär att kompromissa och komma fram till en lösning av ett läge där man har olika åsikter är starkt av båda parter.

När det finns olika åsikter och parter ej kan komma fram till lösningar finns det vissa ramar att jobba vidare inom. vid kollektivavtalsförhandlingar som denna tillsätts medlare som med stor erfarenhet av samhället och dess funktioner arbetar för kompromisslösningar där båda sidor får acceptera att både ge och ta. Ingen kan i förväg bestämma hur resultatet blir. De starkaste argumenten vinner och det får parterna acceptera, denna gång med strejkvarsel som via ett för parterna acceptabelt bud antogs och därefter gå vidare med det resultatet och ta upp nya förhandlingar när avtalet löper ut.

För de kommuner som var varslade om strejk är det naturligtvis en lättnad att varslet ej behövde infrias. Vi får dock se hur sårbara organisationerna är och det får man dra lärdom av. 

 

parternas syn

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Förhandlingar  handlar Ibland om hur olika parter tolkar skrivningar, information, lagtexter och beslut.

Vad som är mest rätt, vem som har de starkaste argumenten måste ibland avgöras av tredje part. vi har domstolar med kunnig personal och även lekmän som ska hjälpa till och medla i denna typ av förhandling, när parterna ej kommer överens eller om något gjorts som är lagstridigt.

Här finns ett säkerhetssystem för att överpröva det resultat som domstolar förmedlar, kan jämföras med det varsel om strejk som kollektivavtalsparterna kan tillgripa. Det finns naturligtvis även här sk. ramar dvs regelverk för hur parterna ska göra vid tvist. Inför varje steg av prövning måste parterna redovisa sina argument och ibland komma med fler och bättre för att ges möjlighet till ytterligare prövningar. Därefter får parterna acceptera besluten och lära av dem för att inte komma i samma situation som tidigare.

Vid tvister så är det naturligt att man tittar på hur liknande situationer lösts tidigare i olika rättsinstanser för att undvika att driva det som inte går att nå fram med, då brukar man söka kompromisslösningar som dock är en bit på vägen mot det mål man hade.

Även små steg leder dock framåt

 

Publicitet

Av , , Bli först att kommentera 8

.

Gratisreklamen
Att all publicitet är bra säger vissa. Även negativ. Jag håller inte med utan tror att en positiv syn på saker är att föredra.
Om det regnar kan man se nyttan i den nederbörd vi får istället för att beklaga det dåliga vädret.
När sommarsolen steker som hårdast så är det nästan dygnet runt massor av energi som tillgodogörs av både människor och växter- inte bara för varmt och jobbigt.
Varje förändring har för olika individer en del positivt och en del negativt med sig.
Sen är det vad vi väljer att använda och vad vi vill framhålla.
De senaste veckorna har flera företag hört av sig till kommunen, företag som idag inte är stationerade i kommunen. Man har frågor om de lokaler som man sett på tv, man vill veta vilka kommunikationer, hyror, arbetskraftsförsörjningsproblem mm som finns i Åsele.
Den här veckan har vi haft företagsbesök i mera organiserad form hos ett antal företag. Det är alltid bra att ventilera och diskutera förutsättningar och möjligheter som de ser. Ja naturligtvis de problem som man upplever kommer också upp till diskussion.
Det som slår en är den positiva bild som man ger, om framtiden, sitt företagande och de möjligheter som man ser. Det är också viktigt att klargöra vilken roll och vilka möjligheter vi som kommun kan erbjuda.
Detta skapar en massa arbete för våran näringslivsavdelning, vilka lokaler, vilka stödformer, vilka utbildningar måste nu arbetas fram?
Vi slutar med ett ordspråk: Att vänta för länge ger inte tid för förändring

2014

Av , , Bli först att kommentera 10

Budgetarbete

Att jobba med budget för 2014 förutsätter att vi lyckas nå 2013s planerade resultat
Med kommunens resultat för 2012 så måste vi vara på bettet med anpassningar i verksamheten under 2013 så att vi verkligen når det resultat som förväntas.
Det innebär att många av kommunens verksamheter inte kommer att se ut och leverera dom tidigare, det innebär också att alla medarbetare kommer att behöva kämpa en aning mer än föregående år.
Om vi alla hjälps åt och ser till att vara så effektiva som möjligt och göra ett bra lagarbete så kan vi nog nå de mål som satts upp. Vi ska under året anpassa och effektivisera ledningsorganisationen, vi har ett antal förändringar/effektiviseringar i verksamheterna, men bi måste alla hjälpas åt och jobba i rätt riktning för att lyckas.

Gäller även idag

Av , , Bli först att kommentera 20

I Söråsele skriker måsarna, men det är inget att bry sig om för de har måsar alltid gjort i Söråsele.

Vår opposition har höga tankar om maktfullkomlighet. Att tro att man i små grupperingar kan bestämma över en kommuns ekonomi är befängt. Att likt småpojkar tänka sig att man ska göra stora omstrukturerande förändringar som berör stora delar av den kommunala verksamheten är löjeväckande. I en demokrati måste många röster komma till tals, många åsikter som ska vägas mot andra, och därefter får majoriteten peka ut vägen- inte några få pampar. Trots att stora delar av oppositionen är i pensionsålder tycker de tydligen att det är spännande med dessa ” hemliga möten” som i pojkromanernas värld. Från S och V fick vi tydligt se vilka som står bakom smutskastningen av vår kommun i media, enär man kunde ha uppehåll så länge som diskussioner pågick.

Vad är det som händer

Av , , Bli först att kommentera 8

Det finns gamla ordspråk.
Man ska inte ropa på vargen för ofta, då får ropen ingen verkan.
Att fastna i det förgångna och inte våga titta framåt ger ingen utveckling.
När man nu ser orsaker till den verkan som sker så blir det tydligt vad syftet med ropen på vargen var, nämligen populistiska oppositionsinlägg i den fega hanteringen av kommunens budget.
Den fegheten, att inte våga ta ansvar över de förändringar som man i enrum pratat om och varit rörande eniga om. Att sedan lyfta fram besparingar som redan funnits med sedan tidigare för att finansiera ”återställare” är ganska likt moderaternas rikspolitik.
Det finns också likheter med centerns vingel fram och tillbaka. Ytterligare likheter är liberalernas tankar om enskildas rätt till alla resurser. Själv så ser jag att man ska ge efter förmåga och få utifrån behov när vi tänker gemensamma resurser

Torka

Av , , Bli först att kommentera 5

När media har torka då skapas ” nyheter”
Att vissa i vårt parti inte kan acceptera den demokrati som majoriteten ställer sig bakom och tydliggör att jag som ksordförande ska driva, det är inte komiskt utan snarare tragiskt. I vår förändrade organisation är ju makten mer koncentrerad, kanske det finns individer som vill ha denna ” makt ”, det är ändå partiets inriktning och politik som gäller och ska drivas.

Tankar om decentraliserade beslut

Av , , Bli först att kommentera 8

Om det är vargar som lokalt förstör och skapar stora olägenheter, utländska företag som exploaterar gruvfyndigheter, Naturvårdsverket eller länsstyrelsen som möjliggör och ställer regelverk för sådant som vi drabbas av i vardagslivet. Då kanske vi måste tydliggöra att det vill vi ha möjlighet att själva förändra, inte bara genom ett remissyttrande utan genom direkta möjligheter att förändra det som så påtagligt i vår vardag och vår framtid.

Möjligheternas Åsele

Av , , 2 kommentarer 7

Vilka möjligheter vi har, att man på någon timma kan gå från sommar, sol och värme till vinternskalla grepp. Att få lämna en hetsig, stressad plats fylld med ett myller av människor. Att få komma till lugnet, och det välbekanta ljuden och vyerna som naturen bjuder oss i södra Lappland.
Att vi har vargar som stressar renarna, andra rovdjur som jagar sina byten det liknar jag vid den stressade miljö som jag lämnade när jag for från Göteborg.
Jag säger det igen att i Åsele finns möjligheter, där trivs jag

Vårkänslor

Av , , Bli först att kommentera 6

Vad skönt att vara tillbaka i södra Lappland. Vi har ett fantastiskt fint och varierande land där våren finns i söder och vintern håller ett järngrepp om oss i norra Sverige.
Jag tycker att norra Sveriges tydliga och avgränsade årstider är en del av tjusningen med norr. Våren och ljuset som återkommer, den intensiva energin som får hela naturen att formligen explodera. Sommaren med sin intensiva växtperiod när det är ljust hela tiden och man vill göra så mycket, tur det är långa dagar. Höstens färger, bär och svampar jakt , ved och förberedelse inför vintern med fyllda förråd. Vår kallamörka men ändå gnistrande vita vinter när kylan håller sitt grepp och vi helst vill gå i dvala. Vill man utveckla ytterligare kan man ta de samiska årstiderna för ytterligare uppdelning av vårt år.
Nu tänker jag njuta av ljuset, våren och livet- ha en bra dag