Hur vill vi ha det ?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vad menar vi med Moral och Etik
jag skrev om de sju dödssynderna för att få ett inspel till
De sju dygderna, använda som riktmedel i flera tusen år och ofta som grund när vi jobbar med värdegrundsfrågor i organisationer och rörelser.
”Behandla andra så som du själv vill bli behandlad”

Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar.
Respekt för andras egenskaper.
Generositet är en personlig egenskap. Den generöse är frikostig i sitt givande till andra och ger utan förväntan om återgäldelse.
Heder eller ära är ett begrepp kopplat till social status, och handlar om andra människors uppskattning. Ett sätt att bevara ordningen i ett samhälle. Hedern förändras med individens handlingar, handlingar som gynnar gruppen ökar individens heder.
Medmänsklighet, hjälpsamhet är en personlig egenskap. Att känna medkänsla med andra människor, ofta i mindre privilegierade situationer än en själv.
Att se alla individer i ett samhälle.
Måttfullhet Är en personlig egenskap. Måttfullhet handlar om att lägga band på sig själv och att inte alltid ge uttryck för sina lustar. Men även att vara känslig och ödmjuk.
Tålamod är en eftertraktansvärd egenskap. Tålamod är förmågan att kunna utstå väntan, förseningar eller svårigheter med bibehållet lugn. En tålmodig person kan hantera stress utan att hänfalla åt okontrollerade känslosvall.
Flit är dygden av hårt arbete och motsatsen till lättja.

Det här låter enkelt och för många självklart, men de fletsta har svaga områden och behöver påminnelse och träning för att skapa ett bättre arbets- och samhällsklimat.

I vår närhet……

Av , , Bli först att kommentera 6

De sju dödssynderna
Lika aktuella idag som för 1500 år sedan.
Den som brukar en av dessa får räknas som en stor syndare. Idag är det tyvärr oftare så att brukarna av synderna använder två eller fler……..
Vi får fräscha upp minnet litegrann.
Högmod
Girighet
Lust
Avund
Frosseri
Vrede
Lättja

Högmod eller stolthet, att någon tycks vara bättre än andra. Sätter sig själv före andra. Men alla vet att högmod går före fall….
Girighet, roffar åt sig på andras bekostnad, att ta mer än man behöver eller kan nyttja. Mycke vill ha mer.
Lust eller otukt, sexuellt överdrivet sökande efter bekvämligheter, men önskan om makt och berömmelse. Makt för egen vinnings skull.
Avund, att vara avundsjuk på andras framgång eller ägodelar. Men oxå att vilja lägga beslag på dessa. Avund föder mobbing.
Frosseri, äta och dricka för nöjes skull, mer än vad som är nyttigt eller som finns behov av. Bidrar till ökade klyftor mellan fattiga och rika.
Vrede, det okontrollerade hatet och ilskan, viljan att otåligt hämnas. Hämnd passar bäst i huvudet.
Lättja, att glida fram genom tillvaron, att låta andra göra ens uppgifter. Lättjan är alla lasters moder.

Vad ser vi hos de vi har omkring oss? Hur undviker vi att bli deras offer?
Vi får rannsaka oss själva och göra bättring och bot.
Ha en bra dag.

Knivar i ryggen

Av , , Bli först att kommentera 10

Politiken är inget undantag, snarare tvärtom. I arbetslivet, på skolorna, samhället i övrigt så finns den fruktansvärda avundsjukan. Men inom politiken har jag uppfattat att denna sjukdom är mera utbredd. Blod eller vatten, det rinner lika lätt om avundsjukan slår till. De som lägger ner många, många timmar av sin fritid på att jobba för ett samhälle man tror på. Ett samhälle som är tryggt och bra och har framtidstro och nytänkande. Där man sätter samhällets bästa före sig själv. Det är vardagen för fritidspolitiker. Möten på kvällar, på helger, material som ska läsas in, planer på framtid som ska formas ja listan kan göras lång. Olika politiska grupperingar försöker vinna mark och framhävda de egna tankarna, på bekostnad av andra politiska grupperingar. Och i de egna leden finns även där avundsjukan…
Det låter enkelt, alla vill jobba för bra lösningar och nya sätt att angripa samhällsproblem. Men några sätter det egna jaget före samhällsnyttan. Att vara förtroendevald innebär för MEJ att man ska representera de som valt en. Detta är det absolut finaste förtroende man kan få. Då måste man göra avkall på egna intressen, föra talan för de som finns i samhället och våga stå för de som är utsatta, hamnat utanför samhällets norm. Alla har samma värde, oavsett inkomst, bil, eller annan samhällsstatus. Många människor i vårt samhälle behöver stöd och hjälp. På olika sätt, vid olika tidpunkter i livet. Det är då samhället ska vara tryggt och stödjande. Födsel till ålderdom, och ibland vid nått eller flera tillfällen däremellan ska samhället erbjuda trygghet och omtanke. Politikerna ska ge dessa förutsättningar. På lokalt plan, i län och region och på riksnivå måste vi jobba för att skapa ett samhälle som bygger på allas lika värde. Vi måste utveckla och förnya, använda resurserna = pengarna på det smartaste sättet för alla. Jag tror att alla kan bidra till ett bättre samhälle, vi har olika förutsättningar bara. Det gemensamma målet för alla som engagerar sig politiskt är ett bättre samhälle, vägen dit och vad som är bättre skiljer dock mellan olika politiska grupperingar. Att då bli angripen av politiska motståndare är det man får förvänta sig, graden av angrepp, fulspel kan dock variera. Men när angreppen kommer bakifrån är det svårt för de som tagit på sej ett samhällsansvar att värja sig. Här måste de olika politiska grupperingarna stötta och skapa bra klimat att jobba med samhällsfrågorna. Här är mitt visdomsord, stötta dina politiker, de jobbar för dej.